Petra Jelínková
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
David Phan
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Přespolní běh
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Přespolní běh
Družstvo dívek
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > Aktuální nabídky VŠ

Nabídky, pozvánky, dny otevřených dveří apod.

 

28. 1. 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TU V LIBERCI

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci pořádá v pátek 15. 02. 2019 Den otevřených dveří, během kterého si zájemci budou moci poslechnout informace o studiu na Fakultě zdravotnických studií a prohlédnout prostory, kde je možné studovat bakalářské studijní obory Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář a Biomedicínská technika a navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Více v přiloženém letáku, popř. na webu školy.


leták DOD 15.2.2019

soubor PDF, velikost 542 kB

19. 12. 2018
31. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TECHNICKÝCH FAKULT ZČU V PLZNI

Západočeská univerzita v Plzni připravila v tomto akademickém roce pro studenty středních škol Den otevřených dveří technických fakult, který se uskuteční ve středu 30. 01. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin.

Zájemci o technické obory tak budou mít příležitost navštívit všechny technické fakulty ZČU během jediného dne a zvážit, která z nich pro ně bude nejvhodnější.  

Otevřeny pro zájemce budou Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní ZČU. Během dne se představí také průmysloví partneři fakult a zaměstnavatelé v technických oborech. Studenti díky tomu získají lepší představu, jak v budoucnu, často už během studia, uplatní své vzdělání.

Bližší informace ke dni otevřených dveří na jednotlivých fakultách:

16. 1. 2019
30. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019 A VYSOKOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU NA FF UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

Ve středu 30. 01. 2019 se od 9:00 do 14:00 hodin všem uchazečům o studium otevře Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Všem zájemcům nabízí, aby si přišli zažít jeden den v jejích učebnách, poslechnout si poutavé přednášky univerzitních akademiků nebo se podívat na ukázky práce s technickým vybavením fakulty. Návštěvníci samozřejmě také získají z první ruky informace o podmínkách nastávajícího přijímacího řízení, jaké fakulta otevírá bakalářské nebo magisterské obory či jaké jsou možnosti studia či stáží v zahraničí.

Vysokoškolákem na zkoušku

V rámci dne otevřených dveří pořádá FF UJEP menší ukázku vysokoškolského studia. Zúčastnit se může každý nadšenec bez omezení věku.

Při příchodu návštěvníci dostanou vysokoškolský index, kde bude program fakulty vypsán jako přednášky v průběhu semestru. Za nasbírané podpisy (zápočty) pak bude menší odměna. Přesné podmínky se zájemci dovědí na místě. Nemusí se ovšem bát. Zkoušeni nebudou!

Zúčastnit se je možné jednotlivě či ve skupinách. Prosíme, pokud se k nám chystáte ve vyšším počtu (tj. více jak 10 osob), dejte nám, prosím, vědět na monika.beranova@ujep.cz, abychom mohli zajistit hladký průběh dne.

Více se dozvíte např. zde.


FF UJEP_DOD19

soubor PDF, velikost 127 kB

16. 1. 2019
25. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci pořádá v pátek 25. 01. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin Den otevřených dveří. Bližší informace k přiložené pozvánce pro zájemce o studium nebo na stránkách školy - https://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri.


FP TUL

soubor PDF, velikost 619 kB

22. 11. 2018
23. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve středu 23. ledna 2019 od 11:00 do 16:00 hodin pro studenty maturitních ročníků Den otevřených dveří, kterých chtějí případným uchazečům poskytnout vhled do studia a života na fakultě. Zájemci budou i tentokráte mít možnost nahlédnout do studia a života na pedagogické fakultě nejen prostřednictvím přednášek zaměřených na otevírané studijní obory, ale také skrze samotné studenty a studentské spolky

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě UK najde zde, na Facebooku pak zde: https://www.facebook.com/events/1193130630838213/.

Individuální prohlídku fakulty si v případě zájmu lze dohodnout na e-mailové adrese tomas.bederka@pedf.cuni.cz.

Den otevřených dveří PedF UK 23.1.2019

19. 11. 2018
16. 01. 2019 - DEN LÉKAŘSKÝM FYZIKEM NA ČVUT V PRAZE

Dne 16. ledna 2019 opět pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pro středoškolské studenty akci s názvem Den lékařským fyzikem. Ta má za cíl přiblížit formou workshopu (obsahující přednášky, praktické úlohy a exkurze) zajímavý studijní obor zaměřený na jadernou fyziku v medicíně. Oproti předchozím ročníkům pořadatelé rozšířili praktické úlohy. Za zmínku stojí úloha na 3D simulátoru radioterapeutického lineárního ozařovače (jediný v ČR) a kontrola mamografického přístroje. 

Podrobné informace lze nalézt na přiloženém letáčku a na webu http://dlf.fjfi.cvut.cz/, kde je  uveden i program workshopu a fotky z předchozích termínů.


DLF-16-01-2019

soubor PDF, velikost 1.7 MB

19. 12. 2018
11. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE V PRAZE

Tradičně vždy na začátku kalendářního roku pořádá Den otevřených dveří Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE); tentokráte se koná v pátek 11. ledna 2019 v 10.00 hodin v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.–2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Programy na naší fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na Dni otevřených dveří NF VŠE se studenti dozvědí vše o:

 • studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE;
 • podmínkách přijetí;
 • přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s přijetím na NF VŠE.

Program:
Úvodní slovo děkana
Představení jednotlivých studijních programů
Vystoupení proděkana pro zahraniční vztahy
Vystoupení studentského zástupce
Jak se na fakultu přihlásit?
O testech OSP společnosti SCIO
Diskuse, odpovědi na dotazy, osobní setkání s pedagogy NF VŠE, pro zájemce prohlídka areálu VŠE

Předpokládané ukončení programu je v 11:30 hodin. Více o Dni otevřených dveří NF VŠE se můžete dozvědět na http://nf.vse.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/.

7. 12. 2018
05. 01. 2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

1. LF UK pořádá v sobotu dne 5. ledna 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, jehož účastníci budou mít možnost setkat se s vedením 1. LF UK, získat informace o fakultě, průběhu přijímacího řízení a oborech, které lze v akademickém roce 2019/2020 na fakultě studovat.

Více se dozvíte z přiloženého letáku nebo na webových stránkách 1. LF UK.


DOD 1. LF UK

soubor PDF, velikost 375 kB

6. 12. 2018
12. 12. 2018 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAKULTĚ STROJNÍ TU LIBEREC

Fakulta strojní Technické univerzity Liberec pořádá ve středu 12. prosince 2018 od 10:00 hodin pro zájemce o studium "Den otevřených dveří". Ten bude probíhat v aule TUL na adrese Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Po krátkém úvodu je pro zájemce připravena prohlídka laboratoří a kampusu školy na Husově ulici.

Připraveno bude:

 • všechny potřebné informace ohledně přijímaček, podání přihlášek a samotného studia,
 • prohlídka laboratoří,
 • informace, na čem škola aktuálně bádá a jaké zajímavé projekty a problémy řeší,
 • prohlídka areálu studentského náměstí, menzy - jídelny a koleje,
 • informace o tom, kde a za jakých podmínek se uplatnili absolventi školy.

Bližší informace viz přiložená pozvánka nebo webové stránky TU Liberec.

DOD ZU Liberec

19. 11. 2018
VELETRH VYSOKÝCH ŠKOL

Gymnázium Žatec pořádá ve středu 19. 11. 2018 od 13:00 do 15:00 hodin veletrh vysokých škol, na které přislíbili účast zástupci následujících vysokých škol:

 • Univerzita Karlova Praha
 • Univerzita Hradec Králové
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • ČVUT Praha
 • VŠCHT Praha + studijní středisko Unipetrol Litvínov
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • Univerzita obrany Brno
 • Univerzita J. A. Komenského Praha
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava + Institut kombinovaného studia Most
 • Vysoká škola finanční a správní a. s. Most
 • Univerzita Tomáše Bati Zlín
 • Vysoká škola ekonomická Praha

14. 11. 2018
DEN NĚMECKÝCH STUDIÍ

Katedra německých a rakouských studií, která je součástí Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zve studenty středních škol, které zajímají německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politika, historie, kultura a společnost, na Den německých studií, který se koná v pondělí 19. 11. 2018 od 15:30 do 17:30 hodin v Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 35.

Pro účastní jsou připraveny informace o studiu, krátké přednášky k vyučovaným tématům a setkání s vyučujícími, absolventy a studenty dozvědět více o možnostech studia věnovaného německy mluvícím zemím.

Více informací a registrační formulář je k dispozici zde.

Pozvánka 2018-1

31. 10. 2018
JUNIORSKÁ UNIVERZITA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PLZNI

Lékařská fakulta UK v Plzni připravila cyklus přednáškových dopolední Univerzitním centru, kde by ráda ukázala studentům a jejich pedagogům ze středních škol, jaká je současnost a budoucnost vývoje lékařské vědy. Během čtyř sobot v průběhu prosince a ledna se mohou studenti i jejich vyučující seznámit s novými poznatky z oblastí medicíny a výuky lékařství. Účast je bezplatná.

Zahájení Juniorské univerzity proběhne 15. prosince 2018 v 9:00, kdy je možné se po úvodních přednáškách seznámit s ústavy nového výukového Univerzitního medicínského centra (UniMeC), výzkumným pracovištěm Biomedic a dvěma klinickými provozy ve Fakultní nemocnici v Plzni – Centrem molekulárního zobrazování a pracovišti Onkologické a radioterapeutické kliniky.

Po tři lednové soboty 5., 12. a 19. ledna od 9:00 do 13:00 proběhnou přednáškové cykly s tematickými zaměřeními „Ohrožení života“, „Buňky, tkáně, nádory“ a „Srdce a cévy“, přednášky budou vedeny předními pedagogy a vědeckými pracovníky Lékařské fakulty UK v Plzni, na konci každé přednášky je možno se na cokoliv přednášejících zeptat v diskusi.

30. ledna během dne otevřených dveří proběhne pro účastníky slavnostní promoce a předání diplomů v Modré posluchárně v areálu LF UK na aleji Svobody 76 v Plzni.

Pokud Vás Juniorská univerzita oslovila, můžete o ní více dozvědět anebo se přímo přihlásit k účasti cestou webových stránek  www.lfp.cuni.cz  (v sekci „Uchazeči“). Přihlášky budou otevřeny od 1. listopadu 2018.

 

JUUN LFP_1_dopis
JUUN LFP_2_program

20. 9. 2018
Univerzita Pardubice: Konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve studenty středních škol k účasti na již VI. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena pro studenty středních škol z celé ČR se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Studenti budou mít možnost na konferenci prezentovat výsledky své práce, které budou podle témat došlých příspěvků rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

Srdečně zváni jsou jak úspěšní účastníci různých soutěží, tak i studenti, kteří jsou v některé oblasti aktivní a projevují o ni hlubší zájem. Žáci středních i základních škol mají také možnost zúčastnit se konference jako pozorovatelé (bez příspěvku).

Bližší informace ke konferenci včetně šablony pro abstrakty, termínu pro zaslání abstraktů a přihlášek a kontaktní adresy naleznou zájemci na webové stránce: https://bravo.upce.cz/.

Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

VĚDĚNÍ MLADÝM 2018_Pozvánka

soubor PDF, velikost 3.4 MB

VĚDĚNÍ MLADÝM_Šablona abstraktu

soubor DOC, velikost 128 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...