Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

10. 12. 2019
ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA

S využitím významné podpory Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz- dotace poskytnuté z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na obdob 2017 až 2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - jsme v průběhu roku 2019 mohli zahájit realizaci projektu ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA.

Projekt spatří světlo světa díky snaze studentů spolupodílet se na zlepšení okolí školy a využívat školní pozemky i k relaxaci během volných hodin a i díky úsilí některých vyučujících umožnit (nejen) našim studentům a žákům intenzivnější učení v přírodě. Přímo uprostřed Loun tak na relativně malé ploše, v prostoru již existujícího arboreta, vzniká přírodní koutek, kde bude možné studovat historický (geologický) vývoj Lounska a jeho okolí, a to v atmosféře malého lesního ekosystému. Relaxační zóny nabídnou návštěvníkům prostor pro trávení volného času.

Dosud ladem ležící pozemek za školou se začal proměňovat od jarních měsíců 2019, kdy byly odstraněny některé nevhodně rostoucí stromy, úpravy se dočkal vzrostlý tis červený a další křoviny. Současně se začalo upravovat vřesoviště a záhony u vodní nádrže, vysázením ptačího zobu a zimostrázu byly vyhrazeny budoucí relaxační zóny. Práce na pozemku pokryčovaly intenzivně i v podzimních měsících srovnáváním povrchu v jednotlivých zónách, obsahovou a designovou přípravou návrhu informativní tabule, výrobou hmyzího hotelu, broukoviště a ptačích budek, a zejména instalací 20 hornin, které budou jednak rámovat prostor arboreta, jednak tvoří páteř školní naučné stezky - geologickou sbírku. Ne vše se podařilo stihnout, např. díky technickému stavu bude třeba opravit vodní nádrž, instalovat mobiliář apod. Funkční naučnou stezku a revitalizované arboretum, určené primárně pro studenty našeho gymnázia, ale otevřené i žákům lounských základních škol ci návštěvníkům z řad veřejnosti, tak uvedeme do provozu na jaře 2020 a je naším cílem, aby sloužilo jako malé ekologické středisko pro školu i její okolí.

Poděkování za realizaci projektu patří studentům, kteří nejprve v rámci projektu"Podílej se! iniciovali dílčí úpravy pozemku, aby byl využitelný i jako oddechový prostor, a následně si i vlastními fyzickými silami a nápady zapojili do prací na projektu. Poděkování patří i naší kolegyni Mgr. Lucii Rychtrové, mj. vedoucí přírodovědného kroužku a koordinátorce environmentální výchovy, bez níž by návrh úprav ani jejich realizace a výsledná podoba nevznikly. Projekt bychom jen těžko realizovali bez dotace poskytnuté nám Ústeckým krajem.

zavřít
Probíhá přenos dat...