Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Učebnice / Základy společenských věd

 

11. 2. 2020
Povinná a doporučená studijní literatura

Učebnice pro nižší gymnázium:

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, D. Janošková a kol. Fraus 2012

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, D. Janošková a kol. Fraus 2013

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, D. Janošková a kol. Fraus 2013

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, D. Janošková a kol. Fraus 2014

 

 

Poznámka:Učebnice mají pouze vyučující, žáci pracují s pracovními listy  a webovými stránkami pro podporu výuky občanské výchovy.

 

Dnešní finanční svět, kol., Terra 2012

 

 

 

 

 

 

 


Povinná literatura pro vyšší gymnázium:


 

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis 2015

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR 

Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

 

 

 

 

Doporučená literatura pro 1. ročník 
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Gillernová I., Buriánek J. : ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 1995 a novější
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
. kol.: Společenské vědy pro střední školy - 1. díl
. Cvičebnice ZSV, Scio 
· Furst,M.: Psychologie
• Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a novější
• Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997 
• Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Praha, Fortuna 1999 
• Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998 a novější 
• Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 2003 
• Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M.: Psychologie XX. století I. Praha, Karolinum 1996 
• Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993 
• Jiránek, F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. Praha, UK 1991 
• Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995 
• Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000 

 

Doporučená literatura pro 2. ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Novotná, E.: Základy sociologie, Grada 2008
· Gillernová, I., Buriánek, J. : ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 1995 a novější
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· Buriánek,Jiří.:Sociologie, Fortuna 2008 
· Keller,J.: Úvod do sociologie, SLON 2006 
· Giddens,Anthony.: Sociologie, Argo 2008 
· Berne,Eric.: Jak si lidé hrají, Svoboda, Praha 1970 
· Bauman,Zygmunt.: Myslet sociologicky, SLON 2010

 

Doporučená literatura pro 3 ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Eichler B., Ryska R., Svoboda V.: ZÁKLADY STÁTOPRÁVNÍ TEORIE, EKONOMIKY A NEFORMÁLNÍ LOGIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, FORTUNA, PRAHA 1995 A NOVĚJŠÍ
· kol.: Společenské vědy pro střední školy - 1.-3. díl, Didaktis, Brno
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· David,R.: Politologie, Olomouc 2005
· Ryska,R.: Právo pro střední školy
· Ryska,R.: Příklady z právní praxe pro střední školy
· Šíma, A.,Suk M.: Základy práva, C. H. Beck, Praha 2013
· Samuelson,P.A. a kol.: Ekonomie
· Sojka,M.-Konečný,B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie
· Švarcová,J.: Ekonomie 

 

Doporučená literatura pro 4. ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce 
· Adamová L., Dudák V., Ventura V. : ZÁKLADY FILOZOFIE A ETIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 2004 a novější 
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· Blecha,I.: Filosofie, Olomouc 2002 
· Störig,H.J.: Malé dějiny filosofie,Karmelitánské nakladatelství 2007 
· Sokol,J.: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů, Vyšehrad 2007
· Petříček,M.: Úvod do současné filosofie
· Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie, Portál 2010
· Anzenbacher,A.: Úvod do etiky
· Tretera,I.: Nástin dějin evropského myšlení, Paseka 2008

zavřít
Probíhá přenos dat...