Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

24. 10. 2019
Hledá se novinář

Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. vyhlašuje:
převzato z:

https://hleda.se/o-projektu/

https://hleda.se/prihlaska/

Hledá se novinář – o projektu

Pro koho

Soutěž pro lidi ve věku 18–25 let, kteří mají zájem o svět médií a chtějí si vyzkoušet práci novináře.

Proč?

Hledá se novinář je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Kvalitní média jsou nutnou podmínkou fungování demokracie. Mladí lidé dnes vstupují do složitého světa, ve kterém jsou média dostupnější než kdy jindy, zároveň je ale stále těžší se vyznat v tom, jaká sdělení stojí za pozornost. Věříme, že se mohou nejen naučit v mediální krajině orientovat, ale že mohou sami přispět k její kultivaci a převzít tak svou část odpovědnosti za sféru, která se dotýká životů nás všech.

Při naší dlouholeté práci s mladými lidmi se často setkáváme s jejich přesvědčením, že toho ve veřejném prostoru nemohou mnoho změnit. Chceme jim pomocí pozitivních příkladů ukázat, že je možné svět kolem sebe měnit k lepšímu, a pomoci jim s rozvojem dovedností, které k tomu budou potřebovat.

Cíl

Hledá se novinář je vzdělávací soutěž a pořad, které posilují mediální gramotnost zejména mladých lidí (účastníků soutěže, ale také diváků) a kritické myšlení při konzumaci mediálních sdělení. V neposlední řadě chceme poukazovat na důležitost médií pro fungování demokratické společnosti.

Specifické cíle jsou:

  • Přiblížit mladým lidem práci novinářů a poskytnout jim příležitosti vyzkoušet si nabyté znalosti a dovednosti v simulovaných situacích i v praxi. Některé může tato zkušenost motivovat například i pro budoucí novinářskou kariéru.
  • Zvýšit mediální gramotnost diváků, kteří sledují pořad. Formát pořadu, tedy forma reality show, láká diváky, kteří se pohybují mimo bublinu mládeže, která nad informacemi kriticky přemýšlí.
  • Konkrétními mediálními výstupy informovat o tématech, která soutěžící zpracují. Může se jednat o reportáže, články, rozhovory a další formáty. Projekty vymyslí a pod vedením expertů rozpracují sami mladí lidé.
  • Díky doprovodným materiálům bude pořad využíván také přímo ve školní výuce v rámci mediální výchovy.

Hledá se novinář je jedinečnou možností pracovat na sobě a učit se od profesionálů. Může být zároveň ideálním nastartováním kariéry novináře.

Průběh soutěže:

Úvodní workshopy

První kola soutěže jsou především vzdělávací.

  • Účastníci absolvují dva několikadenní víkendové workshopy, na kterých se zaměří například na publicistické žánry, zvládání stresu, novinářskou etiku, atd.
  • Budou mít možnost konzultovat s experty v oboru
  • Na konci druhého víkendového workshopu vybere porota postupující soutěžící

Soutěž

Z workshopů postoupí do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich budou čelit výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční novináři.

Výhra

Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.

Soutěž jako pořad

O soutěži točíme pořad, na který se může online koukat široká veřejnost.

Díly Hledá se LEADr., projektu, který Hledá se novinář předcházel, můžete vidět zde: STREAM.CZ a Seznam Zprávy.

Kdo to dělá?

Projekt Hledá se novinář organizuje Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

10. 10. 2019
Olympiáda z českého jazyka je tady!

Olympiáda v českém jazyce

46. ročník – 2019/2020

p r o p o z i c e

 Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a je organizována

ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,

II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií
a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

 

školní kola

od 14. 11.  do 29. 11. 2019

Přesný termín v rozmezí 14. - 29. 11. 2019 stanoví škola.

 

zavřít
Probíhá přenos dat...