Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality / Zeměpis

 

20. 1. 2020
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2020 - kategorie B, C a D

V pátek 17. ledna 2020 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády ve třech kategoriích. V kategorii B (sekunda) zvítězil Jan Libus před Petrem Hlavsou a oba postupují do okresního kola (26.2.2020 v Žatci). Bylo 11 soutěžících. V kategorii C (tercie a kvarta) se zúčastnilo také 11 žáků a postup do okresního kola si vybojovali Jan Vorel z kvarty a Eliška Witošová z tercie. V kategorii D (SŠ) bylo 15 soutěžících. Do okresního kola postupují: Jakub Hadač (5A/8), Vojtěch Hieke (3A/4), Jan Valenta (5A/8), Matyáš Daďuk (6A/8), Anna Vedralová (7A/8) a Ondřej Pavlíček (3A/4).

Komise zeměpisu všem postupujícím blahopřeje a všem ostatním děkuje za účast.

1. 9. 2019
25. ročník soutěže Eurorebus startuje 23. září

Více informací na :  https://www.eurorebus.cz/    

Gymnázium Václava Hlavatého Louny je stále nejúspěšnější školou v historii soutěže. Naše škola zvítězila  5x v řadě v letech 2010-2014, 2x jsme byli na druhém místě (2007, 2008) a jednou na třetím (2009).

V posledním ročníku (2019) dosáhla vynikajícího úspěchu kvarta (Hadač, Křivan, Valenta), která v kategorii ZŠ 02 obsadila 3. místo se stejným počtem bodů jako vítěz.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů ve 25. ročníku soutěže, která začíná v pondělí 23. září. 

8. 4. 2019
Krajské kolo soutěže Eurorebus - 1. místo kvarty

V neděli 7. 4. 2019 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze krajské kolo soutěže Eurorebus pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. V kategorii SŠ nás reprezentovala tři družstva s těmito výsledky: 15. 2.A4, 16. 1.A4, 26. septima. V kategorii ZŠ 02 byla tercie na 15. místě a největšího úspěchu dosáhla kvarta, která celou kategorii vyhrála. Družstvo kvarty (Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta) postoupilo do celostátního kola, kde jim přejeme hodně úspěchů. Všem ostatním děkujeme za reprezentaci školy.

21. 3. 2019
Zeměpisná olympiáda 2019 - krajské kolo

Žáci GVH Louny dosáhli v krajském kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDMUL Ústí nad Labem 20.3.2019) vynikajících výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D.  V kategorii A obsadil Jan Libus  2. místo Petr Hlavsa 3. místo,  kategorii B skončil Tadeáš Soukup na 4. místě jen půl bodu od 3. místa, v kategorii C skončil Michael Křivan na 2. místě a Jakub Hadač na 5. místě jen o půl bodu zpět a se stejným ziskem jako 3. v pořadí. V neprospěch Jakuba rozhodlo pomocné kritérium zvýhodnění praktické části. Adéla Tomanová obsadila v nejtěžší kategorii D (SŠ) velmi pěkné 8. místo.

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci gymnázia v okresním a především krajském kole. 

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

20. 2. 2019
Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

19. 1. 2019
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády (kategorie C a D)

V pátek 18. ledna 2019 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády ve dvou kategoriích. V kategorii C (tercie a kvarta) se zúčastnilo 13 žáků a postup do okresního kola si vybojovali Jakub Hadač a Michael Křivan z kvarty. V kategorii D bylo 11 soutěžících. Do okresního kola postupují : Adéla Tomanová (4A/4), František Snopek (4A/4), Jiří Maurer (7A/8), Pavel Ernest (2A/4), Vojtěch Hieke (2A/4) a Marek Jirman (6A/8). Komise zeměpisu všem postupujícím blahopřeje a všem ostatním děkuje za účast.

13. 11. 2018
Vyhlášení 21. ročníku zeměpisné olympiády 2018/2019

Školní kola kategorií A, B, C a D proběhnou v lednu 2019. Termíny budou upřesněny. Okresní kolo se bude konat ve středu 20.2.2019 v DDM v Žatci.

Bližší informace o soutěži naleznete na stránkách pořadatele (Univerzita Karlova Praha - Přírodovědecká fakulta): Zeměpisná olympiáda nebo u vyučujících zeměpisu.

 

zavřít
Probíhá přenos dat...