Markéta Žížková, Monika Salavcová, Adéla Černá
Soutěž o přírodě ČR a na Lounsku
1. místo
V přírodě neriskuj
Josef Pavlátka
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. A)
Jan Vorel
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Jakub Udržal, Michael Křivan, Youssef El Frem, Adam Žáčik
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Jakub Udržal
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Michael Křivan
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Václav Hetzer
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z9)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Orientační kalendář s termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2021

KDY KDO CO
30. 09. 2020 ŘŠ nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
01. 12. 2020 žák nejzazší termín pro podání Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení)
20. 12. 2020 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému; žák potvrdí protokol výpisu z přihlášky a správnost údajů v něm vlastnoručním podpisem
02. 01. 2021 žák žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka v informačním systému
15. 01. 2021 MŠMT nejzazší termín pro zveřejnění časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
31. 03. 2021 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise
31. 03. 2021 žák nejzazší termín, do kdy žák odevzdá řediteli školy (prostřednictvím vyučující/ho českého jazyka a literatury) vlastní seznam min. 20  vybraných literárních děl
06. 04. 2021 žák písemná práce z českého jazyka a literatury
07. 04. 2021 žák písemná práce z cizího jazyka
11. 05. 2021  ŘŠ uzavření klasifikace ve 2. pololetí v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
12. 05. 2021  ŘŠ klasifikační pedagogická rada pro maturitní třídy 4.A4 a 8.A8
14. 05. 2021  TU vydání závěrečných výročních vysvědčení v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
17. 05. - 
21. 05. 2021
žák volno k přípravě na konání maturitní zkoušky
24. 05. -
26. 05. 2021
žák termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
  CZVV zpřístupnění výsledků didaktických testů
01. 06. -
04. 06. 2021
žák ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
08. 06. 2021 CZVV zpřístupnění celkového hodnocení maturitní zkoušky (vysvědčení)
  ŘŠ slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

zavřít
Probíhá přenos dat...