Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Organizace

Organizace školního roku 2023/2024

Trvání školního roku

vyučování v 1. pololetí: pondělí 01.09.2023 - středa 31.01.2024
vyučování v 2. pololetí: čtvrtek 01.02.2024 - pátek 28.06.2024

Prázdniny

 podzimní:                            čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023
 vánoční: sobota 23.12.2023 – úterý 02.01.2024
 pololetní: pátek 02.02.2024
 jarní: 05.02. – 11.02.2024
 velikonoční: čtvrtek 28.03.2024 (+ pátek 29.03.2024 - Velký pátek, tzv. ostatní svátek ČR)
 hlavní: sobota 29.06. – neděle 01.09.2024

 

Vydávání vysvědčení

 za 1. pololetí:                      středa 31.01.2024 (budou vydávány výpisy z vysvědčení)
 za 2. pololetí:  
 - maturitní třídy:  úterý 30.04.2023 
 - ostatní třídy: pátek 28.06.2024

 

Termíny pedagogických rad

Klasifikační pedagogické rady
 po 1. čtvrtletí:                      pondělí 20.11.2023
 po 1. pololetí: pondělí 29.01.2024 (s uzavřením klasifikace do 26.01.2024)
 po 3. čtvrtletí: pondělí 15.04.2024
 pro maturitní třídy: čtvrtek 25.04.2024
 po 2. pololetí: pondělí 24.06.2023 (s uzavřením klasifikace do 21.06.2024)
Prozovní pedagogické rady
Provozní pedagogické rady a porady se budou konat dle aktuální potřeby, v předpokládané frekvenci 1x za kalendářní měsíc – termíny budou upřesňovány průběžně během školního roku.

 

  

Schůzky a konzultace se zákonnými zástupci

 po 1. čtvrtletí:                      úterý 21.11.2023 - od 16:30 hodin
 po 3. čtvrtletí: úterý 16.04.2024 - od 16:30 hodin
Vedle uvedených společných schůzek jsou třídní učitelé oprávněni svolat mimořádnou schůzku v závažných případech týkajících se třídy, vyžadujících projednání se zákonnými zástupci žáků.

 

 

Další významné termíny

Následující akce jsou sice plánovány v uvedených termínech, může však dojít ke změně termínu jejich konání, popř. mohou být zcela zrušeny. Sledujte proto upřesňující informace k jednotlivým akcím, popř. se informujte o podrobnostech jejich konání. Děkujieme za pochopení.
Adaptační kurzy
pro 1.A4 a 5.A8: 04.09. - 06.09.2023
Osada Čtyřlístek, Staré Splavy; garant - Mgr. Marcela Krupková, Mgr. Jana Blábolilová
pro 1.A8: 06.09. - 08.09.2023
Osada Čtyřlístek, Staré Splavy, garant - Mgr. Šárka Axmannová
   
Ekologické kurzy
bude upřesněno  
   
Lyžařské a snowboardové výcvikové kurzy
pro 2.A8: 13.01. - 19.01.2024Janské Lázně, garant - Mgr. Lukáš Střelec
pro 1.A4 a 5.A8: 23.02. - 28.02.2024; Lienz (Rakousko), garant - Mgr. Miroslava Ságlová
   
Cykloturistický kurz
pro 3.A4 a 7.A8: 10.06. - 14.06.2024; garant - Mgr. Lukáš Střelec
   
Zahraniční výjezdy
08.09. - 15.09.2023 Velká Británie (studijní a poznávací zájezd) - Edinburgh
garant: Mgr. Jana Honsová
17.09. - 23.09.2023 Nizozemsko (výměnný pobyt) - Barendrecht
garant: Mgr. Alice Studenovská
14.10. - 16.10.2023 Rakousko - Vídeň (poznávací zájezd)
garant: PhDr. Irena Slavíková
květen 2024 Itálie (poznávací zájezd) - chystáme podrobnosti
garant: bude upřesněno
16.06. - 23.06.2024 Velká Británie (studijní a poznávací zájezd) - Edinburgh
garant: Mgr. Jana Honsová
   
Prezentační dny (dny otevřených dveří)
1. den otevřených dveří: čtvrtek 30.11.2023, 14:00 - 18:00 hodin
2. den otevřených dveří: čtvrtek 18.01.2024, 14:00 - 18:00 hodin
   
Týden pro páťáky (zapojení žáků 5. ročníků ZŠ - zájemců o studium na GVH - do výuky v primě)
po 1. dnu otevřených dveří: 04.12. - 08.12.2023
po 2. dnu otevřených dveří: 22.01. - 26.01.2024
   
Školní (třídní) výlety
všechny třídy: 25.06. - 26.06.2024
   
Další důležité akce a události budou aktuálně zařazovány do měsíčních, resp. týdenních plánů činnosti, které budou zveřejněny na v informačním systému Bakaláři a na webových stránkách školy. Zařazením konkrétní akce do měsíčního, popř. týdenního plánu je schváleno její konání.
Státní a ostatní svátky ve školním roce 2023/2024
 28. září 2023                         Den české státnosti
 28. říjen 2023 Den vzniku samostatného československého státu
 17. listopad 2023 Den boje za svobodu a demokracii
 24. prosinec 2023 Štědrý den
 25. prosinec 2023 1. svátek vánoční
 26. prosinec 2023 2. svátek vánoční
 1. leden 2024 Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu
 29. březen 2024 Velký pátek
 2. duben 2024 Velikonoční pondělí
 1. květen 2024 Svátek práce
 8. květen 2024 Den vítězství
 5. červenec 2024 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 6. červenec 2024 Den upálení Mistra Jana Husa

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...