Ondřej Kopecký
Místní soutěž
1. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Martin Borl
Místní soutěž
2. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Viktorie Šilhartová
Celostátní kolo
4. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Štěpán Kraus
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost
Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

20. 9. 2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE NA PÁTEK 29. ZÁŘÍ 2023

Ředitel školy vyhlašuje

z provozně-organizačních důvodů s využitím ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

na den 29. září 2023 (pátek) volno pro žáky školy (tzv. ředitelské volno).

V Lounech dne 20.09.2023

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

17. 9. 2023
PŘIJĎTE SI ZMĚŘIT IQ!

Jako škola spolupracující s MENSOU ČR i letos organizujeme dobrovolné testování IQ. MENSA je mezinárodní organizace sdružující osoby s vysokou inteligencí (s hodnotou IQ od 130 bodů výše, jedná se o cca 2 % populace). Pokud vás tedy zajímá, zda se i vy můžete stát jejím členem, přijďte se otestovat! Testování osobně zajišťují pracovníci MENSY ČR, výsledek testu obdrží pouze testovaný, popř. jeho zákonný zástupce. Za vlastní organizaci testování ve škole odpovídá Mgr. Hana Lukšová, na kterou se můžete obracet s případnými dotazy či nejasnostmi.

Letošní testování se uskuteční v pondělí 25. září 2023 od 9:00 hodin (pro studenty a zaměstnance naší školy) a od 15:00 hodin pro veřejnost (pro děti i dospělé). Test trvá cca 40 minut. Pro žáky a zaměstnance našeho gymnázia je test zpoplatněn částkou 300 Kč, pro veřejnost činí cena 500 Kč.

K testování je třeba se přihlásit online přihláškou na intranetu MENSY ČR, kde najdete i pokyny z zaplacení poplatku. Odkaz na elektronickou přihlášku najdete zde:

Testování IQ je jednou z metod identifikace nadání, přivítáme proto pochopitelně, budou-li nás studenti o svém úspěšném výsledku informovat.

12. 9. 2023
ZÁJEZD DO EDINBURGHU - ČERVEN 2024

Milí studenti, vážení rodiče,

v těchto dnech pobývá skupina 55 studentů na jazykovém a poznávacím zájezdu ve Skotsku. Přestože je to skupina početná, nemohli jsme všem přihlášeným zájemcům o tento zájezd vyhovět, a proto jsme s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o., již v minulém školním roce dojednali termín dalšího zájezdu do Edinburghu a tímto nabízíme možnost se na něj přihlásit.

Zájezd British Council – výuka angličtiny v Edinburghu se uskuteční v termínu 16. – 23. června 2024. Jeho program a podmínky organizace najdete zde: Edinburgh_2024; cena  činí 15 990 Kč (splatná bude ve třech zálohových platbách); maximální počet účastníků bude 45 studentů.

Nabídka je určena všem studentům našeho gymnázia, kteří na něj budou moci závazně přihlásit prostřednictvím elektronické PŘIHLÁŠKY, která bude zpřístupněna v pátek 15. září 2023 v 16:00 hodin a otevřena bude do 29. září 2023 do 23:00 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst bude pro zařazení zájemce mezi účastníky zájezdu rozhodující pořadí sestavené chronologicky podle data a času odeslání přihlášky. Přednostní právo na zařazení budou mít ti zájemci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit právě probíhajícího zájezdu - i oni se však musí znovu přihlásit a svůj zájem o účast tím potvrdit!

4. 9. 2023
FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT NA GVH LOUNY

V týdnu 18.12. – 22.12.2023 budeme na našem gymnáziu pořádat premiérový ročník filmového festivalu JEDEN SVĚT NA GVH LOUNY 2023.

Festival bude součástí projektu „Jeden svět na školách“ a půjde tak o vzdělávací akci, při níž je studentům zprostředkováno jimi navržené téma, které je reflektováno napříč všemi ročníky školy. Téma by mělo mít výrazné přesahy do společenských věd a mediální výchovy. Náš festival bude mít podobu třídenní akce, která v posledním předvánočním týdnu nahradí běžné vyučování.

Rádi bychom festival koncipovali jako studentskou záležitost. Vyhlašujeme proto VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE FESTIVALU, jehož úkolem bude festival připravit a zajistit jeho realizaci. Do výběrového řízení se může přihlásit kterýkoliv student GVH Louny nejpozději do 24. září 2023. Výběrové řízení pak proběhne 2. října 2023.

Přihlašovat se můžete zde: PŔIHLÁŠKA, popř. si načtěte připojený QR kód.

Bližší informaci najdete v sekci JEDEN SVĚT NA GVH LOUNY.

 

1. 9. 2023
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, NÁBĚH VÝUKY

Milí studenti, vážení rodiče,

upřesňujeme organizaci začátku školního roku 2023/2024 a náběh výuky pro jednotlivé třídy (níže zobrazit podrobnosti).

Současně upozorňujeme, že z důvodů prací na opravě střechy jsme nuceni dočasně omezit provoz školy v následujícím rozsahu:

 • VSTUP DO ŠKOLY BUDE MOŽNÝ POUZE HLAVNÍM VCHODEM z Poděbradovy ulice; do 15.09.2023 bude vstup z vestibulu do budovy volně průchozí
 • ZADNÍ VCHOD ZE DVORA A CELÉ BOČNÍ SCHODIŠTĚ BUDE VYHRAZENO POUZE PRO POTŘEBY STAVBY; žáci ani zaměstnanci školy jej nebudou moci používat
 • ČÁST ŠKOLNÍHO DVORA BUDE OHRANIČENA JAKO SOUČÁST STAVENIŠTĚ se zákazem vstupu pro žáky i zaměstnance školy 

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že po rozsáhlejší aktualizaci informačního systému Bakaláři se změnila adresa přihlašovací stránky do webové aplikace Bakalářů. Do ní se nyní přihlásíte na stránce https://gvhlouny.bakalari.cz/.  

Omlouváme se za dočasná omezení a děkujeme za jejich pochopení a respektování.

Zobrazit podrobnosti   ►

28. 8. 2023
ADAPTAČNÍ KURZY 2023

V sekci Pro žáky / Chystané akce jsme pro žáky tříd prvního ročníku čtyřletého (1.A4) a pátého ročníku osmiletého gymnázia (5.A8 - kvinta) zveřejnili informace a pokyny k adaptačnímu kurzu, který je pro ně připraven ve dnech 4. - 6. září 2023.

Pokyny ke svému adaptačnímu kurzu ve dnech 6. - 8. září 2023 tamtéž najdou i primáni osmiletého gymnázia a jejich rodiče.

S případnými dotazy či nejasnostmi se obracejte na třídní učitele.

7. 7. 2023
INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Během letních prázdnin od 4. července do 18. srpna 2023 bude provoz školy a kanceláře školy z organizačních důvodů omezen na dobu od 9:00 do 11:00 hodin

V případě potřeby doporučujeme školu kontaktovat telefonicky na tel. čísle 415 652 324; při osobní návštěvě použijte vedlejší vchod v Poděbradově ulici, zvoňte na hospodářku nebo na ekonomku školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pohodové letní dny! 

21. 7. 2023
INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

Ve čtvrtek 15. června 2023 jsme uspořádali informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia a jejich zákonné zástupce. Na schůzkách prezentované nformace o organizaci studia, začátku školního roku 2023/2024 a vybraných aktivitách školy si můžete projít zde:

8. 6. 2023
INFORMACE K POZNÁVACÍMU ZÁJEZDU DO POLSKA

Ve dnech 12.06. - 14.06.2023 vyrážíme na třídenní zahraniční poznávací zájezd do Polska, našimi hlavními cíli jsou zejména historické části Krakova, areály koncentračních táborů Osvětim I a II a solný důl ve Věličce.

Bližší informace k zájezdu - zejména pro účastníky - jsou uvedeny níže: rozklikněte Zobrazit podrobnosti. 

Zobrazit podrobnosti   ►

26. 5. 2023
VELKÉ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ SE BLÍŽÍ!

Ve čtvrtek dne 01.06.2023 se uskuteční informační schůzka pro účastníky zájezdu do Skotska (08.09. - 15.09.2023) a jejich rodiče a současně pro účastníky výměnného pobytu v Barendrechtu (17.09. - 23.09.2023) a jejich rodiče.

Schůzka se bude konat v učebně č. 28 od 16:30 hodinzhruba do 17:00 hodin informace o Skotsku, od 17:00 hodin o Barendrechtu. 

28. 4. 2023
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Milí uchazeči, vážení rodiče,

v sekci pro přijímací řízení - zde - jsme zpřístupnili výsledky přijímacího řízení po započítání bodů za všechna vyhlášená kritéria přijímacího řízení. Věnujte, prosím, krom samotného pořadí pozornost i doprovodnému vysvětlení a pokynům – usnadní to průběh dalšího řízení.

Pro další informace či vysvětlení mě můžete kontaktovat na tel. čísle 777 904 121 nebo e-mailem na adrese syrovatko@glouny.cz.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

25. 4. 2023
ČASOVÝ HARMONOGRAM KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Ve dnech 2. května - 4. května 2023 se konají didaktické testy společné části maturitní zkoušky, podrobnosti viz dále v časovém harmonogramu jednotllivých testů.

Podmínkou vykonání didaktických testů je ukončené studium, tj. uzavřené hodnocení za druhé pololetí školního roku 2022/2023 nejpozdějo do 28.04.2023. Pokud se student k didaktickému testu nedostaví, může omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy omluvu uzná, bude student moci vykonat danou zkoušku v náhradním termínu v dalším zkušebním období, tedy nejdříve v září 2023.

Časový harmonogram didaktických testů
Datum konání Zkušební předmět Čas zahájení Délka trvání Maximální bodový zisk Hranice úspěšnosti
2. květen 2023  matematika 8:00 135 minut 50 bodů 17 bodů
anglický jazyk 13:30 110 minut 95 bodů 42 bodů
3. květen 2023 český jazyk a literatura 8:00 85 minut 50 bodů 22 bodů
4. květen 2023 matematika rozšiřující 8:00 150 minut 50 bodů 17 bodů
francouzský jazyk 13:00 110 minut 95 bodů 42 bodů
Výsledky didaktických testů

Výsledky budou ze strany CZVV zpřístupněny řediteli školy 15. května 2023, studenti výsledek obdrží formou protokolu nejpozději 16. května 2023.

Pokud student u didaktického testu neuspěje, má k dispozici další 2 opravné termíny (zkoušku lze konat nejvýše 3x). Neúspěch v didaktickém testu společné části MZ nemá vliv na možnost vykonání písemných a ústních zkoušek profilové části MZ.

Povolené pomůcky k didaktickým testům
 • psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu - povolena nejsou gumovatelná pera!)
 • pro matematiku Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafického a programovacího režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
 • zakázáno je používání mobilních telefon, notebooků, netbooků, smartbooků, tabletů, speciálních hodinek s možností nahrání dat, bezdrátových sluchátek apod.; jejich použití bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel, pro které může být student vyloučen ze zkoušky 

12. 4. 2023
I NAŠI STUDENTI POMÁHALI UKLIDIT ČESKO

Studenti lounského Gymnázia Václava Hlavatého se již třetím rokem zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ta se letos konala v sobotu 1. dubna 2023. Uklízet přišlo přes 50 studentů gymnázia téměř ze všech tříd, nejmladšími byly žákyně primy, nejstaršími letošní maturanti. Další studenti se do úklidu zapojili v místech svého bydliště.

 

V Lounech jsme se zaměřili opět na velmi znečištěné lokality, a to podél železniční trati a na břehu Ohře před bývalou „vagonkou/Legiosem“ a za bývalým pivovarem kolem železniční trati a nad místní zahrádkářskou kolonií. Celkem jsme nasbírali přes 60 pytlů smíšeného odpadu plus další velkoobjemový odpad (pneumatiky, vany, kabely).

Děkuji všem zúčastněním za jejich elán a nasazení zlepšit naše životní prostředí. Poděkování patří také paní učitelce M. Krupkové za pomoc s organizací a dohledem, dále Městskému úřadu Louny, jmenovitě panu Ing. Z. Holbičkovi za poskytnutí sběrných pytlů a zajištění odvozu odpadu Technickou správou Města Louny, konkrétně panu V. Leštinovi.

Mgr. Lucie Rychtrová

legios 12
legios 11
sasa 5
legios 5
sasa1
sasa 3
sarka
pivovar 17
pivovar 8
pivovar 12
pivovar 13
pivovar 10
pivovar 6
Pivovar 1
pivovar 2
pivovar 4

10. 4. 2023
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA NAŠEM GYMNÁZIU

Díky zapojení našeho gymnázia do programu Šablony pro SŠ a VOŠ IOP Jan Amos Komenský jsme od března tohoto roku mohli ve škole zřídit novou pracovní pozici: pravidelně vždy v úterý a v pátek bude našim studentům a zaměstnancům k dispozici školní psycholog. Uvedené místo, kterým rozšiřujeme činnost školního poradenského pracoviště o psychologické služby, bude vykonávat Mgr. Darja Kovářová. Více informací a představení naší nové školní psycholožky najdete níže v podrobnostech tohoto příspěvku.

Mgr. Daniel Syrovátko

Zobrazit podrobnosti   ►

7. 3. 2023
POJEĎTE DO POLSKA!

Třídenní zájezd do Polska chystáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s.r.o., v týdnu od 09.05.2023. Cíli poznávacího zájezdu jsou především koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka, solné doly ve Věličce a Krakow s královským hradem Wawel. V případě, že by se z kapacitních důvodů nepodařilo rezervovat návštěvu Osvětimi v uvedeném termínu, uskuteční se zájezd v náhradním termínu – buď v týdnu od 29.05.2023, nebo v týdnu od 12.06.2023.

Cena zájezdu činí 5.690 Kč, jeho plánovaný program najdete zde: PROGRAM ZÁJEZDU. Maximální počet účastníků je omezen na 45 studentů, s přihláškou tedy neváhejte!

Vyzýváme tímto všechny zájemce o chystaný zájezd (nabídka je určena pro všechny studenty našeho gymnázia), aby se nejpozději do pondělí 13.03.2023 závazně přihlásili prostřednictvím elektronické přihlášky přístupné zde: PŘIHLÁŠKA.

Osvětim
Březinka
Wieliczka
Wawel1
Sukienica

20. 2. 2023
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášku ke vzdělávání-studiu ve střední škole je třeba podat ve škole nebo doporučeně (či jinak prokazatelně) odeslat poštou nejpozději do středy 1. března 2023! Později podané či odeslané přihlášky nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Osobně můžete přihlášku ve škole (ředitel školy, kancelář školy) podat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin, v pátek do 15:00 hodin. Informace k přihláškám, formuláře a vzory vyplněných přihlášek najdete na našich stránkách zde: https://www.glouny.cz/?s=367.

Budete-li mít při vyplňování přihlášky jakékoliv nejasnosti, kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 777 904 121 nebo e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz.

3. 2. 2023
INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZŠ

V sekci Školní rok / Přijímací řízení (https://www.glouny.cz/?s=366) jsme zveřejnili informace pro žáky 9. ročníku ZŠ, kteří se přihlásili do přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Lekce pro každý předmět budou probíhat ve dvou různých dnech, k lekcím ve vyhovujících termínech se přihlaste zde: https://forms.office.com/r/bc5Gt9Pgke.

17. 1. 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. LEDNA 2023


Podruhé v tomto školním roce otevřeme ve čtvrtek 19. ledna 2023 mezi 14:30 - 18:00 hod. dveře našeho gymnázia zejména uchazečům o studium na naší škole a jejich rodičům. Tentokrát krom možnosti seznámit se s prostředím školy, učiteli a žáky se zaměříme zejména na průběh blížícího se přijímacího řízení od vyplnění a podání přihlášky ke vzdělávání přes přijímací zkoušky až po výsledky přijímacího řízení. Připravený však máme i další program při prezentaci odborných učeben a jednotlivých předmětů.
 
PŘIJĎTE SE K NÁM VE ČTVRTEK 19. LEDNA 2023 PODÍVAT!
 
Prezentace z obou Dnů otevřených dveří:
 
 

24. 12. 2022
PF 2023

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, pohodové poslední dny tohoto roku a jen vše dobré do toho nadcházejícího 2023 Vám přejeme z Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.

16. 12. 2022
ZMĚNY V ÚVAZCÍCH OD 3. LEDNA 2023

S koncem prosince 2022 odchází na mateřskou dovolenou naše kolegyně Kateřina Hajmová a my jí přejeme do nové životní situace a role hodně štěstí! Na její dočasný odchod uprostřed školního roku však musíme reagovat, od 3. ledna 2023 proto provádíme změny v přidělení úvazků učitelů a tříd. Dosavadní úvazek Kateřiny Hajmové bude přerozdělen tak, že jednotlivé hodiny převezmou následující učitelé:

 • 2.A4 – matematika: Mgr. Jana Vlčková
 • 6.A8 – matematika: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
 • 8.A8 – seminář z matematiky: Mgr. Vlastimil Zlatohlávek (spojuje s 4.A4)
 • 8.A8 – seminář finanční gramotnost: Mgr. Hana Lukšová (spojuje s 4.A4)
 • 1.A8 – fyzika: Mgr. Drahomír Zrůst
 • 1.A8 – informatika: Mgr. Zdeněk Zákutný
 • 2.A8 – fyzika: Mgr. Drahomír Zrůst
 • 2.A8 – informatika (1 skupina): Mgr. Jiří Studnička

Uvedené změny doplňuje změna vyučujícího v semináři deskriptivní geometrie (7.A8+3.A4), který od Mgr. Vlastimila Zlatohlávka přebírá Mgr. Jana Vlčková.

Přerozdělení úvazků se bohužel neobejde bez několika dílčích změn v dosavadním rozvrhu hodin, změny budou však minimální a zveřejníme je nejpozději do 22.12.2022.

Nová kolegyně - Mgr. Jana Vlčková - je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – deskriptivní geometrie. Naše gymnázium jako jeho bývalá studentka dobře zná a my jí přejeme, ať se jí u nás daří i v pozici učitelky matematiky a deskriptivní geometrie!

24. 11. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Zejména uchazečům o studium na našem gymnáziu (ale nejen jim) nabízíme před jednotnou přijímací zkouškou možnost absolvovat přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Upozorňujeme, že kurzy nemají charakter doučování, jejich smyslem je opakování a upevnění učiva nižšího, resp. druhého stupně základní školy se zaměřením na oblasti, s nimiž dle našich zkušeností měli při přijímací zkoušce problémy uchazeči v minulých letech. Dalším účelem je seznámení žáků s formou testů, typy úloh a strategií jejich řešení. Každý přípravný kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto.

Proč navštěvovat přípravné kurzy?

 • zvýšíte svoji šanci na přijetí na gymnázium
 • dobře se připravíte na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury  
 • připravíte se lépe na studium na gymnáziu
 • budete pracovat se středoškolskými učiteli a vyzkoušíte si jejich přístup a způsob práce

Bližší informace a podrobnosti k chystaným přípravným kurzům najdete v sekci Přijímací řízení / Přípravné kurzy (zde).

16. 11. 2022
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO EDINBURGHU - SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

Milí studenti, vážení rodiče,

jak jsme informovali na schůzkách s rodiči 15.11.2022, museli jsme provést výběr z účastníků přihlášených na studijní zájezd do Edinburghu, který se uskuteční v termínu 08. – 15.09.2023. Počet přihlášených totiž výrazně překonal veškerá naše očekávání: jestliže v předběžném průzkumu zájem projevilo 45 studentů, následně se na zájezd ve stanoveném termínu závazně přihlásilo 92 studentů. Protože jsme pro přihlašování nestanovili žádná pravidla ani omezení, řešili jsme, jak dále postupovat a jak provést výběr účastníků zájezdu, neboť jeho kapacita i po navýšení činí maximálně 55 míst pro studenty. Kapacita zájezdu je daná počtem ubytovacích míst v rodinách, které jsou pro nás partnerská cestovní kancelář a hostitelské centrum v Edinburghu v daném termínu schopny zajistit.

Pro výběr jsme zvolili následující pravidla:

 1. mezi účastníky jsou zařazeni všichni přihlášení žáci ze tříd 3.A4 a 7.A8 – ve školním roce 2023/2024 budou v maturitním ročníku a další zájezd tak pro ně už nepřipadá v úvahu, uzavření školy a další omezení v době covidové epidemie jim znemožnilo účastnit se jiných podobných akcí;
 2. zbývající účastníci do počtu 55 jsou zařazeni podle pořadí stanoveného chronologicky podle data a času podání přihlášky.

Přihlášení studenti, kteří po tomto výběru zůstali „pod čarou“, se stávají náhradníky pro zájezd v uvedeném termínu (opět v pořadí dle podání přihlášky.

Současně sdělujeme, že jsme na červen 2024 (tj. v rámci stejného školního roku 2023/2024) zarezervovali termín dalšího zájezdu do Skotska, do kterého budou mít studenti, na něž se nedostane při zájezdu v září 2023, při přihlašování absolutní přednost. Protože nám cestovní kancelář červnový termín již potvrdila, zaručujeme jim tak stejný zájezd v jiném termínu.

Již zaplacené zálohy za studenty, kteří nejsou zahrnuti v následujícím seznamu účastníků (viz níže Zobrazit podrobnosti), vrátíme v nejbližších dnech. Účastníci zájezdu obdrží k platbám záloh aktualizované pokyny.

Děkujeme za pochopení.

Zobrazit podrobnosti   ►

10. 11. 2022
ŠKOLNÍ E-SHOP ZNOVU OTEVŘEN

Milí žáci a přátelé školy, vážení rodiče,

po roce opět na 14 dnů otevíráme e-shop s aktualizovanou školní kolekcí volnočasového oblečení a doplňků s klasickým i inovovaným logem Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, jejíž náhled a stručnou ukázku vidíte níže. Objednávat v našem e-shopu můžete do 25. listopadu 2022. Těšit se můžete na řadu novinek - pokud chcete někomu udělat radost, neváhejte a objednávku neodkládejte! 26. listopadu se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby.

Doufáme, že i tentokrát vám nová kolekce udělá radost!

GVH_Plakát QR_Plakát QR

8. 11. 2022
KONCERT JAZZUS VE VRCHLICKÉHO DIVADLE 17. LISTOPADU 2022

Rádi zveřejňujeme pozvánku na koncert skvělé kapely našich studentů JAZZUS. Nechte se zlákat a přijďte si 17. listopadu 2022 od 19:00 hodin do Vrchlického divadla v Lounech poslechnout, jak to Honzovi Vorlovi, Michalu Roubalovi, Mikuláši Zahradníčkovi a Michaelu Křivanovi hraje a Agátě Bittnerové zpívá.

Na svůj letošní poslední koncert si pozvali i několik hostů, nudit se rozhodně nebudete!

jazzus_divadlo_17112022

1. 11. 2022
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD: BRITISH COUNCIL - VÝUKA ANGLIČTINY V EDINBURGHU

Milí studenti, vážení rodiče,

před měsícem jste měli možnost vyjádřit se k nabídce dvou alternativ jazykového a poznávacího zájezdu do Velké Británie (prvním byl studijní poznávací zájezd do Bognor Regis v jižní Anglii, druhým zájezd s výukou angličtiny v Edinburghu). Hlasování zájemců vyznělo přesvědčivě ve prospěch zájezdu do skotského Edinburghu. Plánovali jsme uvedený zájezd realizovat v červnu 2023, při rezervaci vhodného termínu jsme však narazili na problém, že partnerská cestovní kancelář (Školní zájezdy s.r.o.) ve vybraném červnovém termínu není schopna zajistit v Edinburghu potřebný počet ubytování.

Po dohodě s ní vám proto nabízíme tento zájezd (British Council - výuka angličtiny v Edinburghu) v posunutém termínu: 08.09. - 15.09.2023. Avizovaný program zájezdu a podmínky jeho organizace a financování zůstávají stejné za předpokladu účasti minimálně 45 účastníků.

Vyzýváme proto tímto všechny zájemce o chystaný zájezd (nabídka je určena pro všechny studenty našeho gymnázia), aby se v termínu do 09.11.2022 závazně přihlásili prostřednictvím elektronické přihlášky přístupné zde: PŘIHLÁŠKA.

Bližší informace najdete níže v podrobnostech. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Janu Honsovou.

Zobrazit podrobnosti   ►

18. 10. 2022
ČESTNÉ UZNÁNÍ VÍTU STROMŠÍKOVI V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI

Vysoká škola kreativní komunikace / Literární akademie v Praze roce 2022 již počtvrté pořádala literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií O cenu Alexandry Berkové. Soutěží se v žánru povídka a poezie a letošní výsledky byly vyhlášeny 15.09.2022 v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí v Praze jako součást Festivalu autorského čtení ve vlaku 2022. Velmi nás těší, že na slavnostním ceremoniálu mělo své zastoupení i Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, neboť jedním z oceněných účastníků soutěže byl i náš letošní maturant Vít Stromšík, který byl za svou povídku Dobrodružství pana Trávníčka oceněn čestným uznáním.

Vítkovi upřímně gratulujeme a přejeme mu spoustu autorské invence a kreativity i do budoucna. Pokud si chcete jeho oceněné dílo přečíst, můžete tak učinit zde.

Zobrazit podrobnosti   ►
Ceny_Alexandry_Berkove
Cena_Alexandry_Berkove_Cestne_uznani

16. 10. 2022
REGISTRACEE K JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH

Jazykové zkoušky Cambridge English na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, se letos uskuteční v sobotu 10. prosince 2022. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu profilové části maturitní zkoušky z Aj, díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Ke zkoušce je nutné se nejpozději do 23. října 2022 registrovat:  

 • ke zkoušce B2 First (FCE), paper based: zde
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE), paper based: zde

Při registraci je třeba uvést název naší školy, abyste byli registrováni k našemu zkušebnímu centru). Registrace je provedená správně, pokud se na konci objeví potvrzující hláška o přijetí registrace a přijde potvrzující e-mail; pokud toto nenastane, registrace provedená nebyla. Doporučujeme neponechávat registraci na poslední chvíli.

4. 10. 2022
NEPOVINNÉ SEMINÁŘE A KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Nabídkou nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na našem gymnáziu podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto zcela dobrovolná, účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud máš o některý z nabízených seminářů zájem, můžeš se do něj přihlásit vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. Termíny konání semináře si přihlášení zájemci dohodnou podle časových možností s lektorem; semináře se nemusí konat v prostorách školy.

Některé semináře začaly již během září (volejbal, přírodovědný seminář), ostatní bychom chtěli otevřít od druhého říjnového týdne. Neváhej proto a přihlas se co nejdříve! 

SEMINÁŘ LEKTOR PŘIHLÁŠKA
ANGLICKÁ LITERATURA Mgr. Joel Cameron Head  elektronická přihláška 
DEBATNÍ KLUB Jakub Bielecki elektronická přihláška
DESKOVÉ HRY Bc. Eva Kalachová elektronická přihláška
DIVADELNÍ SOUBOR Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
HUDEBNÍ SOUBOR Mgr. Jana Hořejší elektronická přihláška
LATINSKÝ JAZYK Mgr. Tomáš Ekrt elektronická přihláška
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Mgr. Ivan Borl elektronická přihláška
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Mgr. Lucie Rychtrová elektronická přihláška
REGIONÁLNÍ HISTORIE PhDr. Karel Mareš elektronická přihláška
RÉTORIKA A KOMUNIKACE Bc. Milena Syrovátková elektronická přihláška
RUSKÝ JAZYK Mgr. Oksana Kaplanová elektronická přihláška
SPORTOVNÍ BRIDŽ Mgr. Hana Lukšová elektronická přihláška
ŠACHY Radek Ulrych elektronická přihláška 
VOLEJBAL Mgr. Jana Jelínková elektronická přihláška
ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Mgr. Pavel Janda elektronická přihláška

26. 9. 2022
ODVAŽ SE POUŽÍVAT VLASTNÍ ROZUM!

Už jenom několik dnů zbývá pro registraci do letošního již 15. ročníku LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Přihlásit se do soutěže je možné do pátku 30. září 2022 přímo na stránkách soutěže zde (Pozdější registrace není možná; registrace z minulých let nejsou platné!).

Neváhej a přihlas se, ověř si své schopnosti samostatného logického uvažování!

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky (GVH Louny je partnerskou školou této organizace) založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Studenti našeho gymnázia mohou soutěžit v následujících kategoriích:

 • kategorie B - žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • kategorie C - studenti všech druhů středních škol do 20 let

Harmonogram 15. ročníku soutěže:

 • registrace soutěžících: do 30. září 2022
 • základní kola (on-line test) - nejlepší řešitelé postupují do krajského kola
  • kategorie B: 8. - 14. října 2022
  • kategorie C: 15. - 21. října 2022
 • krajská kola (prezenčně, pro nás v Ústí nad Labem): 4. listopadu 2022
 • finále soutěže (v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR): 28. listopadu 2022

O Logické olympiádě více zde: https://www.logickaolympiada.cz/.

25. 9. 2022
NABÍDKA JAZYKOVÉHO POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

Milí studenti, vážení rodiče,

rádi bychom v tomto školním roce navázali na Covidem-19 přerušenou tradici jazykových poznávacích zájezdů do Velké Británie. Ve spolupráci s osvědčenou cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. jsme proto pro vás připravili alternativní nabídku dvou zájezdů:

 1. Studijní vzdělávací zájezd v Bognor Regis (jižní Anglie); 11.990,- Kč;
 2. British Council - výuka angličtiny v Edinburghu (Skotsko); 14.950,- Kč.

Dvojí nabídku vám předkládáme, abychom jednak zjistili, zda o takový zájezd budete mít zájem, jednak abychom vám dali možnost výběru ze dvou svým charakterem a místem odlišných variant. Pokud o nabídku projevíte zájem, vyrazíme na začátku června 2023 na zájezd, který od vás získá více hlasů – na ten se budete moci po vyhodnocení ankety závazně přihlásit. U obou zájezdů uvádíme nabídkové ceny, které jsou cestovní kanceláří garantované. Nabídka je určena pro všechny studenty gymnázia.

Žádáme vás proto o laskavé vyplnění připravené ankety, jejíchž výsledky nám napoví, který zájezd pro vás připravit. Anketa je pro vás připravena ve webové aplikaci Bakalářů, nebo můžete využít elektronického formuláře zde. Hlasovat můžete do 2. října 2022.

Děkujeme.

7. 9. 2022
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Díky pokračující spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu),  které je jedním z největších poskytovatelů jazykových zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom in Deutsch, bude i letos naše gymnázium zkouškovým místem pro Cambridge English na úrovni B2 a C1. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce Cambridge English od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu maturitní zkoušky (písemné práce a ústní zkoušky v profilové části), díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze přitom stejně jako v minulých letech požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Pokud tedy budete chtít využít možnosti vykonat některou z uvedených zkoušek na „domácí půdě“ Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, počítejte s termínem jejího konání v sobotu 10. prosince 2022. Odkaz k elektronické registraci ke zkoušce zveřejníme neprodleně poté, kdy jej ELEC otevře. Termín je dostatečně včas na to, aby maturanti mohli certifikát doložit k žádosti o nahrazení maturitní zkoušky. Přihlásit se bude možné:

 • ke zkoušce B2 First (FCE) v papírové formě,
 • ke zkoušce B2 First for Schools (FCEfS) v počítačové formě (na certifikátu forma "for Schools" není uváděna), 
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE) v papírové formě.

Úroveň svých jazykových znalostí a dovedností v angličtině si můžete předem ověřit předstestováním ke zkouškám (pretesty). Bližší informace k pretestům najdete níže v podrobnostech. 

Zobrazit podrobnosti   ►

1. 7. 2022
INFORMACE O ADAPTAČNÍCH KURZECH 2022

Začátek školního roku je naší škole tradičně spojen s výjezdem nových žáků na adaptační seznamovací kurz. Nejinak tomu bude i v tomto roce. Letošní adaptační pobyty se uskuteční Chatové osadě Čtyřlístek ve Starých Splavech v týdnu od 5. září do 9. září 2022: od pondělí do středy společný kurz pro žáky 1. ročníku čtyřletého a paralelního 5. ročníku osmiletého gymnázia, od středy do pátku pak pro nové primány. Bližší informace o organizačním zajištění kurzů najdete v sekci Pro žáky / Chystané akce zde.

Připomínáme, že účastnický poplatek ve výši 1.300,- Kč je třeba uhradit do 31. srpna 2022.

8. 4. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA

V sobotu (kupodivu) 19. září 1896 své dveře prvním 105 primánům a sekundánům slavnostně otevřela nově zřízená Obecní vyšší škola reálná v Lounech, čímž se začala psát historie Gymnázia Václava Hlavatého, Louny. Ano, naše gymnázium letos oslaví úctyhodné 125. výročí své existence!

Obracíme se tímto na vás, jeho současné studenty, s výzvou, abyste se stali prvními gratulanty. Přivítáme, připravíte-li společnými silami ve svých třídách videozdravici, která originálním způsobem historii naší školy připomene. Důkazem, že to jde, budiž video vytvořené společnými silami vašich učitelů. Pro práci na vašem třídním projektu vyhradíme týden od 12. do 16. dubna 2021, hlavní organizační oporou vám při něm budou vaši třídní učitelé.

Vaše příspěvky se stanou součástí chystaných oslav, a protože dobrá práce si zaslouží odměnu, rádi oceníme třídu, jejíž dílo ve veřejné anketě získá nejvíce hlasů…

Přeji vám spoustu kreativních nápadů a těším se na vaše filmové projekty!

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB
zavřít
Probíhá přenos dat...