Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda
Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

19. 9. 2022
VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ PRO ŽÁKY ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje

z provozně-organizačních důvodů s využitím ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

na dny 29. září 2022 (čtvrtek) a 30. září 2022 (pátek) volno pro žáky školy
(tzv. ředitelské volno).

V Lounech dne 19.09.2022

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

7. 9. 2022
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Díky pokračující spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu),  které je jedním z největších poskytovatelů jazykových zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom in Deutsch, bude i letos naše gymnázium zkouškovým místem pro Cambridge English na úrovni B2 a C1. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce Cambridge English od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu maturitní zkoušky (písemné práce a ústní zkoušky v profilové části), díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze přitom stejně jako v minulých letech požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Pokud tedy budete chtít využít možnosti vykonat některou z uvedených zkoušek na „domácí půdě“ Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, počítejte s termínem jejího konání v sobotu 10. prosince 2022. Odkaz k elektronické registraci ke zkoušce zveřejníme neprodleně poté, kdy jej ELEC otevře. Termín je dostatečně včas na to, aby maturanti mohli certifikát doložit k žádosti o nahrazení maturitní zkoušky. Přihlásit se bude možné:

 • ke zkoušce B2 First (FCE) v papírové formě,
 • ke zkoušce B2 First for Schools (FCEfS) v počítačové formě (na certifikátu forma "for Schools" není uváděna), 
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE) v papírové formě.

Úroveň svých jazykových znalostí a dovedností v angličtině si můžete předem ověřit předstestováním ke zkouškám (pretesty). Bližší informace k pretestům najdete níže v podrobnostech. 

Zobrazit podrobnosti   ►

6. 9. 2022
MENSA ČR - TESTOVÁNÍ IQ NA GVH LOUNY

Stejně jako v minulých letech, i letos ve spolupráci s MENSOU ČR organizujeme každoroční testování IQ. Letošní testování proběhne ve dvou skupinách: pro žáky/zaměstnance školy a pro veřejnost.

 • Žáci/zaměstnanci školy: První je uzavřené a vyhrazené pouze pro žáky a zaměstnance naší školy. Výsledek testování může být vstupenkou do MENSY ČR (dosáhne-li testovaný výsledku 130 bodů a výše). Pro školu je výsledek testu jedním z indikátorů mimořádného nadání žáka, k jehož rozvoji a podpoře chceme následně pomoci individuálním vzdělávacím plánem a rozšiřujícími školními i mimoškolními aktivitami. Testování se uskuteční ve škole v úterý 13. září 2022 od 9:00 hodinJe třeba se k němu elektronicky přihlásit zde: Přihláška, žáci mladší 15 let si k testu musí přinést vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Souhlas s testováním. Testování je Mensou pro studenty zpoplatněno částkou 300,- Kč (organizace, administrace, vyhodnocení, certifikát).

 

 • Veřejnost: Druhé testování je otevřené pro veřejnost a proběhne rovněž ve škole v úterý 13. září 2022 ve dvou skupinách:
 • Testování pro veřejnost je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Zdůrazňujeme, že i když testování organizuje naše škola, výsledek testu od Mensy ČR obdrží vždy pouze testovaný účastník. Protože však testování IQ je jednou z metod identifikace nadání, přivítáme pochopitelně, když nás studenti o svém výsledku budou informovat.

1. 7. 2022
INFORMACE O ADAPTAČNÍCH KURZECH 2022

Začátek školního roku je naší škole tradičně spojen s výjezdem nových žáků na adaptační seznamovací kurz. Nejinak tomu bude i v tomto roce. Letošní adaptační pobyty se uskuteční Chatové osadě Čtyřlístek ve Starých Splavech v týdnu od 5. září do 9. září 2022: od pondělí do středy společný kurz pro žáky 1. ročníku čtyřletého a paralelního 5. ročníku osmiletého gymnázia, od středy do pátku pak pro nové primány. Bližší informace o organizačním zajištění kurzů najdete v sekci Pro žáky / Chystané akce zde.

Připomínáme, že účastnický poplatek ve výši 1.300,- Kč je třeba uhradit do 31. srpna 2022.

1. 7. 2022
PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Prázdniny jsou tu, a tak všem žákům i jejich rodičům, kamarádům, přátelům a příznivcům našeho gymnázia i všem zaměstnancům přejeme, ať si pohodově užijí všechny volné letní dny!

22. 6. 2022
PŘEHLED UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 A BURZA UČEBNIC

V úterý 28. června 2022 se od 8:00 hodin ve dvoře za budovou školy uskuteční každoroční "Burza učebnic". Burza je určená především studentům vyššího gymnázia, kteří si zde budou moci doplnit dosud chybějící studijní texty. Aktualizovaný přehled učebnic platný pro školní rok 2022/2023 najdete v sekci PRO ŽÁKY / UČEBNICE (https://www.glouny.cz/?s=448).

Se sháněním chybějících učebnic, popř. s prodejem těch už nepotřebných vám také může pomoci např. Burza učebnic

Žáci nižšího gymnázia v úterý 28.06.2022 budou odevzdávat zapůjčené učebnice s výjimkou těch, které si dle pokynů vyučujících budou ponechávat do příštího školního roku. Nové učebnice jim pak budou vydány až na začátku příštího školního roku v září 2022.

28. 4. 2022
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AKTUALIZACE

Ředitel školy zveřejňuje po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Toto aktualizované pořadí rovněž zohledňuje  posuny v pořadí uchazečů, ke kterým došlo v důsledku uzavření některých řízení (neodevzdání zápisového lístku) nebo nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - osmileté gymnázium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - čtyřleté gymnázium

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

6. 4. 2022
GVH Louny díky Jakubu Hadačovi v okresním kole Středoškolské odborné činnosti


V Žatci proběhlo okresní kolo 44. ročníku ročníku SOČ, kde jste mezi výraznou početní převahou studentů ze žateckého gymnázia mohli potkat i jednoho našeho soutěžícího.

Dne 25. března se konalo okresní kolo již 44. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Tohoto kola se v zhruba 15 soutěžních oborechz účastnilo 23 soutěžících, jichž valná většina byla z Gymnázia Žatec. Našla se zde ale i výjimka, a tou byl Jakub Hadač z našeho gymnázia. Ten se svou soutěžní prací v oboru fyzika prokázal, že astronomie je mu skutečně velmi blízká.

Soutěž započala v 9:00 a soutěžící během následujích hodin byli připraveni ukázat a také předvedli, co v nich je, a obhájili své práce. Všechny prezentace byly zajímavé a poučné. V každém z účastníků se našel potenciál a znalosti potřebné pro jejich soutěžní témata. Jistě mohu říci, že tito studenti mají zářnou budoucnost.

Završením soutěže bylo vyhlášení, kdy většina studentů dokázala ve svých oborech postoupit do krajského kola, které se bude konat počátkem května v Ústí nad Labem. Podaří se některému z nich proniknout až na celostátní přehlídku?

(text M.H., foto A.V. 5A8)

 

IMG_20220328_135159
IMG_20220328_121453
IMG_20220328_121451
IMG_20220328_114329
IMG_20220328_105328
IMG_20220328_102438
IMG_20220328_095158
IMG_20220328_091847

25. 3. 2022
UKLIĎME ČESKO 2022 - ZÚČASTNI SE I TY!

Na sobotu 2. dubna 2022 je naplánován hlavní termín letošní jarní akce Ukliďme Česko 2022. Protože být nápomocni k úklidu Loun i my na GVH Louny, zapojili jsme aktivně do organizace této bohulibé akce opět i naši školu. Věříme, že mezi studenty znovu najdeme řadu takových, kteří kteří pro životní prostředí v našem městě rádi vynaloží své síly.
 
POJĎ DO TOHO S NÁMI!
 
Úklid plánujeme v sobotu 2. dubna 2022 mezi 10:00 a 13:00 hod. Více se toho dozvíš a přihlásit se můžeš na stránce projektu: https://www.uklidmecesko.cz/user/login/.

28. 2. 2022
GVH LOUNY K VÁLCE NA UKRAJINĚ

Ve čtvrtek 24. února 2022 jsme v šoku a se zděšením začali přijímat zprávy o vojenském napadení Ukrajiny ze strany Ruska. O válce (protože přes eufemistické označení „speciální vojenská akce“ o nic jiného nejde) jsme si díky dlouhodobému míru v Evropě uvykli zpravidla slýchávat pouze na hodinách dějepisu, číst o ní v literatuře nebo o ní sledovat pořady v televizi. Nyní válka vypukla a odehrává se jen nedaleko našich hranic a rázem odstartovala jedno z nejdramatičtějších období naší historie, které jen těžko může nechat kohokoliv z nás v klidu. Že náš dosavadní život významně ovlivní, je více než nasnadě.

Válka mezi dvěma členy OSN, zahájená vojenským útokem nesouměřitelně silnějšího z nich v rozporu s Chartou OSN, zakazující v mezinárodních vztazích použití síly a hrozby silou, oprávněně vzbudila vlnu odporu a protestů po celém civilizovaném světě. Stranou nemůžeme zůstat ani my, zvlášť proto, že v průběhu posledních 100 let byla i naše země dvakrát obětí podobného napadení: nejprve ze strany Německé říše v roce 1938/1939, podruhé v roce 1968 ze strany tehdejšího Sovětského svazu, jehož je dnešní Ruská federace hlavním nástupcem. Prožitá zkušenost napovídá, s jakou nadějí naši lidé v obou případech věřili v pomoc proti silnějšímu agresorovi, i jak trpce se vyrovnávali se skutečností, že krom morální podpory se v tehdejším Československu významnější pomoci nedočkali.

Jsme proto přesvědčeni, že nyní je třeba Ukrajině a jejím lidem proti ruské agresi pomoci, aby ve své nelehké situaci nezůstali sami. Vážíme si proto postupu vlády České republiky, která se obratem zapojila k razantním krokům Evropské unie a dalších mezinárodních institucí proti Rusku, a podporujeme jej. Ukrajina vedle toho potřebuje a nepochybně bude potřebovat i praktickou pomoc, k níž může přispět každý z nás. Rozhodnete-li se pro ni, můžete využít některého z odkazů na organizátory probíhajících sbírek, které připojujeme za tímto příspěvkem.

Považujeme naši školu za otevřené gymnázium: ruština je jedním z námi vyučovaných cizích jazyků, mezi našimi studenty i vyučujícími jsou příslušníci obou národností, jak Ukrajinci, tak Rusové. Pokládáme to za samozřejmost a jsme rádi, že tomu tak je, a jistě bude i nadále, neboť věříme, že možnost studovat a působit v prostředí, jež se snaží rozvíjet demokratické hodnoty, může v budoucnu pomoci podobným konfliktům předcházet. Vítáme proto, že emoce vyvolané mezinárodním konfliktem se nepřenáší do atmosféry na naší škole, že si všichni uvědomujeme nesmyslnost bezmyšlenkovitého přenášení kolektivní viny na příslušníky národa, jehož politické vedení momentálně vede agresivní útok proti svému sousedovi.

Přejeme Ukrajině i ukrajinskému, nyní tak těžce zkoušenému národu co nejrychlejší vyřešení a ukončení konfliktu bez dalšího zbytečného prolévání krve. Prosíme všechny naše žáky i zaměstnance o jasnou podporu svobody a suverenity demokratické Ukrajiny a odsouzení agrese, násilí a nespravedlnosti…

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

Materiální pomoc:

Finanční pomoc:

20. 2. 2022
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 21. ÚNORA 2022

V důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 19. února 2022 upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • ruší se screeningové testování žáků a zaměstnanců na Covid-19
 • ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním výsledku testu žáka/zaměstnance školy
 • škola není nadále oprávněna poskytnout KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • žáci/zaměstnanci nejsou nadále povinni oznamovat škole pozitivní výsledek PCR testu na Covid-19

Nadále zůstávají v platnosti opatření:

 • žáci/zaměstnanci vstupují do školy pouze v případě, že nevykazují příznaky akutního infekčního onemocnění
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety, šatny...)
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest učiteli, kteří nejsou plně očkováni, i při poskytování vzdělávání
 • důsledná hygiena a desinfekce rukou (i opakovaně během pobytu ve škole)

11. 2. 2022
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ

V týdnu od 14.02.2022 zahajujeme lekce matematiky a českého jazyka a literatury v rámci přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce ke vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu od školního roku 2022/2023.  

Pro žáky 9. ročníků ZŠ je připraveno 7 dvouhodinových lekcí (v délce 120 minut) matematiky a českého jazyka; absolvovat je možné buď oba kurzy, anebo pouze jeden vybraný předmět. Kurzy obou předmětů budou ukončeny v týdnu před stanoveným termínem přijímací zkoušky (12.04. a 13.04.2022) didaktickými testy "přijímaček nanečisto". 

Lekce budou probíhat prezenčně v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, v učebně č. 28 (třída 1.A8, 1. patro, vpravo od hlavního schodiště) v následujících termínech:

 • pondělí, 16:15 - 18.15 hodin - matematika (PaedDr. Milan Rieger)
 • úterý, 16:15 - 18.15 hodin - matematika (Mgr. Vlastimil Zlatohlávek)
 • středa, 16:15 - 18.15 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Zdeněk Zákutný)
 • čtvrtek, 16:15 - 18.15 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Jana Honsová)

Výběr vyhovujících termínů (pro každý předmět jeden) lze provést zde: https://forms.office.com/r/ZYXQicF1qF.

Účastníci kurzů si s sebou na lekce přinesou psací potřeby, sešit/blok na poznámky a rýsovací potřeby (na lekce matematiky); učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole.

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).

14. 12. 2021
MIMOŘÁDNÉ OMEZENÍ PROVOZU V AREÁLU ŠKOLY

Upozorňujeme všechny zaměstnance a žáky školy, že ve středu 15.12. a ve čtvrtek 16.12.2021 budou probíhat práce na opravě komunikací v areálu školy. V uvedených dnech proto nebude možné do areálu vjíždět osobními automobily ani jednostopými vozidly, z důvodu bezpečnosti nebude umožněn ani průchod zadním vchodem z Fügnerovy ulice. Žádáme proto, abyste ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne parkovali mimo areál školy a pro vstup do budovy použili pouze hlavní vchod z Poděbradovy ulice.

Děkujeme za pochopení i respektování dočasného omezení.

9. 11. 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. LISTOPADU 2021 - ZRUŠENO!

Omlouváme se všem zájemcům o studium na lounském Gymnáziu Václava Hlavatého a jejich rodičům, kteří se chystali ve čtvrtek 25.11.2021 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prudce se zhoršující epidemiologická situace i v Lounech nás bohužel nutí tuto akci v prezenční formě ZRUŠIT; ze stejných důvodů se neuskuteční ani chystaný Týden pro páťáky Týden pro deváťáky. Velmi nás to mrzí, věřili jsme, že po dvou letech budeme moci tuto hojně navštěvovanou akci uspořádat.

Den otevřených dveří nerušíme úplně: jednak jako náhradu v nejbližších dnech připravíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE (sledujte proto aktualizovanou nabídku na našich stránkách), jednak věříme, že při druhém Dnu otevřených dveří, naplánovaném na 20.01.2022, budeme zájemce a náštěvníky přivítat skutečně ve škole.

Děkujeme za pochopení i zachování přízně.

Zobrazit podrobnosti   ►

1. 11. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. LISTOPADU 2021

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021 se upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • pokračuje povinnost používat při pobytu v budově školy ve společných prostorách(chodby, šatny, toalety, studovna, pro zaměstnance pak i sborovna, kanceláře, kabinety aj.) ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), a to
  • žáci nižšího gymnázia zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor
  • žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy respirátor
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest neplatí
  • pro žáky při vzdělávání – při usazení v lavici
  • pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě) s výjimkou osob neočkovaných
 • pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou očkováni, jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě)
 • nadále platí výjimka pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku dýchacích cest (typicky tělocvik a zpěv) – při těchto aktivitách učitel ochranný prostředek nemusí použít, pokud od ostatních udrží vzdálenost alespoň 1,5 metru; tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogických pracovníků
 • povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje mj. na
  • osoby s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • ve dnech 08.11. a 15.11.2021 proběhne ve škole screeningové testování žáků
 • nadále platí hygienická opatření pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění, zejm.
  • nevstupovat do prostor školy s příznaky infekčního respiračního onemocnění;
  • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
  • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.
 • vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků v minulých týdnech vyzýváme žáky, aby i nadále nad rámec shora uvedených opatření používali ochranný prostředek dýchacích cest i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky)

19. 10. 2021
INFORMACE O COVID-19 VE ŠKOLE

Z důvodu významného nárůstu počtu případů Covid-19 i na naší škole zřizujeme samostatnou složku, do které budeme informace o vývoji situace soustředit. Najdete ji v sekci "Školní rok" zde.

30. 8. 2021
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím o tom, jak budeme postupovat při  zahájení školního roku 2021/2022, do kterého vstupujeme za trvajících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ta sice umožňují prezenční výuku, současně nám však ukládají provést některá opatření pro ochranu žáků a zaměstnanců školy před nákazou virem SARS-CoV-2.

Školní rok 2021/2022 zahájíme tradičně 1. září 20201 první vyučovací hodinou v 8:00 hodin. Žáci většiny tříd po první vyučovací hodině odcházejí domů, s výjimkou žáků tříd 1.A8, 1.A4 a 5.A8. Primány z důvodu obsáhlejší administrativní agendy a úkonů spojených se začátkem studia čekají první den minimálně dvě třídnické hodiny, další třídnické hodiny budou mít i ve čtvrtek 2. září 2021. Žáci tříd 1.A4 a 5.A8 po zahájení školního roku odjíždějí (vlakem v 11:13 hodin ze zastávky Louny-město) na společný adaptační pobyt do Horského hotelu Lesná v Krušných horách a budou se řídit pokyny svých třídních učitelů.

Jedním z opatření, kterými chceme snížit míru rizika přenosu virového onemocnění, je omezení pohybu třetích osob v prostorách školy. Žádáme proto zákonné zástupce, aby i letos upustili od doprovázení žáků do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Výuka dle stálého rozvrhu (bude zveřejněn 31. 08. 2021 zde) začíná pro studenty vyššího gymnázia od čtvrtka 2. září 2021, pro žáky nižšího gymnázia pak začne ve čtvrtek nejdříve od 3. vyučovací hodiny.

Vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy

Všechny osoby jsou povinny si při vstupu do budovy školy nasadit a při pohybu po společných vnitřních prostoráchch (chodby, šatny, toalety...) stále používat ochranný prostředek dýchacích cest: dle platného opatření MZ ČR žáci do 15 let zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor FFP2, starší osoby respirátor třídy aspoň FFP2. Tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou,  poruchou intelektu či poruchou duševního stavu. 

V učebnách a laboratořích žáci nemusí mít ochranu dýchacích cest nasazenu za podmínky, že byl očkováni, prodělali onemocnění Covid-19 nebo byli negativně otestováni na Covid-19 (za podmínek dále uvedených).

Testování na Covid-19 ve škole

Podle momentálně platného mimořádného opatření MZ ČR proběhne ve škole na začátku školního roku 2021/2022 preventivní screeningové antigenní testování žáků, a to ve třech termínech: ve středu 1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021, vždy první vyučovací hodinu. Žáci, kteří v danou dobu nebudou přítomni ve škole, budou testováni neprodleně po nejbližším příchodu do školy.

Testování ve škole se nebude týkat žáků, kteří

 • jsou plně očkovaní proti Covid-19 (a jejich očkování bylo ukončeno min. 14 dnů přede dnem testování),
 • prodělali onemocnění Covid-19 (před méně než 180 dny),
 • absolvují test s negativním výsledkem na odběrovém místě či ve zdravotnickém zařízení (buď PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle 7 dnů přede dnem testování ve škole, nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle 72 hodin před testováním ve škole).

Potvrzení o očkování, prodělaném onemocnění či výsledek testu provedeného zařízením mimo školu žáci předloží svým třídním učitelům v den testování.

Pro testování budou použity neinvazivní antigenní rychlotesty Genrui; test si žáci provedou sami pod dohledem třídních učitelů. Žáci mohou k testování použít i jiný - vlastní test, a to za předpokladu, že tento test je uvedený v seznamu testů schválených MZ ČR pro použití laickou osobou; škola v takovém případě nebude u testu požadovat přítomnost zákonného zástupce žáky.

Žáci, kteří nebudou testováni a nevztahuje se na ně žádná ze shora uvedených výjimek

 • budou povinni po celou dobu ve škole používat zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor FFP2 (žáci do 15 let), resp. respirátor třídy aspoň FFP2 (žáci starší 15 let) - tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou,  poruchou intelektu či poruchou duševního stavu;
 • nebudou moci cvičit a sportovat v tělocvičně či jiných vnitřních prostorách školy;
 • nebudou moci zpívat;
 • budou moci konzumovat potraviny pouze v lavici.

Pokud výsledek antigenního testu některého z žáků bude pozitivní:

 • škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek testu a vystaví mu potvrzení o pozitivním výsledku testu (s uvedením data dne a času provedení testu),  
 • žák neprodleně opustí školu (je-li zletilý), resp. bude umístěn do izolační místnosti a zákonní zástupci si jej ze školy vyzvednou,
 • žák / zákonní zástupci žáka jsou povinni neprodleně informovat o výsledku testu lékaře, zajistit konfirmační (ověřovací) PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a postupovat dle pokynů příslušné hygienické stanice.

O dalším postupu po 9. září 2021 rozhodnou příslušné orgány po vyhodnocení screeningového testování na školách.

S dalšími informacemi o hygienických opatřeních při provozu školy budou žáci seznámeni po nástupu do školy; vycházíme přitom z manuálu MŠMT "Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19".

 

Dovolte mi i touto cestou popřát všem žákům, jejich rodičům i svým kolegům, aby se školní rok 2021/2022, který se chystáme zahájit, pokud možno obešel bez radikálních omezení provozu školy podobných těm v roce uplynulém a nepokračovalo tak zásadní rušivé omezení vzdělávacích i mimoškolních aktivit (nejen) naší školy.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

26. 8. 2021
ADAPTAČNÍ POBYTY

V sekci "Chystané akce" (zde: https://www.glouny.cz/?s=368) jsme zveřejnili informace pro o adaptačních pobytech, které jsou připraveny pro žáky tříd 1.A8, 1.A4 a 5.A8. 

28. 6. 2021
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE (SVK)

Dne 25.06. 2021 se v litvínovském univerzitním centru VŠCHT - Praha - Unipetrol konalo finále SVK, do kterého byla vybrána z celkového počtu 42 uchazečů spolu s dalšími 15 studenty z jiných škol také naše studentka (maturantka 4A/4 2021) Pavlína Stejskalová. Ve finále si vedla velmi dobře a za svou práci na téma: Metody molekulární genetiky nakonec dosáhla na 2. místo v sekci biologické. Za tento úspěch Pavlíně gratulujeme a přejeme rovněž výborné výsledky v dalším studiu na VŠ. 

Více informací o projektu najdete zde: https://www.nadaceorlenunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/StudentskaVedeckaKonference.aspx

11. 5. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA - JAK JSTE SI VEDLI?

Rádi bychom se s vámi podělili o výsledky nedávného projektu, kterým jsme odstartovali oslavy 125 let existence Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Oslovili jsme jím současné studenty, aby se stali prvními pomyslnými gratulanty a společným úsilím ve svých třídách vytvořili videonahrávku, jíž sobě i ostatním letošní výročí připomenou. Stalo se, a tak rádi zveřejňujeme deset videonahrávek, abyste i vy mohli posoudit, jak originálně se jednotlivé třídy popraly s tématem, jak se žáci zhostili svých „filmových“ rolí i jak se autoři vypořádali s technickým zpracováním videa.

Na filmy se můžete podívat na školním YouTube kanálu GVH Louny: https://www.youtube.com/playlist…. Využít můžete i následujících přímých odkazů:

Současně bychom vás chtěli zapojit do hlasování, jehož výsledek rozhodne o udělení hlavní Filmové ceny Gymnázia Václava Hlavatého. Ocenění si podle nás zaslouží všechna videa (a za společnou práci také každou ze zúčastněných tříd oceníme), zvlášť však chceme ocenit autory filmu, který získá nejvíce hlasů ve veřejné anketě. Hodnotit videa a komentovat je můžete sice i standardními možnostmi na YouTube, oficiální hlasování však probíhá zde: https://forms.office.com/r/PzXqZZy3GX.

Všem zapojeným třídám a žákům děkujeme za úsilí, které společnému dílu věnovali, a vám, kteří se zapojíte do hlasování, děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše reakce!

5. 5. 2021
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA DEFINITIVNĚ ZRUŠEN!

Dvakrát odložený poznávací zájezd pro studenty GVH Louny do Polska, který se měl uskutečnit v náhradním termínu od 10.05. do 16.05.2021, nelze zrealizovat. Brání tomu dosud přetrvávající nepříznivé epidemiologické podmínky a s nimi související omezující opatření na české i polské straně, doba cestování bohužel nepřeje, a tak jsem, byť nerad, po dohodě s partnerskou cestovní kanceláří rozhodl zájezd s konečnou platností zrušit. Všem přihlášeným zájemcům se omlouvám a věřím, že v příští školních letech budeme moci nabídku podobného zájezdu zopakovat s úspěšnějším výsledkem.

Všechny zálohy, které byly zaplaceny, budeme v plné výši vracet, a to v termínu nejpozději do 30. června 2021 (čekáme ještě na vrácení části záloh poskytnutých na rezervaci ubytování).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

8. 4. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA

V sobotu (kupodivu) 19. září 1896 své dveře prvním 105 primánům a sekundánům slavnostně otevřela nově zřízená Obecní vyšší škola reálná v Lounech, čímž se začala psát historie Gymnázia Václava Hlavatého, Louny. Ano, naše gymnázium letos oslaví úctyhodné 125. výročí své existence!

Obracíme se tímto na vás, jeho současné studenty, s výzvou, abyste se stali prvními gratulanty. Přivítáme, připravíte-li společnými silami ve svých třídách videozdravici, která originálním způsobem historii naší školy připomene. Důkazem, že to jde, budiž video vytvořené společnými silami vašich učitelů. Pro práci na vašem třídním projektu vyhradíme týden od 12. do 16. dubna 2021, hlavní organizační oporou vám při něm budou vaši třídní učitelé.

Vaše příspěvky se stanou součástí chystaných oslav, a protože dobrá práce si zaslouží odměnu, rádi oceníme třídu, jejíž dílo ve veřejné anketě získá nejvíce hlasů…

Přeji vám spoustu kreativních nápadů a těším se na vaše filmové projekty!

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

22. 2. 2021
CORONAVIRU NAVZDORY - ÚSPĚCH VE FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽI

Studenti sexty Michael Křivan, Jakub Hadač, Matěj Olič, Josef Kerner a Jakub Udržal se velmi úspěšně zúčastnili on-line verze legendárního "FYZIKLÁNÍ", mezinárodní týmové fyzikální soutěže studenty středních škol, kterou vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ve své kategorii obsadili krásné 20. místo, v redukovaném československém pořadí byli devátí z 99 týmů a v rámci České republiky dokonce šestí. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích.

Za vyučující fyziky Mgr. Drahomír Zrůst

8. 2. 2021
LOUNY - BARENDRECHT: SOUTĚŽNÍ VEČER

Dlouholetý projekt spolupráce Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, a J. Calvijn Groene Hart v Barendrechtu žije i navzdory covidovým omezením!

V pátek 5. února 2021 se uskutečnil kvízový večer pro žáky 6.A8 a 7.A8 naší školy a jejich holandské protějšky, který alespoň částečně vynahradil zrušené setkání této projektové skupiny v Lounech, původně plánované na září 2020.

Učitelé z obou družebních škol připravili kvízové otázky na téma česká, holandská a mezinárodní kultura, tradice a zajímavosti. Soutěžní družstva byla sestavena z českých i holandských studentů a jejich úkolem bylo co nejrychleji a nejsprávněji dané úkoly vyřešit. Vše se konalo na platformě Teams, kde náš zdatný holandský kolega Hugo Langendoen dokázal týmy rozdělit do samostatných místností a dopřát jim klid k řešení soutěžních úkolů.

Výsledky všech týmů byly vynikající, soutěžící si prohloubili znalosti o partnerské zemi a  prokázali schopnost používat anglický jazyk jako efektivní mezinárodní pracovní nástroj i prostředek běžné mezilidské komunikace, na kterou daný večer samozřejmě také zbyl prostor. 

Akce byla velice zdařilá a všichni zúčastnění se shodli, že by si zasloužila opakování. 

Za komisi Aj Mgr. Alice Studenovská

IMG-20210205-WA0001

27. 1. 2021
KATEŘINA ANGLETTOVÁ VE FINÁLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY V PRVNÍ DESÍTCE!

Skvělého úspěchu dosáhla v letošním ročníku Logické olympiády studentka naší školy Kateřina Anglettová (3.A8). V soutěži založené na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup (takže nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování) postoupila v kategorii B z 2. místa v krajském kole do finále soutěže. Zde, na celostátní úrovni, se v kategorii žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií utkalo 67 účastníků ze všech krajů České republiky, přičemž Katka skončila na vynikajícím 7. místě!

Kateřina je členkou Dětské Mensy a jako jedna z prvních se zapojila do aktivit Klubu nadaných dětí při GVH Louny; naše gymnázium úspěšně reprezentuje i v jiných soutěžích. Upřímně jí k výbornému výsledku v Logické olympiádě 2020 gratulujeme a jistě nejen my jí přejeme, aby podobných úspěchů jenom přibývalo. Poděkování patří všem dalším studentům, kteří logické klání v soutěži rovněž absolvovali. Mezi nimi si vedle Kateřiny jako semifinalista Ústeckého kraje vedl v kategorii C úspěšně Šimon Pichert (8.A8). Budeme rádi, když se do nového ročníku olympiády v roce 2021 zapojí i další zájemci.

Jestli vás zajímá, jak právě skončený ročník Logické olympiády probíhal v koronavirových podmínkách, určitě si přečtěte, jak jej viděla sama Kateřina (na fotografii úspěšných řešitelů ji jistě odhalíte uprostřed skupiny oceněných).

 

Zobrazit podrobnosti   ►

8. 1. 2021
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD NA ČERVEŇÁK

Milí studenti a přátelé gymnázia,

jako každý rok se i letos pořádá Tříkrálový pochod na Červeňák. Tento rok jej ale nebude možné uspořádat společně, tudíž jsme přistoupili k alternativnímu řešení. Pokud máte zájem se zúčastnit, stačí dojít na vrchol Červeňáku a vyfotit se. Tuto fotografii, prosím, zašlete na email pochod.cervenak@gmail.com do konce ledna a odměna Vás nemine. Na vaše fotografie se těší pořadatelé ze sexty.

Níže nabízíme leták ke stažení, sdílení či vytištění. S dotazy se obracejte na výše uvedenou emailovou adresu.

Žádáme všechny účastníky, aby v průběhu akce dodržovali všechna aktuální protiepidemiologická opatření.

Zobrazit podrobnosti   ►
TPNC21

9. 12. 2020
DANIELA ŠTĚPÁNOVÁ VÍTĚZNÁ!

Daniela Štěpánová (3.A4) reprezentovala naše Gymnázium Václava Hlavatého na mezinárodním soutěžním festivalu "Ruština, řeč poezie". Společně se svou učitelkou ruského jazyka Oksanou Kaplanovou připravily báseň od Samuila Jakovleviče Maršaka "Zavazadlo" (v ruském originále "Багаж"). Jak jsme již informovali dříve, Daniela se v soutěži, která se těšila značnému zájmu (1 472 přihlášených účastníků), úspěšně probojovala do finálové padesátky. Zde, i díky vašemu zájmu a podpoře ve své kategorii "Básně pro děti" obsadila první místo a zvítězila! Děkujeme vám všem, kteří jste pro Danielu hlasovali a přispěli k jejímu vítězství.

Daniele rádi moc gratulujeme a přejeme další úspěchy!


30. 9. 2020
KLUB DOFE NA NAŠEM GYMNÁZIU

S radostí vám oznamujeme, že na naší škole byl založen KLUB DOFE. Jeho prvním počinem byla v pondělí 21. 09. 2020 beseda s ambasadory programu, kteří přítomným zájemcům představili základní principy jeho fungování. První schůzku našeho klubu s vážnými uchazeči o splnění cílů v programu DOFE jsme uspořádali ve čtvrtek 24. 09. 2020. Na ní jsme si jednak upřesnili upřesnili pravidla fungování, jednak hledali konkrétní možnosti zapojení se pro jednotlivé studenty. Dobrou zprávou pro ty, kteří se na schůzku nemohli dostavit a mají o účast v programu zájem, je, že ve čtvrtek 1. října 2020 proběhne ve studovně od 13.30 hodin další setkání, na které srdečně zveme všechny stávající i další potenciální členy. Na schůzce probereme jednotlivé kroky nutné pro registraci do programu, kterou je nutné provést elektronicky na www.onlinerecordbook.org, abychom mohli začít program plnit. Pokud se chcete již zaregistrovat sami, doporučujeme shlédnout video s návodem, jak na to: https://www.youtube.com/watch?v=zE-m5rgVGu0.

Máš-li zájem o individuální konzultaci, vyhledej Mgr. Janu Blábolilovou nebo Mgr. Pavla Honzátka.

Děkujeme a těšíme se na vás!

21. 9. 2020
NABÍDKA NEPOVINNÝCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídkou následujících nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na naší škole podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, i proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto dobrovolná. Účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud se o náplni a zaměření jednotlivých seminářů chceš dozvědět více, klikni na jeho název, přihlásit se můžeš vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. První semináře se rozbíhají od tohoto týdne (od 21. 09. 2020), všechny budou otevřeny od října 2020. Přihlásit se do seminářů je proto možné do 30. září 2020

   ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Elektronická přihláška
   LATINSKÝ JAZYK Elektronická přihláška
   PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   CHEMICKÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Elektronická přihláška
   DEBATNÍ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   RÉTORIKA A KOMUNIKACE Elektronická přihláška

27. 8. 2020
ADAPTAČNÍ POBYTY PRO NASTUPUJÍCÍ ROČNÍKY

Jednou z prvních společných akcí připravených pro naše nové žáky na začátko školního roku jsou již pravidelně výjezdní adaptační kurzy. Adaptační pobyty pro nově vytvořené třídní kolektivy dávají možnost poznat své spolužáky v jiném než školním prostředí. Přechod na novou školu do neznámého kolektivu může být pro mnohé děti náročný, adaptační pobyt poskytuje prostor pro nalezení svého místa. Příjemné prostředí mimo školní lavice umožní projevení takových jedinečných schopností a dovedností dětí, které ve školním prostředí nejsou natolik zjevné. Adaptační pobyt považujeme za důležitý v prevenci rozvoje rizikového chování ve školní třídě, pro nastavení celkového příznivého klimatu a vzájemného soužití. Proto se aktivity v průběhu společně strávených dní zaměřují zejména na stmelení nového kolektivu, vzájemné poznání spolužáků a jejich třídního učitele. Aktivity jsou cíleny především na posílení skupinové soudržnosti, vzájemné spolupráce, vytvoření třídních pravidel a posilování komunikačních dovedností v rámci kolektivu.

Letošní adaptační kurzy se uskuteční:

 • pro třídu 1.A8 v termínu 07. 09. - 09. 09. 2020 v Loučné pod Klínovcem,
 • pro třídu 1.A4 v termínu 09. 09. - 11. 09. 2020 v Jiřetíně pod Jedlovou.

Bližší informacepro účastníky kurzů najdete zde.

2. 7. 2020
AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

K 30. 06. 2020 byla uzavřena všechna řízení o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od školního roku 2020/2021. Na uvolněná místa původně přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podali na jinou školu nebo jej v zákonné lhůtě nepodali na naši školu, byli novým rozhodnutím přijati uchazeči, kteří se umístili jako další v pořadí. Třídy prvních ročníků osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou kapacitně zcela naplněny. V přiložených souborech zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení dle stavu k 30. 06. 2020.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté gymnázium

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté gymnázium

25. 6. 2020
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO NOVÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE

Ve čtvrtek 25. června 2020 se ve víceúčelovém sále Vrchlického divadla v Lounech uskutečnily informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia, kteří ke studiu nastoupí od 1. září 2020.

Informace k zahájení studia, prezentované na schůzkách, si můžete prohlédnout zde:

Prezentace pro žáky 1. ročníku osmiletého gymnázia 2020/2021

Prezentace pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2020/2021

15. 6. 2020
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v sekci Výsledky přijímacího řízení a na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy.

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12

31. 3. 2022
Okresní kolo SOČ 2022

V Žatci proběhlo okresní kolo 44. ročníku ročníku SOČ, kde jste mezi výraznou početní převahou studentů ze žateckého gymnázia mohli potkat i jednoho našeho soutěžícího.

Dne 25. března se konalo okresní kolo již 44. ročníku soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Tohoto kola se v zhruba 15 soutěžních oborechz účastnilo 23 soutěžících, jichž valná většina byla z Gymnázia Žatec. Našla se zde ale i výjimka, a tou byl Jakub Hadač z našeho gymnázia. Ten se svou soutěžní prací v oboru fyzika prokázal, že astronomie je mu skutečně velmi blízká.

Soutěž započala v 9:00 a soutěžící během následujích hodin byli připraveni ukázat a také předvedli, co v nich je, a obhájili své práce. Všechny prezentace byly zajímavé a poučné. V každém z účastníků se našel potenciál a znalosti potřebné pro jejich soutěžní témata. Jistě mohu říci, že tito studenti mají zářnou budoucnost.

Završením soutěže bylo vyhlášení, kdy většina studentů dokázala ve svých oborech postoupit do krajského kola, které se bude konat počátkem května v Ústí nad Labem. Podaří se některému z nich proniknout až na celostátní přehlídku?

 

(text M.H., foto A.V. 5A8)

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...