Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Uchazečům o studium na našem gymnáziu před přijímacími zkouškami nabízíme možnost absolvování přípravných kurzů z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy nemají čistě charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

 

18. 2. 2019
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku začínají v pondělí 18. února 2019 od 16:30 hodin úvodní lekcí matematiky. Vzhledem k počtu přihlášených budou účastníci kurzů rozděleni do dvou skupin:

 • skupinu 1 povede v učebně č. 28 (1. patro, vpravo od schodiště) PaedDr. Milan Rieger,
 • skupinu 2 povede v učebně č. 32 (1. patro, vpravo od schodiště) Mgr. Vlastimil Zlatohlávek.

5. 12. 2018
Přípravné kurzy pro žáky 5. ročníku

Pro žáky 5. ročníků je připraveno 13 jednohodinových lekcí matematiky a českého jazyka; přihlásit se je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů:  pondělí 7. ledna 2019

 • matematika: vždy v pondělí od 15:30 hodin; učebna č. 52 (třída 1. A8) - přízemí, vlevo od skleněných vstupních dveří do školy
 • český jazyk a literatura: vždy ve středu od 15:00 hodin; stejné místo jako matematika
 • s sebou psací potřeby, sešit/blok na poznámky; učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole

Lektoři:

 • matematika: Mgr. Hana Lukšová
 • český jazyk a literatura: Mgr. Jaroslav Řeřicha

Cena:

 • jeden předmět:   600,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba:  nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 07. 01. 2019

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 5555
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály:  jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška:  přihlásit se můžete

 • doručením Přihlášky do přípravného kurzu 8G (poštou nebo osobně do kanceláře školy, anebo e-mailem na adresu gvh@glouny.cz nebo syrovatko@glouny.cz)
 • prostřednictvím elektronického formuláře v horní části této stránky
 • při přihlášení prostřednictvím e-mailu nebo elektronického formuláře obdržíte e-mailem potvrzení

Uzávěrka přihlášek:  31. 12. 2018

Jedna skupina:  15 - 20 žáků

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).


Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 8G

soubor DOCX, velikost 48 kB

5. 12. 2018
Přípravné kurzy pro žáky 9. ročníku

Pro žáky 9. ročníků je připraveno 7 dvouhodinových lekcí matematiky a českého jazyka; přihlásit se je možné buď na oba kurzy, anebo pouze na jeden vybraný předmět.

Zahájení kurzů: pondělí 18. února 2019

 • matematika: vždy v pondělí od 16:30 hodin
  • skupina 1: PaedDr. Milan Rieger, učebna č. 28 (1. patro, vpravo od schodiště)
  • skupina 2: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek, učebna č. 32 (1. patro, vpravo od schodiště)
 • český jazyk a literatura: vždy v úterý od 16:30 hodin, učebna č. 28

Lektoři:

 • matematika: PaedDr. Milan Rieger, Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
 • český jazyk a literatura: Mgr. Zdeněk Zákutný

Cena:

 • jeden předmět:   600,- Kč
 • oba předměty: 1.000,- Kč

Platba:  nejpozději do 1. lekce kurzu, tj. do 18. 02. 2019

 • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu č. 3274200257/0100; platbu prosím označte příjmením účastníka kurzu a variabilním symbolem 9999
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Studijní materiály:  jsou zahrnuty v ceně kurzu

Přihláška:  přihlásit se můžete

 • doručením Přihlášky do přípravného kurzu 8G (poštou nebo osobně do kanceláře školy, anebo e-mailem na adresu gvh@glouny.cz nebo syrovatko@glouny.cz)
 • prostřednictvím elektronického formuláře v horní části této stránky
 • při přihlášení prostřednictvím e-mailu nebo elektronického formuláře obdržíte e-mailem potvrzení

Uzávěrka přihlášek:  31. 01. 2019

Jedna skupina:  15 - 20 žáků

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).


Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor PDF, velikost 446 kB

Přihláška do přípravného kurzu 4G

soubor DOCX, velikost 48 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...