Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. A)
Jan Vorel
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Jakub Udržal, Michael Křivan, Youssef El Frem, Adam Žáčik
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Jakub Udržal
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Michael Křivan
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Václav Hetzer
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z9)
Michal Fiveber
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Jan Hřích, Tomáš Herink, Vít Aidlpes, Jiří Smetana, Kryštof Jelínek, Vojtěch Horčička
Celostátní kolo
10. místo
Pohár MŠMT v přespolním běhu


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Přípravné kurzy k JPZ

Přípravné kurzy

Zejména uchazečům o studium na našem gymnáziu (ale nejen jim) nabízíme před jednotnou přijímací zkouškou možnost absolvovat přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Upozorňujeme, že kurzy nemají charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

Proč navštěvovat přípravné kurzy?

  • zvýšíte svoji šanci na přijetí na gymnázium
  • dobře se připravíte na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury  
  • připravíte se lépe na studium na gymnáziu
  • budete pracovat se středoškolskými učiteli a vyzkoušíte si jejich přístup a způsob práce

 

 

5. 1. 2023
ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ

Účastníci kurzů pro žáky 5. ročníku ZŠ byli rozděleni do následujících skupin:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
skupina A skupina B skupina A skupina B
 PONDĚLÍ, 15:30-16:30 ÚTERÝ, 15:30-16:30 STŘEDA, 15:30-16:30 ČTVRTEK, 15:30-16:30
Mgr. I. Vernerová
(učebna č. 52) 
Mgr. A. Studenovský
(učebna č. 52)
Mgr. M. Turňová
(učebna č. 52)
Mgr. J. Řeřicha
(učebna č. 52)
 Anežka B.  Ester C.  Anežka B.  Ester C.
Lucie E.  Daniel K.  Lucie E.  Sára H. 
Sára H.   Marcel K. Matyáš H.  Elen H. 
Matyáš H.  Kristýna K.  Tomáš H.  Aneta H. 
Aneta H. Anna K. Marcel K. Daniel K.
Tomáš H. Eliška M. Kristýna K. Anna K.
Roman K. Marie P. Šimon M. Roman K.
Šimon M. Jeroným P. Eliška M. Daniel M.
Ela M. Antonín P. Ela M. Marie P.
Daniel M. Tobiáš S. Tobiáš S. Jeroným P.
Sofie R. Ondřej S. Ondřej S. Antonín P.
Šárka R. Kateřina V. Zbyněk S. Sofie R.
Martin S. Terezie V. František S. Šárka R.
Zbyněk S. Jonáš V. Rozálie S. Terezie V.
František S. Kateřina N. Kateřina V. Jonáš V.
Rozálie S. Stanislav S. Kateřina K. Eliška V.
Josef T. Pavla B. Kateřina N. Nicole S..
Eliška V. Kordula K. Stanislav S. Joachym K.
Kateřina K. Magdaléna Anna R. Kordula K. Nikoleta B.
Joachym K. Richard Č. Magdaléna Anna R. Klára J.
Nikoleta B.   Josef T. Richard Č.
Nicole S.   Martin S.  
Klára J. . Tomáš A.-J. .
Tomáš A.-J. . . .

20. 12. 2022
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ

Počínaje pondělím 9. ledna 2023 zahajujeme cyklus lekcí matematiky a českého jazyka a literatury v rámci přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce ke vzdělávání v osmiletém gymnáziu od školního roku 2023/2024.  

Pro žáky 5. ročníků ZŠ je připraveno 13 jednohodinových lekcí (v délce 60 minut) matematiky a českého jazyka; absolvovat je možné buď oba kurzy, anebo pouze jeden vybraný předmět. Kurzy obou předmětů budou ukončeny v týdnu před stanoveným termínem přijímací zkoušky (1. termín 17.04.2023, 2. termín 18.04.2023) didaktickými testy "přijímaček nanečisto". 

Lekce budou probíhat prezenčně v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, v učebně č. 52 (třída 5.A8, přízemí, vlevo od skleněných vstupních dveří do školy) v následujících termínech:

  • pondělí, 15:30 - 16.30 hodin - matematika (Mgr. Ivana Vernerová)
  • úterý, 15:30 - 16:30 hodin - matematika (Mgr. Alois Studenovský)
  • středa, 15:30 - 16:30 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Marie Turňová)
  • čtvrtek, 15:30 - 16:30 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Jaroslav Řeřicha)

Výběr vyhovujících termínů (pro každý předmět jeden) proveďte zde: https://forms.office.com/r/3Mm6a6T2rj.

Účastníci kurzů si s sebou na lekce přinesou psací potřeby, sešit/blok na poznámky a rýsovací potřeby (na lekce matematiky); učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole.

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121), popř. - po zahájení kurzů - na jednotlivé lektory.

22. 11. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o osmileté studium (tj. pro žáky 5. ročníku základních škol) je připraveno 13 jednohodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět. Kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách s předpokládaným zahájením nejpozději do 15:30 hodin. V případě mimořádných opatření spočívajících v uzavření škol pro osobní přítomnost žáků budou lekce přípravných kurzů probíhat online formou v prostředí MS Teams. 

Zahájení kurzů: → v týdnu od 9. ledna 2023
Kurzovné: → jeden předmět:   650,- Kč
→ oba předměty: 1.000,- Kč
Platba: → nejpozději do zahájení kurzů, tj. do 09. 01. 2023
Způsob zaplacení:  → bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 123-935640257/0100; pro platbu, prosím, použijte variabilní symbol 5555 a do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte - přihlášeného účastníka kurzu
→ 
v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní a testové materiály: → jsou zahrnuty v ceně kurzu
Přihláška: → přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde 
Uzávěrka přihlášek: → 06.01.2023
Maximální počet účastníků: → skupiny o počtu max. 25 účastníků (v případě vyššího počtu zájemců budou v daném kurzu otevřeny dvě skupiny

S případnými dotazy týkajícími se přípravných kurzů nebo přijímacího řízení obecně se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 415 653 565 nebo 777 904 121).

22. 11. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o čtyřleté studium gymnázia (žáky 9. ročníku základních škol) je připraveno 7 dvouhodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět. Kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách (nejdříve od 16:15 hod.). V případě mimořádných opatření spočívajících v uzavření škol pro osobní přítomnost žáků budou lekce přípravných kurzů probíhat online formou v prostředí MS TEams. 

Zahájení kurzů: → v týdnu od 13. února 2023
Kurzovné: → jeden předmět:   650,- Kč
→ oba předměty: 1.000,- Kč
Platba: → nejpozději do zahájení kurzů, tj. do 13.02.2023
Způsob zaplacení:  → bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 123-935640257/0100; pro platbu, prosím, použijte variabilní symbol 9999 a do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte - přihlášeného účastníka kurzu
→ v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní a testové materiály: → jsou zahrnuty v ceně kurzu
Přihláška: → přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde; po zaregistrování přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail
Uzávěrka přihlášek: → 10.02.2023
Maximální počet účastníků: → skupiny o počtu max. 25 účastníků (v případě vyššího počtu zájemců budou v daném kurzu otevřeny dvě skupiny

S případnými dotazy týkajícími se přípravných kurzů nebo přijímacího řízení obecně se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 415 653 565 nebo 777 904 121).

zavřít
Probíhá přenos dat...