Helena Marešová
Okresní kolo
3. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III. A
Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. II. B
Berenika Lapcová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. II. B
Youssef El Frem
Okresní kolo
3. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. II. B
Viktorie Kádnerová
Okresní kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III. A
Lukáš Veselý
Okresní kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. I. B
Družstvo GVH (A. Vitmayerová, N. Kernerová, M. Zouharová)

2. místo
V přírodě neriskuj!
Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda, kat. F
Tadeáš Soukup
Okresní kolo
2. místo
Dějepisná olympiáda, kat. I.
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Dějepisná olympiáda, kat. I.


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

13. 2. 2020
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM (ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ)

Od pondělí 24. 02. 2020 budou prvními lekcemi zahájeny přípravné kurzy pro uchazeče o studium čtyřletého gymnázia (stávající žáky 9. ročníku ZŠ). Aktuální informace o termínech a rozdělení účastníků do jednotlivých skupin najdete zde: https://www.glouny.cz/?s=366.

4. 2. 2020
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Připomínáme, že se blíží termín pro podání přihlášek ke studiu na střední škole, který je pro uchazeče z 5. ročníku i 9. ročníku shodný - nejpozději do 2. března 2020! Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy (každý den v době 7:00 - 15:00 hodin, a to i ve dnech jarních prázdnin) nebo ji zaslat poštou na adresu Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 440 01 Louny.

Přihlášky se podávají na speciálním tiskopisu (formuláři). Pokud vám přihlášku ze svého informačního systému nevytiskne přímo základní škola, kterou navštěvujete, můžete si v následujícím odkazu stáhnout formulář přihlášky formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole (nebo zde) platný pro tento rok. Současně zveřejňujeme vzor vyplněné přihlášky - pro uchazeče z 5. ročníku a pro uchazeče z 9. ročníku.

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, nepožadujeme. Přihláška, zejména informace o dosavadním prospěchu na základní škole, však musí být potvrzena razítkem a podpisem ředitele základní školy, ze které se uchazeč ke studiu na střední škole hlásí.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete ve složce Přijímací řízení.

11. 2. 2020
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU NA LOUNSKÉM GYMNÁZIU

Dobrodružství, vytrvalost, pomoc druhým. To vše, a ještě více se skrývá za prestižním vzdělávacím programem pro mladé lidi ve věku 14-24 let. Cílem projektu, založeného již v roce 1956 princem Philiphem, vévodou z Edinburghu a manželem britské královny Alžběty II., je podpora mladých lidí v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. Naše škola se v tomto školním roce stala jedním z certifikovaných center programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke´s of Edinburgh International Award, zkráceně DofE) v České republice.

Pokud toužíš zažít něco netradičního, posouvat své hranice, pomáhat druhým a především prožít spoustu nezapomenutelných zážitků, máš jedinečnou šanci. Již v březnu tohoto roku se v prostorách školy uskuteční první informativní schůzka se zástupci i účastníky projektu, kde se dozvíš všechny potřebné informace. Rozhodneš-li se do programu zapojit, nic nebrání tomu se již od dubna tohoto školního roku spolu s vedoucím programu a ostatními spolužáky vydat na cestu za získáním bronzové, stříbrné nebo zlaté ceny. Těšíme se na Tebe.

Mgr. Jana Blábolilová, vedoucí projektu DofE na GVH Louny

Zobrazit podrobnosti   ►

10. 2. 2020
LOUNY ZA PRVNÍ REPUBLIKY

To je název přednášky a obrazové prezentace, která obohatila výuku (nejen) českého jazyka ve třídách 3.A4 a 7.A8 ve dnech 29. ledna, resp. 4. února 2020. Paní Mgr. Jitka Andrlová v rámci svého studia na pedagogické fakultě zpracovala diplomovou práci právě na toto téma a výsledky své práce, obohacenými o spoustu leckdy ještě nepublikovaných fotografií z rodinného archivu, doplnila znalosti žáků nejen o období první republiky obecně, ale zejména s důrazem na proměny města, ve kterém všichni studují a většina i bydlí.

Přednáška se setkala s velmi kladným přijetím. Níže připojujeme postřehy a reakce aslespoň některých studentů.

Mgr. Jitce Andrlové děkujeme nejen za poutanou prezentaci, ale i za laskavé zapůjčení některých z fotografií ke zveřejnění na našem webu.

Zobrazit podrobnosti   ►
Prvni republika_01
Prvni republika_04
Prvni republika_06
Prvni republika_07
Prvni republika_08

7. 2. 2020
SOUTĚŽ "V PŘÍRODĚ NERISKUJ!"

Každoroční soutěž pro žáky základních školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií "V přírodě neriskuj!", která je určena pro tříčlenná družstva žáků ve věku do 15 let, letos  proběhla ve středu 5. února 2020 na ZŠ a MŠ Kapitána Otakara Jaroše. Letošní ročník soutěže byl již šestnáctý a stejně jako v předchozích letech byl pořadatelem Junák - český skaut pod vedením Franty Pošťáka Pospíšila.

Studenti našeho gymnázia se soutěže účastní pravidelně každým rokem a soutěž patří mezi velmi oblíbené, neboť soutěžící se v jejím průběhu dozví spoustu zajímavostí o Lounech a jeho okolí, o ekologii a poznávání hub, rostlin a živočichů našeho okolí. V neposlední řadě se i přiučí tomu, co se vyučuje v hodinách biologie. Každý si navíc odnese věcnou cenu.

Letošní ročník patří pro nás mezi velmi úspěšné. Krásné druhé místo si totiž vybojovala děvčata z tercie: Alexandra Vitmayerová, Nela Kernerová a Magdalena Zouharová. Patří jim velká gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy. Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni zúčastnění žáci lounského Gymnázia Václava Hlavatého. 

Mgr. Marcela Krupková

Zobrazit podrobnosti   ►
VPN_družstva
VPN_otázky
VPN_druzí
VPN_třetí

5. 2. 2020
NAŠI ŠACHISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

V úterý 28. 01. 2020 proběhlo v Kulturním domě Zastávka v Lounech krajské kolo přeboru škol v šachu, které organizoval Dům dětí a mládeže Postoloprty. Soutěž šachistů proběhla v příjemném prostředí a za velkého soustředění všech účastníků. Naše škola využila „domácího prostředí“ a vyslala do turnaje dvě družstva – družstvo A, které postoupilo z okresního kola, a družstvo B, které postoupilo díky divoké kartě přidělené pořadatelem. Obě družstva soutěžila v kategorii středních škol, ve které bylo celkem 12 týmů.

Papírově silnější družstvo A bojovalo ve složení Matyáš Černíček – 6.A8, Zdeněk Košťál – 4.A4, Adam Žáčik – 4.A8, Jakub Udržal – 5.A8, a dosáhlo na velmi dobré 6. místo. Družstvo B usilovalo o dobrý výsledek ve složení Youssef El Frem – 4.A8, Vojtěch Kryštof Černý – 5.A8, Josef Kerner – 5.A8, Miroslav Aksamit - 4.A4, a umístilo se na krásném 7. místě. Všichni hráči zaslouží pochvalu za přístup, bojovnost a celodenní soustředění na hru, která začala před 10. hodinou dopolední a skončila v půl čtvrté odpoledne. Zvláštní ocenění zaslouží Jakub Udržal, který byl na 4. šachovnici vyhlášen nejlepším hráčem turnaje se ziskem 7 bodů ze 7 utkání.

V šachu máme na škole velmi dobrou základnu, ze stávajících hráčů odchází pouze dva maturanti, takže věřím v úspěšné pokračování i v příštím školním roce.

KP ŠACHY 1
KP ŠACHY 2
KP ŠACHY 3

11. 12. 2019
DÍVKY GVH LOUNY JSOU OSMÉ NEJLEPŠÍ ATLETKY V REPUBLICE!

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v Ostravě uskutečnilo republikové finále 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. Do vítkovické atletické haly se sjely nejúspěšnější týmy dívek a chlapců krajských kol z celé republiky. V každé kategorii se mezi sebou utkalo šestnáct družstev středních škol v sedmi atletických disciplínách.

Dívčí tým naší školy ve složení Natálie BeckertováTereza DivišováTereza DörflerováVeronika GötzováPetra HelebrantováAnna HvězdováKarolína JánskáZuzana Porubčanová a Lucie Rychtaříková se svými výkony dokázal probojovat do prvé poloviny zúčastněných družstev a s s celkovým ziskem 8 400 bodů se stát 8. nejlepším družstvem v celostátní úrovni.

Zobrazit podrobnosti   ►

20. 11. 2019
VÝLET DO POLSKÉ HISTORIE - WYCIECZKA DO HISTORII POLSKI

  Ve dnech 11. – 17. května 2020 se uskuteční týdenní poznávací (především historicky zaměřený) zájezd do Polska, který jsme pro studenty našeho gymnázia připravili ve spolupráci s cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport s. r. o. (www.objevtepolsko.cz). Trasa zájezdu počítá s návštěvami Krakova, Osvětimi, Varšavy, Gdaňsku, Biskupina, Toruně a Wroclavi, její rámcový denní program najdete v přiloženém letáku.

Zájezd nabízíme všem studentům, účast na něm není ohraničena věkem či ročníkem, maximální počet účastníků je omezen na 50 studentů. Cena zájezdu činí 8.490 Kč, je možno ji zaplatit ve třech splátkách.

Pokud se chceš zájezdu zúčastnit, vyplň přiloženou závaznou přihlášku a odevzdej do 06. 12. 2019 do kanceláře školy nebo svému vyučujícímu dějepisu.

Přihlášené účatníky žádáme o úhradu 1. zálohy ve výši 3.000,- Kč v termínu do 15. 12. 2019. Děkujeme. Úhradu lze provést:

  • bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu 123-935640257/0100; platbu prosím, označte "Polsko + Příjmení a jméno" (účastníka zájezdu) nebo
  • v hotovosti do pokladny v kanceláři školy - v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin

Bližší informace: VYLET_DO_HISTORIE_POLSKA

Přihláška - nezletilí žáci: .docx.pdf
Přihláška - zletilí žáci: .docx.pdf

01. Krakow
02. Wawel
03. Kazimierz
04. Osvětim
06. Varšava_Staré město
07. Muzeum varšavského povstání
08. Westerplatte
09. ORP Blyskawica
10. Gdaňsk
11. Sopoty
12. Malbork
13. Torun
14. Biskupin
15. Wroclaw

22. 10. 2019
ABSOLVENTI LOUNSKÉHO GYMNÁZIA VÁCLAVA HLAVATÉHO BUDOU MÍT SVŮJ PLES!

Rádi se připojujeme k pozvánce na první Absolventský ples Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, který se bude konat v sobotu dne 23. listopadu 2019 v kulturním domě Zastávka v Lounech. Dveře kulturního domu se pro návštěvníky otevřou od 19:00 hodin, program plesu pak začne od 20:00 hodin.

Společenskou akcí bude účastníky slovem provázet moderátor Radek Jirgl, k tanci a poslechu bude hrát českobudějovická hudební skupina YAMABEND. Dle příslibu organizátorů, agentury Party rebels, čeká plesající absolventy bohatý program, během nějž nebude nouze o zajímavá vystoupení, některá údajně přímo z řad absolventů gymnázia. Součástí programu budou i body, při nichž budou absolventi vtaženi do současného dění na gymnáziu.

Cílem organizátorů je vytvořit nostalgickou atmosféru při setkání s bývalými spolužáky i obnovení případně ztracených kontaktů. Chcete-li se proto na plese setkat se svými spolužáky a kamarády z dob studií na gymnáziu, dejte jim o akci vědět!

Další informace k plesu absolventů najdete na na stránce https://www.plesgvh.com/ nebo
https://www.facebook.com/events/2507693922622971/, kde si můžete prohlédnout i pozvánkový trailer.

Vstupenky je možné objednávat telefonicky na čísle 725 977 352 nebo e-mailem na adrese info@partyrebels.cz; jejich osobní odběr je pak možný na adrese: Louny, 5. května 161, a to každý všední den v době od 9:00 do 15:00 hodin, popř. v jiném čase po předchozí domluvě na shora uvedeném telefonním čísle. Cena vstupenek činí 290,- Kč (k sezení), resp. 250,- Kč (k stání).

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!

Zobrazit podrobnosti   ►

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12

18. 10. 2019
MONTAIGNOVA CENA

Pokud se blíže zajímáš o některou z románských literatur (francouzská, španělská, italská portugalská), mohla by tě zajímat soutěž Montaignova cena za nejlepší studentský esej, kterou vyhlásila Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s literárním portálem iLiteratura a časopisem Host.

Cena se bude udílet v kategoriích:

  • student/studentka SŠ
  • student/studentka bakalářského programu na VŠ
  • student/studentka navazujícího magisterského programu na VŠ

Organizátoři se těší na práce, které je okouzlí osobitou interpretací, originálním pohledem, duchaplností a vtipem.

Informace též webu soutěže: https://romanistika.upol.cz/montaignova-cena/montaignova-cena/

Zobrazit podrobnosti   ►

3. 10. 2019
DVA POSTUPY NA REPUBLIKOVÁ FINÁLE VE DVOU DNECH? JDE TO...

Famózní výkon předvedla v tomto týdnu děvčata reprezentující naše gymnázium ve školních sportovních soutěžích AŠSK - v Přespolním běhu a ve 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. V obou soutěžích se jim suverénně podařilo postoupit z okresních kol do krajského finále. To v přespolním běhu se konalo ve středu 2. října 2019, atletický pohár pak hned ve čtvrtek 3. října 2019. V obou závodech družstva našich dívek zvítězila, a tak jejich jízda soutěžemi bude pokračovat i na republikové úrovni: 17. října 2019 vyrazí na republikové finále v přespolním běhu do Malšovy Lhoty u Hradce Králové a 5. prosince 2019 je v Ostravě - Vítkovicích čeká souboj s vítězkami ostatních krajských kol při republikovém finále Středoškolského atletického poháru.

K dosaženému výsledku všem děvčatům rádi gratulujeme a do obou republikových závodů jim přejeme hodně úspěchu!

Přespolní běh:  Petra Helebrantová, Zuzana Porubčanová, Barbora Parmová, Natálie Buchcarová, Anna Hvězdová, Tereza Sajdlová
Středoškolský atletický pohár: Tereza Divišová, Petra Helebrantová, Natálie Beckertová, Zuzana Porubčanová, Anna Hvězdová, Naděžda Salačová, Veronika Götzlová, Katka Pospíšilová, Natálie Buchcarová, Tereza Dörflerová, Lucie Rychtaříková, Lucie Strnadová

Opomenout rozhodně nehodláme ani naše chlapecká družstva, kterým se po ovládnutí okresních kol v obou soutěžích rovněž podařilo postoupit do krajských finále. Zde už naši reprezentanti přes výborné výkony (např. Jan Hřích svým individuálním výkonem obsadil 1. místo mezi jednotlivci) bohužel našli své přemožitele a z krajských závodů se vrátili shodně s umístěním na 5. místě. I to je je na krajské úrovni výsledek hodný obdivu a uznání a i chlapcům k jejich výkonům i výsledkům gratulujeme.

Přespolní běh: Jan Hřích, Tomáš Borl, Ondřej Kocourek, Martin Čonka
Středoškolský atletický pohár: Jan Hřích, Filip Chaloupka, Martin Čonka, Ondřej Kocourek, Pavel Mundok, Jan Červa, Jindřich Krupka, Jan Šíma, David Marek, Jakub Vohánka, Jakub Mrvík

Všem jmenovaným současně děkujeme za vynikající reprezentaci Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.

Zobrazit podrobnosti   ►

11. 9. 2019
OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - REKONSTRUKCE DVORNÍ FASÁDY

Od pondělí 16. 09. 2019 se z části budovy GVH Louny znovu stane staveniště a v důsledku toho dojde k částečnému omezení provozu školy. Stavební firma Lounská stavební, spol. s r. o. zahájí další fázi rekonstrukce dvorní fasády objektu, která naváže na již dříve realizované opravy. Z bezpečnostních a provozních důvodů bude po celou dobu probíhajících prací (plánovány jsou na dobu cca od 16. 09. do 08. 12. 2019) pro vstup do školy zcela uzavřen a uzamčen zadní vchod, strženy budou přístřešky zakrývající parkovací místa pro kola a motocykly, pro parkování bude nepřístupné i asfaltové prostranství (hřiště) před levým křídlem budovy.

ŽÁCI TAK BUDOU MOCI DO ŠKOLY VSTUPOVAT VÝHRADNĚ HLAVNÍM VCHODEM.

Respektujte, prosím, dočasná omezení vyvolaná rekonstrukčními pracemi a pohybem vozidel, stavební techniky i pracovníků realizační firmy ve vnějších a částečně i vnitřních prostorách školy.

Děkuji za pochopení,

Daniel Syrovátko

9. 9. 2019
ZMĚNA PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ A HESEL PRO VSTUP DO BAKALÁŘŮ

V souvislosti s rozšířením modulů využívaných v informačním systému Bakaláři a oddělením komunikačních cest mezi školou a žáky a jejich zákonnými zástupci byla dnes, tj. v pondělí 09. 09. 2019 provedena změna přihlašovacích údajů a hesel pro vstup do informačního systému Bakaláři. Každému žákovi (s výjimkou žáků tříd 1.A8 a 1.A4, kteří údaje obdrželi již na informační schůzce před prázdninami, a zletilých žáků 8.A8 a 4.A4) bylo vygenerováno nové přihlašovací jméno a heslo do webové aplikace Bakalářů, stejné údaje byly vygenerovány pro zákonné zástupce. Distribuci nových přihlašovacích údajů zajišťují třídní učitelé.

Přihlásit do webové aplikace se můžete zde.

Děkujeme za pochopení. 

10. 9. 2019
CAMBRIDGESKÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY - PRETESTY

Dne 02. 10. 2019 od 14.30 hodin se na naší škole budou konat pretesty na Cambridgeské jazykové zkoušky úrovně B2 a C1. Akci pořádá předmětová komise anglického jazyka GVH Louny ve spolupráci s akreditovaným zkušebním centrem na Gymnáziu Teplice.

Zájemci z maturitních ročníků a pokročilí ze 3A/4 a 7A/8 se přihlásí svým vyučujícím anglického jazyka a předem si zvolí svou testovanou úroveň. Poplatek 200,- Kč bude hrazen v den konání pretestů přímo Mgr. L. Boehmové, zadavatelce a hodnotitelce testů.

Přihlášení k pretestům je závazné, studenti budou uvolněni z odpolední výuky.

Předmětová komise AJ

9. 9. 2019
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TOM SAWYER

Dne 21.10. 2019 navštívíme divadelní představení Tom Sawyer v Salesiánském divadle v Praze Kobylisích. Představení je určeno pro žáky tříd 3A/4 a 7A/8 a žáky semináře KAJ z maturitního ročníku.

Odjezd je v 9.45 hodin z Komenského náměstí (u České pojišťovny, naproti Bille), příjezd do 16.00 hodin. Cena představení je 180 Kč, celkem vybíráme 300 Kč (včetně dopravy) nejpozději do 20. 09. 2019.

Představení je celé v anglickém jazyce s herci - rodilými mluvčími z divadelního souboru TNT Theatre Britain.

Bližší informace najdete na https://www.english-theatre.cz/tom-sawyer.html.

Předmětová komise Aj

25. 7. 2019
MZ 2019 - PODZIMNÍ TERMÍN

V sekci ŠKOLNÍ ROK / MATURITY (https://www.glouny.cz/?s=maturity) jsme aktualizovali údaje pro podzimní termín maturitní zkoušky 2019.

2. 9. 2019
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Po několika letech bude na našem gymnáziu ve školním roce 2019/2020 opět vyučován předmět Zdravotní tělesná výchova. Tento předmět bude otevřený pro všechny studenty a studentky naší školy, jimž změněný zdravotní stav potvrzený lékařem neumožňuje absolvovat běžné hodiny tělesné výchovy a zatěžovat organismus zvýšenou tělesnou námahou předpoládanou a požadovanou při tělesné výchově. Do zdravotní tělesné výchovy mohou být zařazeni i žáci, kteří byli uvolnění z výuky (běžné) tělesné výchovy. Zdravotní tělesnou výchovu bude vyučovat Mgr. Martina Zabloudilová.

Žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy najdete u tohoto příspěvku nebo zde; v případě zájmu ji spolu se stanoviskem a doporučením lékaře podejte prostřednictvím vyučující tělesné výchovy řediteli školy v termínu do 11. 09. 2019, nebo co nejdříve poté, co vznikne důvod pro zařazení do tohoto předmětu.

Zobrazit podrobnosti   ►

2. 9. 2019
I konec školního roku přinesl další úspěchy na poli fyziky

V závěrečné části školního roku jsme se zúčastnili dalších fyzikálních soutěží. Naši studenti navázali na úspěchy předchozích kol a dali o sobě důrazně vědět.

Zobrazit podrobnosti   ►

27. 6. 2019
NAŠE CHEMIE - NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

V právě končícím školním 2018/2019 roce dosáhli studenti Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, znamenitých úspěchů v soutěžích oboru chemie.

V první řadě se to týká studenta kvarty Jakuba Hadače, který stylem „přišel – viděl – zvítězil“ ovládl nejen okresní kolo již 55. ročníku Chemické olympiády kategorie D, ale dokonce i kolo krajské. Jemu zdatně sekundoval spolužák ze stejné třídy Jan Valenta, vítěz školního kola, držitel 2. místa v okresním kole a úspěšný řešitel krajského kola téže soutěže (9. místo v KK). Zástupkyní dívek kvarty je Šárka Bláhová, která v okresním kole zůstala těsně čtvrtá, a tudíž bez možnosti postoupit dále. – Škoda, že celostátní kolo ChO se v kat. D nepořádá, jistě by bylo zajímavé sledovat další cestičky osudu nesmírně talentovaného Jakuba Hadače????

V jiné soutěži, která nese název Krajská odysea, se v sekci chemie naši zástupci také neztratili. V okresním kole soutěže se totiž družstvo ve složení David Phan (3A.4) a Petra Jelínková (2.A4) spolu se 2 žáky ze ZŠ Postoloprty hned napoprvé stali vítězi s právem postupu do krajského finále (to se bude konat až na podzim 2019).

Všem výše jmenovaným studentkám a studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší chemie, blahopřejeme ke skvělým výsledkům a budeme jim držet palce v dalším školním roce.

Za předmětovou komisi chemie Ing. Hana Csonková

27. 6. 2019
KROUŽEK BRIDŽE

Kroužek bridže na naší škole začal pracovat v říjnu 2018. Do kroužku začali chodit žáci převážně z primy a tercie našeho gymnázia. V začátcích jsme se seznámili s karetní hrou bridž, s jejími základy. Průvodcem byla desková hra na minibridž.

Do konce školního roku jsme absolvovali tři turnaje.

První z nich se odehrál 2. března 2019 v Mikulášovicích. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků naší školy a soupeři byli žáci ze základní školy v Mikulášovicích a Mensa gymnázia z Prahy. Z tohoto turnaje jsme si odvezli 1. místo zásluhou Martina Götzla a 2. místo díky Williamu Václavu Johnstonovi. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/356?fbclid=IwAR0mVbqmZpDIKGrIw-TueV8uoPPHsKhd5cre-6GmjTdFdFBDActNY1qtcx8

Druhý turnaj se konal 11. dubna 2019 na našem gymnáziu. Účastníky z minulého turnaje doplnili ještě žáci z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze a ZŠ Rumburk. Tento turnaj vyhrál William Václav Johnston z našeho gymnázia. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/372?fbclid=IwAR32K40luUyGT1gZNZYOLIQFj5Cid4JMMbEu6o3QAFr8UOqiOGh3_5AITT4

Po turnaji v Lounech se hráči, kteří zvládali minibridž, začali učit klasický bridž s licitací. Bohužel jsme už neměli dost času na procvičení a na poslední turnaj jsme jeli s pocitem, že nic neumíme.

Poslední turnaj spojený se soutěží škol se hrál v klubu BKP Praha. Zúčastnili se ho hráči z námi známých škol, nepřijelo družstvo z Rumburka. Tentokrát se nám první místo nepodařilo obsadit, ale skvělý závěr Josepha El Frema nám přinesl druhé místo a celkové vítězství mezi školami.

http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/409

Příští rok plánujeme kroužek ve čtvrtek, kdy nám výuku přijde podpořit Ing. Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu, juniorský mistr světa a profesionální hráč a trenér. Máme se na co těšit!

Mgr. Hana Lukšová – vedoucí kroužku

 

18. 6. 2019
CELOSTÁTNÍ FINÁLE SOUTĚŽE EUROREBUS - VYNIKAJÍCÍ 3. MÍSTO KVARTY!

V úterý 18. června 2019 proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze celostátní finále soutěže Eurorebus. V kategorii ZŠ 02 nás velmi úspěšně reprezentovala kvarta, která obsadila fantastické 3. místo. Družstvo kvarty (Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta) získalo stejný počet bodů jako vítězové. O pořadí ma prvních třech místech rozhodl čas odevzdání. Přestože chybělo k celkové výhře velmi málo, tak je i 3. místo obrovským úspěchem. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zobrazit podrobnosti   ►

17. 6. 2019
UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V menu PRO ŽÁKY, sekci Učebnice najdete přehled učebnic aktualizovaný pro školní rok 2019/2020.

30. 5. 2019
NAŠI PRIMÁNI ÚSPĚŠNÍ VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE ADAMA RIESSE

S vavříny se z finále mezinárodní matematické soutěže Adama Riesse, které se konalo ve dnech 24. - 25. 05. 2019 v německém Annabergu, vrátili zástupci našeho gymnázia: studenti primy Jan Libus a Kateřina Anglettová. Mezi 40 účastníky finálového kola soutěže určené pro studenty 5. tříd v německých spolkových zemích Sasko, Bavorsko (část Oberfranken) a Durynsko a pro studenty prim gymnázií Ústeckého kraje se Jan Libus umístil na vynikajícím 3. místě, Kateřina Anglettová pak s minimální bodovou ztrátou na 4. místě.

Úspěch je to veliký, oběma našim primánům k němu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zobrazit podrobnosti   ►

16. 5. 2019
KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY V REŽII NAŠICH STUDENTŮ

 

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Drahomír Zrůst.

22. 4. 2019
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM

Další osobností, s níž se studenti našeho gymnázia budou moci setkat, je Jiří Padevět, ředitel nakladatelsví Academia a autor řady publikací mapujících zejména protektorátní a poválečnou českou historii: Průvodce protekorátní Prahou: místa - události - lidé (cena Magnesia Litera - Kniha roku 2014), Anthropoid, Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Za dráty: tábory v období 1938 - 1945 na území dnešní České republiky nebo Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 

Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v učebně č. 7 od 14:00 hodin a zveme na ni nejen zájemce o moderní českou historii.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300045-jiri-padevet/

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 3. 2019
BESEDA S ERIKEM TABERYM

V úterý 26. března 2019 se od 14:00 hodin v učebně č. 7 uskuteční beseda Erika Taberyho se studenty našeho gymnázia. Erik Tabery je český novinář a publicista - je šéfredaktorem časopisu Respekt a mj. autorem knihy Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, která se stala knihou roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za rok 2019.

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 3. 2019
25 LET PARTNERSTVÍ S LYCÉE JOFFRE

25 let partnerství - přátelství s Lycée Joffre ve francouzském Montpellier

18. března uplyne přesně 25 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier.

Když jsem s nimi v březnu roku 1994 po dvou letech intenzivních příprav  odjížděla na první výměnný pobyt do Francie, určitě jsme nikdo netušili, že právě tady začíná jedno krásné a teď už neuvěřitelných 25 let trvající přátelství mezi českými a francouzskými studenty, kolegy a samozřejmě naší školou a Lycée Joffre.

Zobrazit podrobnosti   ►

21. 2. 2019
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - OKRESNÍ KOLO 2019

V letošním roce byli studenti GVH opět velice úspěšní v SOUTĚŽI V ANLICKÉM JAZYCE na úrovni okresního kola. Ve dvou postupových kategoriích jsme získali 1. místa,  tudíž dva naši studenti budou reprezentovat lounský okres v krajském kole. Je to Natálie Kučerová v kategorii 2B a Zdeněk Košťál v kategorii 3A. V těchto kategoriích jsme získali i obě druhá místa, tedy náhradníky do krajského kola, kterými jsou Michael Křivan ve 2B a Pavel Hrdlička ve 3A.

Letošní ročník soutěže je obzvlášť pozoruhodný i dalšími výsledky GVH v nejstarší kategorii 3A, neboť kromě 1. a 2. místa získali naši studenti i 3. a 4.-5. místo – Matyáš Daďuk, Marek David a Jakub Vohánka.

Velkým příslibem budoucích úspěchů jsou i další umístění. V kategorii 1B:  4.-5. místo Tomáš Hořejší, 6. místo Josef Frolík a 7. místo Jan Libus, ve 2B: 5. místo Kateřina Srbecká.

Všem studentům gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci a vítězům držíme palce do krajského kola.

Za Komisi anglického jazyka Mgr. Alice Studenovská

20. 2. 2019
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). V první šestce ještě byli Jiří Maurer (5. v kategorii D) a Vojtěch Horčička (6. v kategorii B) 

Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

15. 1. 2019
BEST IN ENGLISH

Naše škola se  v letošním roce zapojila do 8. ročníku mezinárodní jazykové soutěže Best In English, určené pro studenty středních škol a gymnázií. Soutěže, která probíhala online po celém světě 30. listopadu 2018, se zúčastnilo 922 středních škol a 21 110 studentů ze 30 zemí; v rámci České republiky, kde soutěž probíhá pod záštitou MŠMT ČR, to bylo 341 škol a 8 437 studentů. 

 Lounské Gymnázium Václava Hlavatého se umístilo na 6. místě v Ústeckém kraji (mezi 29 zapojenými školami), 67. místě v rámci České republiky a na 171. místě globálně. Nejlepšího výsledku mezi našimi studenty dosáhl Martin Pich (4.A4), který získal 110,5 bodu a umístil se na vynikajícím 62. místě v České republice (a celkovém 227. místo ve světě). Dalšími úspěšnými soutěžícími byli Anabela Košútová (2.A4; 107,5 bodu, 160. místo ČR, 573. místo svět), Pavel Hdlička (7.A8; 104 body, 352. místo ČR, 1119. místo svět), Karolína Borlová (7.A8; 101,5 bodu, 596. místo ČR) a Jakub Vohánka (3.A4; 98 bodů, 973. místo ČR). 

Všem 30 účastníkům soutěže z naší školy děkujeme za účast a zejména shora jmenovaným gratulujeme k výbornému výsledku!

16. 5. 2019
Krajské kolo Astronomické olympiády v režii našich studentů

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst.

zavřít
Probíhá přenos dat...