Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > UČEBNICE > SEXTA / 2. ROČNÍK 4G

Přehled učebnic pro žáky 2. ročníku čtyřletého a 6. ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2021/2022

 

Český jazyk a komunikace pro střední školy, 2. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-172-5
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2011
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Český jazyk a komunikace pro střední školy, 2. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-173-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2011
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice; změna od školního roku 2016/2017

 

  Základní mluvnice českého jazyka    
Autor: Eva Hošnová, Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser
ISBN: 80-7235-018-8
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: doporučená příručka pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Čítanka pro 2. ročník gymnázií
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 80-7235-183-4
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2002
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Literatura pro 2. ročník gymnázií    
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 80-7235-182-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2002
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Maturita Solutions Intermediate (3rd Edition) - Student´s Book  
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450451-5
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017 (3. vydání)
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice

 

  Maturita Solutions Intermediate (3rd Edition) - Workbook     
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450453-9
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice

 

  Passt schon!, 2. díl - učebnice a pracovní sešit
Autor: Doris Dusilová a kol.
ISBN: 978-80-86195-92-6
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

   Quartier libre nouveau 1 - učebnice, pracovní sešit
Autor: M. Bosquet, M. Martinez Salles, Y. Rennes, J. Jančík, B. Menoušková, R. Trtíková, K. Václavíková
ISBN: 978-80-7397-171-7
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

   Aventura 1 - učebnice, pracovní sešit
Autor: Carlos F. Peňaranda, Kateřina Brožová
ISBN: 978-80-7397-022-2
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2009 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Aventura 2 - učebnice, pracovní sešit
Autor: Carlos F. Peňaranda, Kateřina Brožová
ISBN: 978-80-7397-043-7
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2010 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Klass! 2 - učebnice, pracovní sešit
Autor: N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová
ISBN: 978-80-7397-245-5
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2010
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pouze pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Matematika pro střední školy, 3. díl, Planimetrie - učebnice
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-211-1
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 3. díl, Planimetrie - pracovní sešit
Autor: Dana Gazárková, Stanislava Melicharová, René Vokřínek
ISBN: 978-80-7358-271-5
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 4. díl, Funkce I - učebnice 
Autor: Michaela Cízlerová, Marek Zahradníček, Alena Zahradníčková
ISBN: 978-80-7358-214-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 4. díl, Funkce I - pracovní sešit
Autor: Magda Králová, Milan Navrátil
ISBN: 978-80-7358-215-9
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 5. díl, Funkce II - učebnice
Autor: Václav Zemek
ISBN: 978-80-7358-217-3
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 5. díl, Funkce II - pracovní sešit
Autor: Čeněk Kodejška, Jiří Ort
ISBN: 978-80-7358-218-0
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika, Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Autor: F. Janeček
ISBN: 978-80-7196-360-8
Nakladatelství: Prometheus s. r. o.
Rok vydání: 1995 a novější
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice - doporučení k procvičování učiva

 

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy
Autor: J. Mikulčák a kol.
ISBN: 978-80-7196-477-3
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o..
Rok vydání: 2003 a novější
Pro předmět: matematika, fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

Dějepis pro gymnázia a SŠ, 2 - Středově a raný novověk
Autor: Petr Čornej a kol.
ISBN: 978-80-7235-430-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Odmaturuj! za společenských věd
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-243-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Předmět: základy společenských věd
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
Autor: E. Svoboda,K. Bartuška
ISBN: 978-80-7196-461-2
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2016 - 6. přepracované vydání
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění
Autor: O. Lepil
ISBN: 978-80-7196-468-1
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o..
Rok vydání: 2018
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Autor: O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká
ISBN: 978-80-7196-463-6
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 1995
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II (Molekulová fyzika a termika ...)
Autor: Karel Bartuška
ISBN: 978-80-7196-289-2
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání:  
Pro předmět: fyzika
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl
Autor: Aleš Mareček, Jaroslav Honza
ISBN: 978-80-9024-020-9
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2013 - 3. opravené vydání
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

  

  Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl
Autor: Jaroslav Honza
ISBN: 978-80-902402-5-4
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2014
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Obecná chemie I. - pracovní sešit
Autor: Vilém Obrátil, Leoš Sáblík a kol.
ISBN: 978-80-88255-17-8
Nakladatelství: ProSpolužáky.cz
Rok vydání: 2018
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice (hromadně zajistí škola, žáci si odkupují a ponechávají) 

 

  Obecná chemie II. - pracovní sešit
Autor: Vilém Obrátil, Leoš Sáblík a kol.
ISBN: 978-80-88255-35-2
Nakladatelství: ProSpolužáky.cz
Rok vydání: 2018
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice (hromadně zajistí škola, žáci si odkupují a ponechávají)

 

  Anorganická chemie - pracovní sešit
Autor: Tomáš Halík a kol.
ISBN: 978-80-882554-3-7
Nakladatelství: ProSpolužáky.cz
Rok vydání: 2019
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice (hromadně zajistí škola, žáci si odkupují a ponechávají)

 

 

  Přehled chemického názvosloví
Autor: J. Blažek a kol.
ISBN: 80-7235-260-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství
Rok vydání: 2004
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

  

  Znáte anorganickou chemii? - pracovní sešit
Autor: Hana Čtrnáctová, Věra Vaňková
ISBN: 978-80-7175-001-7
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1996 a novější
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Znáte organickou chemii? - pracovní sešit
Autor: Milan Dundr, Helena Klímová
ISBN: 978-80-7175-002
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1996 a novejší
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Biologie živočichů pro gymnázia
Autor: Jaroslav Smrž
ISBN: 978-80-7168-909-6
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 2003
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Biologie v kostce pro střední školy I.
Autor: Hana Hančová, Marie Vlková
ISBN: 80-7200-971-0
Nakladatelství: Fragment
Rok vydání: 1997
Pro předmět: biologie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Biologie v kostce pro střední školy II.
Autor: Hana Hančová, Marie Vlková
ISBN: 80-7200-971-0
Nakladatelství: Fragment
Rok vydání: 1998
Pro předmět: biologie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Makroregiony světa
Autor: Ivan Bičík a kol.
ISBN: 978-80-87476-02-4
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2019 (2. přepracované vydání)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 5. vydání (2019) 978-80-7393-486-6
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2011, 2017, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 3./7. ročníku


 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...