Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Učebnice / Základy společenských věd

 

11. 2. 2020
Povinná a doporučená studijní literatura

Učebnice pro nižší gymnázium:

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, D. Janošková a kol. Fraus 2012

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, D. Janošková a kol. Fraus 2013

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, D. Janošková a kol. Fraus 2013

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, D. Janošková a kol. Fraus 2014

 

 

Poznámka:Učebnice mají pouze vyučující, žáci pracují s pracovními listy  a webovými stránkami pro podporu výuky občanské výchovy.

 

Dnešní finanční svět, kol., Terra 2012

 

 

 

 

 

 

 


Povinná literatura pro vyšší gymnázium:


 

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis 2015

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR 

Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

 

 

 

 

Doporučená literatura pro 1. ročník 
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Gillernová I., Buriánek J. : ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 1995 a novější
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
. kol.: Společenské vědy pro střední školy - 1. díl
. Cvičebnice ZSV, Scio 
· Furst,M.: Psychologie
• Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a novější
• Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997 
• Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Praha, Fortuna 1999 
• Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998 a novější 
• Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 2003 
• Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M.: Psychologie XX. století I. Praha, Karolinum 1996 
• Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993 
• Jiránek, F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. Praha, UK 1991 
• Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995 
• Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000 

 

Doporučená literatura pro 2. ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Novotná, E.: Základy sociologie, Grada 2008
· Gillernová, I., Buriánek, J. : ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 1995 a novější
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· Buriánek,Jiří.:Sociologie, Fortuna 2008 
· Keller,J.: Úvod do sociologie, SLON 2006 
· Giddens,Anthony.: Sociologie, Argo 2008 
· Berne,Eric.: Jak si lidé hrají, Svoboda, Praha 1970 
· Bauman,Zygmunt.: Myslet sociologicky, SLON 2010

 

Doporučená literatura pro 3 ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce
· Eichler B., Ryska R., Svoboda V.: ZÁKLADY STÁTOPRÁVNÍ TEORIE, EKONOMIKY A NEFORMÁLNÍ LOGIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, FORTUNA, PRAHA 1995 A NOVĚJŠÍ
· kol.: Společenské vědy pro střední školy - 1.-3. díl, Didaktis, Brno
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· David,R.: Politologie, Olomouc 2005
· Ryska,R.: Právo pro střední školy
· Ryska,R.: Příklady z právní praxe pro střední školy
· Šíma, A.,Suk M.: Základy práva, C. H. Beck, Praha 2013
· Samuelson,P.A. a kol.: Ekonomie
· Sojka,M.-Konečný,B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie
· Švarcová,J.: Ekonomie 

 

Doporučená literatura pro 4. ročník
· Hladík,J.: Společenské vědy v kostce 
· Adamová L., Dudák V., Ventura V. : ZÁKLADY FILOZOFIE A ETIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, nakl. Fortuna, Praha 2004 a novější 
· kol.: Základy společenských věd I.-III.
. Bendl S.: Maturita ze společenských věd 
· Blecha,I.: Filosofie, Olomouc 2002 
· Störig,H.J.: Malé dějiny filosofie,Karmelitánské nakladatelství 2007 
· Sokol,J.: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů, Vyšehrad 2007
· Petříček,M.: Úvod do současné filosofie
· Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie, Portál 2010
· Anzenbacher,A.: Úvod do etiky
· Tretera,I.: Nástin dějin evropského myšlení, Paseka 2008

zavřít
Probíhá přenos dat...