Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda
Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

Přípravné kurzy

Zejména uchazečům o studium na našem gymnáziu (ale nejen jim) nabízíme před jednotnou přijímací zkouškou možnost absolvovat přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy nemají čistě charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

Proč navštěvovat přípravné kurzy?

 • zvýšíte svoji šanci na přijetí na gymnázium
 • dobře se připravíte na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury  
 • připravíte se lépe na studium na gymnáziu
 • budete pracovat se středoškolskými učiteli a vyzkoušíte si jejich přístup a způsob práce

 

 

1. 3. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN SE LEKCE PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NEKONAJÍ!

V týdnu od 07.03.2022 do 11.03.2022 se podle plánu lekce přípravných kurzů pro žáky 5. ročníku ZŠ ani 9. ročníku ZŠ nekonají, pokračovat budou znovu od pondělí 14.03.2022.

Užijte si prázdninového volna!

1. 2. 2022
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ

V týdnu od 14.02.2022 zahajujeme lekce matematiky a českého jazyka a literatury v rámci přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce ke vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu od školního roku 2022/2023.  

Pro žáky 9. ročníků ZŠ je připraveno 7 dvouhodinových lekcí (v délce 120 minut) matematiky a českého jazyka; absolvovat je možné buď oba kurzy, anebo pouze jeden vybraný předmět. Kurzy obou předmětů budou ukončeny v týdnu před stanoveným termínem přijímací zkoušky (12.04. a 13.04.2022) didaktickými testy "přijímaček nanečisto". 

Lekce budou probíhat prezenčně v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, v učebně č. 28 (třída 1.A8, 1. patro, vpravo od hlavního schodiště) v následujících termínech:

 • pondělí, 16:15 - 18.15 hodin - matematika (PaedDr. Milan Rieger)
 • úterý, 16:15 - 18.15 hodin - matematika (Mgr. Vlastimil Zlatohlávek)
 • středa, 16:15 - 18.15 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Zdeněk Zákutný)
 • čtvrtek, 16:15 - 18.15 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Jana Honsová)

Výběr vyhovujících termínů (pro každý předmět jeden) proveďte zde: https://forms.office.com/r/ZYXQicF1qF.

Účastníci kurzů si s sebou na lekce přinesou psací potřeby, sešit/blok na poznámky a rýsovací potřeby (na lekce matematiky); učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole.

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).

2. 1. 2022
ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ

Účastníci kurzů pro žáky 5. ročníku ZŠ byli rozděleni do následujících skupin:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
skupina A skupina B skupina A skupina B
 PONDĚLÍ, 15:30-16:30 ÚTERÝ, 15:30-16:30 STŘEDA, 15:30-16:30 ČTVRTEK, 16:00-17:00
Mgr. K. Hajmová
(učebna č. 52) 
Mgr. M. Čermák
(učebna č. 52)
Mgr. M. Turňová
(učebna č. 52)
Mgr. J. Řeřicha
(učebna č. 52)
Nelly B. Tobiáš B. Julie D. Tobiáš B.
Johanna Sára Č. Nelly B. Adriana K. Nelly B.
Julie D. Theodor K. Julie K. Nelly B.
Anfisa D. Sofia K. Jiří K. Johanna Sára Č.
Vincent K. Nela M. Tiara M. Anfisa D.
Adriana K. Tiara M. Pavla O. Vincent K.
Julie K. Viktorie P. Šimon P. Theodor K.
Jiří K. Daniel R. Štěpán S. Sofia K.
Pavla O. Jan S. Eliška S. Nela M.
Šimon P. Adéla S. Lukáš S. Viktorie P.
Adéla R. Patrik S. Nicol S. Adéla R.
Štěpán S. Julie S. Patrik S. Daniel R.
Eliška S. Šimon T. Šimon T. Sára S.
Sára S. Eliana V. Klara T. Jan S.
Lukáš S. Viktorie Z. Marek T. Lukáš S.
Nicol S. . Eliana V. Julie S.
Ella Š. . . Ella Š.
Klara T. . . Antonín T.
Marek T. . . Viktorie Z.
Antonín T. . . .
Karolína T. . . .

 

29. 12. 2021
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ

V prvním lednovém týdnu roku 2022, počínaje pondělím 3. ledna 2022, zahájíme cyklus lekcí matematiky a českého jazyka a literatury v rámci přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce ke vzdělávání v osmiletém gymnáziu od školního roku 2022/2023.  

Pro žáky 5. ročníků ZŠ je připraveno 13 jednohodinových lekcí (v délce 60 minut) matematiky a českého jazyka; absolvovat je možné buď oba kurzy, anebo pouze jeden vybraný předmět. Kurzy obou předmětů budou ukončeny v týdnu před stanoveným termínem přijímací zkoušky (19.04. a 20.04.2022) didaktickými testy "přijímaček nanečisto". 

Lekce budou probíhat prezenčně v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, v učebně č. 52 (třída 4.A8, přízemí, vlevo od skleněných vstupních dveří do školy) v následujících termínech:

 • pondělí, 15:30 - 16.30 hodin - matematika (Mgr. Kateřina Hajmová)
 • úterý, 15:30 - 16:30 hodin - matematika (Mgr. Milan Čermák)
 • středa, 15:30 - 16:30 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Marie Turňová)
 • čtvrtek, 16:00 - 17:00 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Jaroslav Řeřicha)

Výběr vyhovujících termínů (pro každý předmět jeden) proveďte zde: https://forms.office.com/r/3Mm6a6T2rj.

Účastníci kurzů si s sebou na lekce přinesou psací potřeby, sešit/blok na poznámky a rýsovací potřeby (na lekce matematiky); učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole.

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).

30. 11. 2020
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O OSMILETÉ STUDIUM (ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o osmileté studium (tj. pro žáky 5. ročníku základních škol) je připraveno 13 jednohodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět. Kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách. V případě mimořádných opatření spočívajících v uzavření škol pro osobní přítomnost žáků budou lekce přípravných kurzů probíhat online formou v prostředí MS Teams. 

Zahájení kurzů: → v týdnu od 3. ledna 2022
Kurzovné: → jeden předmět:   650,- Kč
→ oba předměty: 1.000,- Kč
Platba: → nejpozději do zahájení kurzů, tj. do 03. 01. 2022
Způsob zaplacení:  → bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 123-935640257/0100; pro platbu, prosím, použijte variabilní symbol 5555 a do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte - přihlášeného účastníka kurzu
→ 
v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní a testové materiály: → jsou zahrnuty v ceně kurzu
Přihláška: → přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zdepo zaregistrování přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail 
Uzávěrka přihlášek: → 03. 01. 2022
Maximální počet účastníků: → skupiny o počtu max. 25 účastníků (v případě vyššího počtu zájemců budou v daném kurzu otevřeny dvě skupiny

S případnými dotazy týkajícími se přípravných kurzů nebo přijímacího řízení obecně se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 415 653 565 nebo 777 904 121).

30. 11. 2020
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Pro uchazeče o čtyřleté studium gymnázia (žáky 9. ročníku základních škol) je připraveno 7 dvouhodinových lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury; přihlásit je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět. Kurzy budou probíhat vždy v odpoledních hodinách (nejdříve po 16:00 hod.). V případě mimořádných opatření spočívajících v uzavření škol pro osobní přítomnost žáků budou lekce přípravných kurzů probíhat online formou v prostředí MS TEams. 

Zahájení kurzů: → v týdnu od 14. února 2022
Kurzovné: → jeden předmět:   650,- Kč
→ oba předměty: 1.000,- Kč
Platba: → nejpozději do zahájení kurzů, tj. do 14. 02. 2022
Způsob zaplacení:  → bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 123-935640257/0100; pro platbu, prosím, použijte variabilní symbol 9999 a do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte - přihlášeného účastníka kurzu
→ v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní a testové materiály: → jsou zahrnuty v ceně kurzu
Přihláška: → přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde; po zaregistrování přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail
Uzávěrka přihlášek: → 14. 02. 2022
Maximální počet účastníků: → skupiny o počtu max. 25 účastníků (v případě vyššího počtu zájemců budou v daném kurzu otevřeny dvě skupiny

S případnými dotazy týkajícími se přípravných kurzů nebo přijímacího řízení obecně se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; tel. 415 653 565 nebo 777 904 121).

zavřít
Probíhá přenos dat...