Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Uchazečům o studium na našem gymnáziu před přijímacími zkouškami nabízíme možnost absolvování přípravných kurzů z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy nemají čistě charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

 

10. 3. 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY A PŘÍPRAVNÉ KURZY

Nařízené uzavření školy od středy 11. 03. 2020 se bohužel dotýká i probíhajících přípravných kurzů k přijímací zkoušce. Přípravné kurzy za osobní účasti žáků jsou momentálně zrušeny, o formě jejich pokračování budeme účastníky informovat. 

Děkujeme za pochopení.

13. 2. 2020
ROZPIS PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ke studiu čtyřletého gymnázia probíhají v 7 dvouhodinových lekcích matematiky a českého jazyka. Jednotlivé lekce trvají cca 120 minut (s přestávkou) a lektoři pro ně vytváří materiály, které vycházejí z našich zkušeností se zadáními v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky v minulých letech. Smyslem přípravných kurzů není doučování, jejich cílem je seznámit žáky 9. ročníku ZŠ s typy příkladů a úkolů, které mohou očekávat při přijímací zkoušce. Náplní kurzů je tak seznámení se s postupy a strategiemi při jejich řešení, možná zjednodušení apod. S připravenými materiály účastníci kurzů pracují během lekcí i samostatně doma. Obdrží je vždy na začátku každé lekce, následně je zasíláme i v elektronické verzi.

Přihlášení účastníci kurzů byli rozděleni do následujících skupin:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
skupina A skupina B skupina A skupina B
 PONDĚLÍ, 16:30-18:30 ÚTERÝ, 16:30-18:30 STŘEDA, 16:30-18:30 ČTVRTEK, 16:30-18:30
PaedDr. M. Rieger Mgr. Vlastimil Zlatohlávek Mgr. Zdeněk Zákutný Mgr. Dana Pletichová
učebna č. 28 učebna č. 28 učebna č. 28 učebna č. 52
A. Bulířová K. Bachová A. Fischer K. Bachová
A. Fischer F. Beneš K. Folberová F. Beneš
K. Folberová A. Bielecká N. Hofmannová A. Bielecká
N. Hofmannová M. A. Černá O. Hotový A. Bulířová
O. Hotový D. Doležal V. Hubka M. A. Černá
Š. Kindlová B. Doležalová K. Jelínek D. Doležal
J. R. Kramerius K. Hellerová Š. Kindlová B. Doležalová
I. Krupková M. Hladíková J. R. Kramerius K. Hellerová
P. Kubasková V. Hubka I. Krupková M. Hladíková
M. Kuchařová M. Janás V. Lešáková M. Janás
V. Lešáková K. Jelínek K. Luhanová F. Ježdík
B. Matviienko F. Ježdík B. Matviienko O. Kladivo
A. Menzelová O. Kladivo A. Menzelová N. Knorová
J. Parkman N. Knorová J. Skolilová T. Kotousová
J. Svoboda T. Kotousová K. Šubrtová P. Kubasková
K. Šubrtová T. Kuchynková M. Šuňovský M. Kuchařová
M. Šuňovský B. Librcajtová K. Švecová T. Kuchynková
K. Švecová K. Luhanová H. Váňová B. Librcajtová
H. Váňová V. Martincová . V. Martincová
. D. Martinec . D. Martinec
. J. Mašanský . D. Mašanský
. B. Neubertová . M. Neubertová
. L. Šebková . L. Šebková

Umístění učeben:

 • učebna č. 28 - 1. patro, napravo od hlavního schodiště (třída 7.A8)
 • učebna č. 52 - přízemí, nalevo od hlavního vstupu (třída 2.A8)

Vstup do budovy školy je účastníkům kurzů umožněn vždy 15 minut před zahájením lekce.

7. 1. 2020
ROZPIS PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám osmiletého gymnázia probíhají ve 13 jednohodinových lekcích matematiky a českého jazyka. Jednotlivé lekce trvají cca 60 minut a lektoři pro ně vytváří materiály, které vycházejí z našich zkušeností se zadáními v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky v minulých letech. Smyslem přípravných kurzů není doučování, jejich cílem je seznámit žáky 1. stupně ZŠ s typy příkladů a úkolů, s nimiž zpravidla mají jen malé zkušenosti, které však mohou očekávat při přijímací zkoušce. Náplní kurzů je tak seznámení se s postupy a strategiemi při jejich řešení, možná zjednodušení apod. S připravenými materiály účastníci kurzů pracují během lekcí, pro získání jistoty při řešení mohou následně pracovat samostatně doma. Obdrží je vždy na začátku každé lekce, následně je zasíláme i v elektronické verzi.

Účastníci kurzů byli rozděleni do následujících skupin:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
skupina A skupina B skupina A skupina B
 PONDĚLÍ, 15:30-16:30 ČTVRTEK, 15:30-16:30 ÚTERÝ, 15:30-16:30 STŘEDA, 15:30-16:30
Mgr. A. Studenovský Mgr. H. Lukšová Mgr. M. Turňová Mgr. J. Řeřicha
učebna č. 20 učebna č. 41 učebna č. 52 učebna č. 52
A. Betková  M. Borl
A. Betková
M. Burša
M. Burša
 J. Dub
E. Doubravová  B. Čížková
  B. Čížková  J. Herink
K. Drápalová  A. Hochman
E. Doubravová J. Kresl J. Dub V. Holý
K. Drápalová  L. Krišan J. Herink  Š. Hubka
A. Hochman M. Kunz  L. Krišan T. Joch
V. Holý M. Málek M. Kunz T. Kanta
Š. Hubka N. Moravec N. Moravec V. Klogner
T. Joch N. Orinčáková J. Parkman O. Kopecký
T. Kanta J. Parkman J. Pavlátka J. Kresl
V. Klogner J. Pavlátka M. Roubal A. Kubátová
O. Kopecký A. Řeháčková M. Smetana E. Kundelová
A. Kubátová V. Schramm T. Zofová
M. Málek
E. Kundelová M. Smetana M. Zouhar
N. Orinčáková
J. Pastrňáková P. Vondráčková K. Černá
J. Pastrňáková
J. Pelc T. Votavová B. Červená J. Pelc
K. Richtrová T. Zofová
. K. Richtrová
M. Roubal M. Zouhar . A. Řeháčková 
R. Seydl K. Černá .
R. Seydl
M. Šulc B. Červená . V. Schramm
M. Trup . .
M. Šulc
M. Witoš . . M. Trup
 .  .  . P. Vondráčková
 .  .  . T. Votavová
 .  .  . M. Witoš

Umístění učeben:

 • učebna č. 20 - 1. patro, nalevo od hlavního schodiště (třída 4.A8)
 • učebna č. 41 - přízemí, napravo od hlavního vstupu (učebna chemie)
 • učebna č. 52 - přízemí, nalevo od hlavního vstupu (třída 2.A8)

Vstup do budovy školy je účastníkům kurzů umožněn vždy 15 minut před zahájením lekce.

6. 11. 2019
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o čtyřleté studium (žáky 9. ročníku základních škol) je připraveno 7 dvouhodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů: 24. února 2020

Lektoři (garanti kurzů):

 • matematika: PaedDr. Milan Rieger, Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
 • český jazyk a literatura: Mgr. Zdeněk Zákutný, Mgr. Dana Pletichová

Termíny lekcí:

 • matematika - skupina A: pondělí, od 16:30 hodin
 • matematika - skupina B: úterý, od 16:30 hodin
 • český jazyk a literatura - skupina A: středa, od 16:30 hodin
 • český jazyk a literatura - skupina B: čtvrtek, od 16:30 hodin

Cena:

 • jeden předmět:   650,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba: nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 24. 02. 2020

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 9999
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály: jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška: přihlásit se můžete

Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 2020

Jedna skupina: 15 - 20 uchazečů

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 777 904 121)


Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor DOCX, velikost 48 kB

6. 11. 2019
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o osmileté studium (žáky 5. ročníku základních škol) je připraveno 13 jednohodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů: od 6. ledna 2020

Cena:

 • jeden předmět:   650,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba: nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 06. 01. 2020

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 5555
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály: jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška: přihlásit se můžete

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2019

Jedna skupina: 15 - 20 uchazečů

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 777 904 121)


Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor DOCX, velikost 48 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...