Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - chlapci
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Matyáš Černíček
kategorie E
1. místo - krajské kolo
Fyzikální olympiáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

9. 11. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Především uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, z 5. a 9. ročníků základních škol a jejich rodiče, ale i ostatní zájemce či přátele školy zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který pro vás připravujeme na čtvrtek 29. listopadu 2018 od 16:15 hodin. Bližší informace o Dnu oteřených dveří a o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/2020 najdete v sekci ŠKOLNÍ ROK / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (https://www.glouny.cz/?s=369), kde budeme průběžně zveřejňovat i další informace o chystaném přijímacím řízení.

Nestihnete Den otevřených dveří na naší škole? Domluvte si individuální návštěvu na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz nebo telefonním čísle +420 777 904 121.

14. 11. 2018
OTEVŘENÁ VĚDA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Akademie věd České republiky v rámci projektu nabízí vědecké stáže pro studenty středních škol.

Tento projekt umožňuje studentům zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR, a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se mezi studenty těší velké oblibě. Díky projektu se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké činnosti v ústavech AV ČR. Velká část z nich také téma stáže zpracuje v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Projekt je určen žákům z celé České republiky a probíhá na pracovištích v Praze, Brně, Českých Budějovicích a dalších městech.

Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2019, vždy minimálně 8 hodin za měsíc.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou více než 90 témat z oblasti biologie, chemie, fyziky, techniky, historie, filozofie, sociologie a mnoha dalších. Z přihlášených studentů si pak své stážisty vybírá přímo lektor či lektorka dané stáže.

Přihlašování na stáže je možné do 30. 11. 2018. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti na webu Otevřené vědy zde.

9. 11. 2018
FILMOVÝ KLUB ZVE NA FILM OLGY SOMMEROVÉ ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA: ZTRÁTA TRADICE

Další akcí Filmového klubu GVH Louny v rámci Měsíce filmu na školách (program Jeden svět na školách), jehož letošním tématem jsou Příběhy bezpráví - únor 1948, bude promítání filmu režisérky Olgy Sommerové Ztracená duše národa: Ztráta tradice (2010) o osudech sedláckých rodin v 50. letech a následná beseda s pozvanými pamětníky (pí. Nosková, p. Zapletal).

Projekce a diskuse, na které Vás tímto srdečně zveme, se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 od 16:15 hodin v učebně č. 32.

https://www.jsns.cz/lekce/15586-ztracena-duse-naroda-ztrata-tradice

Mgr. Jaroslav Řeřicha

12. 11. 2018
Trička a mikiny s logem Gymnázia Václava Hlavatého - objednávky

V průběhu tohoto týdne, tj. do pátku 16. 11. 2018 do 14:00 hodin, ještě máte možnost objednat si v kanceláři školy u paní Sušické trička a mikiny s logem Gymnázia Václava Hlavatého ve variantách, které jste si nedávno zvolili hlasováním (viz připojená vizualizace - při objednávce můžete vybírat ze dvou podob loga a ze dvou barevných kombinací: černá s oranžovým emblémem, oranžová s černým emblémem).

5. 11. 2018
HLEDÁME UČITELE/UČITELKU ČESKÉHO JAZYKA A DĚJEPISU

Naléhavě hledáme na částečný úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro výuku českého jazyka a literatury a dějepisu (popř. alespoň českého jazyka a literatury) na nižším i vyšším stupni gymnázia. Jedná se o dlouhodobý zástup a nástupem pokud možno ihned.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktuje na tel. čísle 777 904 121 nebo na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz.

24. 10. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA U NÁS DOMA

K masivním oslavám 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky, které v uplynulých dnech probíhaly na celostátní i místní úrovni, jsme se na škole mj. připojili tematickou výstavou zaměřenou na období první republiky. K její prohlídce do 1. patra školy vás všechny tímto zveme, navštívit ji budete moci od 31. října do 30. listopadu 2018.

Jejím smyslem není faktografické připomínání dějin první Československé republiky, expozicí nechceme suplovat učebnice dějepisu či výklady historiků nebo výstavy v muzeích. Chtěli jsme první republiku představit pomocí exponátů, které se dodnes v našich rodinách uchovávají. Oslovili jsme proto studenty, aby se po takových předmětech ve svých domácnostech poohlédli a donesli do školy. Ze souboru takto získaných předmětů jsme vytvořili tři tematické okruhy, kterým jsou jednotlivé vitríny věnovány.

První vitrína je zaměřená na školství. Jsou v ní představeny dobové učebnice, podle nichž se učili i studenti našeho gymnázia, školní pomůcky nebo dobový školní řád.

Druhá vitrína připomíná některé důležité historické události. Jde především o roli československých legií a členů Sokola při budování československého státu a osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Zajímavostí je dobový výtisk týdeníku agrární strany s příznačným názvem Cep, který dokládá demokratický charakter ČSR projevující se např. v parlamentních volbách.

Třetí vitrína přináší doklady běžného života. Jsou zde ukázky dobových výtisků krásné literatury, módní časopis, populární Domácí lékař nebo kazeta s holičskými potřebami.

Všem studentům i učitelům, kteří exponáty na výstavu laskavě poskytli, rádi děkujeme, stejně tak Oblastnímu muzeu v Lounech, které nám pro výstavu zapůjčilo výstavní vitríny.

Předmětová komise dějepisu

24. 10. 2018
ADÉLA CITOVÁ MISTRYNÍ SVĚTA!

Rádi se připojujeme k zástupu gratulantů a blahopřejeme studentce letošního maturitního ročníku našeho gymnázia Adéle Citové, která se v nizozemském Leidenu stala mistryní světa ve sportovním aerobiku v nejsilnější kategorii dospělých. Vedle individuálního úspěchu si z mistrovství světa přivezla navíc stříbrnou medaili za vystoupení v kategorii tria; v této kategorii spolu s Adélou vystoupila na stupně vítězů i další úspěšná studentka naší školy - Karolína Jánská. Bližší informace se můžete dočíst např. na stránkách Českého svazu aerobiku a fitness: https://fisaf.cz/po-8-letech-mame-opet-mistryni-sveta-v-aerobiku-je-ji-adela-citova/.

Adélo a Karolíno, srdečne vám oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i do budoucna!

17. 10. 2018
BÍLÁ PASTELKA

Naše škola se zapojila do 19. ročníku sbírky BÍLÁ PASTELKA, která je organizována u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek veřejné sbírky je určen na podporu speciálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené, organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Podpora směřuje do projektů, jako jsou např. výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí potýkají v ulicích, dopravních prostředcích a v budovách, příprava pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je nevidomí mohou číst za pomoci počítače apod. Na oficiální video k Bílé pastelce 2018 se můžete podívat zde, rozhlasový spot k podpoře sbírky namluvil Martin Dejdar. 

Deset vybraných studentů ze septimy osmiletého a třetího ročníku čtyřletého gymnázia vyrazilo do lounských ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky, aby za minimální příspěvek 30,- Kč nabízeli zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019. S celkem 181 prodanými pastelkami tak do sbírky přispěli částkou 5.430,- Kč. Všem studentům, kteří pomáhali, děkujeme!

11. 10. 2018
KROUŽEK BRIDŽE

V úterý 16. října 2018 se v učebně č. 52 (třída 1. A8) uskuteční úvodní setkání, kterým svou činnost zahájí nový zájmový kroužek sportovního bridže. Určený je pro všechny věkové kategorie studentů, chlapce i dívky.

Proč se věnovat bridži? Například podle juniorského a univerzitního mistra světa a profesionálního hráče bridže v USA a v Austrálii Milana Macury mj. proto, že

  • trénuje paměť a prodlužuje schopnost se soustředit,
  • rozvíjí logické myšlení, představivost a kombinatorické myšlení,
  • posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů, učí, jak se nezávisle a odpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická rozhodnutí,
  • poskytuje cvičení/praxi v dělání přesných rozhodnutí pod časovým tlakem – v dnešní době klíčová schopnost každého studenta i pracujícího,
  • rozvíjí empatii a porozumění ostatních hráčů, učí toleranci.

Lektorem kroužku je Mgr. Hana Lukšová, scházet se bude pravidelně každý týden na lekce v délce trvání 90 minut. Cena pro přihlášené členy kroužku bude činit 500,- Kč za školní rok.

9. 10. 2018
PIŠQWORKY 2018

Co jsou pIšQworky?

Do již jedenáctého ročníku soutěže pIšQworky se může zapojit každý středoškolák a žák druhého stupně ZŠ. Stačí sestavit pětičlenný tým, zvolit si zástupce a vyplnit online registraci. Není třeba žádná velká příprava ani náročný trénink. Každý, kdo má čtverečkovaný papír a tužku, má šanci uspět. Zúčastnit se může kdokoli, ale vyhraje ten, kdo prokáže schopnost logicky myslet, taktizovat a táhnout v týmu za jeden provaz.

Odkaz: https://www.pisqworky.cz

Školní kolo na GVH Louny:

  • 1 družstvo = pětičlenný tým (1 kapitán + 4 hráči)
  • přihlášky do školního kola zapisujte do formuláře na nástěnce Studentské rady do pátku 12. 10. 2018 do 12:00 hodin
  • školní kolo proběhne v týdnu od pondělí 15. 10. 2018 do pátku 19. 10. 2018 – organizují Mgr. A. Studenovský, Mgr. V. Zlatohlávek
  • vítězný tým ze školního kola postoupí do oblastního kola – 15. 11 .2018 v Podbořanech

Mgr. Vlastimil Zlatohlávek

3. 9. 2018
Spuštěn nový školní web

Vítejte na novém školním webu Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech vytvořeném ve spolupráci s Pavlem „Kidem“ Sukem. Jeho ambicí je přehledně a komplexně informovat o dění na naší škole včetně její historie, soustředit na jednom místě potřebné kontakty, formuláře, dokumenty a další informace. Věříme, že moderní přehledný vzhled webu se návštěvníkům bude líbit, díky responzivnímu webdesignu jej bude možno prohlížet na standardním PC i na mobilních zařízeních.

Web jsme spustili se začátkem školního roku, přestože není ještě plně funkční a dolaďujeme ho – chybí prozatím prolinkování do informačního systému systému Bakaláři, ne všechna data z původního webu se podařilo aktualizovat. Prosíme proto o strpení, než se podaří naplnit, popř. opravit všechny sekce a zaktualizovat data pro školní rok 2018/2019. Za jakékoliv připomínky, návrhy či podněty k novému webu budeme vděční, můžete je posílat např. e-mailem na syrovatko@glouny.cz.

Děkujeme za pochopení.

6. 6. 2018
Učebnice pro školní rok 2018/2019

Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2018/2019. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.


Ucebnice_2018-2019

soubor XLS, velikost 270 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...