Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Orientační kalendář s termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2024

KDY KDO     CO
30.09.2023 ŘŠ zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
01.12.2023 žák nejzazší termín pro podání Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2023/2024 (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení)
20.12.2023 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému; žák potvrdí protokol výpisu z přihlášky a správnost údajů v něm vlastnoručním podpisem
02.01.2024 žák žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka v informačním systému
15.01.2024 MŠMT nejzazší termín pro zveřejnění časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
31.03.2024 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise
31.03.2024 žák nejzazší termín, do kdy žák odevzdá řediteli školy (prostřednictvím vyučující/ho českého jazyka a literatury) vlastní seznam min. 20  vybraných literárních děl
31.03.2024 žák nejzazší termín, do kdy žád odevzá řediteli školy žádost o nahrazení jedné profilové zkoušky z cizího jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou 
02.04.2024 žák písemná práce z českého jazyka a literatury (profilová část maturitní zkoušky)
03.04.2024 žák písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
04.04.2024 žák písemná práce z německého, francouzského, španělského a ruského jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
24.04.2024 ŘŠ uzavření klasifikace ve 2. pololetí v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
25.04.2024 ŘŠ klasifikační pedagogická rada pro maturitní třídy 4.A4 a 8.A8
30.04.2023 TU vydání závěrečných výročních vysvědčení v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
02.05. -
07.05.2024
žák termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
08.05. -
17.05.2024
žák volno k přípravě na konání ústní maturitní zkoušky
  CZVV zpřístupnění výsledků didaktických testů
20.05. -
24.05.2024
žák termín konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky
28.05.2024 CZVV zpřístupnění celkového hodnocení maturitní zkoušky (vysvědčení)
29.05.2024 ŘŠ slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

zavřít
Probíhá přenos dat...