Přebor škol šachu, vyšší gymnázium
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Přebor škol šachu, nižší gymnázium
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

5. 12. 2018
PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Pro uchazeče o studium na naší škole připravujeme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy. Více se o nich dozvíte zde.

7. 12. 2018
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, oznamuje, že z provozně-organizačních důvodů

vyhlásil

na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

na dny 3. ledna a 4. ledna 2019 volno pro žáky školy (tzv. ředitelské volno).

V Lounech dne 06. 12. 2018

Mgr. Daniel Syrovátko, ředitel školy

3. 12. 2018
FIMOVÝ KLUB ZVE: MÝ VĚCI

Filmový klub GVH vás všechny srdečně zve na další na svou další akci, kterou tentokrát bude promítání finského filmu MÝ VĚCI od Petri Luukkainena. Promítání je připraveno na středu dne 12. prosince 2018 od 16:15 hodin v učebně č. 32 (třída 4. A8).

Daniela Anna Kudrnová

https://www.facebook.com/pg/FilmovyKlubGVH/posts/

https://www.jsns.cz/lekce/15650-my-veci

22. 11. 2018
ŠKOLNÍ PRŮKAZ ISIC

Připojujeme se ke středním školám, které svým studentům nabízejí možnost výhodnějšího získání mezinárodního studentského průkazu ISIC.

ISIC karta je oficiálním průkazem studenta naší školy prokazujícím status studenta a současně se jedná o mezinárodně uznávaný studentský průkaz, který svého držitele opravňuje k získání řady výhod, mezi nimiž lze uvést např.:

 • slevy na vstupné do hradů, zámků, muzeí, galerií apod.
 • slevy na vstupné do světově proslulých kulturně-historických památek
 • slevy na vstupné na filmová představení, koncerty, hudební festivaly, do klubů apod.
 • slevy na vstupné do sportovních areálů a na permanentky v lyžařských areálech
 • slevy při nákupech ve více než 2 000 kamenných obchodech i e-shopech
 • slevy při cestování - autobusové a vlakové jízdné, letenky
 • slevy při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • výhodné celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200,- Kč
 • je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu

Po nezbytné úpravě bezpečnostního systému bude průkaz současně fugovat jako čipová karta pro vstup do budovy školy (protože pořízení školní ISIC karty není povinné, bude i nadále zachována varianta vtupu za pomoci čipu).

Školní ISIC není nutné pořizovat si každý rok znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Standardní platnost průkazu je 16 měsíců, od září jednoho roku do prosince roku následujícího, a jeho cena je 290 Kč. Karta koupená v běžné distribucí stojí 350 Kč za každý rok  a po uplynutí této doby ztrácí svou platnost a je třeba si nechat vyrobit novou. Karty ISIC zřizované prostřednictvím školy je naproti tomu možné prodlužovat vždy o jeden rok po celou dobu studia pomocí revalidačních nálepek, které lze získat pouze ve škole, a jejichž cena je 180 Kč na rok. V případě ztráty či zničení karty vystavujeme duplikát za 110 Kč.

Co potřebujete pro zařízení ISIC karty prostřednictvím školy?

Administrace ISIC karet bude na naší škole probíhat v kanceláři školy, zajišťovat ji bude paní Iva Sušická. Máte-li zájem výrobu nové karty, přineste s sebou:

 • vyplněnou Žádost o vystavení průkazu ISIC (formulář v následujících dnech obdržíte od svých třídních učitelů, stáhnout si jej můžete z našich webových stránek nebo si ho vyzvednout v kanceláři školy); u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce
 • průkazovou fotografii - nejlépe v elektronické podobě (dostačující je i snímek pořízený mobilním telefonem; fotografie se ukládá do Bakalářů)
 • poplatek za pořízení nového průkazu 290,- Kč

Výroba a dodání karty trvá přibližně týden. Hotové karty budou následně přepravené k vyzvednutí u paní Sušické v kanceláři školy.

Více se o průkazech ISIC dozvíte na www.isic.cz.


Žádost o vystavení průkazu ISIC

soubor PDF, velikost 264 kB

SŠ ISIC_Brozura a zadost

soubor PDF, velikost 1.3 MB

30. 11. 2018
ZMĚNY ÚVAZKŮ A ROZVRHŮ

Z důvodu uvolnění našeho kolegy Mgr. Vladimíra Antonína Honse k výkonu veřejné funkce - místostarosty města Louny - jsme s účinností od 01. 12. 2018 provedli několik změn v obsazení úvazků ve třídách a předmětech, kde Mgr. Hons vyučoval. Změny v personálním zajištění výuky jsou od 01. 12. 2018 následující:

 • 1. A8 - Čj: Mgr. Jitka Zíková
 • 1. A8 - D: Mgr. Martina Zabloudilová
 • 2. A8 - Čj: Mgr. Jitka Zíková
 • 3. A4 - D: PhDr. Karel Mareš
 • 3. A4 - Zsv: Mgr. Martina Zabloudilová
 • 5. A8 - Čj: Mgr. Marie Turňová
 • 5. A8 - D: Mgr. Martina Zabloudilová
 • 7. A8 - Zsv: Mgr. Martina Zabloudilová

Současně jsme se bohužel nevyhnuli několika úpravám rozvrhů, nové rozvrhy tříd již najdete zde.

Mgr. Vladimíru Antonínu Honsovi při výkonu významné funkce ve vedení města Louny přejeme pokud možno jen úspěchy a všem ostatním, kterých se provedené změny dotýkají, děkujeme za pochopení.

12. 11. 2018
Trička a mikiny s logem Gymnázia Václava Hlavatého - objednávky

V průběhu tohoto týdne, tj. do pátku 16. 11. 2018 do 14:00 hodin, ještě máte možnost objednat si v kanceláři školy u paní Sušické trička a mikiny s logem Gymnázia Václava Hlavatého ve variantách, které jste si nedávno zvolili hlasováním (viz připojená vizualizace - při objednávce můžete vybírat ze dvou podob loga a ze dvou barevných kombinací: černá s oranžovým emblémem, oranžová s černým emblémem).

5. 11. 2018
HLEDÁME UČITELE/UČITELKU ČESKÉHO JAZYKA A DĚJEPISU

Naléhavě hledáme na částečný úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro výuku českého jazyka a literatury a dějepisu (popř. alespoň českého jazyka a literatury) na nižším i vyšším stupni gymnázia. Jedná se o dlouhodobý zástup a nástupem pokud možno ihned.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktuje na tel. čísle 777 904 121 nebo na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz.

24. 10. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA U NÁS DOMA

K masivním oslavám 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky, které v uplynulých dnech probíhaly na celostátní i místní úrovni, jsme se na škole mj. připojili tematickou výstavou zaměřenou na období první republiky. K její prohlídce do 1. patra školy vás všechny tímto zveme, navštívit ji budete moci od 31. října do 30. listopadu 2018.

Jejím smyslem není faktografické připomínání dějin první Československé republiky, expozicí nechceme suplovat učebnice dějepisu či výklady historiků nebo výstavy v muzeích. Chtěli jsme první republiku představit pomocí exponátů, které se dodnes v našich rodinách uchovávají. Oslovili jsme proto studenty, aby se po takových předmětech ve svých domácnostech poohlédli a donesli do školy. Ze souboru takto získaných předmětů jsme vytvořili tři tematické okruhy, kterým jsou jednotlivé vitríny věnovány.

První vitrína je zaměřená na školství. Jsou v ní představeny dobové učebnice, podle nichž se učili i studenti našeho gymnázia, školní pomůcky nebo dobový školní řád.

Druhá vitrína připomíná některé důležité historické události. Jde především o roli československých legií a členů Sokola při budování československého státu a osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Zajímavostí je dobový výtisk týdeníku agrární strany s příznačným názvem Cep, který dokládá demokratický charakter ČSR projevující se např. v parlamentních volbách.

Třetí vitrína přináší doklady běžného života. Jsou zde ukázky dobových výtisků krásné literatury, módní časopis, populární Domácí lékař nebo kazeta s holičskými potřebami.

Všem studentům i učitelům, kteří exponáty na výstavu laskavě poskytli, rádi děkujeme, stejně tak Oblastnímu muzeu v Lounech, které nám pro výstavu zapůjčilo výstavní vitríny.

Předmětová komise dějepisu

24. 10. 2018
ADÉLA CITOVÁ MISTRYNÍ SVĚTA!

Rádi se připojujeme k zástupu gratulantů a blahopřejeme studentce letošního maturitního ročníku našeho gymnázia Adéle Citové, která se v nizozemském Leidenu stala mistryní světa ve sportovním aerobiku v nejsilnější kategorii dospělých. Vedle individuálního úspěchu si z mistrovství světa přivezla navíc stříbrnou medaili za vystoupení v kategorii tria; v této kategorii spolu s Adélou vystoupila na stupně vítězů i další úspěšná studentka naší školy - Karolína Jánská. Bližší informace se můžete dočíst např. na stránkách Českého svazu aerobiku a fitness: https://fisaf.cz/po-8-letech-mame-opet-mistryni-sveta-v-aerobiku-je-ji-adela-citova/.

Adélo a Karolíno, srdečne vám oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i do budoucna!

17. 10. 2018
BÍLÁ PASTELKA

Naše škola se zapojila do 19. ročníku sbírky BÍLÁ PASTELKA, která je organizována u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek veřejné sbírky je určen na podporu speciálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené, organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Podpora směřuje do projektů, jako jsou např. výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí potýkají v ulicích, dopravních prostředcích a v budovách, příprava pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je nevidomí mohou číst za pomoci počítače apod. Na oficiální video k Bílé pastelce 2018 se můžete podívat zde, rozhlasový spot k podpoře sbírky namluvil Martin Dejdar. 

Deset vybraných studentů ze septimy osmiletého a třetího ročníku čtyřletého gymnázia vyrazilo do lounských ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky, aby za minimální příspěvek 30,- Kč nabízeli zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019. S celkem 181 prodanými pastelkami tak do sbírky přispěli částkou 5.430,- Kč. Všem studentům, kteří pomáhali, děkujeme!

6. 6. 2018
Učebnice pro školní rok 2018/2019

Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2018/2019. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.


Ucebnice_2018-2019

soubor XLS, velikost 270 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...