Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > Studentská rada > Zápisy z jednání

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY

 

 

28. 4. 2024
Jednání Studentské rady 26.4.2024

 • Ředitel školy souhlasí s úpravou školního řádu dle usnesení SR z minulého měsíce.
 • Výběr loga byl odložen na příští schůzi.
 • V krátkosti se připomněla organizace studentských voleb do Evropského parlamentu.
 • Bylo navrhnuto, aby probíhali časté menší oddechové akce o přestávkách, například jednoduché soutěže.
 • Do funkce místopředsedy nastoupil Filip Martinovský ze třídy 2.A/4.
 • Do funkce šéf hlasatele školního rozhlasu byl vybrán Ondřej Kopecký ze třídy 4.A/8.
 • Dále se vyjasnilo několik drobností ohledně chystaného Majálesu a posledního zvonění.
 • Byl předložen návrh na sestavení výboru, který bude moci provádět změny s mocí studentské rady bez svolání celé rady z důvodů rychlejší organizace.
 • Byl předložen návrh, aby účast na studentské radě nebyla povinná striktně pro dva zástupce ze tříd, pokud o pozici nejeví zájem.

27. 3. 2024
Jednání Studentské rady 26.3.2024

Webové stránky – vyhledat a jmenovat tým pro správu webových stránek a výpis akcí formou článků v aktualitách

Logo SR – posbírat návrhy (od kohokoli) formou formuláře a QR kódu

Volby do školské rady – předat informaci do tříd, že žáci od 18 let (případně rodiče) mohou kandidovat na členy školské rady, přihlášení do 16. 4. 2024

Poslední zvonění – stanovení hranic pro hry/soutěže, aby se každý žák třeťáku a septimy zúčastnil a cítil v rámci možností komfortně – zástupci tříd 7.A/8 a 3.A/4 mají za úkol zjistit co by komu vadilo

Stanovy studentské rady – probrány změny ve stanovách SR – šíření co se na SR řešilo (pouze bodově, detaily na nástěnce) školním rozhlasem – proběhne volba redaktora rozhlasu formou castingu – schváleno

Nástěnka – více podrobností o probraných bodech jednotlivých schůzek SR

Nové stanovy – schváleny (viz sekce stanovy)

Usnesení o návrhu o změně školního řádu - schváleno

zápis provedla Ivana Petřivalská (2.A/4)

11. 3. 2024
Jednání Studentské rady 11.3.2024

 • Zapisovatel stále nenalezen, losem pro tuto schůzi vybrána sexta.
 • Předseda vedl motivační proslov o nečinnosti SR.
 • SR se domluvila na úpravách stanov, schválí je během příštího jednání.
 • Změna názvu SR byla zamítnuta.
 • Zástupci byli informování o akci Ukliďme Česko, zájemci o pomoc s organizací nechť se dostaví za paní učitelkou Richtrovou.
 • SR odsouhlasila zapojení do projektu Studentských voleb do Europarlamentu. Tuto akci bude organizovat.

Zapisovatelé: Petra Zakouřilová, Jan Libus (6.A8)

7. 3. 2024
Jednání Studentské rady 21.2.2024

 • Místopředsedou vybrán Nicolas Tat Ha Noi Nguyen.
 • Zapisovatel zatím nenalezen.
 • SR se usnáší, že by se ráda scházela pravidelněji, a mimo velkou přestávku.
 • Zástupci si do příští schůze (někdy před polovinou března) přečtou současné stanovy a shromáždí návrhy na změny. Během příští schůze se SR rovněž bude zabývat případnou změnou svého názvu, zástupci schromáždí návrhy.
 • Ivana Petřivalská se se souhlasem SR stala správcem školního instagramu, uvítá případnou pomoc.

1. 12. 2022
JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY - 30. LISTOPADU 2022

Na programu studentské rady bylo poprosit zástupce, aby dále informovali další studenty o anketě pro Spolek rodičů a přátel GVH Louny. Anketa je dostupná na adrese https://forms.office.com/e/4UA8B6qc3A

Dále studentská rada bere na vědomí:

 • Stížnost na ucpání skříněk
 • Probrat časovou změnu přestávek

4. 10. 2022
JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY - 19. ZÁŘÍ 2022

První jednání studentské rady v školním roce 2022/2023. Na programu byla změna interní komunikace, nápady na přednášející, prezentace na základních školách, nová nástěnka, a soutěž klubu nadanách dětí.

Zobrazit podrobnosti   ►

KND_soutez_logo

soubor PDF, velikost 31 kB

6. 11. 2021
JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY - 2. LISTOPADU 2021

Druhé jednání Studentské rady ve školním roce 2021/2022 proběhlo v úterý 2. listopadu 2021 ve studovně školy. Na programu bylo především schválení nových stanov a zpracování výsledků ankety. Celý zápis z jednání je všem žákům, rodičům i vyučujícím k dispozici níže, v textové i .PDF podobě, včetně příloh.

Zobrazit podrobnosti   ►

Stanovy_SR_2021

soubor PDF, velikost 95 kB

STURAD_ZAPIS_02_11_2021

soubor PDF, velikost 3.6 MB

13. 10. 2021
JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY - 13. ŘÍJNA 2021

První jednání Studentské rady ve školním roce 2021/2022 proběhlo 13. října 2021 ve studovně školy. Na programu byla volba nového vedení studentské rady, diskuse o renovace vybraných místností v budově školy, nebo také vznik školního časopisu. Celý zápis z jednání je všem žákům, rodičům i vyučujícím k dispozici níže, v textové i .PDF podobě.

Zobrazit podrobnosti   ►

STURAD_ZAPIS_13_10_2021

soubor PDF, velikost 3.6 MB

1. 11. 2020
JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY - 30. ZÁŘÍ 2020

První jednání Studentské rady ve školním roce 2020/2021 proběhlo 30. září 2020 ve studovně školy. Na programu bylo projednání finálních úprav studovny, diskuze o nových automatech v přízemí, nebo také řešení provozních záležitostí studentské rady. Celý zápis z jednání je všem žákům, rodičům i vyučujícím k dispozici níže, v textové i .PDF podobě.

Zobrazit podrobnosti   ►

STURAD_ZAPIS_30_09_2020

soubor PDF, velikost 459 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...