Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > UČEBNICE > SEKUNDA

Přehled učebnic pro žáky 2. ročníku (sekundy) osmiletého gymnázia ve školním roce 2023/2024

 

  Český jazyk pro ZŠ 7 - učebnice
Autor: Eva Hošnová a kol.
ISBN: 978-80-7235-391-0
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

   Český jazyk pro ZŠ 7 - pracovní sešit
Autor: Eva Hošnová, Ivana Bozděchová
ISBN: 978-80-7235-392-7
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

   Čítanka pro ZŠ 7
Autor: Josef Soukal
ISBN: 978-80-72235-596-9
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

Literární výchova pro 2. stupeň základní školy
Autor: Josef Soukal
ISBN: 978-80-7235-630-0
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2019
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola; používá se od primy do kvarty 

 

  English Plus (Second edition) - Student´s Book
Autor: Ben Wetz, Diana Pye
ISBN: 978-0-19-420061-5
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  English Plus 2 (Second edition) - Workbook
Autor: Janet Hardy-Gould
ISBN: 978-0-19-420224-4
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: pracovní sešit - hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

  Macht mit! 1. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-54-4
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Macht mit! 1. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-55-1
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Macht mit! 2. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-57-5
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2010
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Macht mit! 2. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-58-2
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2010
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Décibel 1 - učebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08107-3
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Décibel 1 - cvičebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08120-2
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Chicos Chicas 1 - učebnice
Autor: Maria Ángeles Palomino
ISBN: 978-84-7711-772-8
Nakladatelství: Edelsa Grupo Didascalia
Rok vydání: 2002 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Chicos Chicas - pracovní sešit
Autor: Maria Ángeles Palomino, García Nuria Salido 
ISBN: 978-84-7711-773-5
Nakladatelství: Edelsa Grupo Didascalia
Rok vydání: 2002 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Klassnyje druzja 2 - učebnice
Autor: Natália Orlova, Jana Körschnerová, Jana Stejskalová
ISBN: 978-80-73971-98-4
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Klassnyje druzja 2 - pracovní sešit
Autor: Natália Orlova, Jana Körschnerová, Jana Stejskalová
ISBN: 978-80-73971-99-1
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 7, Aritmetika - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Michal Čihák, Šárka Müllerová
ISBN: 978-80-7235-398-9
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 7, Aritmetika - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-555-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 7, Geometrie - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Josef Trejbal, Michal Čihák, Šárka Müllerová
ISBN: 978-80-7235-399-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 7, Geometrie - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Josef Trejbal, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-552-5
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2008
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
Autor: František Běloun
ISBN: 978-80-7196-104-8
Nakladatelství: Nakladatelství Prometheus
Rok vydání: 1998
Pro předmět: matematika
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají si a používají během 1. - 4. ročníku

  

  Tabulky pro základní školu
Autor: František Běloun
ISBN: 978-80-7196-346-2
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: matematika, fyzika
Poznámka: zapůjčuje škola

 

  Dějepis pro ZŠ 7, středověk a raný novověk - učebnice
Autor: Veronika Válková
ISBN: 978-80-7235-547-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Dějepis pro ZŠ 7, středověk a raný novověk - pracovní sešit
Autor: Veronika Válková, František Parkan
ISBN: 978-80-7235-633-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2007
Pro předmět: dějepis
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 - učebnice
Autor: Dagmar Janošková, Zdeněk Brom a kol.
ISBN: 978-80-7238-879-0
Nakladatelství: Fraus
Rok vydání: 2013
Pro předmět: občanská výchova
Poznámka: pouze pro vyučující, žáci pracují s pracovními listy

 

Hravá fyzika 7 - učebnice
Autor: Pavla Enevová
ISBN: 978-80-7563-206-7
Nakladatelství: Taktik International, s. r. o.
Rok vydání: 2019
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Sbírka úloh z fyziky pro 6. - 9. ročník základní školy
Autor: František Jáchim, Jiří Tesař
ISBN: 978-80-7235-256-2
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: fyzika
Poznámka:  

 

  Chemie pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 - učebnice
Autor: Jiří Škoda, Pavel Doulík
ISBN: 978-80-7489-396-4
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2018
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravá chemie 8 - pracovní sešit
Autor: Alena Fousková a kol.
ISBN: 978-80-8788-195-8
Nakladatelství: TAKTIK International, s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: chemie
Poznámka: pracovní sešit - hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

  Přírodopis pro 6. ročník, Botanika 1, Zoologie 1 - učebnice
Autor: Miroslav Maleninský
ISBN: 80-86034-56-9
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2004
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravý přírodopis 6 - pracovní sešit
Autor: Petra Karešová, Eva Medková, Denisa Seidlová
ISBN: 978-80-7563-094-0
Nakladatelství: Taktik
Rok vydání: 2017
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - žáci si jej ponechávají z primy

 

  Přírodopis pro 7. ročník, Botanika 2, Zoologie 2- učebnice
Autor: Miroslav Maleninský, Jindřich Novák, Věra Toběrná, Milada Švecová
ISBN: 80-86034-66-6
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2006
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravý přírodopis 7 - pracovní sešit
Autor: Milena Mačáková, Renáta Perníkářová, Denisa Seidlová
ISBN: 978-80-7563-139-8
Nakladatelství: Taktik
Rok vydání: 2018
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - žáci si jej ponechávají z primy

 

  Zeměpis pro ZŠ 7, Zeměpis světadílů - učebnice
Autor: Jaromír Demek, Ivan Mališ
ISBN: 978-80-7235-562-4
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola; používá se v sekundě a tercii

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 5. vydání (2019) 978-80-7393-486-6
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2011, 2017, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 7. ročníku

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...