Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

3. 12. 2020
PROVOZ ŠKOLY A ORGANIZACE VÝUKY OD 07. 12. 2020

Vláda České republiky usnesením č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 rozhodla o zmírnění krizových opatření upravujících provoz středních škol. Na základě toho bude provoz školy a organizace výuky v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od pondělí 7. prosince 2020 probíhat dle následujících pravidel:

 • pokračuje prezenční výuka pro žáky závěrečných ročníků, tj. žáků ve třídách 4.A4 a 8.A8, a to v plném rozsahu, včetně výuky seminářů v rámci spojených skupin žáků z různých tříd
 • obnovuje se prezenční výuka pro ostatní žáky vyššího gymnázia, tj. žáků ve třídách 1.A4, 5.A8, 2.A4, 6.A8, 3.A8 a 7.A8, a to rotačním způsobem (viz níže střídání celých tříd po týdnech)
 • pokračuje prezenční výuky pro žáky nižšího gymnázia, a to rovněž rotačním způsobem (viz níže střídání celých tříd po týdnech)
 • výuka žáků, kteří v daném týdnu nejsou přítomni na prezenční výce ve škole, probíhá distanční formou
 • režim střídání:
týden od 07. 12. 2020 prezenční výuka: 3.A8, 4.A8, 2.A4, 3.A4, 7.A8, 4.A4, 8.A8
distanční výuka: 1.A8, 2.A8, 1.A4, 5.A8, 6.A8
týden od 14. 12. 2020 prezenční výuka: 1.A8, 2.A8, 1.A4, 5.A8, 6.A8, 4.A4, 8.A8
distanční výuka: 3.A8, 4.A8, 2.A4, 3.A4, 7.A8
týden od 21. 12. 2020 prezenční výuka: 3.A8, 4.A8, 2.A4, 3.A4, 7.A8, 4.A4, 8.A8
distanční výuka: 1.A8, 2.A8, 1.A4, 5.A8, 6.A8
 • prezenční výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu
 • výuka tělesné výchovy bude probíhat bez sportovních a fyzických aktivit, buď teoreticky (zdravý životní styl, zdravá výživa, zásady první pomoci, dopravní výchova, civilní ochrana apod.), nebo ve formě zdravotních a poznávacích vycházek mimo školu
 • do hodin hudební výchovy nebude zařazován zpěv
 • všichni žáci (včetně žáků v distanční výuce) si mohou sjednat individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka; konzultace jsou dobrovolné a žák, popř. zákonný zástupce se vždy musí na jejím termínu a obsahu s příslušným vyučujícím předem dohodnout

Žáci i zaměstnanci školy, jakož i třetí osoby nezbytně a důvodných případech vstupující do prostor školy, jsou povinni ve všech prostorách školy a po celou dobu své přítomnosti ve škole používat ochranné roušky zakrývající nos a ústa (to pochopitelně neplatí při konzumaci jídla a pití); je-li při výuce nezbytné, aby žáci viděli na ústa vyučujícího (typicky např. při výuce cizích jazyků), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit obličejovým štítem. V platnosti rovněž zůstávají hygienická a zdravotní pravidla o zvýšené hygieně a dezinfekci rukou a minimalizaci osobních kontaktů.

S ohledem na skutečnost, že z epidemiologického pohledu je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor (v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popř. každý 30 minut), upozorňuji žáky, aby s tímto větráním počítali a i do tříd přicházeli s teplejším oblečením.

Další nadále platná organizační opatření viz níže (zobrazte podrobnosti).

Zobrazit podrobnosti   ►

23. 11. 2020
PODPOŘTE DANIELU Z NAŠEHO GYMNÁZIA VE FINÁLE!

I v dnešní koronavirové době naruší příliv nepříznivých informací valící se na nás snad ze všech stran i zprávy radostné! Daniela Štěpánová, studentka 3. ročníku našeho gymnázia, postoupila na mezinárodním festivalu „Ruština, řeč poezie“ do finálové padesátky. Účastníci soutěží v pěti kategoriích, v každé z nich tak je 10 finalistů; Daniela uspěla v kategorii „Básně pro děti“. Odborná porota soutěž vyhodnotí na konci měsíce, hlasovat však může i veřejnost.

Budeme velmi rádi, když svým hlasem naši Danielu podpoříte! Hlasovat můžete přímo pod Danieliným vystoupením na webové stránce soutěže: https://cz.russianpoetrycontest.com/video?fbclid=IwAR0Q_J6fBpV-pQxWxxyJ73F570mBrg57beMgtqYTl_Hb0rF8kJlrCAVruHc

Daniele gratulujeme a Vám děkujeme!

20. 10. 2020
KONZULTACE A DOUČOVÁNÍ - CHEMIE, MATEMATIKA, BIOLOGIE Z VŠCHT

S velmi zajímavou nabídkou a pomocnou rukou v současné nelehké situaci nás oslovila VŠCHT Praha. Ode dneška (20. 10. 2020) nabízí maturantům zdarma konzultace z matematiky, chemie a biologie. Zájemci o tyto konzultace mohou na stránce https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss vyplnit dotazník a zaregistrovat se, na základě toho je následně budou kontaktovat studenti VŠCHT a se zájemcem se domluví na formě konzultací.

Podobnou nabídku doučování zdarma směřuje VŠCHT i studentům, kteří si v uvedených předmětech nejsou zcela jisti a přivítali by další pomoc. Postup pro přihlášení je stejný jako u maturantů, tedy registrací na stránce https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss.

Případní zájemci mohou zhlédnout záznam přednášky doc. Ing. Dr. Michaely Rumlové z Akademie mládeže 2020 o virových pandemiích: https://www.youtube.com/watch?v=oRTg-r2mI6k&ab_channel=V%C5%A0CHTPraha-UCTPrague.

30. 9. 2020
KLUB DOFE NA NAŠEM GYMNÁZIU

S radostí vám oznamujeme, že na naší škole byl založen KLUB DOFE. Jeho prvním počinem byla v pondělí 21. 09. 2020 beseda s ambasadory programu, kteří přítomným zájemcům představili základní principy jeho fungování. První schůzku našeho klubu s vážnými uchazeči o splnění cílů v programu DOFE jsme uspořádali ve čtvrtek 24. 09. 2020. Na ní jsme si jednak upřesnili upřesnili pravidla fungování, jednak hledali konkrétní možnosti zapojení se pro jednotlivé studenty. Dobrou zprávou pro ty, kteří se na schůzku nemohli dostavit a mají o účast v programu zájem, je, že ve čtvrtek 1. října 2020 proběhne ve studovně od 13.30 hodin další setkání, na které srdečně zveme všechny stávající i další potenciální členy. Na schůzce probereme jednotlivé kroky nutné pro registraci do programu, kterou je nutné provést elektronicky na www.onlinerecordbook.org, abychom mohli začít program plnit. Pokud se chcete již zaregistrovat sami, doporučujeme shlédnout video s návodem, jak na to: https://www.youtube.com/watch?v=zE-m5rgVGu0.

Máš-li zájem o individuální konzultaci, vyhledej Mgr. Janu Blábolilovou nebo Mgr. Pavla Honzátka.

Děkujeme a těšíme se na vás!

21. 9. 2020
NABÍDKA NEPOVINNÝCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídkou následujících nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na naší škole podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, i proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto dobrovolná. Účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud se o náplni a zaměření jednotlivých seminářů chceš dozvědět více, klikni na jeho název, přihlásit se můžeš vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. První semináře se rozbíhají od tohoto týdne (od 21. 09. 2020), všechny budou otevřeny od října 2020. Přihlásit se do seminářů je proto možné do 30. září 2020

   ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Elektronická přihláška
   LATINSKÝ JAZYK Elektronická přihláška
   PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   CHEMICKÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Elektronická přihláška
   DEBATNÍ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   RÉTORIKA A KOMUNIKACE Elektronická přihláška

20. 9. 2020
ZAŽIJ DofE! BESEDA S AMBASADORKOU 21. ZÁŘÍ 2020 OD 13:00 HODIN

Hledáš nějakou výzvu, která se dá zvládnout? Chceš se zdokonalit v tom, co tě baví, a ještě k tomu získat certifikát, který se ti bude hodit pro budoucí studium i kariéru? Zkus se zapojit do programu DofE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award)! Přihlas se u vedoucích programu na naší škole, kterými jsou Mgr. Jana Blábolilová a Mgr. Pavel Honzátko. Více se také můžeš dozvědět na představení DofE a besedě s ambasadorkou v pondělí 21. září 2020 od 13:00 hodin v učebně č. 3; spolu s ambasadorkou dorazí i jeden z účastníků programu a společně budou připraveni odpovídat na dotazy zájemců.   

Už letos na jaře se Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, stalo jedním z center programu DofE v České republice. Cílem programu je podpořit rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění). DofE bylo založeno britskou královskou rodinou a těší se vysoké mezinárodní prestiži. U nás funguje např. pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR nebo Britské ambasády a je podporován významnými osobnostmi v ČR (např. Marek Eben, Jakub Vágner nebo Dan Přibáň). Program je uznáván mezinárodními školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů. Víc se o něm můžež dozvědět na webových stránkách www.dofe.cz

Jarní uzavření škol nám bohužel zmařilo plán odstartovat program na naší škole ještě před prázdninami. O to víc nás těší, že nastal čas, kdy můžeme projekt spustit.  

Těšíme se na tebe!

17. 9. 2020
ADAPTAČNÍ KURZY 2020

Stejně jako v předchozích letech i letos se na začátku školního roku už po několika dnech v gymnaziálních lavicích vydali nováčci z řad studentů - primáni ze třídy 1.A8 a "prváci" ze třídy 1.A4 - na třídenní seznamovací kurzy. Příprava těch letošních byla díky neodbytným zprávám o blížící se druhé vlně koronavirové epidemie značně napjatá: rozhodnutí o tom, že adaptační pobyty pro obě třídy uskutečníme, padlo skutečně jen několik málo dnů před odjezdem. A tak se naši benjamínci z primy vypravili v pondělí 9. září 2020 do Krušných hor, konkrétně do Penzionu Lenka v Loučné pod Klínovcem, jejich starší spolužáci z prvního ročníku pak ve středu 11. září 2020 do hor Lužických, kde měli zajištěné ubytování v Klášterním penziónu v Jiřetíně pod Jedlovou.

Adaptační pobyty již tradičně pořádáme s cílem napomoci stmelení nově vytvořených třídních kolektivů, vzájemnému poznání nových spolužáků a jejich třídních učitelů. Ti se proto snaží cílit připravené aktivity na posílení skupinové soudržnosti, vzájemné spolupráce či vytvoření třídních pravidel.

Nakolik se to podařilo při letošních "adapťácích" a jak je viděli jejich účastníci, si můžete přečíst v příspěvcích zde.

Zobrazit podrobnosti   ►

17. 9. 2020
POVINNÉ ROUŠKY VE ŠKOLE - AKTUALIZACE 17. 09. 2020!

Po několika dnech poté, co jsme informovali o nařízené povinnosti používat ve společných vnitřních prostorách školy ochranné roušky (viz níže v podrobnostech), jsme nuceni toto oznámení korigovat. Na dnešní tiskové konferenci (17. 09. 2020) prezentoval ministr zdravotnictví další zpřísňující mimořádné opatření MZ ČR, kterým bude od pátku 18. září 2020 plošně nařízena povinnost používat ochranné roušky ve všech vnitřních prostorách škol, tedy i ve třídách během výuky, a to počínaje od 2. stupňů základních škol. Opatření se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Avizované mimořádné opatření dosud nebylo zveřejněno, vycházíme proto prozatím z informací sdělených během tiskové konference. Podle nich lze z povinného používání ochranných roušek očekávat jen minimum výjimek. Podle jedné z nich nebudou roušky povinné při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter "neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, ...)". Naopak se důrazně doporučuje zákaz školních hromadných akcí, školních soutěží, koncertů apod.

Žádáme všechny žáky (a jejich rodiče), aby na vzniklou situaci reagovali a do školy se vybavili dostatečným množstvím roušek na celou dobu vyučování.

Všm nám přeji, abychom komplikovanou a nekomfortní situaci nejen ve škole zvládli.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

Zobrazit podrobnosti   ►

31. 8. 2020
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok 2020/2021 zahájí všichni žáci v úterý 1. září 2020 ve svých kmenových třídách v 8:00 hodin. Nejpozději po první vyučovací hodině žáci odcházejí domů, s výjimkou žáků nových tříd 1.A8 a 1.A4. Ty z důvodu obsáhlejší administrativní agendy a úkonů spojených se začátkem studia čekají první den dvě třídnické hodiny, dvě třídnické hodiny budou mít i ve středu 2. září 2020.

Protože stále probíhá rekonstrukce fasády zadní části budovy, momentálně na tělocvičně, nebude žákům z bezpečnostních důvodů umožněno používat zadní vchod (přístupová komunikace je staveništěm). Do budovy tak mohou žáci dočasně vstupovat pouze hlavním vchodem z Poděbradovy ulice.

Jedním z opatření, kterými chceme snížit míru rizika přenosu virových onemocnění, je omezení pohybu zákonných zástupců žáků a dalších osob v prostorách školy. Žádáme proto zákonné zástupce, aby upustili od doprovázení žáků do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Výuka dle stálého rozvrhu (https://www.glouny.cz/?s=rozvrhy_trid) začíná pro studenty vyššího gymnázia od úterý 2. září 2020, pro žáky nižšího gymnázia pak začne tentýž den od 3. vyučovací hodiny, neboť první dvě hodiny si budou dle rozpisu vyzvedávat učebnice nevydané na konci předchozího školního roku.

Rád bych v současné nejisté situaci vyjádřil přání všem žákům, jejich rodičům i svým kolegům, aby se školní rok 2020/2021, který právě začíná, pokud možno obešel bez radikálních rušivých omezení provozu školy podobných těm v roce uplynulém a nepokračovalo tak zásadní omezení vzdělávacích i mimoškolních aktivit naší školy.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

Další informace

Školní rok 2020/2021 zahajujeme v situaci, která nás nutí přijmout některá hygienická opatření, jimiž se ve škole budeme snažit snížit riziko přenosu virového onemocnění Covid-19. Vycházíme z doporučení MŠMT a MZd ČR k provozu škol s přihlédnutím k podmínkám naší školy a k momentální epidemiologické situaci. Žádáme o respektování těchto pravidel a věříme, že každý ve škole - žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci školy - si uvědomuje odpovědnost za zdraví své i spoluodpovědnost za zdraví ostatních osob. Očekáváme proto především, že do školy nebude vstupovat nikdo, u koho se projevují příznaky infekčního onemocnění (zejm. suchý kašel, horečka, ztráta chuti nebo čichu, ztížené dýchání bez kašle, bolesti hlavy, kloubů a svalů). O další aktuálních opatřeních viz níže (zobrazte podrobnosti).

Zobrazit podrobnosti   ►

27. 8. 2020
PRVNÍ SPOLEČNÁ AKCE S MENSOU ČR - TESTOVÁNÍ IQ

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 9:00 hodin na naší škole poprvé proběhne testování IQ prováděné Mensou České republiky. Toto testování je uzavřené, je určené pouze pro studenty, popř. pracovníky naší školy. Všechny zájemce žádáme, aby se k testu přihlásili prostřednictvím elektronické online přihlášky, kterou najdete na adrese: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10932, a (pokud jsou mladší 15 let) se k testu dostavili s vyplněným a podepsaným souhlasem zákonného zástupce, který je možno stáhnout zde: Prihlaska_a_souhlas_s_testovanim.

Od září 2020 se naše Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, stává školou spolupracující s Mensou České republiky, mezinárodní společenskou organizací sdružující nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání. Spolupráce s touto organizací je součástí naší nově připravené koncepce podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků a studentů při vyučování i mimo něj a díky ní získáváme odbornou a metodickou podporu. V rámci spolupráce nám současně vznikají povinnosti, jednou z nich je právě testování IQ Mensou ČR.

Zdůrazňujeme, že i když testování organizuje naše škola, výsledek testu od Mensy ČR obdrží pouze testovaný účastník. Protože však testování IQ je jednou z metod identifikace nadání, přivítáme pochopitelně, když nás studenti o svém výsledku budou informovat.

27. 8. 2020
ADAPTAČNÍ POBYTY PRO NASTUPUJÍCÍ ROČNÍKY

Jednou z prvních společných akcí připravených pro naše nové žáky na začátko školního roku jsou již pravidelně výjezdní adaptační kurzy. Adaptační pobyty pro nově vytvořené třídní kolektivy dávají možnost poznat své spolužáky v jiném než školním prostředí. Přechod na novou školu do neznámého kolektivu může být pro mnohé děti náročný, adaptační pobyt poskytuje prostor pro nalezení svého místa. Příjemné prostředí mimo školní lavice umožní projevení takových jedinečných schopností a dovedností dětí, které ve školním prostředí nejsou natolik zjevné. Adaptační pobyt považujeme za důležitý v prevenci rozvoje rizikového chování ve školní třídě, pro nastavení celkového příznivého klimatu a vzájemného soužití. Proto se aktivity v průběhu společně strávených dní zaměřují zejména na stmelení nového kolektivu, vzájemné poznání spolužáků a jejich třídního učitele. Aktivity jsou cíleny především na posílení skupinové soudržnosti, vzájemné spolupráce, vytvoření třídních pravidel a posilování komunikačních dovedností v rámci kolektivu.

Letošní adaptační kurzy se uskuteční:

 • pro třídu 1.A8 v termínu 07. 09. - 09. 09. 2020 v Loučné pod Klínovcem,
 • pro třídu 1.A4 v termínu 09. 09. - 11. 09. 2020 v Jiřetíně pod Jedlovou.

Bližší informacepro účastníky kurzů najdete zde.

27. 7. 2020
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLY

V době letních prázdnin je provozní doba kanceláře školy omezena, k dispozici Vám je v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do školy použijte vedlejší vchod z Poděbradovy ulice (hlavní vchod je uzamčen), zvoňte na hospodářku školy nebo na paní účetní.

2. 7. 2020
AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

K 30. 06. 2020 byla uzavřena všechna řízení o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od školního roku 2020/2021. Na uvolněná místa původně přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podali na jinou školu nebo jej v zákonné lhůtě nepodali na naši školu, byli novým rozhodnutím přijati uchazeči, kteří se umístili jako další v pořadí. Třídy prvních ročníků osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou kapacitně zcela naplněny. V přiložených souborech zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení dle stavu k 30. 06. 2020.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté gymnázium

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté gymnázium

25. 6. 2020
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO NOVÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE

Ve čtvrtek 25. června 2020 se ve víceúčelovém sále Vrchlického divadla v Lounech uskutečnily informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia, kteří ke studiu nastoupí od 1. září 2020.

Informace k zahájení studia, prezentované na schůzkách, si můžete prohlédnout zde:

Prezentace pro žáky 1. ročníku osmiletého gymnázia 2020/2021

Prezentace pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2020/2021

22. 6. 2020
BURZA UČEBNIC

V pátek 26. 06. 2020 se od 8:00 do 9:00 hodin v prostoru za školou (asfaltové prostranství vedle tělocvičny) uskuteční BURZA UČEBNIC. Pokud máte učebnice, které chcete prodat, nebo naopak nějaké učebnice sháníte, máte jedinečnou příležitost. Přehled závazných učebnic pro jednotlivé ročníky si můžete zkontrolovat ZDE.

V případě nepříznivého počasí se burza přesune do tělocvičny. 

15. 6. 2020
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v sekci Výsledky přijímacího řízení a na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy.

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB

18. 3. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Vážení rodiče, milí studenti,

účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska sdělujeme, že z důvodu probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a nejistého vývoje v následujících týdnech a měsících se zájezd v původně plánovaném termínu 11. 05. – 17. 05. 2020 neuskuteční. Po dohodě s partnerskou cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s. r. o. jsme se rozhodli termín jeho konání výrazně posunout: zájezd by se měl uskutečnit v první polovině měsíce října 2020 (v úvahu připadá týden 05. 10. - 11. 10. 2020 nebo 12. 10. - 18. 10. 2020). Pokud by však situace pro zahraniční výjezd nebyla příznivá ani po letních prázdninách, zájezd zrušíme a zaplacené zálohy vrátíme.

Žádáme vás o vyjádření, zda s takto navrženou změnou termínu souhlasíte. Učiňte tak, prosím, e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz, přičemž do zprávy spolu se jménem přihlášeného účastníka zájezdu uveďte:

 • Souhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska na říjen 2020. (v případě, že s posunutím souhlasíte)
 • Nesouhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska a žádám o vrácení zaplacené zálohy. (v případě, že vám nový termín nebo přesun zájezdu nevyhovuje)

Pro další jednání s cestovní kanceláří a organizaci poznávacího zájezdu vás o vyjádření žádáme do 3. dubna 2020.

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte se obrátit na straně školy na Mgr. Daniela Syrovátka, tel. 777 904 121, nebo na straně cestovní kanceláře na Mgr. Zbigniewa Gajdzicu, tel. 776 091 042.

Omlouváme se za nepříjemnosti a případně způsobené komplikace.

25. 2. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska ve dnech 11. - 17. 05. 2020 připomínáme, že do 29. 02. 2020 je třeba uhradit druhou zálohovou platbu (ve výši 3.000,- Kč). Termín poslední splátky (ve výši 2.490,- Kč) je pak 30. 04. 2020.

Údaje k provedení platby na bankovní účet Gymnázia Václava Hlavatého, Louny:

 • Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 123-935640257/0100
 • platbu ve zprávě pro příjemce označit "Polsko + Příjmení Jméno" (účastníka zájezdu)

11. 2. 2020
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU NA LOUNSKÉM GYMNÁZIU

Dobrodružství, vytrvalost, pomoc druhým. To vše, a ještě více se skrývá za prestižním vzdělávacím programem pro mladé lidi ve věku 14-24 let. Cílem projektu, založeného již v roce 1956 princem Philiphem, vévodou z Edinburghu a manželem britské královny Alžběty II., je podpora mladých lidí v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. Naše škola se v tomto školním roce stala jedním z certifikovaných center programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke´s of Edinburgh International Award, zkráceně DofE) v České republice.

Pokud toužíš zažít něco netradičního, posouvat své hranice, pomáhat druhým a především prožít spoustu nezapomenutelných zážitků, máš jedinečnou šanci. Již v březnu tohoto roku se v prostorách školy uskuteční první informativní schůzka se zástupci i účastníky projektu, kde se dozvíš všechny potřebné informace. Rozhodneš-li se do programu zapojit, nic nebrání tomu se již od dubna tohoto školního roku spolu s vedoucím programu a ostatními spolužáky vydat na cestu za získáním bronzové, stříbrné nebo zlaté ceny. Těšíme se na Tebe.

Mgr. Jana Blábolilová, vedoucí projektu DofE na GVH Louny

Zobrazit podrobnosti   ►

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12
zavřít
Probíhá přenos dat...