Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z9
Házená - chlapci V.
Krajské finále
1. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Přebor škol šachu, vyšší gymnázium
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Přebor škol šachu, nižší gymnázium
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

20. 2. 2019
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). V první šestce ještě byli Jiří Maurer (5. v kategorii D) a Vojtěch Horčička (6. v kategorii B) 

Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

20. 2. 2019
PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole od školního roku 2019/2020 (do osmiletého i čtyřletého gymnázia) se podávají nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy (1. patro, č. dveří 31) každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin, nebo ji lze do školy poslat doporučeně poštou (v takovém případě musí být zásilka podaná na poště nejpozději 01. 03. 2019).

20. 2. 2019
POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V HÁZENÉ STŘEDNÍCH ŠKOL!

Gratulujeme družstvu našich chlapců k postupu na republikové finále v házené středních škol! Do finálových bojů, které proběhnou ve dnech 3. – 4. dubna 2019 v Lovosicích, jim přejeme hodně úspěchů!

12. 2. 2019
V PŘÍRODĚ NERISKUJ 2019

Ve středu dne 06. 02. 2019 se uskutečnil již 15. ročník přírodovědné soutěže V přírodě (ne)riskuj, kterou každoročně pořádá Skautské středisko Louny v zastoupení p. Ing. F. Pospíšilem.  18 tříčlenných družstev soutěžilo v poznávání organismů, ve znalostech přírodních zajímavostí Lounska a v odpovědích na otázky s ekologickou tématikou. Za Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, soutěžilo 6 družstev ze tříd 2. A8, 3. A8 a 4.A8. Celkové 1. místo získalo družstvo ze 4. A8 ve složení: Kateřina Taťána Šponiarová, Markéta Sainerová a Vojtěch Krištof Černý. Na pěkném 5. a 6 místě se umístili žáci z 2. A8: Alexandra Vitmayerová, Nela Kernerová a Magdalena Zouharová a žáci z 4. A8: Anežka Smíšková, Michal Křivan a Jan Valenta. Gratulujeme vítězům a všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marcela Krupková

17. 1. 2019
NABÍDKA STUDIA V ČESKÝCH SEKCÍCH LYCEÍ V DIJONU A NÎMES A NA ČESKO-NĚMECKÉM GYMNÁZIU V PIRNĚ

Dům zahraniční spolupráce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výběrové řízení ke studiu v českých sekcích Carnotova lycea v Dijonu a Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Výběrové řízení je určeno pro žáky 9. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích. Celé oznámení MŠMT, obsahující podmínky studia i přijímacího řízení, najdete zde.

Písemnou přihlášku je třeba podat na MŠMT ČR (Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nejpozději do 15. února 2019.

MŠMT ČR současně vyhlásilo pro žáky 6. ročníku ZŠ a prvního ročníku osmiletého gymnázia výběrové řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného víceletého studia realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky se zasílají na adresu Gymnázia Děčín (Komenského nám. 4, 405 02 Děčín) do 28. února 2019. Informace o tomto výběrovém řízení i studiu najdete zde.

16. 1. 2019
TALNET - PŘÍLEŽITOST PRO TALENTOVANÉ

Motivovaným a zvídavým žákům nabízí Talnet možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. Webové stránky projektu najdete zde - http://www.talnet.cz/.

Talnet otevřel registrace do druhých bloků online kurzů z oborů biologie, fyziky, chemie, historie a dalších. Přihlašování je otevřeno do konce ledna 2019 u těch kurzů, které to umožňují. Anotace všech kurzů najdete zde. Přihlášku zde. Nebo s dalšími informacemi na stránkách www.talnet.cz.

Tak se neváhejte přihlásit.

15. 1. 2019
BEST IN ENGLISH

Naše škola se  v letošním roce zapojila do 8. ročníku mezinárodní jazykové soutěže Best In English, určené pro studenty středních škol a gymnázií. Soutěže, která probíhala online po celém světě 30. listopadu 2018, se zúčastnilo 922 středních škol a 21 110 studentů ze 30 zemí; v rámci České republiky, kde soutěž probíhá pod záštitou MŠMT ČR, to bylo 341 škol a 8 437 studentů. 

 Lounské Gymnázium Václava Hlavatého se umístilo na 6. místě v Ústeckém kraji (mezi 29 zapojenými školami), 67. místě v rámci České republiky a na 171. místě globálně. Nejlepšího výsledku mezi našimi studenty dosáhl Martin Pich (4.A4), který získal 110,5 bodu a umístil se na vynikajícím 62. místě v České republice (a celkovém 227. místo ve světě). Dalšími úspěšnými soutěžícími byli Anabela Košútová (2.A4; 107,5 bodu, 160. místo ČR, 573. místo svět), Pavel Hdlička (7.A8; 104 body, 352. místo ČR, 1119. místo svět), Karolína Borlová (7.A8; 101,5 bodu, 596. místo ČR) a Jakub Vohánka (3.A4; 98 bodů, 973. místo ČR). 

Všem 30 účastníkům soutěže z naší školy děkujeme za účast a zejména shora jmenovaným gratulujeme k výbornému výsledku!

15. 1. 2019
STUDIJNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Účastníkům přihlášeným na jarní zájezd do Anglie připomínáme, že do 20. 01. 2019 je třeba uhradit pořádající cestovní kanceláři druhou zálohovou platbu (ve výši 3.000,- Kč). Termín poslední splátky (ve výši 4.990,- Kč) je pak 20. 03. 2019.

Údaje k provedení platby na bankovní účet CK Školní zájezdy, s. r. o.

  • Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 5364168309/0800
  • variabilní symbol: rodné číslo studenta (účastníka zájezdu)
  • specifický symbol: 1901021

Předem děkujeme za dodržení termínů plateb.

Předmětová komise anglického jazyka

12. 11. 2018
Trička a mikiny s logem Gymnázia Václava Hlavatého - k vyzvednutí

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme obdrželi dodávku triček a mikin s logem Gymnázia Václava Hlavatého. Oblečení je připravené k vyzvednutí v kanceláři u paní Ivy Sušické.

19. 12. 2018
ADVENT V SASKU

V tomto školním roce se uskutečnily dva adventní zájezdy  do nedalekého Saska. Naším cílem bylo seznámit se blíže s kulturou a předvánočními zvyky našich sousedů.

První zájezd se konal 5. prosince 2018. Zúčastnila se ho třída 4A/8 společně s žáky dějepisného semináře pana profesora  Řeřichy.

Cílem našeho zájezdu byl zámek Weesenstein, kde jsme navštívili velmi poučnou výstavu Böhmen ist mein Heimatland, která zajímavým způsobem přiblížila soužití českého a německého obyvatelstva Sudet v letech 1918 až 1945.

Dále jsme měli možnost prohlédnout si interiéry zámku s mnoha zajímavými exponáty, např. překlad Božské komedie do němčiny, který vytvořil saský panovník Johann von Sachsen.

Naše exkurze pokračovala v Pirně na tradičním adventním trhu. Zde byla možnost ochutnat místní speciality a také zakoupit si tradiční krušnohorské výrobky.

Třetím cílem byla pevnost Sonnenstein. Toto místo se v době druhé světové války stalo dějištěm masového vyvraždování duševně nemocných lidí.

Druhý adventní zájezd se uskutečnil 11. prosince 2018, zúčastnily se třídy vyššího gymnázia.

Dopoledne jsme zavítali do galerie Zwinger, abychom si prohlédli obrazy starých evropských mistrů v obrazárně Alte Meister. Rozhodně bychom se sem rádi ještě vrátili…

Poté jsme společně prošli starým centrem Drážďan  kolem zámku a kostela Frauenkirche na Striezelmarkt. Mohli jsme nakupovat, fotografovat, ochutnávat, zkrátka poznávat a užívat předvánoční atmosféru.

Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, ale přesto se zájezd vydařil.

Mgr. Hana Vorlová

24. 10. 2018
ADÉLA CITOVÁ MISTRYNÍ SVĚTA!

Rádi se připojujeme k zástupu gratulantů a blahopřejeme studentce letošního maturitního ročníku našeho gymnázia Adéle Citové, která se v nizozemském Leidenu stala mistryní světa ve sportovním aerobiku v nejsilnější kategorii dospělých. Vedle individuálního úspěchu si z mistrovství světa přivezla navíc stříbrnou medaili za vystoupení v kategorii tria; v této kategorii spolu s Adélou vystoupila na stupně vítězů i další úspěšná studentka naší školy - Karolína Jánská. Bližší informace se můžete dočíst např. na stránkách Českého svazu aerobiku a fitness: https://fisaf.cz/po-8-letech-mame-opet-mistryni-sveta-v-aerobiku-je-ji-adela-citova/.

Adélo a Karolíno, srdečne vám oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i do budoucna!

17. 10. 2018
BÍLÁ PASTELKA

Naše škola se zapojila do 19. ročníku sbírky BÍLÁ PASTELKA, která je organizována u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek veřejné sbírky je určen na podporu speciálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené, organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Podpora směřuje do projektů, jako jsou např. výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí potýkají v ulicích, dopravních prostředcích a v budovách, příprava pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je nevidomí mohou číst za pomoci počítače apod. Na oficiální video k Bílé pastelce 2018 se můžete podívat zde, rozhlasový spot k podpoře sbírky namluvil Martin Dejdar. 

Deset vybraných studentů ze septimy osmiletého a třetího ročníku čtyřletého gymnázia vyrazilo do lounských ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky, aby za minimální příspěvek 30,- Kč nabízeli zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019. S celkem 181 prodanými pastelkami tak do sbírky přispěli částkou 5.430,- Kč. Všem studentům, kteří pomáhali, děkujeme!

6. 6. 2018
Učebnice pro školní rok 2018/2019

Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2018/2019. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.


Ucebnice_2018-2019

soubor XLS, velikost 270 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...