Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Přehled učebnic pro žáky 1. ročníku (primy) osmiletého gymnázia ve školním roce 2021/2022

 

Český jazyk pro ZŠ 6 - učebnice
Autor: Eva Hošnová a kol.
ISBN: 978-80-7235-615-7
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakldatelství, a. s.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

   Český jazyk pro ZŠ 6 - pracovní sešit
Autor: Eva Hošnová, Ivana Bozděchová
ISBN: 978-80-7235-585-3
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

   Čítanka pro ZŠ 6 - učebnice
Autor: Josef Soukal
ISBN: 978-80-7235-531-0
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

   English Plus (Second Edition) - Student´s Book
Autor: Janet Hardy-Gould
ISBN: 978-0-19-420059-2
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

   English Plus (Second Edition) - Workbook
Autor: Janet Hardy-Gould
ISBN: 978-0-19-420060-8
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Macht mit! 1. díl - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-54-4
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Macht mit! 1. díl - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86195-55-1
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Décibel 1 - učebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08107-3
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Décibel 1 - cvičebnice
Autor: M. Butzbach
ISBN: 978-2-278-08120-2
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Chicos Chicas 1 - učebnice
Autor: Maria Ángeles Palomino
ISBN: 978-84-7711-772-8
Nakladatelství: Edelsa Grupo Didascalia
Rok vydání: 2002 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Chicos Chicas - pracovní sešit
Autor: Maria Ángeles Palomino, García Nuria Salido 
ISBN: 978-84-7711-773-5
Nakladatelství: Edelsa Grupo Didascalia
Rok vydání: 2002 (1. vydání)
Pro předmět: španělský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Klassnyje druzya 1 - učebnice
Autor: Natália Orlova, Jana Körschnerová, Jana Stejskalová
ISBN: 978-80-7397-163-2
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: učebnice pro žáky studující daný druhý cizí jazyk, zapůjčuje škola

 

  Klassnyje druzya 1 - pracovní sešit
Autor: Natália Orlova, Jana Körschnerová, Jana Stejskalová
ISBN: 978-80-7397-164-9
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Klassnyje druzya 1 - písanka pro nácvik azbuky
Autor: Natália Orlova, Jana Körschnerová, Jana Stejskalová
ISBN: 978-80-7397-168-7
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 6, Aritmetika - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Michal Čihák
ISBN: 978-80-7235-364-4
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 6, Aritmetika - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-568-6
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Matematika pro ZŠ 6, Geometrie - učebnice
Autor: Zdeněk Půlpán, Michal Čihák
ISBN: 978-80-7235-365-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Matematika pro ZŠ 6, Geometrie - pracovní sešit
Autor: Jitka Boušková, Milena Brzoňová
ISBN: 978-80-7235-551-8
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: matematika
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
Autor: František Běloun
ISBN: 978-80-7196-104-8
Nakladatelství: Nakladatelství Prometheus
Rok vydání: 1998
Pro předmět: matematika
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají si a používají během 1. - 4. ročníku

 

  Písemná elektronická komunikace pro střední školy - učebnice
Autor: Jiří Kroužek
ISBN: 80-7168-836-3
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 2007
Pro předmět: informatika a výpočetní technika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Dějepis pro ZŠ 6, pravěk a starověk - učebnice
Autor: Veronika Válková
ISBN: 978-80-7235-565-5
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Dějepis pro ZŠ 6, pravěk a starověk - pracovní sešit
Autor: Veronika Válková, František Parkan
ISBN: 978-80-7235-338-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2006
Pro předmět: dějepis
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 6 - učebnice
Autor: Dagmar Janošková a kol.
ISBN: 978-80-7489-450-3
Nakladatelství: Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Rok vydání: 2012
Pro předmět: občanská výchova
Poznámka: pouze pro vyučující, žáci pracují s pracovními listy

 

  Hravá fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice
Autor: Ivo Volf a kol.
ISBN: 978-80-7563-144-2
Nakladatelství: TAKTIK International, s. r. o.
Rok vydání: 2018
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Sbírka úloh z fyziky pro 6. - 9. ročník základní školy
Autor: František Jáchim, Jiří Tesař
ISBN: 978-80-7235-256-2
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: fyzika
Poznámka:  

 

  Přírodopis pro 6. ročník, Botanika 1, Zoologie 1 - učebnice
Autor: Miroslav Maleninský
ISBN: 80-86034-56-9
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2004
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravý přírodopis 6 - pracovní sešit
Autor: Petra Karešová, Eva Medková, Denisa Seidlová
ISBN: 978-80-7563-094-0
Nakladatelství: Taktik
Rok vydání: 2017
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Přírodopis pro 7. ročník, Botanika 2, Zoologie 2 - učebnice
Autor: Miroslav Maleninský, Jindřich Novák, Věra Toběrná, Milada Švecová
ISBN: 80-86034-66-6
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2006
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Hravý přírodopis 7 - pracovní sešit
Autor: Milena Mačáková, Renáta Perníkářová, Denisa Seidlová
ISBN: 978-80-7463-139-8
Nakladatelství: Taktik
Rok vydání: 2018
Pro předmět: biologie
Poznámka: pracovní sešit - k učebnici si pořizují žáci, ponechávají si

 

  Přírodní prostředí Země
Autor: Pavel Červinka, Václav Tampír
ISBN: 978-80-86034-80-5
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 1996
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice, zapůjčuje škola

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 5. vydání (2019) 978-80-7393-486-6
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2011, 2017, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 7. ročníku
zavřít
Probíhá přenos dat...