Petra Jelínková
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
David Phan
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Přespolní běh
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Přespolní běh
Družstvo dívek
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

11. 10. 2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, oznamuje, že z provozně-organizačních důvodů

vyhlašuje

na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

na dny 31. října a 1. listopadu 2019 volno pro žáky školy (tzv. ředitelské volno).

Mgr. Daniel Syrovátko, ředitel školy

3. 10. 2019
DVA POSTUPY NA REPUBLIKOVÁ FINÁLE VE DVOU DNECH? JDE TO...

Famózní výkon předvedla v tomto týdnu děvčata reprezentující naše gymnázium ve školních sportovních soutěžích AŠSK - v Přespolním běhu a ve 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. V obou soutěžích se jim suverénně podařilo postoupit z okresních kol do krajského finále. To v přespolním běhu se konalo ve středu 2. října 2019, atletický pohár pak hned ve čtvrtek 3. října 2019. V obou závodech družstva našich dívek zvítězila, a tak jejich jízda soutěžemi bude pokračovat i na republikové úrovni: 17. října 2019 vyrazí na republikové finále v přespolním běhu do Malšovy Lhoty u Hradce Králové a 5. prosince 2019 je v Ostravě - Vítkovicích čeká souboj s vítězkami ostatních krajských kol při republikovém finále Středoškolského atletického poháru.

K dosaženému výsledku všem děvčatům rádi gratulujeme a do obou republikových závodů jim přejeme hodně úspěchu!

Přespolní běh:  Petra Helebrantová, Zuzana Porubčanová, Barbora Parmová, Natálie Buchcarová, Anna Hvězdová, Tereza Sajdlová
Středoškolský atletický pohár: Tereza Divišová, Petra Helebrantová, Natálie Beckertová, Zuzana Porubčanová, Anna Hvězdová, Naděžda Salačová, Veronika Götzlová, Katka Pospíšilová, Natálie Buchcarová, Tereza Dörflerová, Lucie Rychtaříková, Lucie Strnadová

Opomenout rozhodně nehodláme ani naše chlapecká družstva, kterým se po ovládnutí okresních kol v obou soutěžích rovněž podařilo postoupit do krajských finále. Zde už naši reprezentanti přes výborné výkony (např. Jan Hřích svým individuálním výkonem obsadil 1. místo mezi jednotlivci) bohužel našli své přemožitele a z krajských závodů se vrátili shodně s umístěním na 5. místě. I to je je na krajské úrovni výsledek hodný obdivu a uznání a i chlapcům k jejich výkonům i výsledkům gratulujeme.

Přespolní běh: Jan Hřích, Tomáš Borl, Ondřej Kocourek, Martin Čonka
Středoškolský atletický pohár: Jan Hřích, Filip Chaloupka, Martin Čonka, Ondřej Kocourek, Pavel Mundok, Jan Červa, Jindřich Krupka, Jan Šíma, David Marek, Jakub Vohánka, Jakub Mrvík

Všem jmenovaným současně děkujeme za vynikající reprezentaci Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.

Zobrazit podrobnosti   ►

1. 10. 2019
NAŠI STUDENTI V HOLANDSKU

Již po osmé se začátkem školního roku studenti naší školy zúčastnili výměnného pobytu v Barendrechtu, kde pro ně naše partnerská škola Calvijn Groene Hart jako obvykle připravila bohatý kulturně-vzdělávací program.

Přečtěte si reportáž i v Žateckém a lounském deníku.

Zobrazit podrobnosti   ►

11. 9. 2019
OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - REKONSTRUKCE DVORNÍ FASÁDY

Od pondělí 16. 09. 2019 se z části budovy GVH Louny znovu stane staveniště a v důsledku toho dojde k částečnému omezení provozu školy. Stavební firma Lounská stavební, spol. s r. o. zahájí další fázi rekonstrukce dvorní fasády objektu, která naváže na již dříve realizované opravy. Z bezpečnostních a provozních důvodů bude po celou dobu probíhajících prací (plánovány jsou na dobu cca od 16. 09. do 08. 12. 2019) pro vstup do školy zcela uzavřen a uzamčen zadní vchod, strženy budou přístřešky zakrývající parkovací místa pro kola a motocykly, pro parkování bude nepřístupné i asfaltové prostranství (hřiště) před levým křídlem budovy.

ŽÁCI TAK BUDOU MOCI DO ŠKOLY VSTUPOVAT VÝHRADNĚ HLAVNÍM VCHODEM.

Respektujte, prosím, dočasná omezení vyvolaná rekonstrukčními pracemi a pohybem vozidel, stavební techniky i pracovníků realizační firmy ve vnějších a částečně i vnitřních prostorách školy.

Děkuji za pochopení,

Daniel Syrovátko

9. 9. 2019
ZMĚNA PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ A HESEL PRO VSTUP DO BAKALÁŘŮ

V souvislosti s rozšířením modulů využívaných v informačním systému Bakaláři a oddělením komunikačních cest mezi školou a žáky a jejich zákonnými zástupci byla dnes, tj. v pondělí 09. 09. 2019 provedena změna přihlašovacích údajů a hesel pro vstup do informačního systému Bakaláři. Každému žákovi (s výjimkou žáků tříd 1.A8 a 1.A4, kteří údaje obdrželi již na informační schůzce před prázdninami, a zletilých žáků 8.A8 a 4.A4) bylo vygenerováno nové přihlašovací jméno a heslo do webové aplikace Bakalářů, stejné údaje byly vygenerovány pro zákonné zástupce. Distribuci nových přihlašovacích údajů zajišťují třídní učitelé.

Přihlásit do webové aplikace se můžete zde.

Děkujeme za pochopení. 

10. 9. 2019
CAMBRIDGESKÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY - PRETESTY

Dne 02. 10. 2019 od 14.30 hodin se na naší škole budou konat pretesty na Cambridgeské jazykové zkoušky úrovně B2 a C1. Akci pořádá předmětová komise anglického jazyka GVH Louny ve spolupráci s akreditovaným zkušebním centrem na Gymnáziu Teplice.

Zájemci z maturitních ročníků a pokročilí ze 3A/4 a 7A/8 se přihlásí svým vyučujícím anglického jazyka a předem si zvolí svou testovanou úroveň. Poplatek 200,- Kč bude hrazen v den konání pretestů přímo Mgr. L. Boehmové, zadavatelce a hodnotitelce testů.

Přihlášení k pretestům je závazné, studenti budou uvolněni z odpolední výuky.

Předmětová komise AJ

9. 9. 2019
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TOM SAWYER

Dne 21.10. 2019 navštívíme divadelní představení Tom Sawyer v Salesiánském divadle v Praze Kobylisích. Představení je určeno pro žáky tříd 3A/4 a 7A/8 a žáky semináře KAJ z maturitního ročníku.

Odjezd je v 9.45 hodin z Komenského náměstí (u České pojišťovny, naproti Bille), příjezd do 16.00 hodin. Cena představení je 180 Kč, celkem vybíráme 300 Kč (včetně dopravy) nejpozději do 20. 09. 2019.

Představení je celé v anglickém jazyce s herci - rodilými mluvčími z divadelního souboru TNT Theatre Britain.

Bližší informace najdete na https://www.english-theatre.cz/tom-sawyer.html.

Předmětová komise Aj

25. 7. 2019
MZ 2019 - PODZIMNÍ TERMÍN

V sekci ŠKOLNÍ ROK / MATURITY (https://www.glouny.cz/?s=maturity) jsme aktualizovali údaje pro podzimní termín maturitní zkoušky 2019.

2. 9. 2019
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po několika letech bude na našem gymnáziu ve školním roce 2019/2020 opět vyučován předmět Zdravotní tělesná výchova. Tento předmět bude otevřený pro všechny studenty a studentky naší školy, jimž změněný zdravotní stav potvrzený lékařem neumožňuje absolvovat běžné hodiny tělesné výchovy a zatěžovat organismus zvýšenou tělesnou námahou předpoládanou a požadovanou při tělesné výchově. Do zdravotní tělesné výchovy mohou být zařazeni i žáci, kteří byli uvolnění z výuky (běžné) tělesné výchovy. Zdravotní tělesnou výchovu bude vyučovat Mgr. Martina Zabloudilová.

Žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy najdete u tohoto příspěvku nebo zde; v případě zájmu ji spolu se stanoviskem a doporučením lékaře podejte prostřednictvím vyučující tělesné výchovy řediteli školy v termínu do 11. 09. 2019, nebo co nejdříve poté, co vznikne důvod pro zařazení do tohoto předmětu.

Zobrazit podrobnosti   ►

2. 9. 2019
I konec školního roku přinesl další úspěchy na poli fyziky

V závěrečné části školního roku jsme se zúčastnili dalších fyzikálních soutěží. Naši studenti navázali na úspěchy předchozích kol a dali o sobě důrazně vědět.

Zobrazit podrobnosti   ►

27. 6. 2019
NAŠE CHEMIE - NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

V právě končícím školním 2018/2019 roce dosáhli studenti Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, znamenitých úspěchů v soutěžích oboru chemie.

V první řadě se to týká studenta kvarty Jakuba Hadače, který stylem „přišel – viděl – zvítězil“ ovládl nejen okresní kolo již 55. ročníku Chemické olympiády kategorie D, ale dokonce i kolo krajské. Jemu zdatně sekundoval spolužák ze stejné třídy Jan Valenta, vítěz školního kola, držitel 2. místa v okresním kole a úspěšný řešitel krajského kola téže soutěže (9. místo v KK). Zástupkyní dívek kvarty je Šárka Bláhová, která v okresním kole zůstala těsně čtvrtá, a tudíž bez možnosti postoupit dále. – Škoda, že celostátní kolo ChO se v kat. D nepořádá, jistě by bylo zajímavé sledovat další cestičky osudu nesmírně talentovaného Jakuba Hadače????

V jiné soutěži, která nese název Krajská odysea, se v sekci chemie naši zástupci také neztratili. V okresním kole soutěže se totiž družstvo ve složení David Phan (3A.4) a Petra Jelínková (2.A4) spolu se 2 žáky ze ZŠ Postoloprty hned napoprvé stali vítězi s právem postupu do krajského finále (to se bude konat až na podzim 2019).

Všem výše jmenovaným studentkám a studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší chemie, blahopřejeme ke skvělým výsledkům a budeme jim držet palce v dalším školním roce.

Za předmětovou komisi chemie Ing. Hana Csonková

27. 6. 2019
KROUŽEK BRIDŽE

Kroužek bridže na naší škole začal pracovat v říjnu 2018. Do kroužku začali chodit žáci převážně z primy a tercie našeho gymnázia. V začátcích jsme se seznámili s karetní hrou bridž, s jejími základy. Průvodcem byla desková hra na minibridž.

Do konce školního roku jsme absolvovali tři turnaje.

První z nich se odehrál 2. března 2019 v Mikulášovicích. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků naší školy a soupeři byli žáci ze základní školy v Mikulášovicích a Mensa gymnázia z Prahy. Z tohoto turnaje jsme si odvezli 1. místo zásluhou Martina Götzla a 2. místo díky Williamu Václavu Johnstonovi. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/356?fbclid=IwAR0mVbqmZpDIKGrIw-TueV8uoPPHsKhd5cre-6GmjTdFdFBDActNY1qtcx8

Druhý turnaj se konal 11. dubna 2019 na našem gymnáziu. Účastníky z minulého turnaje doplnili ještě žáci z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze a ZŠ Rumburk. Tento turnaj vyhrál William Václav Johnston z našeho gymnázia. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/372?fbclid=IwAR32K40luUyGT1gZNZYOLIQFj5Cid4JMMbEu6o3QAFr8UOqiOGh3_5AITT4

Po turnaji v Lounech se hráči, kteří zvládali minibridž, začali učit klasický bridž s licitací. Bohužel jsme už neměli dost času na procvičení a na poslední turnaj jsme jeli s pocitem, že nic neumíme.

Poslední turnaj spojený se soutěží škol se hrál v klubu BKP Praha. Zúčastnili se ho hráči z námi známých škol, nepřijelo družstvo z Rumburka. Tentokrát se nám první místo nepodařilo obsadit, ale skvělý závěr Josepha El Frema nám přinesl druhé místo a celkové vítězství mezi školami.

http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/409

Příští rok plánujeme kroužek ve čtvrtek, kdy nám výuku přijde podpořit Ing. Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu, juniorský mistr světa a profesionální hráč a trenér. Máme se na co těšit!

Mgr. Hana Lukšová – vedoucí kroužku

 

18. 6. 2019
CELOSTÁTNÍ FINÁLE SOUTĚŽE EUROREBUS - VYNIKAJÍCÍ 3. MÍSTO KVARTY!

V úterý 18. června 2019 proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze celostátní finále soutěže Eurorebus. V kategorii ZŠ 02 nás velmi úspěšně reprezentovala kvarta, která obsadila fantastické 3. místo. Družstvo kvarty (Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta) získalo stejný počet bodů jako vítězové. O pořadí ma prvních třech místech rozhodl čas odevzdání. Přestože chybělo k celkové výhře velmi málo, tak je i 3. místo obrovským úspěchem. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zobrazit podrobnosti   ►

17. 6. 2019
UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V menu PRO ŽÁKY, sekci Učebnice najdete přehled učebnic aktualizovaný pro školní rok 2019/2020.

30. 5. 2019
NAŠI PRIMÁNI ÚSPĚŠNÍ VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE ADAMA RIESSE

S vavříny se z finále mezinárodní matematické soutěže Adama Riesse, které se konalo ve dnech 24. - 25. 05. 2019 v německém Annabergu, vrátili zástupci našeho gymnázia: studenti primy Jan Libus a Kateřina Anglettová. Mezi 40 účastníky finálového kola soutěže určené pro studenty 5. tříd v německých spolkových zemích Sasko, Bavorsko (část Oberfranken) a Durynsko a pro studenty prim gymnázií Ústeckého kraje se Jan Libus umístil na vynikajícím 3. místě, Kateřina Anglettová pak s minimální bodovou ztrátou na 4. místě.

Úspěch je to veliký, oběma našim primánům k němu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zobrazit podrobnosti   ►

16. 5. 2019
KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY V REŽII NAŠICH STUDENTŮ

 

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Drahomír Zrůst.

22. 4. 2019
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM

Další osobností, s níž se studenti našeho gymnázia budou moci setkat, je Jiří Padevět, ředitel nakladatelsví Academia a autor řady publikací mapujících zejména protektorátní a poválečnou českou historii: Průvodce protekorátní Prahou: místa - události - lidé (cena Magnesia Litera - Kniha roku 2014), Anthropoid, Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Za dráty: tábory v období 1938 - 1945 na území dnešní České republiky nebo Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 

Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v učebně č. 7 od 14:00 hodin a zveme na ni nejen zájemce o moderní českou historii.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300045-jiri-padevet/

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 3. 2019
BESEDA S ERIKEM TABERYM

V úterý 26. března 2019 se od 14:00 hodin v učebně č. 7 uskuteční beseda Erika Taberyho se studenty našeho gymnázia. Erik Tabery je český novinář a publicista - je šéfredaktorem časopisu Respekt a mj. autorem knihy Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, která se stala knihou roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za rok 2019.

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 3. 2019
25 LET PARTNERSTVÍ S LYCÉE JOFFRE

25 let partnerství - přátelství s Lycée Joffre ve francouzském Montpellier

18. března uplyne přesně 25 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier.

Když jsem s nimi v březnu roku 1994 po dvou letech intenzivních příprav  odjížděla na první výměnný pobyt do Francie, určitě jsme nikdo netušili, že právě tady začíná jedno krásné a teď už neuvěřitelných 25 let trvající přátelství mezi českými a francouzskými studenty, kolegy a samozřejmě naší školou a Lycée Joffre.

Zobrazit podrobnosti   ►

21. 2. 2019
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - OKRESNÍ KOLO 2019

V letošním roce byli studenti GVH opět velice úspěšní v SOUTĚŽI V ANLICKÉM JAZYCE na úrovni okresního kola. Ve dvou postupových kategoriích jsme získali 1. místa,  tudíž dva naši studenti budou reprezentovat lounský okres v krajském kole. Je to Natálie Kučerová v kategorii 2B a Zdeněk Košťál v kategorii 3A. V těchto kategoriích jsme získali i obě druhá místa, tedy náhradníky do krajského kola, kterými jsou Michael Křivan ve 2B a Pavel Hrdlička ve 3A.

Letošní ročník soutěže je obzvlášť pozoruhodný i dalšími výsledky GVH v nejstarší kategorii 3A, neboť kromě 1. a 2. místa získali naši studenti i 3. a 4.-5. místo – Matyáš Daďuk, Marek David a Jakub Vohánka.

Velkým příslibem budoucích úspěchů jsou i další umístění. V kategorii 1B:  4.-5. místo Tomáš Hořejší, 6. místo Josef Frolík a 7. místo Jan Libus, ve 2B: 5. místo Kateřina Srbecká.

Všem studentům gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci a vítězům držíme palce do krajského kola.

Za Komisi anglického jazyka Mgr. Alice Studenovská

20. 2. 2019
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). V první šestce ještě byli Jiří Maurer (5. v kategorii D) a Vojtěch Horčička (6. v kategorii B) 

Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

15. 1. 2019
BEST IN ENGLISH

Naše škola se  v letošním roce zapojila do 8. ročníku mezinárodní jazykové soutěže Best In English, určené pro studenty středních škol a gymnázií. Soutěže, která probíhala online po celém světě 30. listopadu 2018, se zúčastnilo 922 středních škol a 21 110 studentů ze 30 zemí; v rámci České republiky, kde soutěž probíhá pod záštitou MŠMT ČR, to bylo 341 škol a 8 437 studentů. 

 Lounské Gymnázium Václava Hlavatého se umístilo na 6. místě v Ústeckém kraji (mezi 29 zapojenými školami), 67. místě v rámci České republiky a na 171. místě globálně. Nejlepšího výsledku mezi našimi studenty dosáhl Martin Pich (4.A4), který získal 110,5 bodu a umístil se na vynikajícím 62. místě v České republice (a celkovém 227. místo ve světě). Dalšími úspěšnými soutěžícími byli Anabela Košútová (2.A4; 107,5 bodu, 160. místo ČR, 573. místo svět), Pavel Hdlička (7.A8; 104 body, 352. místo ČR, 1119. místo svět), Karolína Borlová (7.A8; 101,5 bodu, 596. místo ČR) a Jakub Vohánka (3.A4; 98 bodů, 973. místo ČR). 

Všem 30 účastníkům soutěže z naší školy děkujeme za účast a zejména shora jmenovaným gratulujeme k výbornému výsledku!

16. 5. 2019
Krajské kolo Astronomické olympiády v režii našich studentů

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst.

zavřít
Probíhá přenos dat...