Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > UČEBNICE > SEPTIMA / 3. ROČNÍK 4G

Přehled učebnic pro žáky 3. ročníku čtyřletého a 7. ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2023/2024

 

 

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-228-9
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice pro celé 4 roky studia vyššího gymnázia; změna od školního roku 2021/2022

 


 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-229-6
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice pro celé 4 roky studia vyššího gymnázia; změna od školního roku 2021/2022

 

  Základní mluvnice českého jazyka    
Autor: Eva Hošnová, Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser
ISBN: 80-7235-018-8
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2004
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: doporučená příručka pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Čítanka pro III. ročník gymnázií
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 80-7235-226-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2003
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Literatura pro III. ročník gymnázií    
Autor: Josef Soukal a kol.
ISBN: 80-7235-227-X
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2003
Pro předmět: český jazyk a literatura
Poznámka: povinná učebnice

 

  Maturita Solutions Advanced (3rd Edition) - Student´s Book  
Autor: Tim Falla, Paul A. Davies
ISBN: 978-0-19-452051-5
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - nejpokročilejší skupina

 

  Maturita Solutions Advanced (3rd Edition) - Workbook     
Autor: Tim Falla, Paul A. Davies
ISBN: 978-0-19-452053-9
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice - nejpokročilejší skupina

 

  Maturita Solutions Upper-Intermediate (3rd Edition) - Student´s Book  
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450650-2
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice

 

  Maturita Solutions Upper-Intermediate (3rd Edition) - Workbook     
Autor: Tim Falla, Paul A Davies
ISBN: 978-0-19-450652-6
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok vydání: 2017
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: povinná učebnice

 

Časopis BRIDGE
Anotace: výukový časopis pro středoškolské studenty, zaměřuje se na úspěšné složení maturitní zkoušky z Aj
Vydavatel: Bridge Publishing House
Pro předmět: anglický jazyk
Poznámka: celoroční předplatné hromadně zajistí škola, žáci si jej odkupují a ponechávají

 

 

  Angličtina, maturitní témata
Autor: Dagmar El-Hmoudová
ISBN: 978-80-86873-04-6
Nakladatelství: VYUKA.CZ
Rok vydání: 2014
Pro předmět: konverzace v anlickém jazyce
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Passt schon!, 3. díl - učebnice a pracovní sešit
Autor: Doris Dusilová a kol.
ISBN: 978-80-86195-96-4
Nakladatelství: Polyglot s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: německý jazyk
Poznámka: pro studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  K nové maturitě bez obav (cvičebnice německého jazyka) + CD - nové vydání
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7397-227-1
Nakladatelství: Klett, a. s.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: konverzace v německém jazyce
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Quartier libre Nouveau 2 - učebnice s pracovním sešitem
Autor:  
ISBN: 978-80-7397-172-4
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: francouzský jazyk
Poznámka: pro pokročilé studující daného volitelného druhého cizího jazyka

 

  Reálie frankofonních zemí
Autor: Jana Čepčányová
ISBN: 80-7238-345-0
Nakladatelství: Fraus
Rok vydání: 2001 a novější
Pro předmět: konverzace ve francouzské jazyce
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Parlon francais
Autor: O. Velíšková, E. Špinková
ISBN: 978-80-7335-349-0
Nakladatelství: LEDA
Rok vydání: 2000 a novější
Pro předmět: konverzace ve francouzském jazyce
Poznámka: doplňková učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Francouzština - otázky a odpovědi nejen k maturitě
Autor: Renáta Listíková, Tomáš Klinka
ISBN: 978-80-7240-609-8
Nakladatelství: INFOA
Rok vydání: 2008
Pro předmět: koverzace ve francouzském jazyce
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Klass 3
Autor: N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová
ISBN: 978-80-7397-247-9
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: ruský jazyk
Poznámka: pro pokročilé studující daného volitelného druhého cizího jazyka 

  

  Snova klass! - pracovní listy k maturitě z ruského jazyka
Autor:  
ISBN: 978-80-7397-263-9
Nakladatelství: Klett nakladatelství s. r. o.
Rok vydání: 2019
Pro předmět: konverzace v ruském jazyce
Poznámka: učebnice pro studenty v zvoleném semináři

 

Latina pro gymnázia I - učebnice
Autor: Jiří Pech
ISBN: 978-80-7335-295-0
Nakladatelství: Leda
Rok vydání: 2012
Pro předmět: seminář latiny
Poznámka: učebnice pro studenty v zvoleném semináři

 

  Matematika pro střední školy, 6. díl, Stereometrie - učebnice
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-220-3
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 6. díl, Stereometrie - pracovní sešit
Autor: Jakub Mrázek, Ivana Šubrtová
ISBN: 978-80-7358-221-0
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 7. díl A, Analytická geometrie v rovině - učebnice 
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-236-4
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 7. díl A, Analytická geometrie v rovině - pracovní sešit
Autor: Jana Kalová, Václav Zemek
ISBN: 978-80-7358-237-1
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2014
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika pro střední školy, 7. díl B, Analytická geometrie v prostoru - učebnice
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-255-5
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice! - žáci pracují s pracovním sešitem

 

  Matematika pro střední školy, 7. díl B, Analytická geometrie v prostoru - pracovní sešit
Autor: Jan Vondra
ISBN: 978-80-7358-256-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2016
Pro předmět: matematika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Matematika, Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Autor: F. Janeček
ISBN: 978-80-7196-360-8
Nakladatelství: Prometheus s. r. o.
Rok vydání: 1995 a novější
Pro předmět: matematika
Poznámka: nepovinná učebnice - doporučení k procvičování učiva

 

  Matematika pro střední školy, 10. díl, Komplexní čísla, poynomy, matice... - učebnice
Autor: Václav Zemek, Kristýna Zemková, Lenka Macálková
ISBN: 978-80-7358-314-9
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2019
Pro předmět: seminář z matematiky
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy
Autor: J. Mikulčák a kol.
ISBN: 978-80-7196-477-3
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o..
Rok vydání: 2003 a novější
Pro předmět: matematika, fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Matematika pro střední školy, 10. díl, Kompexní čísla, polynomy, matice, základy diferenciálního a integrálního počtu
Autor: Václav Zemek, Kristýna Zemková, Lenka Macálková
ISBN: 978-80-7358-314-9
Nakladatelství: Didaktic s. r. o.
Rok vydání: 2019
Předmět: seminář z matematiky
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Sbírka úloh z deskriptivní geometrie
Autor: E. Maňásková
ISBN: 978-80-7196-160-4
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2001 a novější
Pro předmět: deskriptivní geometrie
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

  Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Novověk
Autor: Milan Hlavačka
ISBN: 978-80-7235-596-9
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.
Rok vydání: 2001
Pro předmět: dějepis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Odmaturuj! za společenských věd
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-243-2
Nakladatelství: Didaktis s. r. o.
Rok vydání: 2015
Předmět: základy společenských věd
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
Autor: O. Lepil, P. Šedivý
ISBN: 978-80-7196-460-5
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 2016 - 7. přepracované vydání
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice

 

  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Autor: O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká
ISBN: 978-80-7196-463-6
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání: 1995
Pro předmět: fyzika
Poznámka: povinná učebnice pro 4 roky studia vyššího stupně gymnázia

 

  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III (Elektřina a magnetismus)
Autor: Karel Bartuška
ISBN: 978-80-7196-235-9
Nakladatelství: Prometheus, spol. s r. o.
Rok vydání:  
Pro předmět: fyzika
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl
Autor: Jaroslav Honza
ISBN: 978-80-902402-5-4
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2014
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3. díl
Autor: Aleš Mareček
ISBN: 80-7182-057-1
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2013 - 3. opravené vydání
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Přehled chemického názvosloví
Autor: J. Blažek a kol.
ISBN: 80-7235-260-1
Nakladatelství: SPN - pedagogické nakladatelství
Rok vydání: 2004
Pro předmět: chemie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol
Autor: Aleš Mareček, Jaroslav Honza
ISBN: 80-902402-2-4
Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc
Rok vydání: 2001
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Znáte organickou chemii? - pracovní sešit
Autor: Milan Dundr, Helena Klímová
ISBN: 978-80-7175-002
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1996 a novejší
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Znáte přírodní látky a biochemii? - pracovní sešit
Autor: Helena Klímová, Milan Dundr
ISBN: 80-7175-003-4
Nakladatelství: Nakladatelství Prospektrum
Rok vydání: 1998 a novější
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice

 

  Odmaturuj z chemie
Autor: Marika Benešová
ISBN: 978-80-7358-232-6
Nakladatelství: Didaktis
Rok vydání: 2002 a novejší
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice pro budoucí maturanty z chemie

 

  Chemie - sbírka příkladů pro společnou část maturitní zkoušky
Autor: Hana Čtrnáctová a kol.
ISBN: 80-211-0392-2
Nakladatelství: TAURIS (UIV)
Rok vydání: 2001
Pro předmět: chemie
Poznámka: nepovinná doplňková učebnice pro budoucí maturanty z chemie

 

  Biologie člověka
Autor: Ivan Novotný
ISBN: 978-80-7373-128-1
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 1995
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice

 

Biologie živočichů pro gymnázia
Autor: Jaroslav Smrž
ISBN: 978-80-7168-909-6
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 2003
Pro předmět: biologie
Poznámka: povinná učebnice

 

  Ekologie pro gymnázia
Autor: František Talián
ISBN: 80-7168-828-2
Nakladatelství: Fortuna
Rok vydání: 2002
Pro předmět: seminář z biologie
Poznámka: učebnice pro studenty v bilogickém semináři

 

Odmaturuj! z biologie
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7358-231-9
Nakladatelství: Didaktis spol. s r. o.
Rok vydání: 2013
Pro předmět: seminář z biologie
Poznámka: učebnice pro studenty v biologickém semináři

 

  Makroregiony světa
Autor: Ivan Bičík a kol.
ISBN: 978-80-87476-02-4
Nakladatelství: Nakladatelství České geografické společnosti
Rok vydání: 2019 (2. přepracované vydání)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: povinná učebnice

 

  Školní zeměpisný atlas světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 5. vydání (2019) 978-80-7393-486-6
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2011, 2017, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: zeměpis
Poznámka: pořizují si žáci, ponechávají a používají až do 3./7. ročníku

 

Česko - školní atlas
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7393-510-8
Nakladatelství: Kartografie PRAHA
Rok vydání: 2017 a novější
Pro předmět: zeměpis, seminář ze zeměpisu
Poznámka: povinná učebnice; modré desky s červeným nebo oranžovým pruhem vlevo

 

  Školní atlas dnešního světa
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-905403-7-8
Nakladatelství: Terra spol. s r. o.
Rok vydání: 2011, 2019 (modré desky s červeným pruhem vlevo)
Pro předmět: seminář ze zeměpise
Poznámka: učebnice pro studenty ve zvoleném semináři

 

zavřít
Probíhá přenos dat...