Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

26. 5. 2023
VELKÉ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ SE BLÍŽÍ!

Ve čtvrtek dne 01.06.2023 se uskuteční informační schůzka pro účastníky zájezdu do Skotska (08.09. - 15.09.2023) a jejich rodiče a současně pro účastníky výměnného pobytu v Barendrechtu (17.09. - 23.09.2023) a jejich rodiče.

Schůzka se bude konat v učebně č. 28 od 16:30 hodinzhruba do 17:00 hodin informace o Skotsku, od 17:00 hodin o Barendrechtu. 

28. 4. 2023
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Milí uchazeči, vážení rodiče,

v sekci pro přijímací řízení - zde - jsme zpřístupnili výsledky přijímacího řízení po započítání bodů za všechna vyhlášená kritéria přijímacího řízení. Věnujte, prosím, krom samotného pořadí pozornost i doprovodnému vysvětlení a pokynům – usnadní to průběh dalšího řízení.

Pro další informace či vysvětlení mě můžete kontaktovat na tel. čísle 777 904 121 nebo e-mailem na adrese syrovatko@glouny.cz.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

25. 4. 2023
INFORMACE K POZNÁVACÍMU ZÁJEZDU DO POLSKA

Milí studenti, vážení rodiče,

z původních v úvahu přicházejících termínů poznávacího zájezdu do Polska se akce díky zajištěné registraci ke komentovanému vstupu do areálu koncentračního tábora v Osvětimi uskuteční ve dnech 12.06. – 14.06.2023.

Zájezd pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s.r.o., ubytování v Krakově (na dvě noci) je zajištěno v tříhvězdičkovém hotelu Zakliki. Termínu návštěvy Osvětimi jsme uzpůsobili pořadí programu zájezdu, oproti původnímu plánu tak tato exkurze proběhne druhý den zájezdu, spolu s navazující prohlídkou solných dolů ve Věličce. Krakovu s královským hradem Wawelem, Starému městu, čtvrti Kazimierz a dalším tak budou věnovány první a třetí den:

 1. den: 6:00 odjezd z Loun do Krakova, zde návštěva královského hradu a katedrály na Wawelu a prohlídka Starého města;
 2. den: komentovaná prohlídka areálu koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi a v Březince (OSvětim II), poté přejezd do Věličky a prohlídka solných dolů;
 3. den: prohlídka čtvrti Kazimierz, návštěva interaktivní výstavy o druhé světové válce v bývalé továrně Oskara Schindlera, odjezd - návrat do Loun v nočních hodinách. 

Konečná cena zájezdu činí 5.790 Kč, účastníky žádáme o její úhradu do 31.05.2023:

 • bezhotovostně na účet školy, č. ú.: 123-935640257/0100 - pro identifikaci platbu označit "Polsko - Prijmeni Jmeno (žáka)", nebo
 • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy u paní Ivy Sušické

Seznam přihlášených účastníků je uveden níže viz (Zobrazit podrobnosti), případní další zájemci se ještě mohou dodatečně přihlásit u ředitele školy.

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 4. 2023
ČASOVÝ HARMONOGRAM KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Ve dnech 2. května - 4. května 2023 se konají didaktické testy společné části maturitní zkoušky, podrobnosti viz dále v časovém harmonogramu jednotllivých testů.

Podmínkou vykonání didaktických testů je ukončené studium, tj. uzavřené hodnocení za druhé pololetí školního roku 2022/2023 nejpozdějo do 28.04.2023. Pokud se student k didaktickému testu nedostaví, může omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy omluvu uzná, bude student moci vykonat danou zkoušku v náhradním termínu v dalším zkušebním období, tedy nejdříve v září 2023.

Časový harmonogram didaktických testů
Datum konání Zkušební předmět Čas zahájení Délka trvání Maximální bodový zisk Hranice úspěšnosti
2. květen 2023  matematika 8:00 135 minut 50 bodů 17 bodů
anglický jazyk 13:30 110 minut 95 bodů 42 bodů
3. květen 2023 český jazyk a literatura 8:00 85 minut 50 bodů 22 bodů
4. květen 2023 matematika rozšiřující 8:00 150 minut 50 bodů 17 bodů
francouzský jazyk 13:00 110 minut 95 bodů 42 bodů
Výsledky didaktických testů

Výsledky budou ze strany CZVV zpřístupněny řediteli školy 15. května 2023, studenti výsledek obdrží formou protokolu nejpozději 16. května 2023.

Pokud student u didaktického testu neuspěje, má k dispozici další 2 opravné termíny (zkoušku lze konat nejvýše 3x). Neúspěch v didaktickém testu společné části MZ nemá vliv na možnost vykonání písemných a ústních zkoušek profilové části MZ.

Povolené pomůcky k didaktickým testům
 • psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu - povolena nejsou gumovatelná pera!)
 • pro matematiku Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafického a programovacího režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
 • zakázáno je používání mobilních telefon, notebooků, netbooků, smartbooků, tabletů, speciálních hodinek s možností nahrání dat, bezdrátových sluchátek apod.; jejich použití bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel, pro které může být student vyloučen ze zkoušky 

12. 4. 2023
I NAŠI STUDENTI POMÁHALI UKLIDIT ČESKO

Studenti lounského Gymnázia Václava Hlavatého se již třetím rokem zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ta se letos konala v sobotu 1. dubna 2023. Uklízet přišlo přes 50 studentů gymnázia téměř ze všech tříd, nejmladšími byly žákyně primy, nejstaršími letošní maturanti. Další studenti se do úklidu zapojili v místech svého bydliště.

 

V Lounech jsme se zaměřili opět na velmi znečištěné lokality, a to podél železniční trati a na břehu Ohře před bývalou „vagonkou/Legiosem“ a za bývalým pivovarem kolem železniční trati a nad místní zahrádkářskou kolonií. Celkem jsme nasbírali přes 60 pytlů smíšeného odpadu plus další velkoobjemový odpad (pneumatiky, vany, kabely).

Děkuji všem zúčastněním za jejich elán a nasazení zlepšit naše životní prostředí. Poděkování patří také paní učitelce M. Krupkové za pomoc s organizací a dohledem, dále Městskému úřadu Louny, jmenovitě panu Ing. Z. Holbičkovi za poskytnutí sběrných pytlů a zajištění odvozu odpadu Technickou správou Města Louny, konkrétně panu V. Leštinovi.

Mgr. Lucie Rychtrová

legios 12
legios 11
sasa 5
legios 5
sasa1
sasa 3
sarka
pivovar 17
pivovar 8
pivovar 12
pivovar 13
pivovar 10
pivovar 6
Pivovar 1
pivovar 2
pivovar 4

10. 4. 2023
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA NAŠEM GYMNÁZIU

Díky zapojení našeho gymnázia do programu Šablony pro SŠ a VOŠ IOP Jan Amos Komenský jsme od března tohoto roku mohli ve škole zřídit novou pracovní pozici: pravidelně vždy v úterý a v pátek bude našim studentům a zaměstnancům k dispozici školní psycholog. Uvedené místo, kterým rozšiřujeme činnost školního poradenského pracoviště o psychologické služby, bude vykonávat Mgr. Darja Kovářová. Více informací a představení naší nové školní psycholožky najdete níže v podrobnostech tohoto příspěvku.

Mgr. Daniel Syrovátko

Zobrazit podrobnosti   ►

7. 3. 2023
POJEĎTE DO POLSKA!

Třídenní zájezd do Polska chystáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s.r.o., v týdnu od 09.05.2023. Cíli poznávacího zájezdu jsou především koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka, solné doly ve Věličce a Krakow s královským hradem Wawel. V případě, že by se z kapacitních důvodů nepodařilo rezervovat návštěvu Osvětimi v uvedeném termínu, uskuteční se zájezd v náhradním termínu – buď v týdnu od 29.05.2023, nebo v týdnu od 12.06.2023.

Cena zájezdu činí 5.690 Kč, jeho plánovaný program najdete zde: PROGRAM ZÁJEZDU. Maximální počet účastníků je omezen na 45 studentů, s přihláškou tedy neváhejte!

Vyzýváme tímto všechny zájemce o chystaný zájezd (nabídka je určena pro všechny studenty našeho gymnázia), aby se nejpozději do pondělí 13.03.2023 závazně přihlásili prostřednictvím elektronické přihlášky přístupné zde: PŘIHLÁŠKA.

Osvětim
Březinka
Wieliczka
Wawel1
Sukienica

20. 2. 2023
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášku ke vzdělávání-studiu ve střední škole je třeba podat ve škole nebo doporučeně (či jinak prokazatelně) odeslat poštou nejpozději do středy 1. března 2023! Později podané či odeslané přihlášky nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Osobně můžete přihlášku ve škole (ředitel školy, kancelář školy) podat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin, v pátek do 15:00 hodin. Informace k přihláškám, formuláře a vzory vyplněných přihlášek najdete na našich stránkách zde: https://www.glouny.cz/?s=367.

Budete-li mít při vyplňování přihlášky jakékoliv nejasnosti, kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 777 904 121 nebo e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz.

3. 2. 2023
INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ

V sekci Školní rok / Přijímací řízení (https://www.glouny.cz/?s=366) jsme zveřejnili informace pro žáky 9. ročníku ZŠ, kteří se přihlásili do přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Lekce pro každý předmět budou probíhat ve dvou různých dnech, k lekcím ve vyhovujících termínech se přihlaste zde: https://forms.office.com/r/bc5Gt9Pgke.

17. 1. 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. LEDNA 2023


Podruhé v tomto školním roce otevřeme ve čtvrtek 19. ledna 2023 mezi 14:30 - 18:00 hod. dveře našeho gymnázia zejména uchazečům o studium na naší škole a jejich rodičům. Tentokrát krom možnosti seznámit se s prostředím školy, učiteli a žáky se zaměříme zejména na průběh blížícího se přijímacího řízení od vyplnění a podání přihlášky ke vzdělávání přes přijímací zkoušky až po výsledky přijímacího řízení. Připravený však máme i další program při prezentaci odborných učeben a jednotlivých předmětů.
 
PŘIJĎTE SE K NÁM VE ČTVRTEK 19. LEDNA 2023 PODÍVAT!
 
Prezentace z obou Dnů otevřených dveří:
 
 

24. 12. 2022
PF 2023

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, pohodové poslední dny tohoto roku a jen vše dobré do toho nadcházejícího 2023 Vám přejeme z Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.

16. 12. 2022
ZMĚNY V ÚVAZCÍCH OD 3. LEDNA 2023

S koncem prosince 2022 odchází na mateřskou dovolenou naše kolegyně Kateřina Hajmová a my jí přejeme do nové životní situace a role hodně štěstí! Na její dočasný odchod uprostřed školního roku však musíme reagovat, od 3. ledna 2023 proto provádíme změny v přidělení úvazků učitelů a tříd. Dosavadní úvazek Kateřiny Hajmové bude přerozdělen tak, že jednotlivé hodiny převezmou následující učitelé:

 • 2.A4 – matematika: Mgr. Jana Vlčková
 • 6.A8 – matematika: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
 • 8.A8 – seminář z matematiky: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek (spojuje s 4.A4)
 • 8.A8 – seminář finanční gramotnost: Mgr. Hana Lukšová (spojuje s 4.A4)
 • 1.A8 – fyzika: Mgr. Drahomír Zrůst
 • 1.A8 – informatika: Mgr. Zdeněk Zákutný
 • 2.A8 – fyzika: Mgr. Drahomír Zrůst
 • 2.A8 – informatika (1 skupina): Mgr. Jiří Studnička

Uvedené změny doplňuje změna vyučujícího v semináři deskriptivní geometrie (7.A8+3.A4), který od Mgr. Vlastimila Zlatohlávka přebírá Mgr. Jana Vlčková.

Přerozdělení úvazků se bohužel neobejde bez několika dílčích změn v dosavadním rozvrhu hodin, změny budou však minimální a zveřejníme je nejpozději do 22.12.2022.

Nová kolegyně - Mgr. Jana Vlčková - je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – deskriptivní geometrie. Naše gymnázium jako jeho bývalá studentka dobře zná a my jí přejeme, ať se jí u nás daří i v pozici učitelky matematiky a deskriptivní geometrie!

24. 11. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Zejména uchazečům o studium na našem gymnáziu (ale nejen jim) nabízíme před jednotnou přijímací zkouškou možnost absolvovat přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Upozorňujeme, že kurzy nemají charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

Proč navštěvovat přípravné kurzy?

 • zvýšíte svoji šanci na přijetí na gymnázium
 • dobře se připravíte na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury  
 • připravíte se lépe na studium na gymnáziu
 • budete pracovat se středoškolskými učiteli a vyzkoušíte si jejich přístup a způsob práce

Bližší informace a podrobnosti k chystaným přípravným kurzům najdete v sekci Přijímací řízení / Přípravné kurzy (zde).

16. 11. 2022
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO EDINBURGHU - SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

Milí studenti, vážení rodiče,

jak jsme informovali na schůzkách s rodiči 15.11.2022, museli jsme provést výběr z účastníků přihlášených na studijní zájezd do Edinburghu, který se uskuteční v termínu 08. – 15.09.2023. Počet přihlášených totiž výrazně překonal veškerá naše očekávání: jestliže v předběžném průzkumu zájem projevilo 45 studentů, následně se na zájezd ve stanoveném termínu závazně přihlásilo 92 studentů. Protože jsme pro přihlašování nestanovili žádná pravidla ani omezení, řešili jsme, jak dále postupovat a jak provést výběr účastníků zájezdu, neboť jeho kapacita i po navýšení činí maximálně 55 míst pro studenty. Kapacita zájezdu je daná počtem ubytovacích míst v rodinách, které jsou pro nás partnerská cestovní kancelář a hostitelské centrum v Edinburghu v daném termínu schopny zajistit.

Pro výběr jsme zvolili následující pravidla:

 1. mezi účastníky jsou zařazeni všichni přihlášení žáci ze tříd 3.A4 a 7.A8 – ve školním roce 2023/2024 budou v maturitním ročníku a další zájezd tak pro ně už nepřipadá v úvahu, uzavření školy a další omezení v době covidové epidemie jim znemožnilo účastnit se jiných podobných akcí;
 2. zbývající účastníci do počtu 55 jsou zařazeni podle pořadí stanoveného chronologicky podle data a času podání přihlášky.

Přihlášení studenti, kteří po tomto výběru zůstali „pod čarou“, se stávají náhradníky pro zájezd v uvedeném termínu (opět v pořadí dle podání přihlášky.

Současně sdělujeme, že jsme na červen 2024 (tj. v rámci stejného školního roku 2023/2024) zarezervovali termín dalšího zájezdu do Skotska, do kterého budou mít studenti, na něž se nedostane při zájezdu v září 2023, při přihlašování absolutní přednost. Protože nám cestovní kancelář červnový termín již potvrdila, zaručujeme jim tak stejný zájezd v jiném termínu.

Již zaplacené zálohy za studenty, kteří nejsou zahrnuti v následujícím seznamu účastníků (viz níže Zobrazit podrobnosti), vrátíme v nejbližších dnech. Účastníci zájezdu obdrží k platbám záloh aktualizované pokyny.

Děkujeme za pochopení.

Zobrazit podrobnosti   ►

10. 11. 2022
ŠKOLNÍ E-SHOP ZNOVU OTEVŘEN

Milí žáci a přátelé školy, vážení rodiče,

po roce opět na 14 dnů otevíráme e-shop s aktualizovanou školní kolekcí volnočasového oblečení a doplňků s klasickým i inovovaným logem Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, jejíž náhled a stručnou ukázku vidíte níže. Objednávat v našem e-shopu můžete do 25. listopadu 2022. Těšit se můžete na řadu novinek - pokud chcete někomu udělat radost, neváhejte a objednávku neodkládejte! 26. listopadu se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby.

Doufáme, že i tentokrát vám nová kolekce udělá radost!

GVH_Plakát QR_Plakát QR

8. 11. 2022
KONCERT JAZZUS VE VRCHLICKÉHO DIVADLE 17. LISTOPADU 2022

Rádi zveřejňujeme pozvánku na koncert skvělé kapely našich studentů JAZZUS. Nechte se zlákat a přijďte si 17. listopadu 2022 od 19:00 hodin do Vrchlického divadla v Lounech poslechnout, jak to Honzovi Vorlovi, Michalu Roubalovi, Mikuláši Zahradníčkovi a Michaelu Křivanovi hraje a Agátě Bittnerové zpívá.

Na svůj letošní poslední koncert si pozvali i několik hostů, nudit se rozhodně nebudete!

jazzus_divadlo_17112022

18. 10. 2022
ČESTNÉ UZNÁNÍ VÍTU STROMŠÍKOVI V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI

Vysoká škola kreativní komunikace / Literární akademie v Praze roce 2022 již počtvrté pořádala literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií O cenu Alexandry Berkové. Soutěží se v žánru povídka a poezie a letošní výsledky byly vyhlášeny 15.09.2022 v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí v Praze jako součást Festivalu autorského čtení ve vlaku 2022. Velmi nás těší, že na slavnostním ceremoniálu mělo své zastoupení i Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, neboť jedním z oceněných účastníků soutěže byl i náš letošní maturant Vít Stromšík, který byl za svou povídku Dobrodružství pana Trávníčka oceněn čestným uznáním.

Vítkovi upřímně gratulujeme a přejeme mu spoustu autorské invence a kreativity i do budoucna. Pokud si chcete jeho oceněné dílo přečíst, můžete tak učinit zde.

Zobrazit podrobnosti   ►
Ceny_Alexandry_Berkove
Cena_Alexandry_Berkove_Cestne_uznani

16. 10. 2022
REGISTRACEE K JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH

Jazykové zkoušky Cambridge English na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, se letos uskuteční v sobotu 10. prosince 2022. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu profilové části maturitní zkoušky z Aj, díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Ke zkoušce je nutné se nejpozději do 23. října 2022 registrovat:  

 • ke zkoušce B2 First (FCE), paper based: zde
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE), paper based: zde

Při registraci je třeba uvést název naší školy, abyste byli registrováni k našemu zkušebnímu centru). Registrace je provedená správně, pokud se na konci objeví potvrzující hláška o přijetí registrace a přijde potvrzující e-mail; pokud toto nenastane, registrace provedená nebyla. Doporučujeme neponechávat registraci na poslední chvíli.

4. 10. 2022
NEPOVINNÉ SEMINÁŘE A KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Nabídkou nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na našem gymnáziu podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto zcela dobrovolná, účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud máš o některý z nabízených seminářů zájem, můžeš se do něj přihlásit vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. Termíny konání semináře si přihlášení zájemci dohodnou podle časových možností s lektorem; semináře se nemusí konat v prostorách školy.

Některé semináře začaly již během září (volejbal, přírodovědný seminář), ostatní bychom chtěli otevřít od druhého říjnového týdne. Neváhej proto a přihlas se co nejdříve! 

SEMINÁŘ LEKTOR PŘIHLÁŠKA
ANGLICKÁ LITERATURA Mgr. Joel Cameron Head  elektronická přihláška 
DEBATNÍ KLUB Jakub Bielecki elektronická přihláška
DESKOVÉ HRY Bc. Eva Kalachová elektronická přihláška
DIVADELNÍ SOUBOR Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
HUDEBNÍ SOUBOR Mgr. Jana Hořejší elektronická přihláška
LATINSKÝ JAZYK Mgr. Tomáš Ekrt elektronická přihláška
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Mgr. Ivan Borl elektronická přihláška
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Mgr. Lucie Rychtrová elektronická přihláška
REGIONÁLNÍ HISTORIE PhDr. Karel Mareš elektronická přihláška
RÉTORIKA A KOMUNIKACE Bc. Milena Syrovátková elektronická přihláška
RUSKÝ JAZYK Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
SPORTOVNÍ BRIDŽ Mgr. Hana Lukšová elektronická přihláška
ŠACHY Radek Ulrych elektronická přihláška 
VOLEJBAL Mgr. Jana Jelínková elektronická přihláška
ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Mgr. Pavel Janda elektronická přihláška

26. 9. 2022
ODVAŽ SE POUŽÍVAT VLASTNÍ ROZUM!

Už jenom několik dnů zbývá pro registraci do letošního již 15. ročníku LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Přihlásit se do soutěže je možné do pátku 30. září 2022 přímo na stránkách soutěže zde (Pozdější registrace není možná; registrace z minulých let nejsou platné!).

Neváhej a přihlas se, ověř si své schopnosti samostatného logického uvažování!

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky (GVH Louny je partnerskou školou této organizace) založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Studenti našeho gymnázia mohou soutěžit v následujících kategoriích:

 • kategorie B - žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • kategorie C - studenti všech druhů středních škol do 20 let

Harmonogram 15. ročníku soutěže:

 • registrace soutěžících: do 30. září 2022
 • základní kola (on-line test) - nejlepší řešitelé postupují do krajského kola
  • kategorie B: 8. - 14. října 2022
  • kategorie C: 15. - 21. října 2022
 • krajská kola (prezenčně, pro nás v Ústí nad Labem): 4. listopadu 2022
 • finále soutěže (v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR): 28. listopadu 2022

O Logické olympiádě více zde: https://www.logickaolympiada.cz/.

25. 9. 2022
NABÍDKA JAZYKOVÉHO POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

Milí studenti, vážení rodiče,

rádi bychom v tomto školním roce navázali na Covidem-19 přerušenou tradici jazykových poznávacích zájezdů do Velké Británie. Ve spolupráci s osvědčenou cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. jsme proto pro vás připravili alternativní nabídku dvou zájezdů:

 1. Studijní vzdělávací zájezd v Bognor Regis (jižní Anglie); 11.990,- Kč;
 2. British Council - výuka angličtiny v Edinburghu (Skotsko); 14.950,- Kč.

Dvojí nabídku vám předkládáme, abychom jednak zjistili, zda o takový zájezd budete mít zájem, jednak abychom vám dali možnost výběru ze dvou svým charakterem a místem odlišných variant. Pokud o nabídku projevíte zájem, vyrazíme na začátku června 2023 na zájezd, který od vás získá více hlasů – na ten se budete moci po vyhodnocení ankety závazně přihlásit. U obou zájezdů uvádíme nabídkové ceny, které jsou cestovní kanceláří garantované. Nabídka je určena pro všechny studenty gymnázia.

Žádáme vás proto o laskavé vyplnění připravené ankety, jejíchž výsledky nám napoví, který zájezd pro vás připravit. Anketa je pro vás připravena ve webové aplikaci Bakalářů, nebo můžete využít elektronického formuláře zde. Hlasovat můžete do 2. října 2022.

Děkujeme.

7. 9. 2022
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Díky pokračující spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu),  které je jedním z největších poskytovatelů jazykových zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom in Deutsch, bude i letos naše gymnázium zkouškovým místem pro Cambridge English na úrovni B2 a C1. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce Cambridge English od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu maturitní zkoušky (písemné práce a ústní zkoušky v profilové části), díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze přitom stejně jako v minulých letech požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Pokud tedy budete chtít využít možnosti vykonat některou z uvedených zkoušek na „domácí půdě“ Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, počítejte s termínem jejího konání v sobotu 10. prosince 2022. Odkaz k elektronické registraci ke zkoušce zveřejníme neprodleně poté, kdy jej ELEC otevře. Termín je dostatečně včas na to, aby maturanti mohli certifikát doložit k žádosti o nahrazení maturitní zkoušky. Přihlásit se bude možné:

 • ke zkoušce B2 First (FCE) v papírové formě,
 • ke zkoušce B2 First for Schools (FCEfS) v počítačové formě (na certifikátu forma "for Schools" není uváděna), 
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE) v papírové formě.

Úroveň svých jazykových znalostí a dovedností v angličtině si můžete předem ověřit předstestováním ke zkouškám (pretesty). Bližší informace k pretestům najdete níže v podrobnostech. 

Zobrazit podrobnosti   ►

1. 7. 2022
INFORMACE O ADAPTAČNÍCH KURZECH 2022

Začátek školního roku je naší škole tradičně spojen s výjezdem nových žáků na adaptační seznamovací kurz. Nejinak tomu bude i v tomto roce. Letošní adaptační pobyty se uskuteční Chatové osadě Čtyřlístek ve Starých Splavech v týdnu od 5. září do 9. září 2022: od pondělí do středy společný kurz pro žáky 1. ročníku čtyřletého a paralelního 5. ročníku osmiletého gymnázia, od středy do pátku pak pro nové primány. Bližší informace o organizačním zajištění kurzů najdete v sekci Pro žáky / Chystané akce zde.

Připomínáme, že účastnický poplatek ve výši 1.300,- Kč je třeba uhradit do 31. srpna 2022.

8. 4. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA

V sobotu (kupodivu) 19. září 1896 své dveře prvním 105 primánům a sekundánům slavnostně otevřela nově zřízená Obecní vyšší škola reálná v Lounech, čímž se začala psát historie Gymnázia Václava Hlavatého, Louny. Ano, naše gymnázium letos oslaví úctyhodné 125. výročí své existence!

Obracíme se tímto na vás, jeho současné studenty, s výzvou, abyste se stali prvními gratulanty. Přivítáme, připravíte-li společnými silami ve svých třídách videozdravici, která originálním způsobem historii naší školy připomene. Důkazem, že to jde, budiž video vytvořené společnými silami vašich učitelů. Pro práci na vašem třídním projektu vyhradíme týden od 12. do 16. dubna 2021, hlavní organizační oporou vám při něm budou vaši třídní učitelé.

Vaše příspěvky se stanou součástí chystaných oslav, a protože dobrá práce si zaslouží odměnu, rádi oceníme třídu, jejíž dílo ve veřejné anketě získá nejvíce hlasů…

Přeji vám spoustu kreativních nápadů a těším se na vaše filmové projekty!

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB
zavřít
Probíhá přenos dat...