Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

19. 1. 2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ODLOŽEN!

Ač tak činíme neradi, jsme nuceni odložit DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který jsme plánovali na čtvrtek 20. ledna 2022. Při momentálně prudce rostoucím počtu pozitivně testovaných žáků a třídách v karanténě považujeme akci otevřenou pro veřejnost za příliš rizikovou.

Den otevřených dveří nerušíme, předpokládáme, že jej uspořádáme v náhradním termínu - snad za 2 - 3 týdny. O novém termínu budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

31. 12. 2021
INFORMACE O ZMĚNÁCH V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19 OD 3. LEDNA 2022

Od začátku nového roku 2022 dochází k dílčím změnám v mimořádných opatřeních MZd ČR upravujících pravidla a organizaci testování žáků a zaměstnanců školy. Dle úpravy přijaté Vládou ČR dne 29.12.2021 platí následující:

 • v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 bude antigenní testování probíhat 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • od 17. ledna 2022 bude antigenní testování probíhat pravidleně 1x v týdnu, a to každé pondělí
 • nově se budou testovat všichni žáci a zaměstnanci, tj. včetně těch, kteří mají dokončené očkování proti Covid-19 nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci Covid-19 a kteří byli z dosavadního testování ve škole vyjmuti 
  • pokud se některý žák nebo zaměstnanec antigennímu testu nepodrobí, je povinen dodržovat stejná režimová opatření jako dosud - používání ochranného prostředku dýchacích cest i při výuce apod.; odmítnutí je nutné předem deklarovat
 • režimová opatření při pozitivním výsledku antigenního testu provedeného ve škole:
  • žák, kterému vyjde pozitivní výsledek antigenního testu, opouští školu (podle věku sám nebo v doprovodu zákonného zástupce) a následně podstoupí konfirmační PCR test
  • spolužáci žáka s pozitivním výledkem testu (počínaje od čtvrtka 6. ledna 2022) zůstávají ve škole a nastupují do tzv. režimu "test-to-stay":
   • každý den před zahájením vyučování se budou testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka 
   • po celou dobu přítomnosti ve škole používají ochranné prostředky dýchacích cest
   • používají oddělená toaletní zařízení
   • aktivity ve škole vykonávají odděleně od žáků jiných tříd 
 • v případě, že výsledek konfirmačního PCR testu bude pozitivní, nastoupí standardní proces, který škola i doposud uplatňovala při každém zjištění potivity žáka školy  
 • upravuje se způsob předávání údajů o pozitivních antigenních testech žáků a zaměstnanců školy a o rizikových kontaktech pozitivních osob
  • deklarovaným důvodem změny je zjednodušení a zrychlení procesu: škola údaje již nebude zasílat KHS ÚK, nýbrž do aplikace Covid FormsApp, kde je zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou nejpozději do 24 hodin rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test nebo informace o nařízení karantény (blíže viz přiložený leták)

Pro informace o organizaci testování v pondělí 3. ledna 2022 klikněte níže na "Zobrazit podrobnosti".

Zobrazit podrobnosti   ►

29. 12. 2021
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU ZŠ

V prvním lednovém týdnu roku 2022, počínaje pondělím 3. ledna 2022, zahájíme cyklus lekcí matematiky a českého jazyka a literatury v rámci přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce ke vzdělávání v osmiletém gymnáziu od školního roku 2022/2023.  

Pro žáky 5. ročníků ZŠ je připraveno 13 jednohodinových lekcí (v délce 60 minut) matematiky a českého jazyka; absolvovat je možné buď oba kurzy, anebo pouze jeden vybraný předmět. Kurzy obou předmětů budou ukončeny v týdnu před stanoveným termínem přijímací zkoušky (19.04. a 20.04.2022) didaktickými testy "přijímaček nanečisto". 

Lekce budou probíhat prezenčně v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, v učebně č. 52 (třída 4.A8, přízemí, vlevo od skleněných vstupních dveří do školy) v následujících termínech:

 • pondělí, 15:30 - 16.30 hodin - matematika (Mgr. Kateřina Hajmová)
 • úterý, 15:30 - 16:30 hodin - matematika (Mgr. Milan Čermák)
 • středa, 15:30 - 16:30 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Marie Turňová)
 • čtvrtek, 15:30 - 16:30 hodin - český jazyk a literatura (Mgr. Jaroslav Řeřicha)

Výběr vyhovujících termínů (pro každý předmět jeden) proveďte zde: https://forms.office.com/r/3Mm6a6T2rj.

Účastníci kurzů si s sebou na lekce přinesou psací potřeby, sešit/blok na poznámky a rýsovací potřeby (na lekce matematiky); učební materiály, cvičení a zadání obdrží účastníci kurzu ve škole.

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (syrovatko@glouny.cz; 777 904 121).

22. 12. 2021
PF 2022

 
Pokojné a příjemné prožití vánočních svátků a správný směr na všech cestách, na které Vás přivede rok 2022, Vám srdečně přejeme z Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.
 


 

14. 12. 2021
MIMOŘÁDNÉ OMEZENÍ PROVOZU V AREÁLU ŠKOLY

Upozorňujeme všechny zaměstnance a žáky školy, že ve středu 15.12. a ve čtvrtek 16.12.2021 budou probíhat práce na opravě komunikací v areálu školy. V uvedených dnech proto nebude možné do areálu vjíždět osobními automobily ani jednostopými vozidly, z důvodu bezpečnosti nebude umožněn ani průchod zadním vchodem z Fügnerovy ulice. Žádáme proto, abyste ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne parkovali mimo areál školy a pro vstup do budovy použili pouze hlavní vchod z Poděbradovy ulice.

Děkujeme za pochopení i respektování dočasného omezení.

30. 11. 2021
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

V sekci Školní rok / Přijímací řízení (https://www.glouny.cz/?s=prijimaci_rizeni) jsme (nejen) pro zájemce o studium na našem gymnáziu zveřejnili informace o vyhlášeném přijímacím řízení do 1. ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2022/2023. Najdete zde také nabídku přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce včetně elektronické přihlášky a řadu dalších souvisejících informací. 

9. 11. 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. LISTOPADU 2021 - ZRUŠENO!

Omlouváme se všem zájemcům o studium na lounském Gymnáziu Václava Hlavatého a jejich rodičům, kteří se chystali ve čtvrtek 25.11.2021 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prudce se zhoršující epidemiologická situace i v Lounech nás bohužel nutí tuto akci v prezenční formě ZRUŠIT; ze stejných důvodů se neuskuteční ani chystaný Týden pro páťáky Týden pro deváťáky. Velmi nás to mrzí, věřili jsme, že po dvou letech budeme moci tuto hojně navštěvovanou akci uspořádat.

Den otevřených dveří nerušíme úplně: jednak jako náhradu v nejbližších dnech připravíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE (sledujte proto aktualizovanou nabídku na našich stránkách), jednak věříme, že při druhém Dnu otevřených dveří, naplánovaném na 20.01.2022, budeme zájemce a náštěvníky přivítat skutečně ve škole.

Děkujeme za pochopení i zachování přízně.

Zobrazit podrobnosti   ►

1. 11. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. LISTOPADU 2021

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021 se upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • pokračuje povinnost používat při pobytu v budově školy ve společných prostorách(chodby, šatny, toalety, studovna, pro zaměstnance pak i sborovna, kanceláře, kabinety aj.) ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), a to
  • žáci nižšího gymnázia zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor
  • žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy respirátor
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest neplatí
  • pro žáky při vzdělávání – při usazení v lavici
  • pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě) s výjimkou osob neočkovaných
 • pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou očkováni, jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě)
 • nadále platí výjimka pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku dýchacích cest (typicky tělocvik a zpěv) – při těchto aktivitách učitel ochranný prostředek nemusí použít, pokud od ostatních udrží vzdálenost alespoň 1,5 metru; tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogických pracovníků
 • povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje mj. na
  • osoby s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • ve dnech 08.11. a 15.11.2021 proběhne ve škole screeningové testování žáků
 • nadále platí hygienická opatření pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění, zejm.
  • nevstupovat do prostor školy s příznaky infekčního respiračního onemocnění;
  • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
  • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.
 • vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků v minulých týdnech vyzýváme žáky, aby i nadále nad rámec shora uvedených opatření používali ochranný prostředek dýchacích cest i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky)

19. 10. 2021
INFORMACE O COVID-19 VE ŠKOLE

Z důvodu významného nárůstu počtu případů Covid-19 i na naší škole zřizujeme samostatnou složku, do které budeme informace o vývoji situace soustředit. Najdete ji v sekci "Školní rok" zde.

5. 10. 2021
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH NA NAŠEM GYMNÁZIU

Od tohoto školního roku jsme nově navázali spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (www.elec.eu, https://www.facebook.com/evropskecentrumjazykovychzkousek), které je jedním z největších poskytovatelů jazykových zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom in Deutsch. Díky tomu se naše gymnázium stane již letos zkouškovým místem pro Cambridge English na úrovni B2 a C1. Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce Cambridge English od úrovně B2 je jazykovou kvalifikací, kterou lze uplatnit jako náhradu maturitní zkoušky (písemné práce a ústní zkoušky v profilové části), díky mezinárodní platnosti jej lze využít při přijímacích zkouškách a při studiu na VŠ i při hledání profesního uplatnění. O příspěvek na úhradu části ceny za zkoušku lze přitom stejně jako v minulých letech požádat Spolek rodičů a přátel GVH Louny.

Pokud budete chtít využít možnosti vykonat tuto zkoušku na „domácí půdě“ Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, která se bude konat v sobotu 04. 12. 2021, je třeba se do 21. 10. 2021 zaregistrovat

 • ke zkoušce B2 First for School (FCEfS): zde
 • ke zkoušce C1 Advanced (CAE): zde

Pro další informace dále doporučujeme:


Plakat_na_SS_terminy_Louny_Chomutov

soubor PDF, velikost 395 kB

10. 9. 2021
VÝZVA PRO (NEJEN) NADANÉ!

Od loňského roku jsme školou spolupracující s MENSOU ČR, mezinárodní organizací sdružující nadprůměrně inteligentní lidi. Tato spolupráce nás zavazuje k některým povinnostem, dvě důležité jsou na obzoru!

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, která je zcela unikátní, jiná než tradiční vědomostně zaměřené soutěže a aktivity. Dává studentům příležitost seznámit se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet své schopnosti a naučit se pracovat samostatně a kreativně. V loňském roce byl pro soutěžící z naší školy úspěšný: Kateřina Anglettová (4.A8) se v celostátním finále umístila na 7. místě, velmi dobře si na krajské úrovni vedl oktaván Šimon Pichert. Budeme velmi rádi, podaří-li se našim studentům na podobné výsledky navázat i letos! O Logické olympiádě více zde nebo na stránkách soutěže.

Do soutěže se můžeš přihlásit zdehttps://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1 (registrace z minulých let nejsou platné!). Základní kola proběhnou po jednotlivých kategoriích on-line v říjnu 2021. Krajská kola se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu.

Neváhej a přihlas se, ověř si své schopnosti samostatného logického uvažování!

TESTOVÁNÍ IQ


Ve škole pravidelně organizujeme testování IQ. Testování je uzavřené a je určené pouze pro studenty, popř. pracovníky naší školy. Jeho výsledek může být vstupenkou do MENSY ČR (při výsledku 130 a výše; při loňském testování se nad hranicí nadprůměru umístila více než polovina našich k testování přihlášených studentů). Pro nás je výsledek testu jedním z indikátorů mimořádného nadání žáka, které chceme rozvíjet individuálním vzdělávacím plánem a rozšiřujícími školními i mimoškolními aktivitami.

Letošní testování se uskuteční ve škole ve středu 15. září 2021 od 9:00 hodinJe třeba se k němu elektronicky přihlásit zde: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=11925, žáci mladší 15 let se k testu dostaví s vyplněným a zákonným zástupcem podepsaným Souhlasem s testováním; testování je Mensou zpoplatněno 200,- Kč (organizace, administrace, vyhodnocení, certifikát).

Zdůrazňujeme, že i když testování organizuje naše škola, výsledek testu od Mensy ČR obdrží pouze testovaný účastník. Protože však testování IQ je jednou z metod identifikace nadání, přivítáme pochopitelně, když nás studenti o svém výsledku budou informovat.

30. 8. 2021
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím o tom, jak budeme postupovat při  zahájení školního roku 2021/2022, do kterého vstupujeme za trvajících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ta sice umožňují prezenční výuku, současně nám však ukládají provést některá opatření pro ochranu žáků a zaměstnanců školy před nákazou virem SARS-CoV-2.

Školní rok 2021/2022 zahájíme tradičně 1. září 20201 první vyučovací hodinou v 8:00 hodin. Žáci většiny tříd po první vyučovací hodině odcházejí domů, s výjimkou žáků tříd 1.A8, 1.A4 a 5.A8. Primány z důvodu obsáhlejší administrativní agendy a úkonů spojených se začátkem studia čekají první den minimálně dvě třídnické hodiny, další třídnické hodiny budou mít i ve čtvrtek 2. září 2021. Žáci tříd 1.A4 a 5.A8 po zahájení školního roku odjíždějí (vlakem v 11:13 hodin ze zastávky Louny-město) na společný adaptační pobyt do Horského hotelu Lesná v Krušných horách a budou se řídit pokyny svých třídních učitelů.

Jedním z opatření, kterými chceme snížit míru rizika přenosu virového onemocnění, je omezení pohybu třetích osob v prostorách školy. Žádáme proto zákonné zástupce, aby i letos upustili od doprovázení žáků do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Výuka dle stálého rozvrhu (bude zveřejněn 31. 08. 2021 zde) začíná pro studenty vyššího gymnázia od čtvrtka 2. září 2021, pro žáky nižšího gymnázia pak začne ve čtvrtek nejdříve od 3. vyučovací hodiny.

Vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy

Všechny osoby jsou povinny si při vstupu do budovy školy nasadit a při pohybu po společných vnitřních prostoráchch (chodby, šatny, toalety...) stále používat ochranný prostředek dýchacích cest: dle platného opatření MZ ČR žáci do 15 let zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor FFP2, starší osoby respirátor třídy aspoň FFP2. Tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou,  poruchou intelektu či poruchou duševního stavu. 

V učebnách a laboratořích žáci nemusí mít ochranu dýchacích cest nasazenu za podmínky, že byl očkováni, prodělali onemocnění Covid-19 nebo byli negativně otestováni na Covid-19 (za podmínek dále uvedených).

Testování na Covid-19 ve škole

Podle momentálně platného mimořádného opatření MZ ČR proběhne ve škole na začátku školního roku 2021/2022 preventivní screeningové antigenní testování žáků, a to ve třech termínech: ve středu 1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021, vždy první vyučovací hodinu. Žáci, kteří v danou dobu nebudou přítomni ve škole, budou testováni neprodleně po nejbližším příchodu do školy.

Testování ve škole se nebude týkat žáků, kteří

 • jsou plně očkovaní proti Covid-19 (a jejich očkování bylo ukončeno min. 14 dnů přede dnem testování),
 • prodělali onemocnění Covid-19 (před méně než 180 dny),
 • absolvují test s negativním výsledkem na odběrovém místě či ve zdravotnickém zařízení (buď PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle 7 dnů přede dnem testování ve škole, nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle 72 hodin před testováním ve škole).

Potvrzení o očkování, prodělaném onemocnění či výsledek testu provedeného zařízením mimo školu žáci předloží svým třídním učitelům v den testování.

Pro testování budou použity neinvazivní antigenní rychlotesty Genrui; test si žáci provedou sami pod dohledem třídních učitelů. Žáci mohou k testování použít i jiný - vlastní test, a to za předpokladu, že tento test je uvedený v seznamu testů schválených MZ ČR pro použití laickou osobou; škola v takovém případě nebude u testu požadovat přítomnost zákonného zástupce žáky.

Žáci, kteří nebudou testováni a nevztahuje se na ně žádná ze shora uvedených výjimek

 • budou povinni po celou dobu ve škole používat zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor FFP2 (žáci do 15 let), resp. respirátor třídy aspoň FFP2 (žáci starší 15 let) - tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou,  poruchou intelektu či poruchou duševního stavu;
 • nebudou moci cvičit a sportovat v tělocvičně či jiných vnitřních prostorách školy;
 • nebudou moci zpívat;
 • budou moci konzumovat potraviny pouze v lavici.

Pokud výsledek antigenního testu některého z žáků bude pozitivní:

 • škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek testu a vystaví mu potvrzení o pozitivním výsledku testu (s uvedením data dne a času provedení testu),  
 • žák neprodleně opustí školu (je-li zletilý), resp. bude umístěn do izolační místnosti a zákonní zástupci si jej ze školy vyzvednou,
 • žák / zákonní zástupci žáka jsou povinni neprodleně informovat o výsledku testu lékaře, zajistit konfirmační (ověřovací) PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a postupovat dle pokynů příslušné hygienické stanice.

O dalším postupu po 9. září 2021 rozhodnou příslušné orgány po vyhodnocení screeningového testování na školách.

S dalšími informacemi o hygienických opatřeních při provozu školy budou žáci seznámeni po nástupu do školy; vycházíme přitom z manuálu MŠMT "Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19".

 

Dovolte mi i touto cestou popřát všem žákům, jejich rodičům i svým kolegům, aby se školní rok 2021/2022, který se chystáme zahájit, pokud možno obešel bez radikálních omezení provozu školy podobných těm v roce uplynulém a nepokračovalo tak zásadní rušivé omezení vzdělávacích i mimoškolních aktivit (nejen) naší školy.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

26. 8. 2021
ADAPTAČNÍ POBYTY

V sekci "Chystané akce" (zde: https://www.glouny.cz/?s=368) jsme zveřejnili informace pro o adaptačních pobytech, které jsou připraveny pro žáky tříd 1.A8, 1.A4 a 5.A8. 

28. 6. 2021
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE (SVK)

Dne 25.06. 2021 se v litvínovském univerzitním centru VŠCHT - Praha - Unipetrol konalo finále SVK, do kterého byla vybrána z celkového počtu 42 uchazečů spolu s dalšími 15 studenty z jiných škol také naše studentka (maturantka 4A/4 2021) Pavlína Stejskalová. Ve finále si vedla velmi dobře a za svou práci na téma: Metody molekulární genetiky nakonec dosáhla na 2. místo v sekci biologické. Za tento úspěch Pavlíně gratulujeme a přejeme rovněž výborné výsledky v dalším studiu na VŠ. 

Více informací o projektu najdete zde: https://www.nadaceorlenunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/StudentskaVedeckaKonference.aspx

11. 5. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA - JAK JSTE SI VEDLI?

Rádi bychom se s vámi podělili o výsledky nedávného projektu, kterým jsme odstartovali oslavy 125 let existence Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Oslovili jsme jím současné studenty, aby se stali prvními pomyslnými gratulanty a společným úsilím ve svých třídách vytvořili videonahrávku, jíž sobě i ostatním letošní výročí připomenou. Stalo se, a tak rádi zveřejňujeme deset videonahrávek, abyste i vy mohli posoudit, jak originálně se jednotlivé třídy popraly s tématem, jak se žáci zhostili svých „filmových“ rolí i jak se autoři vypořádali s technickým zpracováním videa.

Na filmy se můžete podívat na školním YouTube kanálu GVH Louny: https://www.youtube.com/playlist…. Využít můžete i následujících přímých odkazů:

Současně bychom vás chtěli zapojit do hlasování, jehož výsledek rozhodne o udělení hlavní Filmové ceny Gymnázia Václava Hlavatého. Ocenění si podle nás zaslouží všechna videa (a za společnou práci také každou ze zúčastněných tříd oceníme), zvlášť však chceme ocenit autory filmu, který získá nejvíce hlasů ve veřejné anketě. Hodnotit videa a komentovat je můžete sice i standardními možnostmi na YouTube, oficiální hlasování však probíhá zde: https://forms.office.com/r/PzXqZZy3GX.

Všem zapojeným třídám a žákům děkujeme za úsilí, které společnému dílu věnovali, a vám, kteří se zapojíte do hlasování, děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše reakce!

5. 5. 2021
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA DEFINITIVNĚ ZRUŠEN!

Dvakrát odložený poznávací zájezd pro studenty GVH Louny do Polska, který se měl uskutečnit v náhradním termínu od 10.05. do 16.05.2021, nelze zrealizovat. Brání tomu dosud přetrvávající nepříznivé epidemiologické podmínky a s nimi související omezující opatření na české i polské straně, doba cestování bohužel nepřeje, a tak jsem, byť nerad, po dohodě s partnerskou cestovní kanceláří rozhodl zájezd s konečnou platností zrušit. Všem přihlášeným zájemcům se omlouvám a věřím, že v příští školních letech budeme moci nabídku podobného zájezdu zopakovat s úspěšnějším výsledkem.

Všechny zálohy, které byly zaplaceny, budeme v plné výši vracet, a to v termínu nejpozději do 30. června 2021 (čekáme ještě na vrácení části záloh poskytnutých na rezervaci ubytování).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

8. 4. 2021
PROJEKT K NAROZENINÁM LOUNSKÉHO GYMNÁZIA

V sobotu (kupodivu) 19. září 1896 své dveře prvním 105 primánům a sekundánům slavnostně otevřela nově zřízená Obecní vyšší škola reálná v Lounech, čímž se začala psát historie Gymnázia Václava Hlavatého, Louny. Ano, naše gymnázium letos oslaví úctyhodné 125. výročí své existence!

Obracíme se tímto na vás, jeho současné studenty, s výzvou, abyste se stali prvními gratulanty. Přivítáme, připravíte-li společnými silami ve svých třídách videozdravici, která originálním způsobem historii naší školy připomene. Důkazem, že to jde, budiž video vytvořené společnými silami vašich učitelů. Pro práci na vašem třídním projektu vyhradíme týden od 12. do 16. dubna 2021, hlavní organizační oporou vám při něm budou vaši třídní učitelé.

Vaše příspěvky se stanou součástí chystaných oslav, a protože dobrá práce si zaslouží odměnu, rádi oceníme třídu, jejíž dílo ve veřejné anketě získá nejvíce hlasů…

Přeji vám spoustu kreativních nápadů a těším se na vaše filmové projekty!

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

22. 2. 2021
CORONAVIRU NAVZDORY - ÚSPĚCH VE FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽI

Studenti sexty Michael Křivan, Jakub Hadač, Matěj Olič, Josef Kerner a Jakub Udržal se velmi úspěšně zúčastnili on-line verze legendárního "FYZIKLÁNÍ", mezinárodní týmové fyzikální soutěže studenty středních škol, kterou vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ve své kategorii obsadili krásné 20. místo, v redukovaném československém pořadí byli devátí z 99 týmů a v rámci České republiky dokonce šestí. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích.

Za vyučující fyziky Mgr. Drahomír Zrůst

8. 2. 2021
LOUNY - BARENDRECHT: SOUTĚŽNÍ VEČER

Dlouholetý projekt spolupráce Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, a J. Calvijn Groene Hart v Barendrechtu žije i navzdory covidovým omezením!

V pátek 5. února 2021 se uskutečnil kvízový večer pro žáky 6.A8 a 7.A8 naší školy a jejich holandské protějšky, který alespoň částečně vynahradil zrušené setkání této projektové skupiny v Lounech, původně plánované na září 2020.

Učitelé z obou družebních škol připravili kvízové otázky na téma česká, holandská a mezinárodní kultura, tradice a zajímavosti. Soutěžní družstva byla sestavena z českých i holandských studentů a jejich úkolem bylo co nejrychleji a nejsprávněji dané úkoly vyřešit. Vše se konalo na platformě Teams, kde náš zdatný holandský kolega Hugo Langendoen dokázal týmy rozdělit do samostatných místností a dopřát jim klid k řešení soutěžních úkolů.

Výsledky všech týmů byly vynikající, soutěžící si prohloubili znalosti o partnerské zemi a  prokázali schopnost používat anglický jazyk jako efektivní mezinárodní pracovní nástroj i prostředek běžné mezilidské komunikace, na kterou daný večer samozřejmě také zbyl prostor. 

Akce byla velice zdařilá a všichni zúčastnění se shodli, že by si zasloužila opakování. 

Za komisi Aj Mgr. Alice Studenovská

IMG-20210205-WA0001

27. 1. 2021
KATEŘINA ANGLETTOVÁ VE FINÁLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY V PRVNÍ DESÍTCE!

Skvělého úspěchu dosáhla v letošním ročníku Logické olympiády studentka naší školy Kateřina Anglettová (3.A8). V soutěži založené na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup (takže nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování) postoupila v kategorii B z 2. místa v krajském kole do finále soutěže. Zde, na celostátní úrovni, se v kategorii žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií utkalo 67 účastníků ze všech krajů České republiky, přičemž Katka skončila na vynikajícím 7. místě!

Kateřina je členkou Dětské Mensy a jako jedna z prvních se zapojila do aktivit Klubu nadaných dětí při GVH Louny; naše gymnázium úspěšně reprezentuje i v jiných soutěžích. Upřímně jí k výbornému výsledku v Logické olympiádě 2020 gratulujeme a jistě nejen my jí přejeme, aby podobných úspěchů jenom přibývalo. Poděkování patří všem dalším studentům, kteří logické klání v soutěži rovněž absolvovali. Mezi nimi si vedle Kateřiny jako semifinalista Ústeckého kraje vedl v kategorii C úspěšně Šimon Pichert (8.A8). Budeme rádi, když se do nového ročníku olympiády v roce 2021 zapojí i další zájemci.

Jestli vás zajímá, jak právě skončený ročník Logické olympiády probíhal v koronavirových podmínkách, určitě si přečtěte, jak jej viděla sama Kateřina (na fotografii úspěšných řešitelů ji jistě odhalíte uprostřed skupiny oceněných).

 

Zobrazit podrobnosti   ►

8. 1. 2021
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD NA ČERVEŇÁK

Milí studenti a přátelé gymnázia,

jako každý rok se i letos pořádá Tříkrálový pochod na Červeňák. Tento rok jej ale nebude možné uspořádat společně, tudíž jsme přistoupili k alternativnímu řešení. Pokud máte zájem se zúčastnit, stačí dojít na vrchol Červeňáku a vyfotit se. Tuto fotografii, prosím, zašlete na email pochod.cervenak@gmail.com do konce ledna a odměna Vás nemine. Na vaše fotografie se těší pořadatelé ze sexty.

Níže nabízíme leták ke stažení, sdílení či vytištění. S dotazy se obracejte na výše uvedenou emailovou adresu.

Žádáme všechny účastníky, aby v průběhu akce dodržovali všechna aktuální protiepidemiologická opatření.

Zobrazit podrobnosti   ►
TPNC21

9. 12. 2020
DANIELA ŠTĚPÁNOVÁ VÍTĚZNÁ!

Daniela Štěpánová (3.A4) reprezentovala naše Gymnázium Václava Hlavatého na mezinárodním soutěžním festivalu "Ruština, řeč poezie". Společně se svou učitelkou ruského jazyka Oksanou Kaplanovou připravily báseň od Samuila Jakovleviče Maršaka "Zavazadlo" (v ruském originále "Багаж"). Jak jsme již informovali dříve, Daniela se v soutěži, která se těšila značnému zájmu (1 472 přihlášených účastníků), úspěšně probojovala do finálové padesátky. Zde, i díky vašemu zájmu a podpoře ve své kategorii "Básně pro děti" obsadila první místo a zvítězila! Děkujeme vám všem, kteří jste pro Danielu hlasovali a přispěli k jejímu vítězství.

Daniele rádi moc gratulujeme a přejeme další úspěchy!


30. 9. 2020
KLUB DOFE NA NAŠEM GYMNÁZIU

S radostí vám oznamujeme, že na naší škole byl založen KLUB DOFE. Jeho prvním počinem byla v pondělí 21. 09. 2020 beseda s ambasadory programu, kteří přítomným zájemcům představili základní principy jeho fungování. První schůzku našeho klubu s vážnými uchazeči o splnění cílů v programu DOFE jsme uspořádali ve čtvrtek 24. 09. 2020. Na ní jsme si jednak upřesnili upřesnili pravidla fungování, jednak hledali konkrétní možnosti zapojení se pro jednotlivé studenty. Dobrou zprávou pro ty, kteří se na schůzku nemohli dostavit a mají o účast v programu zájem, je, že ve čtvrtek 1. října 2020 proběhne ve studovně od 13.30 hodin další setkání, na které srdečně zveme všechny stávající i další potenciální členy. Na schůzce probereme jednotlivé kroky nutné pro registraci do programu, kterou je nutné provést elektronicky na www.onlinerecordbook.org, abychom mohli začít program plnit. Pokud se chcete již zaregistrovat sami, doporučujeme shlédnout video s návodem, jak na to: https://www.youtube.com/watch?v=zE-m5rgVGu0.

Máš-li zájem o individuální konzultaci, vyhledej Mgr. Janu Blábolilovou nebo Mgr. Pavla Honzátka.

Děkujeme a těšíme se na vás!

21. 9. 2020
NABÍDKA NEPOVINNÝCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídkou následujících nepovinných seminářů doplňujeme formální vzdělávání na naší škole podle školního vzdělávacího programu. Semináře by svým charakterem měly převážně podporovat rozvoj praktických dovedností studentů, i proto jsme pro některé z nich zajistili lektory z praxe. Semináře nejsou součástí výuky, účast na nich je proto dobrovolná. Účastníci seminářů nejsou za práci v nich hodnoceni na vysvědčení.

Pokud se o náplni a zaměření jednotlivých seminářů chceš dozvědět více, klikni na jeho název, přihlásit se můžeš vyplněním a odesláním elektronické přihlášky. První semináře se rozbíhají od tohoto týdne (od 21. 09. 2020), všechny budou otevřeny od října 2020. Přihlásit se do seminářů je proto možné do 30. září 2020

   ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Elektronická přihláška
   LATINSKÝ JAZYK Elektronická přihláška
   PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   CHEMICKÝ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   ZÁKLADY SOUČASNÉHO PRÁVA Elektronická přihláška
   DEBATNÍ SEMINÁŘ Elektronická přihláška
   RÉTORIKA A KOMUNIKACE Elektronická přihláška

27. 8. 2020
ADAPTAČNÍ POBYTY PRO NASTUPUJÍCÍ ROČNÍKY

Jednou z prvních společných akcí připravených pro naše nové žáky na začátko školního roku jsou již pravidelně výjezdní adaptační kurzy. Adaptační pobyty pro nově vytvořené třídní kolektivy dávají možnost poznat své spolužáky v jiném než školním prostředí. Přechod na novou školu do neznámého kolektivu může být pro mnohé děti náročný, adaptační pobyt poskytuje prostor pro nalezení svého místa. Příjemné prostředí mimo školní lavice umožní projevení takových jedinečných schopností a dovedností dětí, které ve školním prostředí nejsou natolik zjevné. Adaptační pobyt považujeme za důležitý v prevenci rozvoje rizikového chování ve školní třídě, pro nastavení celkového příznivého klimatu a vzájemného soužití. Proto se aktivity v průběhu společně strávených dní zaměřují zejména na stmelení nového kolektivu, vzájemné poznání spolužáků a jejich třídního učitele. Aktivity jsou cíleny především na posílení skupinové soudržnosti, vzájemné spolupráce, vytvoření třídních pravidel a posilování komunikačních dovedností v rámci kolektivu.

Letošní adaptační kurzy se uskuteční:

 • pro třídu 1.A8 v termínu 07. 09. - 09. 09. 2020 v Loučné pod Klínovcem,
 • pro třídu 1.A4 v termínu 09. 09. - 11. 09. 2020 v Jiřetíně pod Jedlovou.

Bližší informacepro účastníky kurzů najdete zde.

2. 7. 2020
AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

K 30. 06. 2020 byla uzavřena všechna řízení o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, od školního roku 2020/2021. Na uvolněná místa původně přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podali na jinou školu nebo jej v zákonné lhůtě nepodali na naši školu, byli novým rozhodnutím přijati uchazeči, kteří se umístili jako další v pořadí. Třídy prvních ročníků osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou kapacitně zcela naplněny. V přiložených souborech zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení dle stavu k 30. 06. 2020.

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté gymnázium

Aktualizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté gymnázium

25. 6. 2020
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO NOVÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE

Ve čtvrtek 25. června 2020 se ve víceúčelovém sále Vrchlického divadla v Lounech uskutečnily informační schůzky pro nově přijaté žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia, kteří ke studiu nastoupí od 1. září 2020.

Informace k zahájení studia, prezentované na schůzkách, si můžete prohlédnout zde:

Prezentace pro žáky 1. ročníku osmiletého gymnázia 2020/2021

Prezentace pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2020/2021

15. 6. 2020
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v sekci Výsledky přijímacího řízení a na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy.

1. 4. 2020
SBORNÍK ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Pocity a názory, vyjádřené studenty v týdnech distanční výuky, si můžete přečíst v našem sborníku . 


sbornikgvh1

soubor PDF, velikost 3.1 MB

23. 10. 2019
SPIRÁLA SVOBODY

Pokud jste se v pondělí ráno po vstupu do školy podivovali výtvarné instalaci, která se přes víkend objevila v prostoru centrálního schodiště, a ptali se (případně se dosud ptáte), čí je to dílo, vězte, že ji vytvořil a instaloval Mikuláš Beck (8.A8). Spirála svobody je jeho příspěvkem do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Festivalu svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce na téma "Kdo, když ne my?!". Můžete mu proto i držet palce, aby jeho výtvor byl vybrán k vystavení v Centru současného umění DOX během připomínkových oslav 17. listopadu v Praze!

Zobrazit podrobnosti   ►
16_
34
37_
39
40
48_
49
51
3
7_
12
zavřít
Probíhá přenos dat...