Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > UČEBNICE > KVINTA / 1. ROČNÍK 4G

Přehled učebnic pro žáky 1. ročníku čtyřletého a 5. ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2023/2024

 

 

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-228-9
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice pro celé 4 roky studia vyššího gymnázia; změna od školního roku 2021/2022

 

 
 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-229-6
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice pro celé 4 roky studia vyššího gymnázia; změna od školního roku 2021/2022

 

  Základní mluvnice českého jazyka    
Autor: Eva Hošnová, Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser
ISBN: 80-7235-018-8
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: doporučená příručka pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Čítanka pro 1. ročník gymnázií
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 80-7235-153-2
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Literatura pro 1. ročník gymnázií    
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 978-80-7235-436-8
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2001
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Maturita Solutions Upper-Intermediate (3rd Edition) - Student´s Book  
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450650-2
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - více pokročilá skupina

 

  Maturita Solutions Upper-Intermediate (3rd Edition) - Workbook     
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450652-6
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - více pokročilá skupina

 

  Maturita Solutions Intermediate (3rd Edition) - Student´s Book  
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450451-5
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - pokročilé skupiny

 

  Maturita Solutions Intermediate (3rd Edition) - Workbook     
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450453-9
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - pokročilé skupiny

 

Časopis BRIDGE
Anotace: výukový časopis pro středoškolské studenty, zaměřuje se na úspěšné složení maturitní zkoušky z Aj
Vydavatel: Bridge Publishing House
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: celoroční předplatné hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

   Passt schon!, 1. díl - učebnice a pracovní sešit
Autor: Doris Dusilová a kol.
ISBN: 978-80-86195-89-6
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

   Quartier libre nouveau 1 - učebnice, pracovní sešit
Autor: M. Bosquet, M. Martinez Salles, Y. Rennes, J. Jančík, B. Menoušková, R. Trtíková, K. Václavíková
ISBN: 978-80-7397-171-7
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

   Aventura 1 - učebnice, pracovní sešit
Autor: Carlos F. Peňaranda, Kateřina Brožová
ISBN: 978-80-7397-022-2
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2009 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Snova Klass! 1 - učebnice s pracovním sešitem a písankou
Autor: N. Orlová, M. Vágnerová, M. Kožušková
ISBN: 978-80-7397-292-9
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2018
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Matematika pro střední školy, 1. díl, Základní poznatky - učebnice
Autor: Blanka Škaroupková, Peter Krupka, Zdeněk Polický
ISBN: 978-80-7358-196-1
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 1. díl, Základní poznatky - pracovní sešit
Autor: Zdeněk Polický, Peter Krupka, Martina Květoňová, Blanka Škaroupková
ISBN: 978-80-7358-197-8
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 2. díl, Výrazy, rovnice a nerovnice - učebnice 
Autor: Michaela Cízlerová, Peter Krupka, Zdeněk Polický, Blanka Škaroupková
ISBN: 978-80-7358-208-1
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 2. díl, Výrazy, rovnice a nerovnice - pracovní sešit
Autor: Marie Chadimová
ISBN: 978-80-7358-209-8
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 3. díl, Planimetrie - učebnice
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-211-1
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 3. díl, Planimetrie - pracovní sešit
Autor: Dana Gazárková, Stanislava Melicharová, René Vokřínek
ISBN: 978-80-7358-271-5
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika, Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Autor: F. Janeček
ISBN: 978-80-7196-360-8
Nakladatelství: Prometheus s. r. o.
Rok vydání: 1995 a novější
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice - doporučení k procvičování učiva

 

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy
Autor: J. Mikulčák a kol.
ISBN: 978-80-7196-477-3
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o..
Rok vydání: 2003 a novější
Pro předmět: matematika, fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Starší dějiny pro SŠ - část první 
Autor: Robert Antonín a kol.
ISBN: 978-80-7358-290-6 
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2018
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Odmaturuj! ze společenských věd
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-243-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Předmět: základy společenských věd
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Fyzika pro gymnázia, Mechanika - učebnice
Autor: E. Svoboda, M. Bednařík, M. Široká
ISBN: ISBN: 978-80-7196-431-5
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2013 - 5. přepracované vydání
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Autor: O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká
ISBN: 978-80-7196-463-6
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 1995
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I (Mechanika)
Autor: Karel Bartuška
ISBN: 978-80-7196-236-6
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2. upravené vydání
Pro předmět: fyzika
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl
Autor: Aleš Mareček, Jaroslav Honza
ISBN: 978-80-9024-020-9
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2013 - 3. opravené vydání
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Přehled chemického názvosloví
Autor: J. Blažek a kol.
ISBN: 80-7235-260-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství
Rok vydání: 2004
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol
Autor: Aleš Mareček, Jaroslav Honza
ISBN: 80-902402-2-4
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2001
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Znáte obecnou chemii? - pracovní sešit
Autor: Hana Čtrnáctová a kol.
ISBN: 978-80-7175-000-0
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1994
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Znáte anorganickou chemii? - pracovní sešit
Autor: Hana Čtrnáctová, Věra Vaňková
ISBN: 978-80-7175-001-7
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1996
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Obecná biologie pro gymnázia
Autor: Václav Kubišta
ISBN: 80-7168-714-6
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 1992 a novější
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Biologie rostlin pro gymnázia
Autor: Lubomír Kincl a kol.
ISBN: 80-7168-947-5
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 1993 a novější
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Příroda a lidé Země
Autor: Ivan Bičík, Bohumil Janský a kol.
ISBN: 978-80-86034-92-8
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2001
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 5. vydání (2019) 978-80-7393-486-6
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2011, 2017, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 3./7. ročníku

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...