Házená - chlapci V.
Krajské finále
1. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Přebor škol šachu, vyšší gymnázium
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Přebor škol šachu, nižší gymnázium
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity

Maturitní zkouška 2018/2019

VŠE O MATURITĚ - informace z webu www.novamaturita.cz ...

Aktuální informace k písemné a ústní části společné maturity najdete na stránkách www.novamaturita.cz. Maturanti by měli věnovat velikou pozornost informacím ke správnému vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce přihlašování žáků k maturitě - jaro 2018 (formulář přihlášky obdrží naši maturanti od svého třídního učitele). Přečtěte si aktuální informace o zkoušce MATEMATIKA+. Ta je určena především maturantúm z matematiky a těm, kteří se na základě výsledku této zkoušky mohou dostat na vysokou školu bez přijímacích zkoušek. Zkouška je dobrovolná a bezplatná, uchazeč ji bude vykonávat na spádové škole.

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL STÁTNÍ MATURITY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY - pro žáky GVH Louny - školní rok 2018/2019

Školní seznam literárních děl ("Seznam četby") byl schválený Předmětovou komisí českého jazyka a literatury 28. 8. 2018 a ředitelem gymnázia 31. 8. 2018. Z uvedeného seznamu si žáci GVH Louny budou vybírat literární díla ke státní maturitě z českého jazyka pro maturity ve školním roce 2018/2019 podle následujících pravidel:
Žák vybírá 20 literárních děl takto:
→ Světová a česká literatura do konce 18. století → minimálně 2 literární díla,
→ Světová a česká literatura 19. století → minimálně 3 literární díla,
→ Světová literatura 20. a 21. století → minimálně 4 literární díla,
→ Česká literatura 20. a 21. století → minimálně 5 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Žákova závazná volba musí proběhnout do 31. března 2018. Tento den nejpozději musí být seznam vybraných literárních děl odevzdán řediteli školy na předepsaném formuláři (formulář ke stažení, vyplnění a odevzdání vyučující/vyučujícímu českého jazyka a literatury).

MATURITNÍ MODEL VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 – GVH LOUNY - profilová maturita 2017/2018 na GVH v Lounech

Informace ředitele gymnázia ke státní a profilové části maturity (maturitní model) ve školním roce 2017/2018. Témata profilové části maturitní zkoušky jsou zveřejněna na předmětových webech a platí i pro rok 2018. Maturanti budou svými vyučujícími s tématy profilové maturity seznámeni a jistě si vyzkouší profilovou maturitu „nanečisto".

KATALOGY POŽADAVKŮ - společné části maturitní zkoušky platné ve školním roce 2017/2018...

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

Český jazyk a literatura - školní rok 2017 2018
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Matematika

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MATURITNÍ ZKOUŠKY - školní rok 2017/2018

informace ze serveru www.novamaturita.cz
Prohlédněte si pozorně maturitní kalendář 2018. Podrobnější a doplňující informace o „školních maturitních termínech" najdete na stránce organizace školního roku 2017/2018.

3. ČÁST PRACOVNÍCH LISTŮ Z ANGLICKÉHO JAZYKA - státní maturita - informace pro žáky GVH Louny

Předmětová komise anglického jazyka schválila k ústní zkoušce společné části státní maturity z anglického jazyka 3. část pracovních listů.

 

zavřít
Probíhá přenos dat...