Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

2. 7. 2020
AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

K 30. 06. 2020 byla uzavřena všechna řízení o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od školního roku 2020/2021. Na uvolněná místa původně přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podali na jinou školu nebo jej v zákonné lhůtě nepodali na naši školu, byli novým rozhodnutím přijati uchazeči, kteří se umístili jako další v pořadí. Třídy prvních ročníků osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou kapacitně zcela naplněny. V přiložených souborech zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení dle stavu k 30. 06. 2020.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté gymnázium

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté gymnázium

25. 6. 2020
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO NOVÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE

Ve čtvrtek 25. června 2020 se ve víceúčelovém sále Vrchlického divadla v Lounech uskutečnily informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia, kteří ke studiu nastoupí od 1. září 2020.

Informace k zahájení studia, prezentované na schůzkách, si můžete prohlédnout zde:

Prezentace pro žáky 1. ročníku osmiletého gymnázia 2020/2021

Prezentace pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2020/2021

23. 6. 2020
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Do konce školního roku zbývá několik posledních dnů. Co nás ve zbývajícím čase ještě čeká?

 • 25. 06. 2020 - uzávěrka klasifikace za 2. pololetí školního roku 2020/2021
 • 25. 06. 2020 - informační schůzky pro nově přijaté žáky a jejich zákonné zástupce
  • v malém sále Vrchlického divadla v Lounech; od 16:30 hodin pro osmileté gymnázium, od 18:00 hodin pro čtyřleté gymnázium
 • 26. 06. 2020 - Burza učebnic; od 8:00 do 9:00 hodin na asfaltovém prostranství za školou
 • 26. 06. 2020 - žáci nižšího gymnázia odevzdají učebnice; 8:00 - 10:00 hodin v kmenových učebnách s třídními učiteli 
 • 26. 06. 2020 - od 10:30 hodin klasifikační pedagogická rada
 • do 29. 06. 2020 si žáci vyklidí a uvolní šatní skříňky
 • 29. 06. 2020 - slavnostní předávání maturitních vysvědčení a ocenění; od 17:00 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech
 • 30. 06. 2020 - vydávání vysvědčení; 1. vyučovací hodina v kmenových učebnách

I pro zbývající akce školního roku platí, že akcí ve škole se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří nemají příznaky virového infekčního onemocnění. Pokud tak již neučinili, potvrdí to Čestným prohlášením (najdete ho ZDE).

22. 6. 2020
BURZA UČEBNIC

V pátek 26. 06. 2020 se od 8:00 do 9:00 hodin v prostoru za školou (asfaltové prostranství vedle tělocvičny) uskuteční BURZA UČEBNIC. Pokud máte učebnice, které chcete prodat, nebo naopak nějaké učebnice sháníte, máte jedinečnou příležitost. Přehled závazných učebnic pro jednotlivé ročníky si můžete zkontrolovat ZDE.

V případě nepříznivého počasí se burza přesune do tělocvičny. 

15. 6. 2020
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v sekci Výsledky přijímacího řízení a na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy.

1. 6. 2020
ORGANIZACE VÝUKY V ČERVNU 2020

V období od 8. června 2020 je možné i pro žáky středních škol (kromě závěrečných ročníků) realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity. Ve stejném období je však povinností školy zajistit řádný průběh posunuté jednotné přijímací zkoušky pro oba vzdělávací obory gymnázia (8. a 9. června 2020) a ústní část maturitní zkoušky (v našem případě od 15. do 24. června 2020). Zajištění těchto zkoušek považujeme za prioritní a přednostní před ostatními "rozvolňovacími" aktivitami.

V období od 8. do 26. června 2020 proto bude ve všech třídách s výjimkou maturitních ročníků pokračovat distanční výuka, vyučující budou zadávat žákům práci a kontrolovat její plnění obdobně, jako tomu bylo po celé období uzavření školy od 11. března 2020. Online výuku tak budou moci, byť v uzpůsobeném čase, realizovat i ti učitelé, kteří budou pověřeni dalšími úkoly v rámci přijímací zkoušky a ústních maturitních zkoušek.

Učitelé rovněž mohou organizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity (např. exkurze, návštěvy výstav či muzeí, třídní výlety, sportovní aktivity apod.), možná jsou i setkání (např. v rámci „třídnických hodin“) a konzultace, cvičení, laboratorní práce či jiné vzdělávací aktivity ve školeVšechny tyto aktivity jsou nepovinné a lze je realizovat po dohodě vyučujících s žáky (podle charakteru akce je možné stanovit i minimální počet účastníků). Akce budou nahlášeny vedení školy a uskutečnit se mohou teprve po schválení.

 • při prvním vstupu do školy musí žáci odevzdat v kanceláři školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem
 • ve škole se mohou shromažďovat skupiny maximálně 15 žáků; složení skupin se může měnit
 • mimo školu se mohou sejít celé třídy - při dodržení obecných pravidel pro shromažďování na veřejných místech
 • žáci jsou ve škole povinni ve všech společných prostorách používat vlastní ochrannou roušku
 • ve všech učebnách a toaletách jsou k dispozici tekutá antibakteriální mýdla k omytí rukou a bezoplachová dezinfekce - použijte ji vždy při příchodu do učebny

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena k 25. 06. 2020. Dne 30. června 2020 bude během 1., popř. 2. vyučovací hodiny (rozpis bude upřesněn podle toho, zda stále bude platit omezení počtu žáků ve třídě) žákům vydáno vysvědčení. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři zástupce ředitele školy k pozdějším vyzvednutí.

V pátek 26. června 2020 odevzdají žáci nižšího stupně gymnázia učebnice, současně se uskuteční burza učebnic (podle počasí buď na ploše za budovou školy, nebo v tělocvičně). Téhož dne si žáci vyklidí šatní skříňky.

15. 4. 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A K MATURITNÍ ZKOUŠCE

  

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 06. 05. 2020 dlouho očekávaný časový harmonogram maturitních zkoušek a jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020. Maturanti a uchazeči o studium tak konečně mohou počítat s následujícími termíny:

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • 07. 05. 2020 - uzávěrka klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 • 11. 05. - 05. 06 2020 - příprava na maturitní zkoušku formou osobních konzultací ve škole (pouze v maturitních předmětech) nebo online konzultací a distanční výuky  
 • 01. 06. 2020 - didaktický test z matematiky nebo anglického jazyka
 • 02. 06. 2020 - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • 03. 06. 2020 - didaktický test z Matematiky+ (výběrová zkouška)
 • 08. 06. - 12. 06. 2020 - samostatná příprava na maturitní zkoušku
 • 15. 06. - 19. 06. 2020 - ústní část maturitních zkoušek (třída 4.A4)
 • 22. 06. - 24. 06. 2020 - ústní část maturitních zkoušek (třída 8.A8) 
 • slavnostní vydávání maturitních vysvědčení bychom rádi uskutečnili 29. 06. 2020; jeho organizace bude závislá na epidemiologické situaci a pravidlech, která ji upravují.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 • 08. 06. 2020 - přijímací zkouška pro uchazeče o studium čtyřletého gymnázia
 • 09. 06. 2020 - přijímací zkouška pro uchazeče o studium osmiletého gymnázia
 • 16. 06. 2020 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení ke studiu čtyřletého gymnázia
 • 17. 06. 2020 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení ke studiu osmiletého gymnázia 
 • 23. 06. 2020 - náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro oba obory

Další zatímní informace najdete na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

11. 5. 2020
HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

S přihlédnutím ke zcela nestandardním podmínkám výuky ve 2. pololetí probíhajícího školního roku a tím i podmínkám pro získávání podkladů pro hodnocení stanovuji pro toto klasifikační období níže uvedená zvláštní pravidla pro Hodnocení žáků ve 2. poololetí školního roku 2019/2020. Zvláštní pravidla jsou vypracována na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodiky MŠMT k této vyhlášce.

Zobrazit podrobnosti   ►

7. 5. 2020
KONZULTACE PRO MATURANTY

Od pondělí 11. května 2020 se škola znovu částečně otevře, a to pro žáky maturitních tříd 4.A4 a 8.A8. Tímto dnem pro ně budou v rámci závěrečné přípravy na maturitní zkoušky zahájeny osobní konzultace v maturitních předmětech. Rozvrh konzultací včetně předpokládaného složení jednotlivých konzultačních skupin, které byly sestaveny tak, aby se v nich nesešlo více než 15 žáků, najdete v přiloženém souboru Rozvrh_konzultaci_od_11-05-2020. Další konzultace lze v případě zájmu přidat, nebo stávající - v rozvrhu uvedené - naopak redukovat, popř. přesunout, vždy však po dohodě studentů a příslušného vyučujícího. 

Účast na konzultacích je dobrovolná, vedle nich nadále bude pokračovat distanční výuka včetně online konzultací.

Pro vstup do školy a při pobytu ve škole je třeba dodržovat níže uvedená organizační a hygienická pravidla pro zajištění ochrany zdraví a minimalizace rizika nákazy infekčním onemocněním COVID-19.

Zobrazit podrobnosti   ►

Rozvrh_konzultaci_od_11-05-2020

soubor XLS, velikost 67 kB

16. 3. 2020
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLY

V době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR je provozní doba kanceláře školy v pracovních dnech v době 9:00 - 12:00 hodin. Pro vstup do školy použijte vedlejší vchod z Poděbradovy ulice (hlavní vchod je uzamčen).

Studenti, kteří stále ještě mají ve škole učebnice potřebné ke studiu, si je mohou vyzvednout během provozních hodin kanceláře školy. Upozorňujeme, že čipy všech žáků pro vstup do budovy byly na dobu uzavření školy deaktivovány.

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB

22. 3. 2020
VÝZVA PRO STUDENTY?

Milí studenti,

město Louny nutně potřebuje dobrovolníky pro distribuci aktualizovaných informačních letáků pro veřejnost. Pokud byste chtěli pomoci, obraťte se, prosím, pro informace na Městské informační centrum Louny, Pražská 95, Louny, telefon: 415 621 102, e-mail: info@mulouny.cz.

Děkuji, Daniel Syrovátko

20. 3. 2020
MIMOŘÁDNÁ DOBA - MIMOŘÁDNÉ ČINY

Chvályhodným příkladem mimořádných aktivit, jež někteří naši studenti vyvíjejí i za situace pro ně díky distančnímu studiu po uzavření školy nelehké, je projekt Davida Hertla, studenta naší kvinty. David vytvořil a zprovoznil informační web http://virlouny.cz (Koronavirus – informace pro město Louny a jeho okolí). Obrací se jím s praktickými a přehlednými informacemi především na ty uživatele, k nimž se nedostávají prostřednictvím sociálních sítí. Údaje přitom získává z oficiálních zdrojů jak městských (výstupy Krizového štábu ORP Louny, informace starosty města a MÚ Louny aj.), přímými odkazy čtenáře navede i na další vládní a odborné weby, které se aktuální situaci věnují.

Hrdí jsme i na další studenty, kteří, jak se dozvídáme, se zapojili do dobrovolnické pomoci např. při distribuci roušek, výpomoci seniorům apod. Vážíme si toho, jak si uvědomují, že jsou mezi námi lidé, pro které je současná nelehká doba ještě těžší než pro ostatní.

Proto všem studentům, kteří tak činí: DĚKUJEME A OPATRUJTE SE!

18. 3. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Vážení rodiče, milí studenti,

účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska sdělujeme, že z důvodu probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a nejistého vývoje v následujících týdnech a měsících se zájezd v původně plánovaném termínu 11. 05. – 17. 05. 2020 neuskuteční. Po dohodě s partnerskou cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sport, s. r. o. jsme se rozhodli termín jeho konání výrazně posunout: zájezd by se měl uskutečnit v první polovině měsíce října 2020 (v úvahu připadá týden 05. 10. - 11. 10. 2020 nebo 12. 10. - 18. 10. 2020). Pokud by však situace pro zahraniční výjezd nebyla příznivá ani po letních prázdninách, zájezd zrušíme a zaplacené zálohy vrátíme.

Žádáme vás o vyjádření, zda s takto navrženou změnou termínu souhlasíte. Učiňte tak, prosím, e-mailem na adresu syrovatko@glouny.cz, přičemž do zprávy spolu se jménem přihlášeného účastníka zájezdu uveďte:

 • Souhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska na říjen 2020. (v případě, že s posunutím souhlasíte)
 • Nesouhlasím se změnou termínu poznávacího zájezdu do Polska a žádám o vrácení zaplacené zálohy. (v případě, že vám nový termín nebo přesun zájezdu nevyhovuje)

Pro další jednání s cestovní kanceláří a organizaci poznávacího zájezdu vás o vyjádření žádáme do 3. dubna 2020.

Budete-li mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte se obrátit na straně školy na Mgr. Daniela Syrovátka, tel. 777 904 121, nebo na straně cestovní kanceláře na Mgr. Zbigniewa Gajdzicu, tel. 776 091 042.

Omlouváme se za nepříjemnosti a případně způsobené komplikace.

13. 3. 2020
VÝZVA ŽÁKŮM ŠKOLY

Milí studenti,

uzavření školy od středy 11. 03. 2020 znamená, že až do odvolání (a odhady délky trvání tohoto uzavření se prozatím velmi liší) nemůže probíhat vyučování ve formě, na kterou jsme zvyklí. Přestože jsem se již setkal s označením současné situace jako „koronavirové prázdniny“, chtěl bych vás vyzvat, abyste nenadále nastalé volno jako klasické prázdniny rozhodně nevnímali. Čas ztracený zrušením vyučování ve škole bude třeba do konce školního roku dohnat a zvládnutí zameškaného učiva, nebudete-li se mu věnovat průběžně, na vás bude klást výrazně zvýšené nároky.

Žádám vás proto, abyste se během uzavření školy věnovali samostatnému učení. Vaši učitelé pro vás připravili pokyny, čemu se v jednotlivých předmětech věnovat, ať formou vymezení učiva a materiálů k samostudiu či zadáním konkrétních úkolů. Pokud se s vámi nedohodli na jiné platformě, využívají k tomu primárně školní informační systém Bakaláři, popř. školní web. Uvědomte si, prosím, že učivo takto zadané k samostudiu rozhodně nebude možné po obnovení vyučování v plném rozsahu probírat znovu, kontrole jeho zvládnutí a klasifikaci se však nevyhnete.

Sledujte proto obě hlavní cesty předávání informací, pokyny, zadání a úkoly budou v závislosti na délce uzavření školy průběžně doplňovány. Budete-li potřebovat něco konzultovat, na něco se zeptat, něco si vyjasnit, kontaktujte svého učitele zprávou v Bakalářích nebo e-mailem.

Mgr. Daniel Syrovátko

10. 3. 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11. 03. 2020

Všem žákům školy a jejich zákonným zástupcům sdělujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 03. 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (viz příloha) se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od středy 11. března 2020 tak pro žáky zůstane uzavřeno i Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, a to - prozatím - na dobu neurčitou.

Situaci dále sledujeme, informace budeme průběžně aktualizovat. Informovat vás budeme prostřednictvím školního webu a IS Bakaláři.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

9. 3. 2020
BESEDA S TOMÁŠEM MASARYKEM

V předvečer 170. výročí narození pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka se v pátek 6. března 2020 na našem gymnáziu uskutečnila beseda s jeho prasynovcem Tomášem Masarykem. Do Loun přijel ze slovenského Lučence, aby se zúčastnil zdejších oslav, a v sobotu pak pokračoval do Hodonína.

O svém slavném příbuzném mluvil velmi nadšeně. Zdůrazňoval roli rodinné výchovy, neboť děti v sobě nesou to, s čím se doma setkávají.

Vysvětloval i skutečnost, že ačkoli pan prezident měl svým rodinným prostředím ke Slovensku velmi blízko, pro slovenské národovce byl a je osobou neoblíbenou. To lze na Slovensku vidět dodnes.

 

 

Možná naše studenty trochu zaskočila jeho rodná slovenština, a proto mnoho dotazů neměli. Možná jim však díky příbuznému slovanskému jazyku o něco více utkvěla v paměti informace, že zeměpisná poloha Masarykova rodiště byla jedním z příčin, proč pan prezident nečinil velkých rozdílů mezi češtinou a slovenštinou.

Pan T. Masaryk své povídání ukončil slovy, že právě oni mladí jsou nadějí na změnu. Nadějí, kterou si právě v tyto dny Slovensko volilo do svého parlamentu. Besedu poté krátkým slovem uzavřel jeho kamarád, náš nedávný kolega a současný lounský místostarosta Mgr. V. A. Hons.

Mgr. Zdeněk Zákutný

IMG_20200306_1248515
IMG_20200306_1314311
IMG_20200306_1251518
IMG_20200306_1249506
IMG_20200306_1316580
IMG_20200306_1315326
IMG_20200306_1249349
IMG_20200306_1249274

25. 2. 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA

Účastníkům přihlášeným na poznávací zájezd do Polska ve dnech 11. - 17. 05. 2020 připomínáme, že do 29. 02. 2020 je třeba uhradit druhou zálohovou platbu (ve výši 3.000,- Kč). Termín poslední splátky (ve výši 2.490,- Kč) je pak 30. 04. 2020.

Údaje k provedení platby na bankovní účet Gymnázia Václava Hlavatého, Louny:

 • Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 123-935640257/0100
 • platbu ve zprávě pro příjemce označit "Polsko + Příjmení Jméno" (účastníka zájezdu)

11. 2. 2020
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU NA LOUNSKÉM GYMNÁZIU

Dobrodružství, vytrvalost, pomoc druhým. To vše, a ještě více se skrývá za prestižním vzdělávacím programem pro mladé lidi ve věku 14-24 let. Cílem projektu, založeného již v roce 1956 princem Philiphem, vévodou z Edinburghu a manželem britské královny Alžběty II., je podpora mladých lidí v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. Naše škola se v tomto školním roce stala jedním z certifikovaných center programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke´s of Edinburgh International Award, zkráceně DofE) v České republice.

Pokud toužíš zažít něco netradičního, posouvat své hranice, pomáhat druhým a především prožít spoustu nezapomenutelných zážitků, máš jedinečnou šanci. Již v březnu tohoto roku se v prostorách školy uskuteční první informativní schůzka se zástupci i účastníky projektu, kde se dozvíš všechny potřebné informace. Rozhodneš-li se do programu zapojit, nic nebrání tomu se již od dubna tohoto školního roku spolu s vedoucím programu a ostatními spolužáky vydat na cestu za získáním bronzové, stříbrné nebo zlaté ceny. Těšíme se na Tebe.

Mgr. Jana Blábolilová, vedoucí projektu DofE na GVH Louny

Zobrazit podrobnosti   ►

10. 2. 2020
LOUNY ZA PRVNÍ REPUBLIKY

To je název přednášky a obrazové prezentace, která obohatila výuku (nejen) českého jazyka ve třídách 3.A4 a 7.A8 ve dnech 29. ledna, resp. 4. února 2020. Paní Mgr. Jitka Andrlová v rámci svého studia na pedagogické fakultě zpracovala diplomovou práci právě na toto téma a výsledky své práce, obohacenými o spoustu leckdy ještě nepublikovaných fotografií z rodinného archivu, doplnila znalosti žáků nejen o období první republiky obecně, ale zejména s důrazem na proměny města, ve kterém všichni studují a většina i bydlí.

Přednáška se setkala s velmi kladným přijetím. Níže připojujeme postřehy a reakce aslespoň některých studentů.

Mgr. Jitce Andrlové děkujeme nejen za poutanou prezentaci, ale i za laskavé zapůjčení některých z fotografií ke zveřejnění na našem webu.

Zobrazit podrobnosti   ►
Prvni republika_01
Prvni republika_04
Prvni republika_06
Prvni republika_07
Prvni republika_08

7. 2. 2020
SOUTĚŽ "V PŘÍRODĚ NERISKUJ!"

Každoroční soutěž pro žáky základních školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií "V přírodě neriskuj!", která je určena pro tříčlenná družstva žáků ve věku do 15 let, letos  proběhla ve středu 5. února 2020 na ZŠ a MŠ Kapitána Otakara Jaroše. Letošní ročník soutěže byl již šestnáctý a stejně jako v předchozích letech byl pořadatelem Junák - český skaut pod vedením Franty Pošťáka Pospíšila.

Studenti našeho gymnázia se soutěže účastní pravidelně každým rokem a soutěž patří mezi velmi oblíbené, neboť soutěžící se v jejím průběhu dozví spoustu zajímavostí o Lounech a jeho okolí, o ekologii a poznávání hub, rostlin a živočichů našeho okolí. V neposlední řadě se i přiučí tomu, co se vyučuje v hodinách biologie. Každý si navíc odnese věcnou cenu.

Letošní ročník patří pro nás mezi velmi úspěšné. Krásné druhé místo si totiž vybojovala děvčata z tercie: Alexandra Vitmayerová, Nela Kernerová a Magdalena Zouharová. Patří jim velká gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy. Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni zúčastnění žáci lounského Gymnázia Václava Hlavatého. 

Mgr. Marcela Krupková

Zobrazit podrobnosti   ►
VPN_družstva
VPN_otázky
VPN_druzí
VPN_třetí

5. 2. 2020
NAŠI ŠACHISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

V úterý 28. 01. 2020 proběhlo v Kulturním domě Zastávka v Lounech krajské kolo přeboru škol v šachu, které organizoval Dům dětí a mládeže Postoloprty. Soutěž šachistů proběhla v příjemném prostředí a za velkého soustředění všech účastníků. Naše škola využila „domácího prostředí“ a vyslala do turnaje dvě družstva – družstvo A, které postoupilo z okresního kola, a družstvo B, které postoupilo díky divoké kartě přidělené pořadatelem. Obě družstva soutěžila v kategorii středních škol, ve které bylo celkem 12 týmů.

Papírově silnější družstvo A bojovalo ve složení Matyáš Černíček – 6.A8, Zdeněk Košťál – 4.A4, Adam Žáčik – 4.A8, Jakub Udržal – 5.A8, a dosáhlo na velmi dobré 6. místo. Družstvo B usilovalo o dobrý výsledek ve složení Youssef El Frem – 4.A8, Vojtěch Kryštof Černý – 5.A8, Josef Kerner – 5.A8, Miroslav Aksamit - 4.A4, a umístilo se na krásném 7. místě. Všichni hráči zaslouží pochvalu za přístup, bojovnost a celodenní soustředění na hru, která začala před 10. hodinou dopolední a skončila v půl čtvrté odpoledne. Zvláštní ocenění zaslouží Jakub Udržal, který byl na 4. šachovnici vyhlášen nejlepším hráčem turnaje se ziskem 7 bodů ze 7 utkání.

V šachu máme na škole velmi dobrou základnu, ze stávajících hráčů odchází pouze dva maturanti, takže věřím v úspěšné pokračování i v příštím školním roce.

KP ŠACHY 1
KP ŠACHY 2
KP ŠACHY 3

11. 12. 2019
DÍVKY GVH LOUNY JSOU OSMÉ NEJLEPŠÍ ATLETKY V REPUBLICE!

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v Ostravě uskutečnilo republikové finále 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. Do vítkovické atletické haly se sjely nejúspěšnější týmy dívek a chlapců krajských kol z celé republiky. V každé kategorii se mezi sebou utkalo šestnáct družstev středních škol v sedmi atletických disciplínách.

Dívčí tým naší školy ve složení Natálie BeckertováTereza DivišováTereza DörflerováVeronika GötzováPetra HelebrantováAnna HvězdováKarolína JánskáZuzana Porubčanová a Lucie Rychtaříková se svými výkony dokázal probojovat do prvé poloviny zúčastněných družstev a s s celkovým ziskem 8 400 bodů se stát 8. nejlepším družstvem v celostátní úrovni.

Zobrazit podrobnosti   ►

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12

27. 6. 2019
KROUŽEK BRIDŽE

Kroužek bridže na naší škole začal pracovat v říjnu 2018. Do kroužku začali chodit žáci převážně z primy a tercie našeho gymnázia. V začátcích jsme se seznámili s karetní hrou bridž, s jejími základy. Průvodcem byla desková hra na minibridž.

Do konce školního roku jsme absolvovali tři turnaje.

První z nich se odehrál 2. března 2019 v Mikulášovicích. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků naší školy a soupeři byli žáci ze základní školy v Mikulášovicích a Mensa gymnázia z Prahy. Z tohoto turnaje jsme si odvezli 1. místo zásluhou Martina Götzla a 2. místo díky Williamu Václavu Johnstonovi. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/356?fbclid=IwAR0mVbqmZpDIKGrIw-TueV8uoPPHsKhd5cre-6GmjTdFdFBDActNY1qtcx8

Druhý turnaj se konal 11. dubna 2019 na našem gymnáziu. Účastníky z minulého turnaje doplnili ještě žáci z Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze a ZŠ Rumburk. Tento turnaj vyhrál William Václav Johnston z našeho gymnázia. http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/372?fbclid=IwAR32K40luUyGT1gZNZYOLIQFj5Cid4JMMbEu6o3QAFr8UOqiOGh3_5AITT4

Po turnaji v Lounech se hráči, kteří zvládali minibridž, začali učit klasický bridž s licitací. Bohužel jsme už neměli dost času na procvičení a na poslední turnaj jsme jeli s pocitem, že nic neumíme.

Poslední turnaj spojený se soutěží škol se hrál v klubu BKP Praha. Zúčastnili se ho hráči z námi známých škol, nepřijelo družstvo z Rumburka. Tentokrát se nám první místo nepodařilo obsadit, ale skvělý závěr Josepha El Frema nám přinesl druhé místo a celkové vítězství mezi školami.

http://czechbridge.cz/articles/vysledky-soutezi/409

Příští rok plánujeme kroužek ve čtvrtek, kdy nám výuku přijde podpořit Ing. Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu, juniorský mistr světa a profesionální hráč a trenér. Máme se na co těšit!

Mgr. Hana Lukšová – vedoucí kroužku

 

17. 6. 2019
UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V menu PRO ŽÁKY, sekci Učebnice najdete přehled učebnic aktualizovaný pro školní rok 2019/2020.

22. 4. 2019
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM

Další osobností, s níž se studenti našeho gymnázia budou moci setkat, je Jiří Padevět, ředitel nakladatelsví Academia a autor řady publikací mapujících zejména protektorátní a poválečnou českou historii: Průvodce protekorátní Prahou: místa - události - lidé (cena Magnesia Litera - Kniha roku 2014), Anthropoid, Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Za dráty: tábory v období 1938 - 1945 na území dnešní České republiky nebo Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 

Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v učebně č. 7 od 14:00 hodin a zveme na ni nejen zájemce o moderní českou historii.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300045-jiri-padevet/

Zobrazit podrobnosti   ►

25. 3. 2019
BESEDA S ERIKEM TABERYM

V úterý 26. března 2019 se od 14:00 hodin v učebně č. 7 uskuteční beseda Erika Taberyho se studenty našeho gymnázia. Erik Tabery je český novinář a publicista - je šéfredaktorem časopisu Respekt a mj. autorem knihy Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, která se stala knihou roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za rok 2019.

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 3. 2019
25 LET PARTNERSTVÍ S LYCÉE JOFFRE

25 let partnerství - přátelství s Lycée Joffre ve francouzském Montpellier

18. března uplyne přesně 25 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier.

Když jsem s nimi v březnu roku 1994 po dvou letech intenzivních příprav  odjížděla na první výměnný pobyt do Francie, určitě jsme nikdo netušili, že právě tady začíná jedno krásné a teď už neuvěřitelných 25 let trvající přátelství mezi českými a francouzskými studenty, kolegy a samozřejmě naší školou a Lycée Joffre.

Zobrazit podrobnosti   ►
zavřít
Probíhá přenos dat...