Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda
Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > KLUB NADANÝCH DĚTÍ

 

27. 12. 2021
SCHŮZKA 9. 12. 2021

Dne 9.12. měli studenti možnost se setkat s Mgr. Andreou Vendralovou autorkou vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt. Debata se z velké části točila kolem definice talentu. Studenti uváděli své osobní zkušenosti s tím jaké výhody a nevýhody talent má. Nakonec se ale dohodli že plusy převažují nad negativy.

Dalším obsáhlým tématem byla otázka jejich pocitů ze školy a školství jako takového. Většina se shodla na tom že by se měla škola zaměřit více na studenty jako jednotlivce a více pracovat s nadanými studenty. Debata byla po celou dobu věcná a věřím že si z tohoto workshopu studenti odnesli mnoho podstatných informací. 

2. 11. 2021
WORKSHOP 9. 12. 2021

Dne 9.12. 2021 se uskuteční první setkání (přeložené z 18. 11. 2021), a to formou workshopu, na který jsme pozvali  Mgr. Andreu Vedralovou, autorku vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt.

Zdá se vám, že byste potřebovali více rozvíjet svou osobnost? Přihlaste se zde

Všichni účastníci budou rozděleni na 2 skupiny - nižší a vyšší gymnázium. Budete seznámeni s tím, co je to nadání, jak s ním pracovat, jak rozvíjet svoji osobnost. Seznámíte se s mapami učebního pokroku, naplánujete si své vlastní cíle, a mnoho dalšího.

Jsme přesvědčeni, že to pro nás všechny bude velkým přínosem pro další (nejen) studium.

Schůzka se uskuteční v době výuky, každá skupina 3 vyučovací hodiny (bude upřesněno). Na tento workshop je nutné se přihlásit.

Těšíme se na vás!

Hana Lukšová a Eva Kalachová

26. 10. 2021
Info - schůzky

Schůzky Klubu nadaných dětí budou probíhat každý měsíc v dopoledních hodinách. Vynasnažíme se připravovat je pro všechny zúčastněné zajímavé a na přání. 

První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu 2021, bližší info přidáme v nejbližší době.

Přivítáme další zájemce o účast v Klubu nadaných dětí, kontaktujte prosím Hana Lukšovou  (kabinet chemie).

Z úvodních schůzek máme náměty na tento program:

  • programování a robotika
  • chemie, biologie, fyzika (jaderná)
  • zeměpis, vesmír, kartografie
  • právo a soud
  • umění, výtvarná výchova, grafity
  • dějepis (zejména 2. světová válka)
  • matematika a logika
  • medicína (transplantace, pitva atd.)

14. 12. 2020
KLUB NADANÝCH DĚTÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Ve spolupráci s organizací Mensa ČR vznikl na naší škole Klub nadaných dětí

Cílem Klubu nadaných dětí je rozvoj a prohlubování informací velmi nadaných dětí. Klub se zaměřuje na rozvoj vědomostních, uměleckých a pohybových dovedností s přihlédnutím k individuálním zájmům žáků. V průběhu školního roku se tak žáci mohou těšit na zajímavý program, který jim rozšíří pohled na různé problematiky a podnítí jejich nadání a zájem v určitých oblastech. Klub nadaných dětí se koná na půdě gymnázia zpravidla 2x za měsíc v odpoledních hodinách. 

Jsme si vědomi toho, že „příklady táhnou“, proto součástí programu je také setkání s uznávanými odborníky z různých oborů a exkurze na zajímavá místa s odborným výkladem. Dále také hraní logických, matematických her, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Rozvíjení logického i strategického myšlení, hledání odpovědí z různých pohledů, rozvíjení komunikace s vrstevníky a hledání společného výsledku.    

Nedocenitelnou roli hraje také kontakt s intelektovými vrstevníky. Zde mohou nadaní žáci skrze svoji oblast zájmů, nacházet nová přátelství a utužovat je.    

Klub intenzivně spolupracuje s Mensou ČR, která provádí 1x za rok testování žáků naší školy a pomáhá nám vyhledávat nadané studenty.  

Do klubu se můžete přihlásit ZDE.

Hana Lukšová a Eva Kalachová 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...