Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > PRO UCHAZEČE > PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášky ke studiu

POZOR!!! PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE SE PODÁVAJÍ V TERMÍNU OD 1. ÚNORA DO 20. ÚNORA 2024

Ve školním roce 2023/2024 můžete přihlášku ke studiu ve střední škole podat jedním z následujících tří způsobů:

1. elektronická přihláška (pro tuto variantu je třeba mít ověřenou elektronickou identitu)

 • přihlaste se do informačního systému DiPSy na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci občana (Mobilní klíč eGovernmentu, MojeID, Bankovní identita...)
 • ze seznamu svých dětí vyberte to, které chcete přihlásit ke studiu ve střední škole
 • ze seznamu středních škol v systému vyberte až tři školy, na které chcete podat přihlášku, a to v pořadí podle své priority pro přijetí
 • o každé škole v systému uvidíte přehledné informace - přehled oborů vzdělávání, počet letos přijímaných uchazečů a počty uchazečů přijatých v minulých letech
 • u každé školy uvidíte přehled dokumentů, které škola požaduje doložit k přihlášce - pořiďte scany nebo fotografie těchto dokumentů a nahrajte je 
 • přihlášku v systému potvrdíte, e-mailem vám přijde potvrzení o podání přihlášky a uchazeči bude přiděleno registrační číslo; tímto potvrzením současně podáte přihlášky na všechny zvolené školy 

2. výpis ze systému - zjednodušená listinná přihláška vytištěná z online systému

 • vstupte do informačního systému DiPSy (Digitální Přihlašovací Systém), avšak bez přihlášení se ověřenou elektronickou identitou
 • vyplňte osobní údaje o sobě a o dítěti, které chcete přihlásit ke studiu na střední škole
 • ze seznamu středních škol v systému vyberte až tři školy, na které chcete podat přihlášku, a to v pořadí podle své priority pro přijetí
 • o každé škole v systému uvidíte přehledné informace - přehled oborů vzdělávání, počet letos přijímaných uchazečů a počty uchazečů přijatých v minulých letech
 • u každé školy uvidíte přehled dokumentů, které škola požaduje doložit k přihlášce - pořiďte scany nebo fotografie těchto dokumentů a nahrajte je 
 • potvrďte správnost, e-mailem obdržíte zjednodušenou přihlášku s registračním číslem, vytiskněte ji tolikrát, na kolik škol přihlášku podáváte, podepište a v listinné podobě ji doručte na všechny zvolené školy

3. listinná přihláška s přílohami

 • vyplňte listinnou přihlášku - můžete využít následující odkazy na editovatelný tiskopis, nebo můžete o vygenerování přihlášky požádat v základní škole, kterou Vaše dítě navštěvuje (mělo by to jít z jejich informačních systému
 • musíte si dohledat IZO každé střední školy, na kterou chcete podat přihlášku, její přesný název, kód oboru vzdělávání a jeho přesný název i se zaměřením
 • pokud podáváte přihlášky na více školy (max. tři), musí být na všech přihláškách všechny školy uvedeny ve stejném pořadí podle Vámi zvolené priority pro přijetí
 • přihlášky podepište a v listinné podobě opatřené všemi požadovanými přílohami je doručte na všechny zvolené školy 
 • škola zadá údaje z Vaší přihlášky do informačního systému DiPSy, který vygeneruje registrační číslo, jež Vám bude doporučeně zasláno poštou spolu s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce

Bližší informace spolu s vysvětlením výhod a nevýhod jednotlivých způsobů podání přihlášky najdete na serveru www.prihlaskynastredni.cz.

K přihlášce na naše gynázium žádáme doložit následující přílohy (pokud přílohy dokládáte elektronicky - při podání přihlášky 1. nebo 2. variantou, učiníte tak digitalizovanou verzi dokumentů, tj. jejich scanem nebo fotografií):

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání na ZŠ za poslední tři uzavřená pololetí; pokud stávající základní škola hodnotí slovně, je nutné požádat o převedení slovního hodnocení na známky
 2. diplomy nebo výsledkové listiny dokládající umístění uchazeče na 1. - 5. místě v okresním krajském či vyšším kole individuální odborné (předmětové) soutěže či olympiády
 3. jazykový certifikát, pokud uchazeč úspěšně vykonal certifikovanou zkoušku dokládající jeho úroveň v cizím jazyce podle SERR (min. A2 pro uchazeče do osmiletého studia, min. B1 pro uchazeče do čtyřletého studia)
 4. uchazeči s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023 mohou přiložit žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literaturyžádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
 5. uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají přihlášku doporučením pro úpravu podmínek přijímaní ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízením

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NA PŘIHLÁŠCE KE STUDIU NEVYŽADUJEME!

zavřít
Probíhá přenos dat...