Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. A)
Jan Vorel
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Jakub Udržal, Michael Křivan, Youssef El Frem, Adam Žáčik
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Jakub Udržal
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Michael Křivan
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Václav Hetzer
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z9)
Michal Fiveber
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z7)
Jan Hřích, Tomáš Herink, Vít Aidlpes, Jiří Smetana, Kryštof Jelínek, Vojtěch Horčička
Celostátní kolo
10. místo
Pohár MŠMT v přespolním běhu


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

9. 11. 2020
maturita

Pokud chce žák maturovat z deskriptivní geometrie, musí absolvovat tento volitelný předmět v předposledním a posledním ročníku studia v dvouhodinové týdenní dotaci. Maturita probíhá ústní formou a je zaměřena na konstrukční zvládnutí příkladu včetně vysvětlení postupu. Podkladem pro maturitní otázky je učebnice: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Mgr. Eva Maňásková, Prometheus 2001, podle které se předmět vyučuje.

Maturitní okruhy z deskriptivní geometrie - GVH Louny 

  1. Kótované promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 1-10, 23-28, 29-40)
  2. Kótované promítání - úlohy v rovině (příklady 11-22)
  3. Kótované promítání - otáčení roviny do průmětny (příklady 41-46)
  4. Mongeovo promítání - polohové úlohy - přímky a roviny (příklady 17-22, 101-136)
  5. Mongeovo promítání - kolmost přímek a rovin, metrické úlohy (příklady 137-160)
  6. Mongeovo promítání - úlohy o rovině (příklady 23-94)
  7. Mongeovo promítání - otáčení roviny, třetí průmětna (příklady 95-100, 161-172)
  8. Mongeovo promítání - průmět hranolu (příklady 173-182)
  9. Mongeovo promítání - průmět jehlanu (příklady 188-196)

10. Mongeovo promítání - průmět kružnice (příklady 35-38)

11. Mongeovo promítání - průmět válce (příklady 47-50)

12. Mongeovo promítání - průmět kuželu (příklady 57-62)

13. Mongeovo promítání - řez hranolu (příklady 183-185)

14. Mongeovo promítání - řez jehlanu (příklady 197-200)

15. Mongeovo promítání - řez válce (příklady 53-54)

16. Mongeovo promítání - řez kulové plochy (příklady 43-44)

17. Mongeovo promítání - eliptický řez kuželu (příklady 66-70)

18. Mongeovo promítání - parabolický řez kuželu (příklady 66-70)

19. Mongeovo promítání - hyperbolický řez kuželu (příklady 66-70)

20. Elipsa, tečna elipsy (příklady 1-5, 17-22)

21. Hyperbola, tečna hyperboly (příklady 6-10, 23-28)

22. Parabola, tečna paraboly (příklady 11-16, 29-34)

23. Pravoúhlá axonometrie - polohové úlohy (příklady 23-40)

24. Pravoúhlá axonometrie - bod, přímka, rovina, metrické úlohy (příklady 1-22, 41-46)

25. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení hranolu, jehlanu (příklady 51-55)

26. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení válce, kuželu (příklady 56-59)

27. Pravoúhlá axonometrie - řez hranolu, průsečík přímky s hranolem (příklady 61-62)

28. Pravoúhlá axonometrie - řez jehlanu, průsečík přímky s jehlanem (příklady 63-64)

29. Pravoúhlá axonometrie - řez válce, průsečík přímky s válcem (příklady 65-66)

30. Pravoúhlá axonometrie - řez kuželu, průsečík přímky s kuželem (příklady 67-68)

zavřít
Probíhá přenos dat...