Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

23. 3. 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

S odvoláním na tiskovou konferenci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a tiskovou zprávu MŠMT ze dne 23. 03. 2020 sdělujeme přihlášeným uchazečům o studium na našem Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, a jejich rodičům následující:

 • MŠMT navrhuje přizpůsobit organizaci a časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky termínu, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ČR týkající se uzavření základních a středních škol.
 • Jednotná přijímací zkouška ke studiu na středních školách by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách (po otevření škol); konkrétní termín stanoví MŠMT.
 • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, beze změn budou platit kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Zkouška tak proběhne plánovanou formou písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Přijímací zkouška se uskuteční pravděpodobně pouze v 1 termínu (na škole uvedené v přihlášce na 1. pořadí), její výsledek pro přijímací řízení obdrží obě školy; náhradní termín pro uchazeče, kteří budou z řádného termínu omluveni, zůstane zachován. 
 • Budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky.

Uvedené informace ministr dnes předkládá k projednání vládě, poté (v případě schválení) bude (pravděpodobně již v úterý 24. 03. 2020) předložen k projednání Poslanecké sněmovně PČR. Konečnou podobu jednotné přijímací zkoušky tak budeme moci upřesnit teprve v závislosti na projednání v parlamentu. Jako jisté se v tomto okamžiku jeví očekávaný časový posun přijímací zkoušky.

23. 3. 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Milí maturanti,

díky dnešní tiskové konferenci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a tiskové zprávě MŠMT jsme získali první bližší představu, jak by letos mohla proběhnout vaše maturitní zkouška. Zdůrazňuji, že se jedná prozatím pouze o návrh, který musí projednat vláda a Poslanecká sněmovna PČR; jeho základní podoba je následující:

 • Klíčovým datem pro podobu maturitní zkoušky bude 01. 06. 2020: budou-li střední školy znovuotevřeny do 01. 06. 2020, zkouška by proběhla v upravené podobě podle níže uvedených zásad nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol. Nebude-li vyučování obnoveno do 01. 06. 2020, předpokládá návrh, že zkoušku konat nebudete a maturitní vysvědčení vám bude vystaveno podle vašich studijních výsledků na posledních třech vysvědčeních.
 • Ve společné části bude vypuštěna písemná práce z českého jazyka i z cizího jazyka.
 • Didaktické testy by měla podle klíče, který poskytne CERMAT, vyhodnotit přímo škola.
 • O ústních zkouškách společné a profilové části zkoušky se návrh nijak nezmiňuje, předpokládáme proto, že by měly proběhnout standardním způsobem.

Bližší podrobnosti bohužel zatím nemáme k dispozici, zůstává proto (prozatím) v platnosti termín pro odevzdání Seznamu literárních děl k ústní části MZ z ČJL do 31. 03. 2020 – za stávajících podmínek stačí učinit tak pouze v elektronické podobě (např. e-mailem).

O dalších a konkrétních podrobnostech vás budeme, jak věřím, informovat v nejbližších dnech v návaznosti na schválení návrhu zákona. 

16. 3. 2020
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLY

V době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR je provozní doba kanceláře školy v pracovních dnech v době 9:00 - 12:00 hodin. Pro vstup do školy použijte vedlejší vchod z Poděbradovy ulice (hlavní vchod je uzamčen).

Studenti, kteří stále ještě mají ve škole učebnice potřebné ke studiu, si je mohou vyzvednout během provozních hodin kanceláře školy. Upozorňujeme, že čipy všech žáků pro vstup do budovy byly na dobu uzavření školy deaktivovány.

22. 3. 2020
VÝZVA PRO STUDENTY?

Milí studenti,

město Louny nutně potřebuje dobrovolníky pro distribuci aktualizovaných informačních letáků pro veřejnost. Pokud byste chtěli pomoci, obraťte se, prosím, pro informace na Městské informační centrum Louny, Pražská 95, Louny, telefon: 415 621 102, e-mail: info@mulouny.cz.

Děkuji, Daniel Syrovátko

20. 3. 2020
MIMOŘÁDNÁ DOBA - MIMOŘÁDNÉ ČINY

Chvályhodným příkladem mimořádných aktivit, jež někteří naši studenti vyvíjejí i za situace pro ně díky distančnímu studiu po uzavření školy nelehké, je projekt Davida Hertla, studenta naší kvinty. David vytvořil a zprovoznil informační web http://virlouny.cz (Koronavirus – informace pro město Louny a jeho okolí). Obrací se jím s praktickými a přehlednými informacemi především na ty uživatele, k nimž se nedostávají prostřednictvím sociálních sítí. Údaje přitom získává z oficiálních zdrojů jak městských (výstupy Krizového štábu ORP Louny, informace starosty města a MÚ Louny aj.), přímými odkazy čtenáře navede i na další vládní a odborné weby, které se aktuální situaci věnují.

Hrdí jsme i na další studenty, kteří, jak se dozvídáme, se zapojili do dobrovolnické pomoci např. při distribuci roušek, výpomoci seniorům apod. Vážíme si toho, jak si uvědomují, že jsou mezi námi lidé, pro které je současná nelehká doba ještě těžší než pro ostatní.

Proto všem studentům, kteří tak činí: DĚKUJEME A OPATRUJTE SE!

18. 3. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Vážení rodiče, milí studenti,

účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska sdělujeme, že z důvodu probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a nejistého vývoje v následujících týdnech a měsících se zájezd v původně plánovaném termínu 11. 05. – 17. 05. 2020 neuskuteční. Po dohodě s partnerskou cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s. r. o. jsme se rozhodli termín jeho konání výrazně posunout: zájezd by se měl uskutečnit v první polovině měsíce října 2020 (v úvahu připadá týden 05. 10. - 11. 10. 2020 nebo 12. 10. - 18. 10. 2020). Pokud by však situace pro zahraniční výjezd nebyla příznivá ani po letních prázdninách, zájezd zrušíme a zaplacené zálohy vrátíme.

Žádáme vás o vyjádření, zda s takto navrženou změnou termínu souhlasíte. Učiňte tak, prosím, e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz, přičemž do zprávy spolu se jménem přihlášeného účastníka zájezdu uveďte:

 • Souhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska na říjen 2020. (v případě, že s posunutím souhlasíte)
 • Nesouhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska a žádám o vrácení zaplacené zálohy. (v případě, že vám nový termín nebo přesun zájezdu nevyhovuje)

Pro další jednání s cestovní kanceláří a organizaci poznávacího zájezdu vás o vyjádření žádáme do 3. dubna 2020.

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte se obrátit na straně školy na Mgr. Daniela Syrovátka, tel. 777 904 121, nebo na straně cestovní kanceláře na Mgr. Zbigniewa Gajdzicu, tel. 776 091 042.

Omlouváme se za nepříjemnosti a případně způsobené komplikace.

13. 3. 2020
VÝZVA ŽÁKŮM ŠKOLY

Milí studenti,

uzavření školy od středy 11. 03. 2020 znamená, že až do odvolání (a odhady délky trvání tohoto uzavření se prozatím velmi liší) nemůže probíhat vyučování ve formě, na kterou jsme zvyklí. Přestože jsem se již setkal s označením současné situace jako „koronavirové prázdniny“, chtěl bych vás vyzvat, abyste nenadále nastalé volno jako klasické prázdniny rozhodně nevnímali. Čas ztracený zrušením vyučování ve škole bude třeba do konce školního roku dohnat a zvládnutí zameškaného učiva, nebudete-li se mu věnovat průběžně, na vás bude klást výrazně zvýšené nároky.

Žádám vás proto, abyste se během uzavření školy věnovali samostatnému učení. Vaši učitelé pro vás připravili pokyny, čemu se v jednotlivých předmětech věnovat, ať formou vymezení učiva a materiálů k samostudiu či zadáním konkrétních úkolů. Pokud se s vámi nedohodli na jiné platformě, využívají k tomu primárně školní informační systém Bakaláři, popř. školní web. Uvědomte si, prosím, že učivo takto zadané k samostudiu rozhodně nebude možné po obnovení vyučování v plném rozsahu probírat znovu, kontrole jeho zvládnutí a klasifikaci se však nevyhnete.

Sledujte proto obě hlavní cesty předávání informací, pokyny, zadání a úkoly budou v závislosti na délce uzavření školy průběžně doplňovány. Budete-li potřebovat něco konzultovat, na něco se zeptat, něco si vyjasnit, kontaktujte svého učitele zprávou v Bakalářích nebo e-mailem.

Mgr. Daniel Syrovátko

2. 3. 2020
12. 03. 2020: AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKOVÉMU KURZU - MATREI, 13. 03. - 18. 03. 2020

Akualizace 12. 03. 2020:

Lyžařský výcvikový kurz v Matrei, plánovaný v termínu 13. 03. - 18. 03. 2020, byl z důvodu neúměrného nárůstu rizika při cestování českých občanů do zahraničí během posledních dnů, doporučení vládních orgánů k cestování do Tyrolska i s přihlédnutím ke smyslu mimořádného opatření MZ ČR ze dne 10. 03. 2020, které se vedle zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole při vzdělávání obecně týká i jiných akcí pořádaných školou, zrušen.

S cestovní kanceláří, kterou jsme o rozhodnutí školy informovali, vedeme jednání o finančním vypořádání. Vycházíme přitom ze stanoviska, že podmínky pro konání lyžařského kurzu se objektivně a bez zavinění školy změnily natolik, že jeho realizaci fakticky znemožnily.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

10. 3. 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11. 03. 2020

Všem žákům školy a jejich zákonným zástupcům sdělujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 03. 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (viz příloha) se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od středy 11. března 2020 tak pro žáky zůstane uzavřeno i Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, a to - prozatím - na dobu neurčitou.

Situaci dále sledujeme, informace budeme průběžně aktualizovat. Informovat vás budeme prostřednictvím školního webu a IS Bakaláři.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

9. 3. 2020
BESEDA S TOMÁŠEM MASARYKEM

V předvečer 170. výročí narození pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka se v pátek 6. března 2020 na našem gymnáziu uskutečnila beseda s jeho prasynovcem Tomášem Masarykem. Do Loun přijel ze slovenského Lučence, aby se zúčastnil zdejších oslav, a v sobotu pak pokračoval do Hodonína.

O svém slavném příbuzném mluvil velmi nadšeně. Zdůrazňoval roli rodinné výchovy, neboť děti v sobě nesou to, s čím se doma setkávají.

Vysvětloval i skutečnost, že ačkoli pan prezident měl svým rodinným prostředím ke Slovensku velmi blízko, pro slovenské národovce byl a je osobou neoblíbenou. To lze na Slovensku vidět dodnes.

 

 

Možná naše studenty trochu zaskočila jeho rodná slovenština, a proto mnoho dotazů neměli. Možná jim však díky příbuznému slovanskému jazyku o něco více utkvěla v paměti informace, že zeměpisná poloha Masarykova rodiště byla jedním z příčin, proč pan prezident nečinil velkých rozdílů mezi češtinou a slovenštinou.

Pan T. Masaryk své povídání ukončil slovy, že právě oni mladí jsou nadějí na změnu. Nadějí, kterou si právě v tyto dny Slovensko volilo do svého parlamentu. Besedu poté krátkým slovem uzavřel jeho kamarád, náš nedávný kolega a současný lounský místostarosta Mgr. V. A. Hons.

Mgr. Zdeněk Zákutný

IMG_20200306_1248515
IMG_20200306_1314311
IMG_20200306_1251518
IMG_20200306_1249506
IMG_20200306_1316580
IMG_20200306_1315326
IMG_20200306_1249349
IMG_20200306_1249274

25. 2. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska ve dnech 11. - 17. 05. 2020 připomínáme, že do 29. 02. 2020 je třeba uhradit druhou zálohovou platbu (ve výši 3.000,- Kč). Termín poslední splátky (ve výši 2.490,- Kč) je pak 30. 04. 2020.

Údaje k provedení platby na bankovní účet Gymnázia Václava Hlavatého, Louny:

 • Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 123-935640257/0100
 • platbu ve zprávě pro příjemce označit "Polsko + Příjmení Jméno" (účastníka zájezdu)

13. 2. 2020
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Od pondělí 24. 02. 2020 budou prvními lekcemi zahájeny přípravné kurzy pro uchazeče o studium čtyřletého gymnázia (stávající žáky 9. ročníku ZŠ). Aktuální informace o termínech a rozdělení účastníků do jednotlivých skupin najdete zde: https://www.glouny.cz/?s=366.

4. 2. 2020
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Připomínáme, že se blíží termín pro podání přihlášek ke studiu na střední škole, který je pro uchazeče z 5. ročníku i 9. ročníku shodný - nejpozději do 2. března 2020! Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy (každý den v době 7:00 - 15:00 hodin, a to i ve dnech jarních prázdnin) nebo ji zaslat poštou na adresu Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 440 01 Louny.

Přihlášky se podávají na speciálním tiskopisu (formuláři). Pokud vám přihlášku ze svého informačního systému nevytiskne přímo základní škola, kterou navštěvujete, můžete si v následujícím odkazu stáhnout formulář přihlášky formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole (nebo zde) platný pro tento rok. Současně zveřejňujeme vzor vyplněné přihlášky - pro uchazeče z 5. ročníku a pro uchazeče z 9. ročníku.

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, nepožadujeme. Přihláška, zejména informace o dosavadním prospěchu na základní škole, však musí být potvrzena razítkem a podpisem ředitele základní školy, ze které se uchazeč ke studiu na střední škole hlásí.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete ve složce Přijímací řízení.

11. 2. 2020
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU NA LOUNSKÉM GYMNÁZIU

Dobrodružství, vytrvalost, pomoc druhým. To vše, a ještě více se skrývá za prestižním vzdělávacím programem pro mladé lidi ve věku 14-24 let. Cílem projektu, založeného již v roce 1956 princem Philiphem, vévodou z Edinburghu a manželem britské královny Alžběty II., je podpora mladých lidí v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. Naše škola se v tomto školním roce stala jedním z certifikovaných center programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke´s of Edinburgh International Award, zkráceně DofE) v České republice.

Pokud toužíš zažít něco netradičního, posouvat své hranice, pomáhat druhým a především prožít spoustu nezapomenutelných zážitků, máš jedinečnou šanci. Již v březnu tohoto roku se v prostorách školy uskuteční první informativní schůzka se zástupci i účastníky projektu, kde se dozvíš všechny potřebné informace. Rozhodneš-li se do programu zapojit, nic nebrání tomu se již od dubna tohoto školního roku spolu s vedoucím programu a ostatními spolužáky vydat na cestu za získáním bronzové, stříbrné nebo zlaté ceny. Těšíme se na Tebe.

Mgr. Jana Blábolilová, vedoucí projektu DofE na GVH Louny

Zobrazit podrobnosti   ►

10. 2. 2020
LOUNY ZA PRVNÍ REPUBLIKY

To je název přednášky a obrazové prezentace, která obohatila výuku (nejen) českého jazyka ve třídách 3.A4 a 7.A8 ve dnech 29. ledna, resp. 4. února 2020. Paní Mgr. Jitka Andrlová v rámci svého studia na pedagogické fakultě zpracovala diplomovou práci právě na toto téma a výsledky své práce, obohacenými o spoustu leckdy ještě nepublikovaných fotografií z rodinného archivu, doplnila znalosti žáků nejen o období první republiky obecně, ale zejména s důrazem na proměny města, ve kterém všichni studují a většina i bydlí.

Přednáška se setkala s velmi kladným přijetím. Níže připojujeme postřehy a reakce aslespoň některých studentů.

Mgr. Jitce Andrlové děkujeme nejen za poutanou prezentaci, ale i za laskavé zapůjčení některých z fotografií ke zveřejnění na našem webu.

Zobrazit podrobnosti   ►
Prvni republika_01
Prvni republika_04
Prvni republika_06
Prvni republika_07
Prvni republika_08

7. 2. 2020
SOUTĚŽ "V PŘÍRODĚ NERISKUJ!"

Každoroční soutěž pro žáky základních školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií "V přírodě neriskuj!", která je určena pro tříčlenná družstva žáků ve věku do 15 let, letos  proběhla ve středu 5. února 2020 na ZŠ a MŠ Kapitána Otakara Jaroše. Letošní ročník soutěže byl již šestnáctý a stejně jako v předchozích letech byl pořadatelem Junák - český skaut pod vedením Franty Pošťáka Pospíšila.

Studenti našeho gymnázia se soutěže účastní pravidelně každým rokem a soutěž patří mezi velmi oblíbené, neboť soutěžící se v jejím průběhu dozví spoustu zajímavostí o Lounech a jeho okolí, o ekologii a poznávání hub, rostlin a živočichů našeho okolí. V neposlední řadě se i přiučí tomu, co se vyučuje v hodinách biologie. Každý si navíc odnese věcnou cenu.

Letošní ročník patří pro nás mezi velmi úspěšné. Krásné druhé místo si totiž vybojovala děvčata z tercie: Alexandra Vitmayerová, Nela Kernerová a Magdalena Zouharová. Patří jim velká gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy. Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni zúčastnění žáci lounského Gymnázia Václava Hlavatého. 

Mgr. Marcela Krupková

Zobrazit podrobnosti   ►
VPN_družstva
VPN_otázky
VPN_druzí
VPN_třetí

5. 2. 2020
NAŠI ŠACHISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

V úterý 28. 01. 2020 proběhlo v Kulturním domě Zastávka v Lounech krajské kolo přeboru škol v šachu, které organizoval Dům dětí a mládeže Postoloprty. Soutěž šachistů proběhla v příjemném prostředí a za velkého soustředění všech účastníků. Naše škola využila „domácího prostředí“ a vyslala do turnaje dvě družstva – družstvo A, které postoupilo z okresního kola, a družstvo B, které postoupilo díky divoké kartě přidělené pořadatelem. Obě družstva soutěžila v kategorii středních škol, ve které bylo celkem 12 týmů.

Papírově silnější družstvo A bojovalo ve složení Matyáš Černíček – 6.A8, Zdeněk Košťál – 4.A4, Adam Žáčik – 4.A8, Jakub Udržal – 5.A8, a dosáhlo na velmi dobré 6. místo. Družstvo B usilovalo o dobrý výsledek ve složení Youssef El Frem – 4.A8, Vojtěch Kryštof Černý – 5.A8, Josef Kerner – 5.A8, Miroslav Aksamit - 4.A4, a umístilo se na krásném 7. místě. Všichni hráči zaslouží pochvalu za přístup, bojovnost a celodenní soustředění na hru, která začala před 10. hodinou dopolední a skončila v půl čtvrté odpoledne. Zvláštní ocenění zaslouží Jakub Udržal, který byl na 4. šachovnici vyhlášen nejlepším hráčem turnaje se ziskem 7 bodů ze 7 utkání.

V šachu máme na škole velmi dobrou základnu, ze stávajících hráčů odchází pouze dva maturanti, takže věřím v úspěšné pokračování i v příštím školním roce.

KP ŠACHY 1
KP ŠACHY 2
KP ŠACHY 3

11. 12. 2019
DÍVKY GVH LOUNY JSOU OSMÉ NEJLEPŠÍ ATLETKY V REPUBLICE!

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v Ostravě uskutečnilo republikové finále 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. Do vítkovické atletické haly se sjely nejúspěšnější týmy dívek a chlapců krajských kol z celé republiky. V každé kategorii se mezi sebou utkalo šestnáct družstev středních škol v sedmi atletických disciplínách.

Dívčí tým naší školy ve složení Natálie BeckertováTereza DivišováTereza DörflerováVeronika GötzováPetra HelebrantováAnna HvězdováKarolína JánskáZuzana Porubčanová a Lucie Rychtaříková se svými výkony dokázal probojovat do prvé poloviny zúčastněných družstev a s s celkovým ziskem 8 400 bodů se stát 8. nejlepším družstvem v celostátní úrovni.

Zobrazit podrobnosti   ►

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12

2. 9. 2019
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po několika letech bude na našem gymnáziu ve školním roce 2019/2020 opět vyučován předmět Zdravotní tělesná výchova. Tento předmět bude otevřený pro všechny studenty a studentky naší školy, jimž změněný zdravotní stav potvrzený lékařem neumožňuje absolvovat běžné hodiny tělesné výchovy a zatěžovat organismus zvýšenou tělesnou námahou předpoládanou a požadovanou při tělesné výchově. Do zdravotní tělesné výchovy mohou být zařazeni i žáci, kteří byli uvolnění z výuky (běžné) tělesné výchovy. Zdravotní tělesnou výchovu bude vyučovat Mgr. Martina Zabloudilová.

Žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy najdete u tohoto příspěvku nebo zde; v případě zájmu ji spolu se stanoviskem a doporučením lékaře podejte prostřednictvím vyučující tělesné výchovy řediteli školy v termínu do 11. 09. 2019, nebo co nejdříve poté, co vznikne důvod pro zařazení do tohoto předmětu.

Zobrazit podrobnosti   ►

2. 9. 2019
I konec školního roku přinesl další úspěchy na poli fyziky

V závěrečné části školního roku jsme se zúčastnili dalších fyzikálních soutěží. Naši studenti navázali na úspěchy předchozích kol a dali o sobě důrazně vědět.

Zobrazit podrobnosti   ►

27. 6. 2019
NAŠE CHEMIE - NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

V právě končícím školním 2018/2019 roce dosáhli studenti Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, znamenitých úspěchů v soutěžích oboru chemie.

V první řadě se to týká studenta kvarty Jakuba Hadače, který stylem „přišel – viděl – zvítězil“ ovládl nejen okresní kolo již 55. ročníku Chemické olympiády kategorie D, ale dokonce i kolo krajské. Jemu zdatně sekundoval spolužák ze stejné třídy Jan Valenta, vítěz školního kola, držitel 2. místa v okresním kole a úspěšný řešitel krajského kola téže soutěže (9. místo v KK). Zástupkyní dívek kvarty je Šárka Bláhová, která v okresním kole zůstala těsně čtvrtá, a tudíž bez možnosti postoupit dále. – Škoda, že celostátní kolo ChO se v kat. D nepořádá, jistě by bylo zajímavé sledovat další cestičky osudu nesmírně talentovaného Jakuba Hadače????

V jiné soutěži, která nese název Krajská odysea, se v sekci chemie naši zástupci také neztratili. V okresním kole soutěže se totiž družstvo ve složení David Phan (3A.4) a Petra Jelínková (2.A4) spolu se 2 žáky ze ZŠ Postoloprty hned napoprvé stali vítězi s právem postupu do krajského finále (to se bude konat až na podzim 2019).

Všem výše jmenovaným studentkám a studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší chemie, blahopřejeme ke skvělým výsledkům a budeme jim držet palce v dalším školním roce.

Za předmětovou komisi chemie Ing. Hana Csonková

27. 6. 2019
KROUŽEK BRIDŽE

Kroužek bridže na naší škole začal pracovat v říjnu 2018. Do kroužku začali chodit žáci převážně z primy a tercie našeho gymnázia. V začátcích jsme se seznámili s karetní hrou bridž, s jejími základy. Průvodcem byla desková hra na minibridž.

Do konce školního roku jsme absolvovali tři turnaje.

První z nich se odehrál 2. března 2019 v Mikulášovicích. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků naší školy a soupeři byli žáci ze základní školy v Mikulášovicích a Mensa gymnázia z Prahy. Z tohoto turnaje jsme si odvezli 1. místo zásluhou Martina Götzla a 2. místo díky Williamu Václavu Johnstonovi. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/356?fbclid=IwAR0mVbqmZpDIKGrIw-TueV8uoPPHsKhd5cre-6GmjTdFdFBDActNY1qtcx8

Druhý turnaj se konal 11. dubna 2019 na našem gymnáziu. Účastníky z minulého turnaje doplnili ještě žáci z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze a ZŠ Rumburk. Tento turnaj vyhrál William Václav Johnston z našeho gymnázia. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/372?fbclid=IwAR32K40luUyGT1gZNZYOLIQFj5Cid4JMMbEu6o3QAFr8UOqiOGh3_5AITT4

Po turnaji v Lounech se hráči, kteří zvládali minibridž, začali učit klasický bridž s licitací. Bohužel jsme už neměli dost času na procvičení a na poslední turnaj jsme jeli s pocitem, že nic neumíme.

Poslední turnaj spojený se soutěží škol se hrál v klubu BKP Praha. Zúčastnili se ho hráči z námi známých škol, nepřijelo družstvo z Rumburka. Tentokrát se nám první místo nepodařilo obsadit, ale skvělý závěr Josepha El Frema nám přinesl druhé místo a celkové vítězství mezi školami.

http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/409

Příští rok plánujeme kroužek ve čtvrtek, kdy nám výuku přijde podpořit Ing. Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu, juniorský mistr světa a profesionální hráč a trenér. Máme se na co těšit!

Mgr. Hana Lukšová – vedoucí kroužku

 

18. 6. 2019
CELOSTÁTNÍ FINÁLE SOUTĚŽE EUROREBUS - VYNIKAJÍCÍ 3. MÍSTO KVARTY!

V úterý 18. června 2019 proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze celostátní finále soutěže Eurorebus. V kategorii ZŠ 02 nás velmi úspěšně reprezentovala kvarta, která obsadila fantastické 3. místo. Družstvo kvarty (Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta) získalo stejný počet bodů jako vítězové. O pořadí ma prvních třech místech rozhodl čas odevzdání. Přestože chybělo k celkové výhře velmi málo, tak je i 3. místo obrovským úspěchem. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zobrazit podrobnosti   ►

17. 6. 2019
UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V menu PRO ŽÁKY, sekci Učebnice najdete přehled učebnic aktualizovaný pro školní rok 2019/2020.

30. 5. 2019
NAŠI PRIMÁNI ÚSPĚŠNÍ VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE ADAMA RIESSE

S vavříny se z finále mezinárodní matematické soutěže Adama Riesse, které se konalo ve dnech 24. - 25. 05. 2019 v německém Annabergu, vrátili zástupci našeho gymnázia: studenti primy Jan Libus a Kateřina Anglettová. Mezi 40 účastníky finálového kola soutěže určené pro studenty 5. tříd v německých spolkových zemích Sasko, Bavorsko (část Oberfranken) a Durynsko a pro studenty prim gymnázií Ústeckého kraje se Jan Libus umístil na vynikajícím 3. místě, Kateřina Anglettová pak s minimální bodovou ztrátou na 4. místě.

Úspěch je to veliký, oběma našim primánům k němu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zobrazit podrobnosti   ►

16. 5. 2019
KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY V REŽII NAŠICH STUDENTŮ

 

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Drahomír Zrůst.

22. 4. 2019
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM

Další osobností, s níž se studenti našeho gymnázia budou moci setkat, je Jiří Padevět, ředitel nakladatelsví Academia a autor řady publikací mapujících zejména protektorátní a poválečnou českou historii: Průvodce protekorátní Prahou: místa - události - lidé (cena Magnesia Litera - Kniha roku 2014), Anthropoid, Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Za dráty: tábory v období 1938 - 1945 na území dnešní České republiky nebo Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 

Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v učebně č. 7 od 14:00 hodin a zveme na ni nejen zájemce o moderní českou historii.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300045-jiri-padevet/

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 3. 2019
BESEDA S ERIKEM TABERYM

V úterý 26. března 2019 se od 14:00 hodin v učebně č. 7 uskuteční beseda Erika Taberyho se studenty našeho gymnázia. Erik Tabery je český novinář a publicista - je šéfredaktorem časopisu Respekt a mj. autorem knihy Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, která se stala knihou roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za rok 2019.

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 3. 2019
25 LET PARTNERSTVÍ S LYCÉE JOFFRE

25 let partnerství - přátelství s Lycée Joffre ve francouzském Montpellier

18. března uplyne přesně 25 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier.

Když jsem s nimi v březnu roku 1994 po dvou letech intenzivních příprav  odjížděla na první výměnný pobyt do Francie, určitě jsme nikdo netušili, že právě tady začíná jedno krásné a teď už neuvěřitelných 25 let trvající přátelství mezi českými a francouzskými studenty, kolegy a samozřejmě naší školou a Lycée Joffre.

Zobrazit podrobnosti   ►

21. 2. 2019
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - OKRESNÍ KOLO 2019

V letošním roce byli studenti GVH opět velice úspěšní v SOUTĚŽI V ANLICKÉM JAZYCE na úrovni okresního kola. Ve dvou postupových kategoriích jsme získali 1. místa,  tudíž dva naši studenti budou reprezentovat lounský okres v krajském kole. Je to Natálie Kučerová v kategorii 2B a Zdeněk Košťál v kategorii 3A. V těchto kategoriích jsme získali i obě druhá místa, tedy náhradníky do krajského kola, kterými jsou Michael Křivan ve 2B a Pavel Hrdlička ve 3A.

Letošní ročník soutěže je obzvlášť pozoruhodný i dalšími výsledky GVH v nejstarší kategorii 3A, neboť kromě 1. a 2. místa získali naši studenti i 3. a 4.-5. místo – Matyáš Daďuk, Marek David a Jakub Vohánka.

Velkým příslibem budoucích úspěchů jsou i další umístění. V kategorii 1B:  4.-5. místo Tomáš Hořejší, 6. místo Josef Frolík a 7. místo Jan Libus, ve 2B: 5. místo Kateřina Srbecká.

Všem studentům gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci a vítězům držíme palce do krajského kola.

Za Komisi anglického jazyka Mgr. Alice Studenovská

20. 2. 2019
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). V první šestce ještě byli Jiří Maurer (5. v kategorii D) a Vojtěch Horčička (6. v kategorii B) 

Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

16. 5. 2019
Krajské kolo Astronomické olympiády v režii našich studentů

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst.

zavřít
Probíhá přenos dat...