Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda
Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

10. 12. 2021
ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA SE ROZŠIŘUJE

Projekt ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA 2

 

Po roční pauze vynucené restriktivními opatřeními související s šířením onemocnění Covid-19 jsme v letošním roce 2021 navázali na úpravy pozemků v areálu školy. Do prostor bývalých, dlouhodobě již nevyužívaných antukových volejbalových kurtů se tak rozšiřuje arboretum se školní naučnou stezkou, obohacené o nové přírodní prvky a přírodní učebnu. Projekt nazvaný ŠKOLNÍ NUČNÁ STEZKA 2 jsme mohli realizovat díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), poskytnuté nám v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Přestože díky vegetačnímu období je pozemek prozatím polotovarem, bude od jara sloužit ke studiu i relaxaci: vysazením starobylých třetihorních stromů jsme o nové druhy obohatili dřeviny arboreta, stepní vegetace na skalce (ve svahu od Poděbradovy ulice) a rostliny v bylinkové spirále budou využívány k výuce botaniky a ekologie, hodiny biologie na nižším gymnáziu obohatí praktická výuka (poznávání bylin, materiál na laboratorní práce, vegetativní rozmnožování rostlin apod.). Pracovní listy k tématu třetihorní vegetace a flóru lounského středohoří pak budou určeny nejen pro naše studenty, ale i pro žáky druhého stupně lounských základních škol, kteří si k nám, jak věříme, najdou cestu. Chystáme i dlouhodobou spolupráci s Oblastním muzeem Louny (návaznost na stálé expozice – Stepi lounského středohoří a Za krásou kamenů). Zahrada bude sloužit i studentům jako klidová zóna pro relaxaci mezi vyučováním.

Děkujeme Lucii Rychtrové, autorce a iniciátorce postupné proměny školních pozemků, která jednak směřuje ke zlepšení estetického vzhledu okolí školy, jednak praktické využitelnosti venkovních prostor donedávna ležících ladem. Děkujeme rovněž všem studentům, vyučujícím i jejich rodinným příslušníkům, kteří svými fyzickými silami, prací i nápady přispívají k realizaci projektu. A jak jsme uvedli už výše, podstatnou měrou na projekt přispěl svou dotací i Ústecký kraj.

Sázení habrovce
Navezení čediče
Návoz hlíny na svah
Zatravňování arboreta
Natírání špalků
Budování skalky
Budování skalky 2
Budování bylinkové spirály
Vyměřování pergoly
Stavba pergoly
Stavba pergoly 2
Stavba pergoly 3
Stavba pergoly 4
První návštěva 1
První návštěva 2
První návštěva 3

10. 12. 2019
ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA

S využitím významné podpory Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz- dotace poskytnuté z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na obdob 2017 až 2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - jsme v průběhu roku 2019 mohli zahájit realizaci projektu ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA.

Projekt spatří světlo světa díky snaze studentů spolupodílet se na zlepšení okolí školy a využívat školní pozemky i k relaxaci během volných hodin a i díky úsilí některých vyučujících umožnit (nejen) našim studentům a žákům intenzivnější učení v přírodě. Přímo uprostřed Loun tak na relativně malé ploše, v prostoru již existujícího arboreta, vzniká přírodní koutek, kde bude možné studovat historický (geologický) vývoj Lounska a jeho okolí, a to v atmosféře malého lesního ekosystému. Relaxační zóny nabídnou návštěvníkům prostor pro trávení volného času.

Dosud ladem ležící pozemek za školou se začal proměňovat od jarních měsíců 2019, kdy byly odstraněny některé nevhodně rostoucí stromy, úpravy se dočkal vzrostlý tis červený a další křoviny. Současně se začalo upravovat vřesoviště a záhony u vodní nádrže, vysázením ptačího zobu a zimostrázu byly vyhrazeny budoucí relaxační zóny. Práce na pozemku pokryčovaly intenzivně i v podzimních měsících srovnáváním povrchu v jednotlivých zónách, obsahovou a designovou přípravou návrhu informativní tabule, výrobou hmyzího hotelu, broukoviště a ptačích budek, a zejména instalací 20 hornin, které budou jednak rámovat prostor arboreta, jednak tvoří páteř školní naučné stezky - geologickou sbírku. Ne vše se podařilo stihnout, např. díky technickému stavu bude třeba opravit vodní nádrž, instalovat mobiliář apod. Funkční naučnou stezku a revitalizované arboretum, určené primárně pro studenty našeho gymnázia, ale otevřené i žákům lounských základních škol ci návštěvníkům z řad veřejnosti, tak uvedeme do provozu na jaře 2020 a je naším cílem, aby sloužilo jako malé ekologické středisko pro školu i její okolí.

Poděkování za realizaci projektu patří studentům, kteří nejprve v rámci projektu"Podílej se! iniciovali dílčí úpravy pozemku, aby byl využitelný i jako oddechový prostor, a následně si i vlastními fyzickými silami a nápady zapojili do prací na projektu. Poděkování patří i naší kolegyni Mgr. Lucii Rychtrové, mj. vedoucí přírodovědného kroužku a koordinátorce environmentální výchovy, bez níž by návrh úprav ani jejich realizace a výsledná podoba nevznikly. Projekt bychom jen těžko realizovali bez dotace poskytnuté nám Ústeckým krajem.

zavřít
Probíhá přenos dat...