Družstvo A (M. Černíček, V. K. Černý, Y. El Frem, M. Křivan, J. Udržal)
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Družstvo B (M. Aksamit, J. Kerner, Z. Košťál, J. Vohánka, A. Žáčik)
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Veronika Götzlová
Národní kolo
Úspěšný řešitel
Bobřík informatiky
Kateřina Anglettová
Krajské kolo
3. místo
Logická olympiáda
Družstvo chlapců
Okresní kolo
1. místo
Basketbal
Družstvo dívek
Okresní kolo
2. místo
Basketbal
Petra Jelínková
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
David Phan
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Uchazečům o studium na našem gymnáziu před přijímacími zkouškami nabízíme možnost absolvování přípravných kurzů z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy nemají čistě charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

Bližší informace o přípravných kurzech poskytneme rovněž při prvním dnu otevřených dveří dne 28. 11. 2019.

 

7. 1. 2020
ROZPIS PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám osmiletého gymnázia probíhají ve 13 jednohodinových lekcích matematiky a českého jazyka. Jednotlivé lekce trvají cca 60 minut a lektoři pro ně vytváří materiály, které vycházejí z našich zkušeností se zadáními v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky v minulých letech. Smyslem přípravných kurzů není doučování, jejich cílem je seznámit žáky 1. stupně ZŠ s typy příkladů a úkolů, s nimiž zpravidla mají jen malé zkušenosti, které však mohou očekávat při přijímací zkoušce. Náplní kurzů je tak seznámení se s postupy a strategiemi při jejich řešení, možná zjednodušení apod. S připravenými materiály účastníci kurzů pracují během lekcí, pro získání jistoty při řešení mohou následně pracovat samostatně doma. Obdrží je vždy na začátku každé lekce, následně je zasíláme i v elektronické verzi.

Účastníci kurzů byli rozděleni do následujících skupin:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
skupina A skupina B skupina A skupina B
 PONDĚLÍ, 15:30-16:30 ČTVRTEK, 15:30-16:30 ÚTERÝ, 15:30-16:30 STŘEDA, 15:30-16:30
Mgr. A. Studenovský Mgr. H. Lukšová Mgr. M. Turňová Mgr. J. Řeřicha
učebna č. 20 učebna č. 41 učebna č. 52 učebna č. 52
A. Betková  M. Borl
A. Betková
M. Burša
M. Burša
 J. Dub
E. Doubravová  B. Čížková
  B. Čížková  J. Herink
K. Drápalová  A. Hochman
E. Doubravová J. Kresl J. Dub V. Holý
K. Drápalová  L. Krišan J. Herink  Š. Hubka
A. Hochman M. Kunz  L. Krišan T. Joch
V. Holý M. Málek M. Kunz T. Kanta
Š. Hubka N. Moravec N. Moravec V. Klogner
T. Joch N. Orinčáková J. Parkman O. Kopecký
T. Kanta J. Parkman J. Pavlátka J. Kresl
V. Klogner J. Pavlátka M. Roubal A. Kubátová
O. Kopecký A. Řeháčková M. Smetana E. Kundelová
A. Kubátová V. Schramm M. Zouhar M. Málek
E. Kundelová M. Smetana .
N. Orinčáková
J. Pastrňáková P. Vondráčková .
J. Pastrňáková
J. Pelc T. Votavová . J. Pelc
K. Richtrová M. Zouhar . K. Richtrová
M. Roubal .   A. Řeháčková 
R. Seydl . .
R. Seydl
M. Šulc . . V. Schramm
M. Trup . .
M. Šulc
M. Witoš . . M. Trup
 .  .  . P. Vondráčková
 .  .  . T. Votavová
 .  .  . M. Witoš

Umístění učeben:

 • učebna č. 20 - 1. patro, nalevo od hlavního schodiště (třída 4.A8)
 • učebna č. 41 - přízemí, napravo od hlavního vstupu (učebna chemie)
 • učebna č. 52 - přízemí, nalevo od hlavního vstupu (třída 2.A8)

Vstup do budovy školy je účastníkům kurzů umožněn vždy 15 minut před zahájením lekce.

6. 11. 2019
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o čtyřleté studium (žáky 9. ročníku základních škol) je připraveno 7 dvouhodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů: 24. února 2020

Lektoři (garanti kurzů):

 • matematika: PaedDr. Milan Rieger, Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
 • český jazyk a literatura: Mgr. Zdeněk Zákutný, Mgr. Dana Pletichová

Termíny lekcí:

 • matematika - skupina A: pondělí, od 16:30 hodin
 • matematika - skupina B: úterý, od 16:30 hodin
 • český jazyk a literatura - skupina A: středa, od 16:30 hodin
 • český jazyk a literatura - skupina B: čtvrtek, od 16:30 hodin

Cena:

 • jeden předmět:   650,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba: nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 24. 02. 2020

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 9999
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály: jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška: přihlásit se můžete

 • doručením vyplněné Přihlášky do přípravného kurzu 4G  (poštou nebo osobně do kanceláře školy, anebo e-mailem na adresu gvh@glouny.cz nebo syrovatko@glouny.cz)
 • prostřednictvím elektronického formuláře v horní části této stránky (bude aktivován v nejbližších dnech)
 • při přihlášení prostřednictvím e-mailu nebo elektronického formuláře obdržíte e-mailem potvrzení o zaregistrování přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 2020

Jedna skupina: 15 - 20 uchazečů

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 777 904 121)


Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor DOCX, velikost 48 kB

6. 11. 2019
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o osmileté studium (žáky 5. ročníku základních škol) je připraveno 13 jednohodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů: od 6. ledna 2020

Cena:

 • jeden předmět:   650,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba: nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 06. 01. 2020

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 5555
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály: jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška: přihlásit se můžete

 • doručením vyplněné Přihlášky do přípravného kurzu 8G (poštou nebo osobně do kanceláře školy, anebo e-mailem na adresu gvh@glouny.cz nebo syrovatko@glouny.cz)
 • prostřednictvím elektronického formuláře v horní části této stránky (bude aktivován v nejbližších dnech)
 • při přihlášení prostřednictvím e-mailu nebo elektronického formuláře obdržíte e-mailem potvrzení o zaregistrování přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2019

Jedna skupina: 15 - 20 uchazečů

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 777 904 121)


Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor DOCX, velikost 48 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...