Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > KLUB NADANÝCH DĚTÍ > OBECNÉ INFORMACE

 

10. 3. 2023
PRAVIDLA PRO ÚČAST ŽÁKŮ NA AKCÍCH KND

Přihlásit na akci KND se může kdokoli, přednostní právo mají členové KND (přihlášeni v Teamsech + žáci s IVP po dohodě), POKUD SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

  • přihlásí se přes online formuláře – info na webu školy, nástěnka, Bakaláři, Teamsy
  • na akci se nemůže přihlásit žák, jehož absence v předmětu zameškaném účastí na akci je vyšší než 20 % nebo s průměrnou klasifikací horší než 3 (popř. to zmírnit výslovným souhlasem zákonného zástupce, že i přes uvedené skutečnosti souhlasí s další absencí dítěte v předmětu, kde je ohrožené špatným prospěchem) 
  • žák vždy musí omluvit svou neúčast na hodině příslušnému vyučujícímu 
  • žák je z hodiny omluven (akce školy), ale je to bráno tak, jako by na ní byl (nutné doplnit učivo a splnit veškeré povinnosti zadané na další hodinu)
  • pokud vyučující nebude s absencí na hodině souhlasit, má plné právo žáka z akce odvolat
  • z účasti na akci může být žák vyloučen i organizátorem akce (např. z důvodu negativní zkušenosti při předchozích akcích - chování aj.)

11. 12. 2022
Pro koho je klub určený?

Pro všechny! Nenechte se zmást slovem "nadaných". Nadaný je každý žák naší školy, jen musí sám nebo s námi přijít na to, kterým směrem se bude ubírat...

Spolupracujeme s Mensou ČR, ale úspěšnost v jejich testu vás k ničemu nezavazuje a ani nesvazuje!

Nebojte se proto připojit! V Teamsech získáte veškeré informace a aktuality. Budeme se snažit informovat i na nástěnce v prvním mezipatře, tady na webu...

Těšíme se na právě na Tebe!

Žáci primy až kvarty  najdou svůj tým v Teamsech pod kodem dobf4bx.

Žáci vyššího gymnázia najdou svůj tým v Teamsech pod kodem 49h8kxo.

zavřít
Probíhá přenos dat...