Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

9. 11. 2020
maturita

Pokud chce žák maturovat z deskriptivní geometrie, musí absolvovat tento volitelný předmět v předposledním a posledním ročníku studia v dvouhodinové týdenní dotaci. Maturita probíhá ústní formou a je zaměřena na konstrukční zvládnutí příkladu včetně vysvětlení postupu. Podkladem pro maturitní otázky je učebnice: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Mgr. Eva Maňásková, Prometheus 2001, podle které se předmět vyučuje.

Maturitní okruhy z deskriptivní geometrie - GVH Louny 

  1. Kótované promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 1-10, 23-28, 29-40)
  2. Kótované promítání - úlohy v rovině (příklady 11-22)
  3. Kótované promítání - otáčení roviny do průmětny (příklady 41-46)
  4. Mongeovo promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 17-22, 101-136)
  5. Mongeovo promítání - kolmost přímek a rovin, metrické úlohy (příklady 137-160)
  6. Mongeovo promítání - úlohy o rovině (příklady 23-94)
  7. Mongeovo promítání - otáčení roviny, třetí průmětna (příklady 95-100, 161-172)
  8. Mongeovo promítání - průmět hranolu (příklady 173-182)
  9. Mongeovo promítání - průmět jehlanu (příklady 188-196)

10. Mongeovo promítání - průmět kružnice (příklady 35-38)

11. Mongeovo promítání - průmět válce (příklady 47-50)

12. Mongeovo promítání - průmět kuželu (příklady 57-62)

13. Mongeovo promítání - řez hranolu (příklady 183-185)

14. Mongeovo promítání - řez jehlanu (příklady 197-200)

15. Mongeovo promítání - řez válce (příklady 53-54)

16. Mongeovo promítání - řez kulové plochy (příklady 43-44)

17. Mongeovo promítání - eliptický řez kuželu (příklady 66-70)

18. Mongeovo promítání - parabolický řez kuželu (příklady 66-70)

19. Mongeovo promítání - hyperbolický řez kuželu (příklady 66-70)

20. Elipsa, tečna elipsy (příklady 1-5, 17-22)

21. Hyperbola, tečna hyperboly (příklady 6-10, 23-28)

22. Parabola, tečna paraboly (příklady 11-16, 29-34)

23. Pravoúhlá axonometrie - polohové úlohy (příklady 23-40)

24. Pravoúhlá axonometrie - bod, přímka, rovina, metrické úlohy (příklady 1-22, 41-46)

25. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení hranolu, jehlanu (příklady 51-55)

26. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení válce, kuželu (příklady 56-59)

27. Pravoúhlá axonometrie - řez hranolu, průsečík přímky s hranolem (příklady 61-62)

28. Pravoúhlá axonometrie - řez jehlanu, průsečík přímky s jehlanem (příklady 63-64)

29. Pravoúhlá axonometrie - řez válce, průsečík přímky s válcem (příklady 65-66)

30. Pravoúhlá axonometrie - řez kuželu, průsečík přímky s kuželem (příklady 67-68)

zavřít
Probíhá přenos dat...