Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > UČEBNICE > SEKUNDA

Přehled učebnic pro žáky 2. ročníku (sekundy) osmiletého gymnázia ve školním roce 2019/2020

 

  Český jazyk pro ZŠ 7 - učebnice
Autor: Eva Hošnová a kol.
ISBN: 978-80-7235-391-0
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

   Český jazyk pro ZŠ 7 - pracovní sešit
Autor: Eva Hošnová, Ivana Bozděchová
ISBN: 978-80-7235-392-7
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

   Čítanka pro ZŠ 7
Autor: Josef Soukal
ISBN: 978-80-72235-596-9
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Project English 3 (3rd Edition) - Student´s Book
Autor: Tom Hutchinson
ISBN: 978-0-19-476416-2
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Project English 3 (3rd Edition) - Workbook
Autor: Tom Hutchinson
ISBN: 978-0-19-476416-2
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: pracovní sešit - hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

  Macht mit! 1. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-54-4
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Macht mit! 1. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-55-1
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Macht mit! 2. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-57-5
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2010
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Macht mit! 2. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-58-2
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2010
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Décibel 1 - učebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08107-3
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Décibel 1 - cvičebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08120-2
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 7, Aritmetika - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Michal Čihák, Šárka Müllerová
ISBN: 978-80-7235-398-9
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 7, Aritmetika - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-555-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 7, Geometrie - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Josef Trejbal, Michal Čihák, Šárka Müllerová
ISBN: 978-80-7235-399-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 7, Geometrie - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Josef Trejbal, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-552-5
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
Autor: František Běloun
ISBN: 978-80-7196-104-8
Nakladatelství: Nakladatelství Prometheus
Rok vydání: 1998
Pro předmět: matematika
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají si a používají během 1. - 4. ročníku

 

  Dějepis pro ZŠ 7, středověk a raný novověk - učebnice
Autor: Veronika Válková
ISBN: 978-80-7235-547-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Dějepis pro ZŠ 7, středověk a raný novověk - pracovní sešit
Autor: Veronika Válková, František Parkan
ISBN: 978-80-7235-633-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: dějepis
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 - učebnice
Autor: Dagmar Janošková, Zdeněk Brom a kol.
ISBN: 978-80-7238-879-0
Nakladatelství: Fraus
Rok vydání: 2013
Pro předmět: občanská výchova
Poznámka: pouze pro vyučující, žáci pracují s pracovními listy

 

  Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Autor: Jiří Bohuněk, Růžena Kolářová
ISBN: 978-80-7196-265-6
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 1998
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Sbírka úloh z fyziky pro 6. - 9. ročník základní školy
Autor: František Jáchim, Jiří Tesař
ISBN: 978-80-7235-256-2
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: fyzika
Poznámka:  

 

  Chemie pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 - učebnice
Autor: Jiří Škoda, Pavel Doulík
ISBN: 80-7238-442-2
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2018
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravá chemie 8 - pracovní sešit
Autor: Alena Fousková a kol.
ISBN: 978-80-8788-195-8
Nakladatelství: TAKTIK International, s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: chemie
Poznámka: pracovní sešit - hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

  Přírodopis pro 6. ročník, Botanika 1, Zoologie 1 - učebnice
Autor: Miroslav Maleninský
ISBN: 80-86034-56-9
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2004
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Přírodopis 6 - pracovní sešit
Autor: Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk
ISBN: 978-80-85806-58-8
Nakladatelství: Prodos spol. s r. o.
Rok vydání: 1997
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Přírodopis pro 7. ročník, Botanika 2, Zoologie 2- učebnice
Autor: Miroslav Maleninský, Jindřich Novák, Věra Toběrná, Milada Švecová
ISBN: 80-86034-66-6
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2006
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Přírodopis 7 - pracovní sešit
Autor: Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk
ISBN: 978-80-7230-017-4
Nakladatelství: Prodos spol. s r. o.
Rok vydání: 1998
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Zeměpis pro ZŠ 7, Zeměpis světadílů - učebnice
Autor: Jaromír Demek, Ivan Mališ
ISBN: 978-80-7235-562-4
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola; používá se v sekundě a tercii

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: různá vydání
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2004 a novější
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 8. ročníku
zavřít
Probíhá přenos dat...