Přebor škol šachu, vyšší gymnázium
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Přebor škol šachu, nižší gymnázium
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > Aktuální nabídky VŠ

Nabídky, pozvánky, dny otevřených dveří apod.

 

7. 12. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

1. LF UK pořádá v sobotu dne 5. ledna 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, jehož účastníci budou mít možnost setkat se s vedením 1. LF UK, získat informace o fakultě, průběhu přijímacího řízení a oborech, které lze v akademickém roce 2019/2020 na fakultě studovat.

Více se dozvíte z přiloženého letáku nebo na webových stránkách 1. LF UK.


DOD 1. LF UK

soubor PDF, velikost 375 kB

6. 12. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAKULTĚ STROJNÍ TU LIBEREC

Fakulta strojní Technické univerzity Liberec pořádá ve středu 12. prosince 2018 od 10:00 hodin pro zájemce o studium "Den otevřených dveří". Ten bude probíhat v aule TUL na adrese Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Po krátkém úvodu je pro zájemce připravena prohlídka laboratoří a kampusu školy na Husově ulici.

Připraveno bude:

 • všechny potřebné informace ohledně přijímaček, podání přihlášek a samotného studia,
 • prohlídka laboratoří,
 • informace, na čem škola aktuálně bádá a jaké zajímavé projekty a problémy řeší,
 • prohlídka areálu studentského náměstí, menzy - jídelny a koleje,
 • informace o tom, kde a za jakých podmínek se uplatnili absolventi školy.

Bližší informace viz přiložená pozvánka nebo webové stránky TU Liberec.

DOD ZU Liberec

22. 11. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve středu 5. prosince 2019 pro studenty maturitních ročníků Den otevřených dveří, kterých chtějí případným uchazečům poskytnout vhled do studia a života na fakultě.

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě UK najde zde.

pozvánka den otevřených dveří 1

19. 11. 2018
DEN LÉKAŘSKÝM FYZIKEM

Dne 16. ledna 2019 opět pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pro středoškolské studenty akci s názvem Den lékařským fyzikem. Ta má za cíl přiblížit formou workshopu (obsahující přednášky, praktické úlohy a exkurze) zajímavý studijní obor zaměřený na jadernou fyziku v medicíně. Oproti předchozím ročníkům pořadatelé rozšířili praktické úlohy. Za zmínku stojí úloha na 3D simulátoru radioterapeutického lineárního ozařovače (jediný v ČR) a kontrola mamografického přístroje. 

Podrobné informace lze nalézt na přiloženém letáčku a na webu http://dlf.fjfi.cvut.cz/, kde je  uveden i program workshopu a fotky z předchozích termínů.


DLF-16-01-2019

soubor PDF, velikost 1.7 MB

19. 11. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TU V LIBERCI

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci pořádá v sobotu 24. 11. 2018 Den otevřených dveří, během kterého si zájemci budou moci poslechnout informace o studiu na Fakultě zdravotnických studií a prohlédnout prostory, kde je možné studovat bakalářské studijní obory Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář a Biomedicínská technika a navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství.

Více v přiloženém letáku, popř. na webu školy.


leták DOD 24.11.2018

soubor PDF, velikost 516 kB

19. 11. 2018
VELETRH VYSOKÝCH ŠKOL

Gymnázium Žatec pořádá ve středu 19. 11. 2018 od 13:00 do 15:00 hodin veletrh vysokých škol, na které přislíbili účast zástupci následujících vysokých škol:

 • Univerzita Karlova Praha
 • Univerzita Hradec Králové
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
 • Západočeská univerzita Plzeň
 • Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • ČVUT Praha
 • VŠCHT Praha + studijní středisko Unipetrol Litvínov
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • Univerzita obrany Brno
 • Univerzita J. A. Komenského Praha
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava + Institut kombinovaného studia Most
 • Vysoká škola finanční a správní a. s. Most
 • Univerzita Tomáše Bati Zlín
 • Vysoká škola ekonomická Praha

14. 11. 2018
DEN NĚMECKÝCH STUDIÍ

Katedra německých a rakouských studií, která je součástí Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zve studenty středních škol, které zajímají německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politika, historie, kultura a společnost, na Den německých studií, který se koná v pondělí 19. 11. 2018 od 15:30 do 17:30 hodin v Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 35.

Pro účastní jsou připraveny informace o studiu, krátké přednášky k vyučovaným tématům a setkání s vyučujícími, absolventy a studenty dozvědět více o možnostech studia věnovaného německy mluvícím zemím.

Více informací a registrační formulář je k dispozici zde.

Pozvánka 2018-1

31. 10. 2018
JUNIORSKÁ UNIVERZITA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PLZNI

Lékařská fakulta UK v Plzni připravila cyklus přednáškových dopolední Univerzitním centru, kde by ráda ukázala studentům a jejich pedagogům ze středních škol, jaká je současnost a budoucnost vývoje lékařské vědy. Během čtyř sobot v průběhu prosince a ledna se mohou studenti i jejich vyučující seznámit s novými poznatky z oblastí medicíny a výuky lékařství. Účast je bezplatná.

Zahájení Juniorské univerzity proběhne 15. prosince 2018 v 9:00, kdy je možné se po úvodních přednáškách seznámit s ústavy nového výukového Univerzitního medicínského centra (UniMeC), výzkumným pracovištěm Biomedic a dvěma klinickými provozy ve Fakultní nemocnici v Plzni – Centrem molekulárního zobrazování a pracovišti Onkologické a radioterapeutické kliniky.

Po tři lednové soboty 5., 12. a 19. ledna od 9:00 do 13:00 proběhnou přednáškové cykly s tematickými zaměřeními „Ohrožení života“, „Buňky, tkáně, nádory“ a „Srdce a cévy“, přednášky budou vedeny předními pedagogy a vědeckými pracovníky Lékařské fakulty UK v Plzni, na konci každé přednášky je možno se na cokoliv přednášejících zeptat v diskusi.

30. ledna během dne otevřených dveří proběhne pro účastníky slavnostní promoce a předání diplomů v Modré posluchárně v areálu LF UK na aleji Svobody 76 v Plzni.

Pokud Vás Juniorská univerzita oslovila, můžete o ní více dozvědět anebo se přímo přihlásit k účasti cestou webových stránek  www.lfp.cuni.cz  (v sekci „Uchazeči“). Přihlášky budou otevřeny od 1. listopadu 2018.

 

JUUN LFP_1_dopis
JUUN LFP_2_program

24. 10. 2018
INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY OBRANY

Univerzita obrany pořádá prezentační den v úterý 13. 11. 2018 od 10.00 do 14.00 hodin na rekrutačním pracovišti Armády české republiky na Krajském vojenském velitelství, Štefánikova 2, Ústí nad Labem.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě obrany lze najít např. zde: https://www.unob.cz/uchazec/Stranky/default.aspx.


Prezentační den UO

soubor PDF, velikost 2.6 MB

22. 10. 2018
INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY

 

 Univerzita Karlova v Praze pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu kampusu Albertov (Praha 2) Informační den Univerzity Karlovy.

Cílem akce je seznámit studenty středních škol s možnostmi studia na Univerzitě Karlově. Zájemci se dozví důležité informace o studijních programech všech 17 fakult UK pro akademický rok 2019/2020. Seznámí se podrobně s průběhem přijímacího řízení, a to formou přednášek proděkanů pro studium či osobních konzultací s pracovníky studijních oddělení jednotlivých fakult.

Zároveň zde bude probíhat doprovodný program, který nabídne informace například o možnostech studia v zahraničí, studentských spolcích či o ubytování a stravování na Univerzitě Karlově. Zajímavostí bude také možnost neformálních rozhovorů se současnými studenty ve Studentské kavárně.

Uchazeči se zdravotním znevýhodněním mohou využít osobní konzultace k otázkám možností úprav přijímacího řízení a studijních podmínek dle jejich potřeb.

Program akce včetně doprovodného programu naleznete na www.informacniden.cuni.cz. Aktuality k připravovanému Informačnímu dni můžete sledovat na Facebooku UK: https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova a na Facebooku Informačního poradenského a sociálního centra UK https://www.facebook.com/lPSC.UK.

plakat-id2018

soubor PDF, velikost 2.3 MB

20. 9. 2018
Univerzita Pardubice: Konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve studenty středních škol k účasti na již VI. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena pro studenty středních škol z celé ČR se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Studenti budou mít možnost na konferenci prezentovat výsledky své práce, které budou podle témat došlých příspěvků rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

Srdečně zváni jsou jak úspěšní účastníci různých soutěží, tak i studenti, kteří jsou v některé oblasti aktivní a projevují o ni hlubší zájem. Žáci středních i základních škol mají také možnost zúčastnit se konference jako pozorovatelé (bez příspěvku).

Bližší informace ke konferenci včetně šablony pro abstrakty, termínu pro zaslání abstraktů a přihlášek a kontaktní adresy naleznou zájemci na webové stránce: https://bravo.upce.cz/.

Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

VĚDĚNÍ MLADÝM 2018_Pozvánka

soubor PDF, velikost 3.4 MB

VĚDĚNÍ MLADÝM_Šablona abstraktu

soubor DOC, velikost 128 kB

19. 9. 2018
Fakulta strojní ČVUT v Praze: Den otevřených dveří - 27. října 2018

Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá v sobotu 27. 10. 2018 "Den otevřených dveří". Prezentace fakulty bude probíhat na adrese: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice (stanice metra trasy A - Dejvická) od 9:00 hodin. Návštěvníci - studenti, jejich rodiče, pedagogové a všichni další zájemci - budou mít možnost stručně se seznámit s průběhem přijímacího řízení, se studiem i s perpektivami absolventů fakulty na trhu práce. Kromě získání základních informací si zájemci budou moci prohlédout některé laboratoře ústavu.

Bližší informace budou zveřejněny na https://fs.cvut.cz/dod.


DOD FS CVUT v Praze_27. 10. 2018_letak

soubor PDF, velikost 461 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...