Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

9. 7. 2024
OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZNIN

Během letních prázdnin od 8. července do 16. srpna 2024 bude provoz školy a kanceláře školy z organizačních důvodů omezen na dobu od 9:00 do 12:00 hodin. Ve dnech 15. - 19. července 2024 bude provoz kanceláře dočasně přerušen v plném rozsahu.

V případě potřeby doporučujeme školu kontaktovat telefonicky na tel. čísle 415 652 324. Při osobní návštěvě použijte vedlejší vchod v Poděbradově ulici, zvoňte na hospodářku nebo na ekonomku školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pohodové letní dny! 

7. 7. 2024
PŘÍSPĚVKY NA JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se příspěvků na jazykové certifikáty sdělujeme, že veškeré žádosti o příspěvek od Spolku rodičů a přátel Gymnázia Louny se podávají výhradně Spolku, který příspěvky poskytuje, nikoliv škole.

Bližší informace o podávání žádostí najdete na webových stránkách Spolku: https://spolekgvh.cz/, na nich najdete i link na online formulář žádosti o příspěvek na jazykový certifikát: https://forms.gle/WNfETE32fjtuSs2k9.

25. 6. 2024
INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

V pondělí 17. června 2024 jsme uspořádali informační schůzky pro nově přijaté studenty osmiletého a čtyřletého gymnázia a jejich zákonné zástupce. Na schůzkách prezentované nformace o organizaci studia, začátku školního roku 2024/2025 a vybraných aktivitách školy si můžete projít zde:

Fotografie pro průkaz ISIC můžete zasílat na adresu susicka@glouny.cz nebo gvh@glouny.cz

20. 6. 2024
BURZA UČEBNIC 2024

Ve čtvrtek 27. června 2024 se od 8:00 hodin se ve dvoře za budovou školy uskuteční každoroční "Burza učebnic". Burza je určená především studentům vyššího gymnázia, kteří si zde budou moci doplnit dosud chybějící studijní texty. Aktualizovaný přehled učebnic platný pro školní rok 2024/2025 najdete v sekci PRO ŽÁKY /UČEBNICE 
(https://www.glouny.cz/?s=448) od pondělí 24. června 2024.

Se sháněním chybějících učebnic, popř. s prodejem těch už nepotřebných vám také může pomoci např. Burza učebnic

Žáci nižšího gymnázia ve čtvrtek 27. června 2024 budou odevzdávat zapůjčené učebnice s výjimkou těch, které si dle pokynů vyučujících budou ponechávat do příštího školního roku. Nové učebnice jim pak budou vydány až na začátku příštího školního roku v září 2024.

27. 5. 2024
ROZŘAZOVACÍ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Rozeslali jsme pozvánky k rozřazovacím testům z anglického jazyka pro vytvoření studijních skupin od školního roku 2024. Testy jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku čtyřletého gymnázia a budou se konat ve dvou termínech 29.05.2024 a 05.06.2024 - studenti si vyberou termín, který jim lépe vyhovuje, a přihlásí se k němu elektronickou přihláškou dostupnou zde: https://forms.office.com/r/9i2ia93Tyk. Ke zvolenému termínu testu je nutné se přihlásit do středy 29. května 2024 do 8:00 hodin.

Pozvánka, jejíž součástí je dále odkaz na ankteru pro nově přijaté studenty, byla odeslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu. Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte ředitele školy: telefonicky na tel. čísle 777904121 nebo e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz

26. 5. 2024
EKOLOGICKÝ POBYT PRO ŽÁKY 1.A8

Ve dnech 3. - 7. června 2024 pořádá škola s finanční podporou Ústeckého kraje ekologický výchovně-vzdělávací pobyt v Krásné Lípě. pro žáky 1. ročníku osmiletého gymnázia (prima - 1.A) a je řádnou součástí vyučování. Účastníci budou ubytováni v Hostelu Lípa, do místa konání a zpět je smluvně zajištěna autobusová doprava.

Cílem pobytu je seznámení s přírodou národního parku České Švýcarsko, zážitkovou formou a skupinovými aktivitami prohloubit přírodovědné znalosti a upevnit třídní kolektiv.

Bližší informace pro účastníky a jejich rodiče najdete v sekci Chystané akce.

17. 5. 2024
STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE KE STUDENTSKÝM VOLBÁM!

Ve dnech 7. a 8. června 2024 se budou v celé Evropské unii konat volby do Evropského parlamentu. V tomto roce jim nepochybně bude věnována velká pozorovnost, neboť výsledek voleb ovlivní chod a směřování Evropské unie na dalších pět let.

V úterý 21. května 2024 se na našem gymnáziu uskuteční simulace voleb do Evropského parlamentu, a to formou studentských voleb nanečisto. Studentské volby do Evropského parlamentu na uskuteční na školách po celé České republice a naše škola bude znovu účastníkem akce. Volit budou moci žáci starší 15 let (tj. to, kteří nejpozději 21. května 2024 dovrší věku 15 let). Volební místnost bude zřízena ve studovně, odvolit bude možné v době mezi druhou až čtvrtou vyučovací hodinou. Po příchodu do volební místnost obdrží každý oprávněný volič od komise složené ze studentů gymnázia volební lístek, který po úpravě vhodí do připravené volební urny.

Výsledky studentských voleb za celou ČR budou zveřejněny v následujícím týdnu.  

Důležité odkazy

Pokyny pro voliče: 

https://www.jsns.cz/nove/projekty/studentske_volby/2024_eu/pokyny_volici_a2_volby_eu_2024.pdf

Jmenný seznam kandidátů: 

https://www.jsns.cz/nove/projekty/studentske_volby/2024_eu/jmenny_seznam_kandidatu_ep_2024.pdf

Filmy k tématu voleb: 

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/materialy-a-filmy

15. 5. 2024
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Milé uchazečky a milí uchazeči, vážení rodiče,

ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, zveřejňuje na základě vyhodnocení všech kritérií anonymizované výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro obory vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) a 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté):

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/41 Gymnázium)

V každém přehledu jsou uvedeni

 • uchazeči, kteří jsou na základě pořadí stanoveného podle počtu bodů získaných za všechna kritéria přijímacího řízení a zvolené priority střední školy přijati ke studiu (ANO ve sloupci výsledek přijímacího řízení)
 • uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu s uvedením důvodu nepřijetí (NE ve sloupci „výsledek přijímacího řízení“ s odůvodněním - „přijat/a na školu s vyšší prioritou“, „nedostačující kapacita školy“ nebo „nesplnil/a podmínky přijímacího řízení“

Zveřejněním výsledků přijímacího řízení nabývá rozhodnutí o přijetí i nepřijetí platnosti, písemné rozhodnutí se nevyhotovuje a tedy uchazečům či jejich zákonným zástupcům nezasílá. Přijetí není třeba potvrzovat (jak tomu bylo do loňského roku odevzdáním zápisového lístku).

Odvolání  

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků odvolat, lze tak však učinit pouze z důvodů porušení práv uchazeče v průběhu nebo výsledku přijímacího řízení, nikoliv z důvodu nedostačující kapacity školy. Odvolání se podává řediteli školy, který jej následně postupuje KÚ Ústeckého kraje

Vzdání se práva přijetí v 1. kole

Pokud je ke studiu přijat uchazeč, který na Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, nechce nebo nemůže nastoupit, popř. z jiných důvodů, musí se přijetí vzdát. Pokud tak učiní, vyhlásí ředitel školy pro obsazení uvolněného místa 2. kolo přijímacího řízení. Vzdáním se přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání či na jiné škole v daném kole, nýbrž pouze právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Pro obsazení míst případně uvolněných vzdáním se přijetí ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení. Protože tak musí učinit do 18. května 2024, žádáme uchazeče, kteří se vzdají přijetí v 1. kole, aby tak učinili nejpozději do pátku 17. května 2024. Děkujeme za pochopení. 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností mě kontaktujte na tel. čísle 777 904 121, popř. na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

10. 5. 2024
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou podle platné legislativy zveřejněny ve středu 15. května 2024, a to v brzkých ranních hodinách; stejné informace budou zveřejněny i v informačním systému DiPSy (i pro uchazeče, kteří přihlášku nepodávali jeho prostřednictvím). V obou případech budete ke zjištění konkrétního výsledku potřebovat registrační číslo uchazače, výsledky budou anonymizované Do tohoto termínu nebudeme zveřejňovat ani poskytovat žádné průběžné informace o pořadí uchazečů.

Děkujeme za pochopení. 

20. 4. 2024
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ A MAJÁLES


V úterý 30. dubna 2024
ukončí studenti letošní oktávy a čtvrtého ročníku své středoškolské studium na gymnáziu. Obdrží svá poslední výroční vysvědčení a opustí školní lavice, abych se do nich na začátku května nakrátko vrátili k vykonání didaktických testů ve zvolených předmětech společné části maturitní zkoušky, a především pak v týdnu od 20. května 2024, kdy budou před maturitními komisemi skládat ústní profilovou (školní) část maturity.

Se zakončením studia jsou spojovány některé studentské tradice. Každoročně se maturanti trochu nostalgicky loučí se studiem posledním zvoněním s programem, při němž recesistickou formou předávají pomyslné žezlo svým nově nejstarším nástupcům ve třídách předmaturitních ročníků. Poslední zvonění začíná po druhé vyučovací hodině od 9:40 hodin!

Tím však jejich rozloučení se školou letos neskončí. Jsme velmi rádi, že své poslední vystoupení v řadách studentů našeho gymnázia doprovodí studentským Majáles a snad tím i pro budoucí léta založí novou tradici. Během odpoledního programu se prý můžeme těšit především na vystoupení kapel tvořených stávajícími či některými absolventy našeho gymnázia nebo žáky spřátelené ZUŠ Louny – Funkus, Kangaroos a Furt rovně. Program se neomezuje jen na koncerty, v rámci doprovodných akcí vystoupí HD Zlouni/Fénix, oživení slibuje inovovaná série efektních chemických pokusů. V areálu školy si budete moci prohlédnout výstavu studentských výtvarných děl, tvorbu graffiti, v chill zóně si zahrát deskovky, na své si snad přijdou i sportovní fanoušci kolektivních sportů, ping pongu, apod. Tematicky k akci připravený bude fotokoutek.

Pro zúčastněné studenty i návštěvníky bude zajištěné občerstvení.

Příprava Posledního zvonění i 1. gympláckého majáles je v plném proudu a tak organizátorům přejme, ať se vše vydaří, včetně počasí – i když se chystá i „mokrá“ varianta, a děkujeme všem dalším ochotným studentům a vyučujícím, kteří se na akcích budou spolupodílet.

22. 4. 2024
UKLIĎME ČESKO 2024

UKLIĎME ČESKO 2024

Jako jednu z doprovodných akcí ke Dni Země (každoročně se koná 22. dubna) se studenti našeho gymnázia v sobotu 6. dubna 2024 již počtvrté zapojili do úklidové akce Ukliďme Česko. Akce se tentokrát zúčastnilo více než 40 studentů spolu se svými kamarády a sourozenci. Uklízely se oblasti za bývalým lounským pivovarem a v okolí Legiosu. Výsledek? Studenti nasbírali 38 pytlů odpadu a k odvozu přinesli různý velkoobjemový odpad (pneumatiky, kufr, kočárek, …). Bylo krásné počasí, práce šla od ruky. Tady je několik postřehů z akce...

„… si vybavuji asi překvapivé setkání s bezdomovcem, který se nacházel pod železničním mostem v autě plném odpadků… T.

„Bylo až trochu smutné, kolik toho odpadu bylo. Během úklidu jsme například narazili na špinavou kombinézu. Zabrala nám půlku pytle.“ O.

„Ze sběru odpadků se stalo zábavné nalézání někdy až podivuhodných předmětů. Do akce se zapojili i policisté tím, že nám pomohli s odvezením několika plných pytlů…“ A.

„Pro odpadky jsme někdy jako kamzíci lezli i do strmých výšin. Kromě retro mixéru, hadic, pneumatik a zničeného auta jsme nalezli i věci, které lze jen těžko identifikovat.“ M.

„Bylo to dobrodružství se zvraty a nebezpečím v podobě Adamova sekáčku.“ L.

„…nejvíce se mi líbilo, jak všichni spolupracovali. Jsem ráda, že příroda je opět čistá.“ R.

Všem moc děkuji za pomoc.

Mgr. Lucie Rychtrová

22. 4. 2024
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY GVH LOUNY

V úterý 16. dubna 2024 se uskutečnilo 2. kolo voleb členů školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, pro funkční období 2024 - 2027. Výsledky voleb jsou následující:

 1. členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky (tajné volby se zůčastnilo 149 z 360 oprávněných voličů):
  • Štěpán Černý - 11 hlasů
  • Daniel Horák - 22 hlasy
  • Tomáš Kebrle - Mgr. Tereza Kosnarová - 28 hlasů
  • Ing. Alexandra Moravcová - 47 hlasů
  • Tadeáš Soukup - 75 hlasů
  • Erik Zajíc - 44 hlasy  
 2. členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy (tajné volby se zúčastnilo 30 z 37 oprávněných voličů):
  • Mgr. Lucie Rychtrová - 28 hlasů
  • Mgr. Zdeněk Zákutný - 23 hlasy

Podle volebního řádu se člny školské rady stávají kandidáti, kteří obdrží největší počet hlasů a k platnému zvlení člena školské rady je současně třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % hlasů oprávněných volit tohoto člena čkolské rady. V každé skupině voličů se volili dva členové školské rady, dle uvedených podmínek tedy byli za členy školské rady zvolení:

 1. za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy:
  • Tadeáš Soukup
  • Ing. Alexandra Moravcová
 2. za pedagogické pracovníky školy:
  • Mgr. Lucie Rychtrová
  • Mgr. Zdeněk Zákutný

Novým členům školské rady gratuluji ke zvolení a všem zúčastněným voličům děkuji za aktivní účast při volbě.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy  

17. 4. 2024
POZOR!!! VOLNÉ MÍSTO NA ČERVNOVÝ ZÁJEZD DO SKOTSKA!!!

VOLNÉ MÍSTO NA ZÁJEZD DO SKOTSKA!!! (16. - 23. června 2024)

Ve studijním jazykově-poznávacím zájezdu do Skotska, který se uskuteční již za dva měsíce v termínu 16.06. - 23.06.2024 se uvolnilo jedno místo. Pokud se tedy najde zájemce, který by o účast na zájezdu měl zájem, ať co nejdříve kontaktuje organizátorku a vedoucí zájezdu Mgr. Janu Honsovou v kabinetě cizích jazyků (1. patro, č. 27), na školním e-mailu honsova@glouny.cz nebo prostřednictvím MS Teams.

S plánovaným programem se můžete seznámit zde: Edinburgh_2024.

Zájezdu se mohou zúčastnit studenti naší školy bez ohledu na ročník, účast je však otevřená i jiným osobám - přátelům a kamarádům z jiných škol, rodinným příslušníkům, známým apod. 

11. 4. 2024
INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Přijímací zkoušky v našem gymnáziu se uskuteční vždy od 8:30 hodin v učebnách ve 2. patře budovy, rozdělení uchazečů do jednotlivých tříd bude zveřejněno v tomto patře v prostoru u hlavního schodiště. Uchazeče z organizačních důvodů žádáme, aby se ke zkoušce dostavili nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem zkoušky, tj. do 8:15 hodin.

Během přestávek mezi jednotlivými testy budou mít uchazeči možnost zakoupit si občerstvení buď ve školním bufetu, nebo v nápojových a svačinových automatech nacházejících se v přízemí budovy nalevo od hlavního vchodu. Žádáme je proto, aby neopouštěli objekt školy.

Doprovázející osoby pak žádáme, aby – pokud setrvají v průběhu přijímacích zkoušek v prostorách školy – nijak nerušili průběh testů, a to včetně případného hlasitého vyzvánění mobilních telefonů. Děkujeme za pochopení.

Všem uchazečům o studium na našem gymnáziu přejeme co možná nejúspěšnější výsledek!

1. 4. 2024
PREZENTUJTE SVÉ PRÁCE NA STŘEDOŠKOLSKÉ KONFERENCI STRETECH 2024!

Již několikrát se studenti našeho gymnázia aktuvně zúčastnili setkání a prezentační výstavy prací studentů středních škol Středoškolská technika – StreTech. Letošní již 16. ročník akce se koná ve středu 5. června 2024 na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Cílem konference StreTech je podporovat tvůrčí aktivní středoškolské studentky a studenty a umožnit setkání a prezentaci prací a jejich středních škol na půdě technické univerzity. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky. Témata pro konferenci StreTech 2024 nejsou nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

Zaujala Vás akce? Chcete se zúčastnit? Vyplňte prosím elektronickou přihlášku pro každou práci, najdete ji zde: https://stretech.fs.cvut.czVyplněnou přihlášku ve formátu MS Word zašlete v příloze na kontaktní e-mail stretech@fs.cvut.cz. Organizátoři Vám potvrdí, že dorazila.

Přihlásit se mohou studenti z kteréhokoliv ročníku vyššího stupně gymnázia.

Další informace níže v podrobnostech.

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 3. 2024
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 2024

Příběhy našich sousedů jsou příběhy, které nenajdete v učebnicích. Jedinečný vzdělávací projekt organizace Post Bellum umožňuje žákům základních škol a víceletých gymnázií poznávat nedávně dějiny jiným než "školním" pohledem. Setkávají se totiž s pamětníky, kteří historické události prožili na vlastní kůži.
 
Do projektu se druhým rokem zapojilo i naše gymnázium. Tým letošních kvartánů, který tvořili Justýna Pastrňáková, Martin Borl, Antonín Hochman a Matěj Smetana, vedl několik měsíců rozhovory s jedním z lounských pamětníků: Ing. Janem Vaicem. Vzpomínky, o které se s nimi podělil, pak zpracovali do videoreportáže, kterou si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=E0TqI5f5l_U.
 
Ve středu 13. března 2024 se ve Vrchlického divadle v Lounech uskutečnila slavnostní prezentace projektů vzniklých v rámci projektu Příběhy našich sousedů na Lounsku, kde výsledky své práce krátce publiku a odborné porotě představilo celkem 7 žákovských týmů; vedle Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, jsme tak mohli zhlédnout představení z Gymnázia Žatec, ZŠ J. A. Komenského Louny, ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, ZŠ Montessori Louny, ZUŠ Louny a ZŠ Komenského alej Žatec. Zajímá-li vás, koho zpovídali zástupci ostatních škol, nebo i výsledky jejich práce, můžete se podívat na stránky organizátora projektu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/.../lounsko-2023-2024/.
 
Jsme na naše studenty pyšní a děkujeme jim za skvěle odvedenou práci, vytrvalost i nemálo času, které si jejich několikaměsíční projekt vyžádal. Přepokládáme, že to pro ně byla zcela nová zkušenost, a protože se jí zhostili na výbornou, snad i umocnila jejich vztah k historii. Děkujeme samozřejmě i paní učitelce Mgr. Martině Zabloudilové za vedení a podporu našich kvartánů.
PNS_GVH_1
DSC08753
PNS_GVH_2
PNS_Louny
DSC08768

11. 3. 2024
AKTUALITY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášku ke vzdělávání na našem Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od školního roku 2024/2025 si podalo celkem 58 uchazečů do čtyřletého gymnázia a 66 uchazečů do osmiletého gymnázia.

Momentálně připravujeme pozvánky k jednotné a školní přijímací zkoušce, které musí uchazeči obdržet alespoň 14 před termínem zkoušky. Způsob doručení pozvánky přitom závisí na formě přihlášky: byla-li pozvánka podána elektronicky, bude míst stejnou formu (v systému DiPSy) i pozvánka k přijímací zkoušce, k přihláškám podaným hybridně nebo v listinné podobě bude pozvánka odeslána doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce.

5. 2. 2024
PŘÍPRAVNÉ KURZY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN SE LEKCE PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NEKONAJÍ!

V týdnu od 05.02 do 09.02.2024 se podle plánu lekce přípravných kurzů pro žáky 5. ročníku ZŠ nekonají, pokračovat budou znovu od pondělí 12.02.2024.

Užijte si prázdninového volna!

24. 1. 2024
ZÁJEZD DO SKOTSKA - VOLNÁ MÍSTA

Nabízíme 4 volná místa na doplnění studijního jazykově-poznávacího zájezdu do Skotska, který se uskuteční v závěru tohoto školního roku v termínu 16.06. - 23.06.2024; s jeho plánovaným programem se můžete zeznámit zde: Edinburgh_2024.

Nabídka je určena všem studentům naší školy, zájezdu se však mohou zúčastnit i jiné osoby - přátelé a kamarádi z jiných škol, rodinní příslušníci apod. 

Pokud máte o účast na zájezdu zájem, kontaktujte co nejdříce organizátorku a vedoucí zájezdu Mgr. Janu Honsovou v kabinetě cizích jazyků (1. patro, č. 27), na školním e-mailu honsova@glouny.cz nebo prostřednictvím MS Teams. 

7. 1. 2024
PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

V pondělí 8. ledna 2024 od 15:30 hodin v učebně č. 52 zahajujeme cyklus lekcí přípravných kurzů matematiky a českého jazyka a literatury k jednotné přijímací zkoušce v roce 2024.

Veškeré informace o přípravných kurzech, s rozdělením pro žáky 5. ročníku ZŠ a 9. ročníku ZŠ najdete v sekcii určené pro uchazeče o studium zde: Přípravné kurzy k JPZ.

6. 12. 2023
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Milí studenti, rodiče, učitelé, přátelé a kamarádi,
 
přijměte prosím pozvání k předvánočnímu setkání, které pro nás všechny chystáme na pondělí 18. prosince 2023 od 14:30 hodin ve dvoře gymnázia. Setkání je jednou ze součástí programu projektového týdne, kterému jinak bude vévodit studentský filmový festival Connectfest.

14. 11. 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 30. LISTOPADU 2023

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 14:00 do 18:00 hodin srdečně zveme všechny uchazeče o studium na gymnáziu a jejich rodiče (ale nejen je!) na první z letošních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
 
Všichni návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy , seznámit se s většinou našich učitelů a jejich předměty a se současnými studenty. Zejména pro uchazeči ze základních škol a jejich rodiče pak chystáme vedle přehledu o studiu na GVH Louny zejména podrobné informace o přijímacím řízením a jeho nové podobě v tomto školním roce (informace pro osmileté studium od 15:30 hodin, pro čtyřleté studium od 17:00 hodin).
 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

2. 11. 2023
U LINN THANT - MYANMARSKÁ CESTA ZA DEMOKRACIÍ

Ve středu 8. listopadu 2023 navštíví naše gymnázium pan U Linn Thant z Myanmaru (do roku 1989 Barma). Od 10:40 hodin se můžete zúčastnit diskuse s bývalým dlouholetým politickým vězněm odsouzeným vojenskou juntou k trestu smrti, který získal politický azyl v České republice, kde od roku 2015 trvale žije. Jako hlavní diskutovaná témata lze očekávat občanskou válku v Myanmaru a život a zkušenosti politického vězně vojenské junty.

S příběhem pana Linn Thant se můžete blíže seznámit na stránkách Paměti národa: Linn Thant, informace o něm najdete i zde.

Na akci se můžete přihlašovat (do naplnění kapacity učebny) pomocí QR kódu na nástěnce KND v prvním mezipatře hlavního schodiště v budově školy.

4. 9. 2023
FILMOVÝ FESTIVAL NA GVH LOUNY

Jak jsme avizovali již na začátku tohoto školního roku, budeme v týdnu od 18.12. do 21.12.2023 na našem gymnáziu pořádat premiérový ročník studentského filmového festivalu.

V současné době již intenzivně probíhají přípravy přehlídky, kterou organizátoři - tým vedený Kateřinou Bachovou (4.A4) a její "pravou rukou" Janem Křivanem (4.A4) - nazvali ConnectFest. Festival se bude tematicky zaměřovat na sociální média, jako doprovodný program by jeho součástí kromě projekce filmových dokumentů měly být inspirativní wokrshopy a přednášky věnované bezpečnosti v kyberprostoru, produktivitu, využití umělé inteligence a práci s ní, besedy (např. k tématu fungování České televize), rozhovory se zajímavými hosty, soutěž a další aktivity spojené s velmi aktuálními tématy sociálních médií.

Informace o přípravách festivalu můžete průběžně sledovat zde: Connectfest.

12. 9. 2023
ZÁJEZD DO EDINBURGHU (ČERVEN 2024) - AKTUALIZACE

Milí studenti, vážení rodiče,

prodlužujeme termín pro přihlášení na zájezd British Council – výuka angličtiny v Edinburghu, který se uskuteční v termínu 16. – 23. června 2024 a zbývá několik posledních míst. Jeho program a podmínky organizace najdete zde: Edinburgh_2024; cena  činí 15 990 Kč (splatná bude ve třech zálohových platbách); maximální počet účastníků bude 45 studentů.

Nabídka je určena všem studentům našeho gymnázia, a protože k naplnění zájezdu zbývá obsadit ještě 4 - 5 míst, je možné přihlásit i příbuzné, kamarády a známé... Zájemci se mohou závazně přihlašovat prostřednictvím elektronické PŘIHLÁŠKY, která bude otevřena do neděle 19. listopadu 2023. Pro zařazení zájemce mezi účastníky zájezdu bude rozhodující pořadí sestavené chronologicky podle data a času odeslání přihlášky. Přednostní právo na zařazení budou mít ti zájemci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit zájezdu v září 2023 - i oni se však musí znovu přihlásit a svůj zájem o účast tím potvrdit!

1. 9. 2023
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, NÁBĚH VÝUKY

Milí studenti, vážení rodiče,

upřesňujeme organizaci začátku školního roku 2023/2024 a náběh výuky pro jednotlivé třídy (níže zobrazit podrobnosti).

Současně upozorňujeme, že z důvodů prací na opravě střechy jsme nuceni dočasně omezit provoz školy v následujícím rozsahu:

 • VSTUP DO ŠKOLY BUDE MOŽNÝ POUZE HLAVNÍM VCHODEM z Poděbradovy ulice; do 15.09.2023 bude vstup z vestibulu do budovy volně průchozí
 • ZADNÍ VCHOD ZE DVORA A CELÉ BOČNÍ SCHODIŠTĚ BUDE VYHRAZENO POUZE PRO POTŘEBY STAVBY; žáci ani zaměstnanci školy jej nebudou moci používat
 • ČÁST ŠKOLNÍHO DVORA BUDE OHRANIČENA JAKO SOUČÁST STAVENIŠTĚ se zákazem vstupu pro žáky i zaměstnance školy 

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že po rozsáhlejší aktualizaci informačního systému Bakaláři se změnila adresa přihlašovací stránky do webové aplikace Bakalářů. Do ní se nyní přihlásíte na stránce https://gvhlouny.bakalari.cz/.  

Omlouváme se za dočasná omezení a děkujeme za jejich pochopení a respektování.

Zobrazit podrobnosti   ►

28. 8. 2023
ADAPTAČNÍ KURZY 2023

V sekci Pro žáky / Chystané akce jsme pro žáky tříd prvního ročníku čtyřletého (1.A4) a pátého ročníku osmiletého gymnázia (5.A8 - kvinta) zveřejnili informace a pokyny k adaptačnímu kurzu, který je pro ně připraven ve dnech 4. - 6. září 2023.

Pokyny ke svému adaptačnímu kurzu ve dnech 6. - 8. září 2023 tamtéž najdou i primáni osmiletého gymnázia a jejich rodiče.

S případnými dotazy či nejasnostmi se obracejte na třídní učitele.

21. 7. 2023
INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

Ve čtvrtek 15. června 2023 jsme uspořádali informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia a jejich zákonné zástupce. Na schůzkách prezentované nformace o organizaci studia, začátku školního roku 2023/2024 a vybraných aktivitách školy si můžete projít zde:

26. 5. 2023
VELKÉ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ SE BLÍŽÍ!

Ve čtvrtek dne 01.06.2023 se uskuteční informační schůzka pro účastníky zájezdu do Skotska (08.09. - 15.09.2023) a jejich rodiče a současně pro účastníky výměnného pobytu v Barendrechtu (17.09. - 23.09.2023) a jejich rodiče.

Schůzka se bude konat v učebně č. 28 od 16:30 hodinzhruba do 17:00 hodin informace o Skotsku, od 17:00 hodin o Barendrechtu. 

12. 4. 2023
I NAŠI STUDENTI POMÁHALI UKLIDIT ČESKO

Studenti lounského Gymnázia Václava Hlavatého se již třetím rokem zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ta se letos konala v sobotu 1. dubna 2023. Uklízet přišlo přes 50 studentů gymnázia téměř ze všech tříd, nejmladšími byly žákyně primy, nejstaršími letošní maturanti. Další studenti se do úklidu zapojili v místech svého bydliště.

 

V Lounech jsme se zaměřili opět na velmi znečištěné lokality, a to podél železniční trati a na břehu Ohře před bývalou „vagonkou/Legiosem“ a za bývalým pivovarem kolem železniční trati a nad místní zahrádkářskou kolonií. Celkem jsme nasbírali přes 60 pytlů smíšeného odpadu plus další velkoobjemový odpad (pneumatiky, vany, kabely).

Děkuji všem zúčastněním za jejich elán a nasazení zlepšit naše životní prostředí. Poděkování patří také paní učitelce M. Krupkové za pomoc s organizací a dohledem, dále Městskému úřadu Louny, jmenovitě panu Ing. Z. Holbičkovi za poskytnutí sběrných pytlů a zajištění odvozu odpadu Technickou správou Města Louny, konkrétně panu V. Leštinovi.

Mgr. Lucie Rychtrová

legios 12
legios 11
sasa 5
legios 5
sasa1
sasa 3
sarka
pivovar 17
pivovar 8
pivovar 12
pivovar 13
pivovar 10
pivovar 6
Pivovar 1
pivovar 2
pivovar 4

10. 4. 2023
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA NAŠEM GYMNÁZIU

Díky zapojení našeho gymnázia do programu Šablony pro SŠ a VOŠ IOP Jan Amos Komenský jsme od března tohoto roku mohli ve škole zřídit novou pracovní pozici: pravidelně vždy v úterý a v pátek bude našim studentům a zaměstnancům k dispozici školní psycholog. Uvedené místo, kterým rozšiřujeme činnost školního poradenského pracoviště o psychologické služby, bude vykonávat Mgr. Darja Kovářová. Více informací a představení naší nové školní psycholožky najdete níže v podrobnostech tohoto příspěvku.

Mgr. Daniel Syrovátko

Zobrazit podrobnosti   ►

8. 11. 2022
KONCERT JAZZUS VE VRCHLICKÉHO DIVADLE 17. LISTOPADU 2022

Rádi zveřejňujeme pozvánku na koncert skvělé kapely našich studentů JAZZUS. Nechte se zlákat a přijďte si 17. listopadu 2022 od 19:00 hodin do Vrchlického divadla v Lounech poslechnout, jak to Honzovi Vorlovi, Michalu Roubalovi, Mikuláši Zahradníčkovi a Michaelu Křivanovi hraje a Agátě Bittnerové zpívá.

Na svůj letošní poslední koncert si pozvali i několik hostů, nudit se rozhodně nebudete!

jazzus_divadlo_17112022

1. 11. 2022
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD: BRITISH COUNCIL - VÝUKA ANGLIČTINY V EDINBURGHU

Milí studenti, vážení rodiče,

před měsícem jste měli možnost vyjádřit se k nabídce dvou alternativ jazykového a poznávacího zájezdu do Velké Británie (prvním byl studijní poznávací zájezd do Bognor Regis v jižní Anglii, druhým zájezd s výukou angličtiny v Edinburghu). Hlasování zájemců vyznělo přesvědčivě ve prospěch zájezdu do skotského Edinburghu. Plánovali jsme uvedený zájezd realizovat v červnu 2023, při rezervaci vhodného termínu jsme však narazili na problém, že partnerská cestovní kancelář (Školní zájezdy s.r.o.) ve vybraném červnovém termínu není schopna zajistit v Edinburghu potřebný počet ubytování.

Po dohodě s ní vám proto nabízíme tento zájezd (British Council - výuka angličtiny v Edinburghu) v posunutém termínu: 08.09. - 15.09.2023. Avizovaný program zájezdu a podmínky jeho organizace a financování zůstávají stejné za předpokladu účasti minimálně 45 účastníků.

Vyzýváme proto tímto všechny zájemce o chystaný zájezd (nabídka je určena pro všechny studenty našeho gymnázia), aby se v termínu do 09.11.2022 závazně přihlásili prostřednictvím elektronické přihlášky přístupné zde: PŘIHLÁŠKA.

Bližší informace najdete níže v podrobnostech. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Janu Honsovou.

Zobrazit podrobnosti   ►

4. 10. 2022
NEPOVINNÉ SEMINÁŘE A KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Nabídkou nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na našem gymnáziu podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto zcela dobrovolná, účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud máš o některý z nabízených seminářů zájem, můžeš se do něj přihlásit vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. Termíny konání semináře si přihlášení zájemci dohodnou podle časových možností s lektorem; semináře se nemusí konat v prostorách školy.

Některé semináře začaly již během září (volejbal, přírodovědný seminář), ostatní bychom chtěli otevřít od druhého říjnového týdne. Neváhej proto a přihlas se co nejdříve! 

SEMINÁŘ LEKTOR PŘIHLÁŠKA
ANGLICKÁ LITERATURA Mgr. Joel Cameron Head  elektronická přihláška 
DEBATNÍ KLUB Jakub Bielecki elektronická přihláška
DESKOVÉ HRY Bc. Eva Kalachová elektronická přihláška
DIVADELNÍ SOUBOR Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
HUDEBNÍ SOUBOR Mgr. Jana Hořejší elektronická přihláška
LATINSKÝ JAZYK Mgr. Tomáš Ekrt elektronická přihláška
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Mgr. Ivan Borl elektronická přihláška
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Mgr. Lucie Rychtrová elektronická přihláška
REGIONÁLNÍ HISTORIE PhDr. Karel Mareš elektronická přihláška
RÉTORIKA A KOMUNIKACE Bc. Milena Syrovátková elektronická přihláška
RUSKÝ JAZYK Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
SPORTOVNÍ BRIDŽ Mgr. Hana Lukšová elektronická přihláška
ŠACHY Radek Ulrych elektronická přihláška 
VOLEJBAL Mgr. Jana Jelínková elektronická přihláška
ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Mgr. Pavel Janda elektronická přihláška

26. 9. 2022
ODVAŽ SE POUŽÍVAT VLASTNÍ ROZUM!

Už jenom několik dnů zbývá pro registraci do letošního již 15. ročníku LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Přihlásit se do soutěže je možné do pátku 30. září 2022 přímo na stránkách soutěže zde (Pozdější registrace není možná; registrace z minulých let nejsou platné!).

Neváhej a přihlas se, ověř si své schopnosti samostatného logického uvažování!

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky (GVH Louny je partnerskou školou této organizace) založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Studenti našeho gymnázia mohou soutěžit v následujících kategoriích:

 • kategorie B - žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • kategorie C - studenti všech druhů středních škol do 20 let

Harmonogram 15. ročníku soutěže:

 • registrace soutěžících: do 30. září 2022
 • základní kola (on-line test) - nejlepší řešitelé postupují do krajského kola
  • kategorie B: 8. - 14. října 2022
  • kategorie C: 15. - 21. října 2022
 • krajská kola (prezenčně, pro nás v Ústí nad Labem): 4. listopadu 2022
 • finále soutěže (v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR): 28. listopadu 2022

O Logické olympiádě více zde: https://www.logickaolympiada.cz/.

7. 9. 2022
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Díky pokračující spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu),  které je jedním z největších poskytovatelů jazykových zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom in Deutsch, bude i letos naše gymnázium zkouškovým místem pro Cambridge English na úrovni B2 a C1. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce Cambridge English od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu maturitní zkoušky (písemné práce a ústní zkoušky v profilové části), díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze přitom stejně jako v minulých letech požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Pokud tedy budete chtít využít možnosti vykonat některou z uvedených zkoušek na „domácí půdě“ Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, počítejte s termínem jejího konání v sobotu 10. prosince 2022. Odkaz k elektronické registraci ke zkoušce zveřejníme neprodleně poté, kdy jej ELEC otevře. Termín je dostatečně včas na to, aby maturanti mohli certifikát doložit k žádosti o nahrazení maturitní zkoušky. Přihlásit se bude možné:

 • ke zkoušce B2 First (FCE) v papírové formě,
 • ke zkoušce B2 First for Schools (FCEfS) v počítačové formě (na certifikátu forma "for Schools" není uváděna), 
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE) v papírové formě.

Úroveň svých jazykových znalostí a dovedností v angličtině si můžete předem ověřit předstestováním ke zkouškám (pretesty). Bližší informace k pretestům najdete níže v podrobnostech. 

Zobrazit podrobnosti   ►

8. 4. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA

V sobotu (kupodivu) 19. září 1896 své dveře prvním 105 primánům a sekundánům slavnostně otevřela nově zřízená Obecní vyšší škola reálná v Lounech, čímž se začala psát historie Gymnázia Václava Hlavatého, Louny. Ano, naše gymnázium letos oslaví úctyhodné 125. výročí své existence!

Obracíme se tímto na vás, jeho současné studenty, s výzvou, abyste se stali prvními gratulanty. Přivítáme, připravíte-li společnými silami ve svých třídách videozdravici, která originálním způsobem historii naší školy připomene. Důkazem, že to jde, budiž video vytvořené společnými silami vašich učitelů. Pro práci na vašem třídním projektu vyhradíme týden od 12. do 16. dubna 2021, hlavní organizační oporou vám při něm budou vaši třídní učitelé.

Vaše příspěvky se stanou součástí chystaných oslav, a protože dobrá práce si zaslouží odměnu, rádi oceníme třídu, jejíž dílo ve veřejné anketě získá nejvíce hlasů…

Přeji vám spoustu kreativních nápadů a těším se na vaše filmové projekty!

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB
zavřít
Probíhá přenos dat...