Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - chlapci
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Matyáš Černíček
kategorie E
1. místo - krajské kolo
Fyzikální olympiáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Den otevřených dveří

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

  1. termín: čtvrtek 29. listopadu 2018, 16:15 - 18:30 hodin
  2. termín: čtvrtek 21. února 2019, 16:15 - 18:30 hodin

Nestihnete Den otevřených dveří na naší škole? Domluvte si individuální návštěvu na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz nebo telefonním čísle +420 777 904 121.

 

Den otevřených dveří připravujeme tak, abychom

1. Vám poskytli informace o studiu na naší škole (studijních oborech, očebních plánech apod.)

→ při obou termínech "Dne otevřených dveří" bude vedení školy informovat o studiu na Gymnáziu Václava Hlavetého, Louny, a odpovídat na dotazy uchazečů a jejich zákonných zástupců:

    • v 16:15 hodin pro uchazeče do osmiletého gymnázia,
    • v 17:15 hodin pro uchazeče do čtyřletého gymnázia;
2. Vás provedli přijímacím řízením

→ seznámíme Vás postupem a termíny přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019, s požadavky k přihlášce ke studiu, s kritérii, podle kterých bude sestaveno pořadí uchazečů pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020 apod.;

3. Vám umožnili prohlídku prostor a vybavení školy

→ pro náštěvníky budou po celou dobu "Dne otevřených dveří" zpřístupněny všechny výukové prostory školy a k jejich prezentaci i zodpovězení případných dotazů budou připraveni naši učitelé;

4. Vám nabídli zapojení do "týdne pro páťáky"

→  v týdnu následujícím vždy po "Dnu otevřených dveří", tj. v týdnu od 03. 12 do 07. 12. 2018, resp. od 25. 02. do 01. 03. 2019, připravujeme pro uchazeče o osmileté studium možnost zapojit se do výuky v primě osmiletého gymnázia;

5. Vám nabídli pomoc při přípravě na přijímací zkoušky formou přípravných kurzů pro uchazeče o studium

→ pro uchazeče o studium v obou oborech vzdělání chystáme od ledna 2019 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám;

6. Vás informovali o možnostech dalšího rozvoje žáků, o profesní orientaci a uplatnění našich absolventů.
zavřít
Probíhá přenos dat...