Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Maturita / Anglický jazyk

 

28. 8. 2019
Maturitní zkouška z anglického jazyka

Z anglického jazyka lze vykonat maturitní zkoušku dvěma způsoby:

 1. ve společné (státní) části + v profilové (školní) části
 2. pouze v profilové (školní) části

V případě, že si žák zvolí anglický jazyk jako jednu z povinných zkoušek společné části, bude z něj současně povinně maturovat i v profilové části. Jeho maturitní zkouška z anglického jazyka tak bude sestávat ze tří částí:

 1. didaktický test (společná část),
 2. písemná práce (profilová část),
 3. ústní zkouška (profilová část).

Pokud si žák anglický jazyk nezvolil jako jednu z povinných zkoušek společné části, může si jej zvolit jako jednu z "volitelných" zkoušek profilové části. Tato jeho maturitní zkouška z anglického jazyka bude sestávat ze dvou částí:

 1. písemná práce,
 2. ústní zkouška.

Zadání pro písemné práce pro oba popsané případy bude totožné (vždy se jedná o profilovou část maturitní zkoušky, kterou připravuje a organizuje škola). Žáci budou mít na výběr ze tří témat. Známka z písemné práce se na celkovém hodnocení zkoušky podílí vahou 40 %.

Při ústní zkoušce si téma student losuje, zkouška probíhá s pomocí pracovního listu, který má vždy následující části: představení studenta, reprodukce textu, práce s obrázky a hovor na vylosované téma. Známka z ústní zkoušky se na celkovém hodnocení zkoušky podílí vahou 60 %.

24. 2. 2019
Okruhy ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

 1. The United Kingdom; London and other cities
 2. The USA ; Washington D.C. , New York and other cities
 3. The Commonwealth of Nations 
 4. The Czech Republic
 5. Prague
 6. Food, cooking, eating habits
 7. Sport, keeping fit
 8. My home and town
 9. The European Union
 10. The Earth
 11. Social issues
 12. The course of life
 13. Health, illnesses
 14. Means of communication, mass media
 15. Education in the U.K., U.S.A. and C.R
 16. School life
 17. My thesis
 18. The world of work
 19. Shopping, fashion
 20. British literature
 21. American Literature
 22. W. Shakespeare
 23. Travelling
 24. The arts and entertainment
 25. English and the English speaking world
 26. Year and calendar
zavřít
Probíhá přenos dat...