Matematika
Gymnázium V. Hlavatého, Poděbradova 661, 440 62 Louny
aktualizováno 4. 1. 2017 © 2004 Milan Rieger
Předmětová
komise
 

Předmětová komise matematiky na gymnáziu V. Hlavatého v Lounech pracuje ve složení:
 Mgr. Vlastimil Zlatohlávek (předseda předmětové komise)
 Dr. Milan Rieger
 Mgr. Alois Studenovský
 Mgr. Jiří Studnička
 Mgr. Ivana Vernerová
 Mgr. Drahomír Zrůst

Maturita

Fotogalerie 1   maturita z matematiky a deskriptivní geometrie ve školním roce 2003/2004
Fotogalerie 2   někdy jiný pohled na maturitu, "matematické" koláže
Maturitní okruhy 2005-2006   maturitní okruhy z matematiky a sbírka příkladů ( Stahuj! 210kB )
Maturitní okruhy 2008-2009   maturitní okruhy z matematiky, studijní materiály, sbírka řešených příkladů

Výuka

2.PÍSEMNÁ PRÁCE (23. 1. 2017) - řešení a bodování - třída 4. A4 - autor: Milan Rieger Oddělení A Oddělení M
1.PÍSEMNÁ PRÁCE (19. 12. 2016) - řešení a bodování - třída 4. A4 - autor: Milan Rieger Oddělení A Oddělení B
Hodnocení 1. písemné práce (známka, body)
2.PÍSEMNÁ PRÁCE (11. 1. 2016) - řešení a bodování - třída 3. A4 - autor: Milan Rieger Oddělení A Oddělení B
1.PÍSEMNÁ PRÁCE (16. 11. 2015) - řešení a bodování - třída 3. A4 - autor: Milan Rieger Oddělení A Oddělení B
TEST - goniometrické funkce (23. 11. 2015) - řešení a bodování - třída 3. A4 - autor: Milan Rieger TEST
DUM = Digitální Učební Materiál - autor: Milan Rieger - Volitelný předmět matematika (matematický seminář - 3. ročník)
Přehledná tabulka DUM
eu_8_33.doc eu_8_34.doc eu_8_35.doc eu_8_36.doc eu_8_37.doc eu_8_38.doc
eu_8_39.doc eu_8_40.doc eu_8_41.doc eu_8_42.doc eu_8_43.doc eu_8_44.ppt
eu_8_45.ppt eu_8_46.ppt eu_8_47.ppt eu_8_48.ppt eu_8_49.ppt eu_8_50.ppt
eu_8_51.ppt eu_8_52.ppt eu_8_53.ppt eu_8_54.ppt eu_8_55.ppt eu_8_56.ppt
eu_8_57.ppt eu_8_58.ppt eu_8_59.ppt eu_8_60.ppt eu_8_61.ppt eu_8_62.ppt
eu_8_63.ppt eu_8_64.ppt
DUM = Digitální Učební Materiál - autor: Vlasimil Zlatohlávek - Profilová maturita z matematiky na GVH Louny
Přehledná tabulka DUM
eu_8_1.doc eu_8_2.doc eu_8_3.doc eu_8_4.doc eu_8_5.doc eu_8_6.doc
eu_8_7.doc eu_8_8.doc eu_8_9.doc eu_8_10.doc eu_8_11.doc eu_8_12.doc
eu_8_13.doc eu_8_14.doc eu_8_15.doc eu_8_16.doc eu_8_17.doc eu_8_18.doc
eu_8_19.doc eu_8_20.doc eu_8_21.doc eu_8_22.doc eu_8_23.doc eu_8_24.doc
eu_8_25.doc eu_8_26.doc eu_8_27.doc eu_8_28.doc eu_8_29.doc eu_8_30.doc
eu_8_31.doc eu_8_32.doc

Matematická
olympiáda

 Matematická olympiáda   odkaz na oficiální stránky soutěže, informace, zadání úloh
 Návodná úloha k úloze C-I-3   ukázka řešené úlohy pro účastníky MO z třídy 1. A4 šk. roku 2009/2010

Pythagoriáda

6. ročník 7. ročník   úlohy školního kola - PYTHAGORIÁDA 2002/2003
6. ročník 7. ročník   úlohy školního kola - PYTHAGORIÁDA 2003/2004
Pythagoriáda   úlohy z Pythagoriády od roku 1999/2000 - zadání, výsledky

Klokan

Tabulky - celkové výsledky soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN v okrese Louny
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafy - celkové výsledky soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN v okrese Louny
2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sbírka KLOKAN   sbírka všech úloh všech kategorií matematického KLOKANA v ČR (1995 - 2013)
on-line testy MATEMATICKÝ KLOKAN V ČR   kategorie KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET, JUNIOR, STUDENT (2003 - 2008)
KLOKAN - ČR   oficiální stránky matematické soutěže KLOKAN v České republice

Adam Ries

Mgr. M. Šepsová připravila pro žáky primy našeho gymnázia nové stránky o soutěži Adam Ries. Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese je určena pro studenty 5. tříd ve spolkových zemích Sasko, Bavorsko (část Oberfranken) a Durynsko a pro studenty prim gymnázií Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji postupují do oblastního kola tři nejlepší účastníci školních kol. Právo účasti ve finálovém (mezinárodním) kole soutěže následně získá deset nejlepších účastníků oblastního kola. Garantem soutěže v Ústeckém kraji je Podkrušnohorské gymnázium Most.

Testy SCIO

5. třída 9. třída   testy (přijímací zkoušky) z matematiky v roce 2003
formulář   k přijímacím zkouškám z matematiky - rok 2003
5. třída 9. třída   testy (přijímací zkoušky) z matematiky v roce 2004
SCIO   oficiální web společnosti SCIO s komplexními informacemi pro žáky ZŠ a jejich rodiče

Emil Calda
(HgS)
Dílko Emila Caldy (HgS)

Verše Emila Caldy. Dílko v elektronické podobě, které obsahuje 81 básní pro zamyšlení i zasmání.

Toto dílko jsem sepsal ku poučení
a potěše své ženy, přátel a kolegů
známých i neznámých a také na počest
těch, o nichž je v něm zmínka.

Emil Calda, HgS
Učebnice

 Učebnice matematiky   seznam učebnic schválených předmětovou komisí matematiky k podpoře výuky pro školní rok 2007/2008
 Diferenciální počet   elektronická učebnice základů diferenciálního počtu s řadou obrázků, animovaných tabulek, animací grafů a tečen, životopisy významných světových matematiků

Zajímavosti

IQ TRÉNINK   připravil Jaroslav Flejberk, MENSA ČR
INTELIGENCE   Ostře sledovaná inteligence - článek
Test inteligence   připravil Václav Fořtík, MENSA ČR, "redakčně upravil Milan Rieger"
Národní cenu ČESKÁ HLAVA 2006   dostal Jaroslav Kurzweil, matematik uznávaný v celém světě, ctěný kolegy - rozhovor uvedený v MF DNES 18. listopadu 2006
NAŠE NYNĚJŠÍ KRIZE  článek Prof. RNDr. Františka Kuřiny, CSc. - časopis JČMF Učitel matematiky, ročník 18, číslo 2(74), leden 2010

Zajímavé
odkazy

KLOKAN - Francie   oficiální stránky matematické soutěže KLOKAN ve Francii
KLOKAN - ČR   oficiální stránky matematické soutěže KLOKAN v České republice

Elektronické
učebnice

Sbírka KLOKAN   sbírka všech úloh všech kategorií matematického KLOKANA v ČR (1995 - 2013)
Testy KLOKAN V ČR   on-line testy kategorií KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET, JUNIOR, STUDENT (2003 - 2008)

Valid XHTML 1.0!  Valid CSS!