Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Organizace

Organizace školního roku 2022/2023


Trvání školního roku

 vyučování v 1. pololetí:     čtvrtek 01. 09. 2022 - úterý 31. 01. 2023
 vyučování ve 2. pololetí: středa 01. 02. 2023 - pátek 30. 06. 2023

 

 

Prázdniny

 podzimní:                            středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
 vánoční: pátek 23. 12. 2022 – pondělí 02. 01. 2023
 pololetní: pátek 03. 02. 2023
 jarní: 13. 03. – 19. 03. 2023
 velikonoční: čtvrtek 06. 04. 2023 (+ pátek 07. 04. 2023 - Velký pátek, tzv. ostatní svátek ČR)
 hlavní: sobota 01. 07. – neděle 03. 09. 2023

 

 

 

Vydávání vysvědčení

 za 1. pololetí:                      úterý 31. 01. 2023 (budou vydávány výpisy z vysvědčení)
 za 2. pololetí:  
 - maturitní třídy:  pátek 28. 04. 2023 
 - ostatní třídy: pátek 30. 06. 2023

 

 

 

Termíny pedagogických rad

Klasifikační pedagogické rady:
 po 1. čtvrtletí:                      pondělí 14. 11. 2022
 po 1. pololetí: pondělí 23. 01. 2023 (s uzavřením klasifikace do 20. 01. 2023)
 po 3. čtvrtletí: pondělí 17. 04. 2023
 pro maturitní třídy: středa 26. 04. 2023
 po 2. pololetí: pondělí 26. 06. 2023 (s uzavřením klasifikace do 23. 06. 2023)

 

 

 

 

Prozovní pedagogické rady

Provozní pedagogické rady a porady se budou konat dle aktuální potřeby, v předpokládané frekvenci 1x za kalendářní měsíc – termíny budou upřesňovány průběžně během školního roku.

Schůzky a konzultace se zákonnými zástupci

 po 1. čtvrtletí:                      úterý 15. 11. 2022 - od 16:30 hodin
 po 3. čtvrtletí: úterý 18. 04. 2023 - od 16:30 hodin

 

 

Vedle uvedených společných schůzek jsou třídní učitelé oprávněni svolat mimořádnou schůzku v závažných případech týkajících se třídy, vyžadujících projednání se zákonnými zástupci žáků.

Další významné termíny

Následující akce jsou sice plánovány v uvedených termínech, může však dojít ke změně termínu jejich konání, popř. mohou být zcela zrušeny. Sledujte proto upřesňující informace k jednotlivým akcím, popř. se informujte o podrobnostech jejich konání. Děkujieme za pochopení.  
 
Adaptační pobyty
 pro 1.A8:                              07. 09. - 09. 09. 2022;
Osada Čtyřlístek, Staré Splavy, garant - Mgr. Kateřina Hořejší
 pro 1.A4 a 5.A8: 05. 09. - 07. 09. 2022;
Osada Čtyřlístek, Staré Splavy; garant - Mgr. Pavel Honzátko a Mgr. Hana Lukšová

 

 

 

Ekologické kurzy 

 pro 4.A8:                              10. 10. - 13. 10. 2022;
Horský hotel Lesná, Boleboř; garant - Mgr. Marcela Krupková
pro 1.A8: 24. 04. - 28. 04. 2023;
Penzion Kamzík, Česká kamenice; garant - Mgr. Marcela Krupková

 

 

 

Lyžařské výcvikové kurzy

 pro 2. A8:                              14. 01. - 20. 01. 2023; Janské Lázně, garant - Mgr. Jana Jelínková
 pro 1. A4 + 5. A8: 02. 03. - 07. 03. 2023; Lienz (Rakousko), garant - Mgr. Miroslava Ságlová

 

 

Cykloturistický kurz

 pro 3. A4 + 7. A8:                 2. týden v červnu 2023; okolí Loun, garant - Mgr. Jana Jelínková

 

 

Zahraniční výjezdy

 14.09. - 16.09.2022 Německo + Rakousko (poznávací zájezd - Regensburg, Salzburg, Hallstatt, Passau)
garant: PhDr. Irena Slavíková
 07.07.2022 Německo (poznávací zájezd - Drážďany: muzeum hygieny, adventní trhy aj.)
garant: PhDr. Irena Slavíková
 12.06. - 14.06.2023  Polsko (poznávací zájezd - Krakov, Osvětim, Vělička)
garant: Mgr. Daniel Syrovátko
 08.09. - 15.09.2023 Anglie/Skotsko (jazykově-poznávací zájezd)
garant: Mgr. Jana Honsová

 

 

 

 

Prezentační dny školy

 1. den otevřených dveří:       čtvrtek 24. 11. 2022, 14:00 - 18:00 hodin
 2. den otevřených dveří: čtvrtek 19. 01. 2022, 14:00 - 18:00 hodin

 

 

Týden pro páťáky (zapojení žáků 5. ročníků ZŠ - zájemců o studium na GVH - do výuky v primě)

 po 1. DOD:                              28. 11. - 02. 12. 2022
 po 2. DOD: 23. 01. - 27. 01. 2023

 

 

Školní výlety

 27. 06. – 28. 06. 2023

 

Další důležité akce a události budou aktuálně zařazovány do měsíčních, resp. týdenních plánů činnosti, které budou zveřejněny na v informačním systému Bakaláři a na webových stránkách školy. Zařazením konkrétní akce do měsíčního, popř. týdenního plánu je schváleno její konání.


 

Státní a ostatní svátky ve školním roce 2022/2023
 28. září 2022                         Den české státnosti
 28. říjen 2022 Den vzniku samostatného československého státu
 17. listopad 2022 Den boje za svobodu a demokracii
 24. prosinec 2022 Štědrý den
 25. prosinec 2022 1. svátek vánoční
 26. prosinec 2022 2. svátek vánoční
 1. leden 2023 Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu
 7. duben 2023 Velký pátek
 10. duben 2023 Velikonoční pondělí
 1. květen 2023 Svátek práce
 8. květen 2023 Den vítězství
 5. červenec 2023 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 6. červenec 2023 Den upálení Mistra Jana Husa

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...