Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

9. 11. 2020
maturita

Pokud chce žák maturovat z deskriptivní geometrie, musí absolvovat tento volitelný předmět v předposledním a posledním ročníku studia v dvouhodinové týdenní dotaci. Maturita probíhá ústní formou a je zaměřena na konstrukční zvládnutí příkladu včetně vysvětlení postupu. Podkladem pro maturitní otázky je učebnice: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Mgr. Eva Maňásková, Prometheus 2001, podle které se předmět vyučuje.

Maturitní okruhy z deskriptivní geometrie - GVH Louny 

  1. Kótované promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 1-10, 23-28, 29-40)
  2. Kótované promítání - úlohy v rovině (příklady 11-22)
  3. Kótované promítání - otáčení roviny do průmětny (příklady 41-46)
  4. Mongeovo promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 17-22, 101-136)
  5. Mongeovo promítání - kolmost přímek a rovin, metrické úlohy (příklady 137-160)
  6. Mongeovo promítání - úlohy o rovině (příklady 23-94)
  7. Mongeovo promítání - otáčení roviny, třetí průmětna (příklady 95-100, 161-172)
  8. Mongeovo promítání - průmět hranolu (příklady 173-182)
  9. Mongeovo promítání - průmět jehlanu (příklady 188-196)

10. Mongeovo promítání - průmět kružnice (příklady 35-38)

11. Mongeovo promítání - průmět válce (příklady 47-50)

12. Mongeovo promítání - průmět kuželu (příklady 57-62)

13. Mongeovo promítání - řez hranolu (příklady 183-185)

14. Mongeovo promítání - řez jehlanu (příklady 197-200)

15. Mongeovo promítání - řez válce (příklady 53-54)

16. Mongeovo promítání - řez kulové plochy (příklady 43-44)

17. Mongeovo promítání - eliptický řez kuželu (příklady 66-70)

18. Mongeovo promítání - parabolický řez kuželu (příklady 66-70)

19. Mongeovo promítání - hyperbolický řez kuželu (příklady 66-70)

20. Elipsa, tečna elipsy (příklady 1-5, 17-22)

21. Hyperbola, tečna hyperboly (příklady 6-10, 23-28)

22. Parabola, tečna paraboly (příklady 11-16, 29-34)

23. Pravoúhlá axonometrie - polohové úlohy (příklady 23-40)

24. Pravoúhlá axonometrie - bod, přímka, rovina, metrické úlohy (příklady 1-22, 41-46)

25. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení hranolu, jehlanu (příklady 51-55)

26. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení válce, kuželu (příklady 56-59)

27. Pravoúhlá axonometrie - řez hranolu, průsečík přímky s hranolem (příklady 61-62)

28. Pravoúhlá axonometrie - řez jehlanu, průsečík přímky s jehlanem (příklady 63-64)

29. Pravoúhlá axonometrie - řez válce, průsečík přímky s válcem (příklady 65-66)

30. Pravoúhlá axonometrie - řez kuželu, průsečík přímky s kuželem (příklady 67-68)

zavřít
Probíhá přenos dat...