Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Kateřina T. Šponiarová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. C


Zobraz celou galerii úspěchů...

Aktuality GVH Louny

17. 6. 2019
UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V menu PRO ŽÁKY, sekci Učebnice najdete přehled učebnic aktualizovaný pro školní rok 2019/2020.

10. 6. 2019
ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

Dne 10. července 2019 bude provedena výměna stávajícího přístupového systému ColNod na systém ISIC Port. Od tohoto okamžiku přestanou být funkční nyní používané čipy, které nejsou s novým systémem kompatibilní. Od školního roku 2019/2020 bude pro vstup do školy možno používat:

 • školní průkaz ISIC/ITIC pořízený prostřednictvím Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, nebo
 • (nový) bezkontaktní čip. 

Souběžné používání průkazu a čipu není možné.

Všichni žáci proto v posledním týdnu školního roku 2018/2019 odevzdají stávající čipy a třídnímu učiteli oznámí, kterou z uvedených variant přístupu do budovy školy si zvolili. Další postup bude následující:

 1. žáci, kteří si zvolí průkaz ISIC a dosud jej nemají nebo o jeho vystavení nepožádali, tak musí učinit do 28. 06. 2019 (postup viz níže); těmto žákům bude po odevzdání stávajícího čipu vrácena záloha 150,- Kč.
 2. žákům, kteří si zvolí bezkontaktní čip, budou tyto čipy vydány na začátku školního roku 2019/2020; záloha 150,- Kč jim nebude vrácena, neboť bude použita jako záloha na nově vydaný bezkontaktní čip.

Pro zajištění výroby průkazů ISIC během hlavních prázdnin je třeba nejpozději do 28. 06. 2019 v kanceláři školy(č. dveří 31) paní Ivě Sušické

 1. podat vyplněnou Žádost o vystavení průkazu ISIC; u studentů mladších 16 let na žádosti vyžadován rovněž podpis jeho zákonného zástupce,
 2. dodat (nejlépe v elektronické podobě, např. jako přílohu v e-mailu) průkazovou fotografii (dostačující je i snímek pořízený mobilním telefonem), která se ukládá do karty studenta v IS Bakaláři,
 3. zaplatit poplatek za pořízení nového průkazu ve výši 290,- Kč, a to
  • v hotovosti do pokladny v kancelář školy, denně od 07:00 do 14:00 hodin,
  • bezhotovostně na účet školy, č.ú. 3274200257/0100; pro identifikaci platbu označit variabilním symbolem 444 a do zprávy pro příjemce uvést ISIC + příjmení a jméno žáka

4. 6. 2019
Zájezd do Velké Británie 2019

Studijně – poznávací zájezd Výuka angličtiny v Cornwallu 2019

V termínu 26.5. -1.6.2019 vycestovala skupina 41 studentů a 3 vyučujících (Mgr. Honsová -vedoucí zájezdu, Mgr. Studenovská, Mgr. Sejvalová–Gänselová) do Velké Británie – Cornwallu a Devonu. Jako vždy při našich zájezdech studenti bydleli v rodinách, měli dopolední výuku angličtiny a spoustu poznávacích výletů. V bohatém programu jsme poznali Torquay, Plymouth, Exeter, Eden Project a Londýn. Počasí nám přálo, rodiny byly milé a účastníci akce se shodli na tom, že se vše vydařilo na výbornou. Už se těšíme na další zájezd do Velké Británie.

Mgr. Alice Studenovská

Zobrazit podrobnosti   ►

30. 5. 2019
INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO PŘIJATÉ STUDENTY A JEJICH RODIČE

V úterý 4. června 2019 se uskutečnily úvodní informační schůzky pro studenty přijaté ke studiu na našem gymnáziu od školního roku 2019/2020, a to

30. 5. 2019
NAŠI PRIMÁNI ÚSPĚŠNÍ VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE ADAMA RIESSE

S vavříny se z finále mezinárodní matematické soutěže Adama Riesse, které se konalo ve dnech 24. - 25. 05. 2019 v německém Annabergu, vrátili zástupci našeho gymnázia: studenti primy Jan Libus a Kateřina Anglettová. Mezi 40 účastníky finálového kola soutěže určené pro studenty 5. tříd v německých spolkových zemích Sasko, Bavorsko (část Oberfranken) a Durynsko a pro studenty prim gymnázií Ústeckého kraje se Jan Libus umístil na vynikajícím 3. místě, Kateřina Anglettová pak s minimální bodovou ztrátou na 4. místě.

Úspěch je to veliký, oběma našim primánům k němu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zobrazit podrobnosti   ►

16. 5. 2019
KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY V REŽII NAŠICH STUDENTŮ

 

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Drahomír Zrůst.

16. 5. 2019
OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNJÍ OLYMPIÁDY KATEGORIE E OVLÁDLI NAŠI STUDENTI

3. dubna 2019 se v Žatci uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, kterého se zúčastnili i dva studenti naší kvarty Michael Křivan a Jakub Hadač. Oba dva předvedli soustředěný výkon a obsadili první dvě místa výsledkové listiny. Zvítězil Michael Křivan se 36 body Jakub Hadač skončil druhý s 27 body (ze 40 možných). Oba splnili podmínky pro zisk hodnocení "úspěšný řešitel". O obtížnosti úloh nejlépe vypovídá i to, že třetí v pořadí měl již jen 15,5 bodu. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme jim držet palce v krajském kole, kam oba postoupili. 

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst

28. 4. 2019
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení (výsledkovou listinu s evidenčními čísly jednotlivých uchazečů) najdete zde: https://www.glouny.cz/?s=prijimaci_rizeni_vysledky.

22. 4. 2019
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM

Další osobností, s níž se studenti našeho gymnázia budou moci setkat, je Jiří Padevět, ředitel nakladatelsví Academia a autor řady publikací mapujících zejména protektorátní a poválečnou českou historii: Průvodce protekorátní Prahou: místa - události - lidé (cena Magnesia Litera - Kniha roku 2014), Anthropoid, Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Za dráty: tábory v období 1938 - 1945 na území dnešní České republiky nebo Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. 

Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v učebně č. 7 od 14:00 hodin a zveme na ni nejen zájemce o moderní českou historii.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300045-jiri-padevet/

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 4. 2019
JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

I letos jsme se zapojili do charitativní veřejné sbírky na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. "Srdíčkového dne" se studenti Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, aktivně účastní již řadu let.

Jarní srdíčkový den letos proběhl v celé České republice v posledním březnovém týdnu. Naši studenti, tentokrát ze tříd 2.A4 a 6.A8, do lounských ulic vyrazili v pátek 29. 03. 2019. Peníze, které získali prodejem magnetek či magnetických kolíčků, jsou tentokrát určeny především na pomoc malému Adámkovi, který trpí spinální muskulární atrofií typu I; při tomto progresivním onemocnění dochází k úbytku svalové hmoty a jsou nezbytné pomůcky k zajištění pohybu. Výtěžek sbírky bude dále použit na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.

Rád bych poděkoval všem žákům, kteří sbírku aktivně zajišťovali, i všem lidem, kteří přispěli na podporu opravdu potřebných.

25. 3. 2019
BESEDA S ERIKEM TABERYM

V úterý 26. března 2019 se od 14:00 hodin v učebně č. 7 uskuteční beseda Erika Taberyho se studenty našeho gymnázia. Erik Tabery je český novinář a publicista - je šéfredaktorem časopisu Respekt a mj. autorem knihy Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše, která se stala knihou roku ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za rok 2019.

Zobrazit podrobnosti   ►

18. 3. 2019
SKVĚLÝ ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ V CHEMICKÉ OLYMPIÁDĚ

Ve znamení velikého úspěchu studentů naší kvarty se neslo letošní okresní kolo již 55. ročníku Chemické olympiády kategorie D, které se v úterý 5. března 2019 tradičně konalo v prostorách Střední zemědělské školy v Žatci.

Zobrazit podrobnosti   ►

15. 3. 2019
25 LET PARTNERSTVÍ S LYCÉE JOFFRE

25 let partnerství - přátelství s Lycée Joffre ve francouzském Montpellier

18. března uplyne přesně 25 let od doby, kdy jsem poprvé navštívila se skupinou studentů francouzského jazyka GVH jihofrancouzské město Montpellier.

Když jsem s nimi v březnu roku 1994 po dvou letech intenzivních příprav  odjížděla na první výměnný pobyt do Francie, určitě jsme nikdo netušili, že právě tady začíná jedno krásné a teď už neuvěřitelných 25 let trvající přátelství mezi českými a francouzskými studenty, kolegy a samozřejmě naší školou a Lycée Joffre.

Zobrazit podrobnosti   ►

14. 3. 2019
INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po uzavření termínu pro podání přihlášek ke vzdělávání - studiu ve střední škole jsme zaevidovali 66 řádně podaných přihlášek do osmiletého oboru a 52 přihlášek do čtyřletého oboru. Současně jsme dokončili administraci přihlášek spojenou se zadáním všech údajů do centrálního informačního systému administrátora jednotné příjímací zkoušky - Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Zobrazit podrobnosti   ►

28. 2. 2019
NAŠE STUDENTKY A STUDENTI MEZI SPORTOVCI ROKU 2018 OKRESU LOUNY

Dne 19. února 2019 byly v žateckém divadle slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu Louny. S potěšením jsme se dozvěděli, že s vynikajícím výsledkem v kategoriích jednotlivců v anketě uspěly:

 • Adéla Citová (sportovní aerobik) - 1. místo v kategorii dospělí,
 • Petra Helebrantová (atletika) - 4. místo v kategorii mládež,
 • Zuzana Porubčanová (atletika) - 5. místo v kategorii mládež,
 • Barbora Parmová (cyklistika) - 9. místo v kategorii mládež.

Adéla Citová s Karolínou Jánskou byly rovněž oceněny za vítězství v kategorii kolektiv dospělých (jako členky tria Juniorského fitness klubu Louny), Barbora Parmová jako členka vítězného kolektivu mládeže (TJ Stadion Louny). K celkovému 3. místu kolektivu Basket academy Louny svým dílem přispěl Ondřej Kocourek.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim spoustu dalších sportovních úspěchů!

21. 2. 2019
CENA MAXE BRODA 2019

Společnost Franze Kafky vyhlásila 25. ročník studentské literární soutěže o nejleší esej CENA MAXE BRODA 2019 s následujícími tématy:

1. Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).
   
 Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

2. Občanská společnost versus populismus.
   
 Krize důvěry ve společenský systém.

3. Může osobní postoj změnit historii?
    
Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

Zobrazit podrobnosti   ►

21. 2. 2019
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - OKRESNÍ KOLO 2019

V letošním roce byli studenti GVH opět velice úspěšní v SOUTĚŽI V ANLICKÉM JAZYCE na úrovni okresního kola. Ve dvou postupových kategoriích jsme získali 1. místa,  tudíž dva naši studenti budou reprezentovat lounský okres v krajském kole. Je to Natálie Kučerová v kategorii 2B a Zdeněk Košťál v kategorii 3A. V těchto kategoriích jsme získali i obě druhá místa, tedy náhradníky do krajského kola, kterými jsou Michael Křivan ve 2B a Pavel Hrdlička ve 3A.

Letošní ročník soutěže je obzvlášť pozoruhodný i dalšími výsledky GVH v nejstarší kategorii 3A, neboť kromě 1. a 2. místa získali naši studenti i 3. a 4.-5. místo – Matyáš Daďuk, Marek David a Jakub Vohánka.

Velkým příslibem budoucích úspěchů jsou i další umístění. V kategorii 1B:  4.-5. místo Tomáš Hořejší, 6. místo Josef Frolík a 7. místo Jan Libus, ve 2B: 5. místo Kateřina Srbecká.

Všem studentům gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci a vítězům držíme palce do krajského kola.

Za Komisi anglického jazyka Mgr. Alice Studenovská

20. 2. 2019
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (DDM Žatec 20.2.2019) výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO (20.3.) první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Libus a Petr Hlavsa (1. a 2. místo v kategorii A),  Tadeáš Soukup (1. místo v kategorii B), Michael Křivan a Jakub Hadač (1. a 2. místo v kategorii C) a Adéla Tomanová (1. místo v kategorii D). Na medailových místech skončil ještě Vojtěch Hieke (3. místo v kategorii D). V první šestce ještě byli Jiří Maurer (5. v kategorii D) a Vojtěch Horčička (6. v kategorii B) 

Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Za komisi zeměpisu Ivana Vernerová a Alois Studenovský

20. 2. 2019
POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V HÁZENÉ STŘEDNÍCH ŠKOL!

Gratulujeme družstvu našich chlapců k postupu na republikové finále v házené středních škol! Do finálových bojů, které proběhnou ve dnech 3. – 4. dubna 2019 v Lovosicích, jim přejeme hodně úspěchů!

12. 2. 2019
V PŘÍRODĚ NERISKUJ 2019

Ve středu dne 06. 02. 2019 se uskutečnil již 15. ročník přírodovědné soutěže V přírodě (ne)riskuj, kterou každoročně pořádá Skautské středisko Louny v zastoupení p. Ing. F. Pospíšilem.  18 tříčlenných družstev soutěžilo v poznávání organismů, ve znalostech přírodních zajímavostí Lounska a v odpovědích na otázky s ekologickou tématikou. Za Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, soutěžilo 6 družstev ze tříd 2. A8, 3. A8 a 4.A8. Celkové 1. místo získalo družstvo ze 4. A8 ve složení: Kateřina Taťána Šponiarová, Markéta Sainerová a Vojtěch Krištof Černý. Na pěkném 5. a 6 místě se umístili žáci z 2. A8: Alexandra Vitmayerová, Nela Kernerová a Magdalena Zouharová a žáci z 4. A8: Anežka Smíšková, Michal Křivan a Jan Valenta. Gratulujeme vítězům a všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marcela Krupková

17. 1. 2019
NABÍDKA STUDIA V ČESKÝCH SEKCÍCH LYCEÍ V DIJONU A NÎMES A NA ČESKO-NĚMECKÉM GYMNÁZIU V PIRNĚ

Dům zahraniční spolupráce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výběrové řízení ke studiu v českých sekcích Carnotova lycea v Dijonu a Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Výběrové řízení je určeno pro žáky 9. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích. Celé oznámení MŠMT, obsahující podmínky studia i přijímacího řízení, najdete zde.

Písemnou přihlášku je třeba podat na MŠMT ČR (Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nejpozději do 15. února 2019.

MŠMT ČR současně vyhlásilo pro žáky 6. ročníku ZŠ a prvního ročníku osmiletého gymnázia výběrové řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného víceletého studia realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky se zasílají na adresu Gymnázia Děčín (Komenského nám. 4, 405 02 Děčín) do 28. února 2019. Informace o tomto výběrovém řízení i studiu najdete zde.

15. 1. 2019
BEST IN ENGLISH

Naše škola se  v letošním roce zapojila do 8. ročníku mezinárodní jazykové soutěže Best In English, určené pro studenty středních škol a gymnázií. Soutěže, která probíhala online po celém světě 30. listopadu 2018, se zúčastnilo 922 středních škol a 21 110 studentů ze 30 zemí; v rámci České republiky, kde soutěž probíhá pod záštitou MŠMT ČR, to bylo 341 škol a 8 437 studentů. 

 Lounské Gymnázium Václava Hlavatého se umístilo na 6. místě v Ústeckém kraji (mezi 29 zapojenými školami), 67. místě v rámci České republiky a na 171. místě globálně. Nejlepšího výsledku mezi našimi studenty dosáhl Martin Pich (4.A4), který získal 110,5 bodu a umístil se na vynikajícím 62. místě v České republice (a celkovém 227. místo ve světě). Dalšími úspěšnými soutěžícími byli Anabela Košútová (2.A4; 107,5 bodu, 160. místo ČR, 573. místo svět), Pavel Hdlička (7.A8; 104 body, 352. místo ČR, 1119. místo svět), Karolína Borlová (7.A8; 101,5 bodu, 596. místo ČR) a Jakub Vohánka (3.A4; 98 bodů, 973. místo ČR). 

Všem 30 účastníkům soutěže z naší školy děkujeme za účast a zejména shora jmenovaným gratulujeme k výbornému výsledku!

15. 1. 2019
STUDIJNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Účastníkům přihlášeným na jarní zájezd do Anglie připomínáme, že do 20. 01. 2019 je třeba uhradit pořádající cestovní kanceláři druhou zálohovou platbu (ve výši 3.000,- Kč). Termín poslední splátky (ve výši 4.990,- Kč) je pak 20. 03. 2019.

Údaje k provedení platby na bankovní účet CK Školní zájezdy, s. r. o.

 • Česká spořitelna, a. s.; č. ú. 5364168309/0800
 • variabilní symbol: rodné číslo studenta (účastníka zájezdu)
 • specifický symbol: 1901021

Předem děkujeme za dodržení termínů plateb.

Předmětová komise anglického jazyka

24. 10. 2018
ADÉLA CITOVÁ MISTRYNÍ SVĚTA!

Rádi se připojujeme k zástupu gratulantů a blahopřejeme studentce letošního maturitního ročníku našeho gymnázia Adéle Citové, která se v nizozemském Leidenu stala mistryní světa ve sportovním aerobiku v nejsilnější kategorii dospělých. Vedle individuálního úspěchu si z mistrovství světa přivezla navíc stříbrnou medaili za vystoupení v kategorii tria; v této kategorii spolu s Adélou vystoupila na stupně vítězů i další úspěšná studentka naší školy - Karolína Jánská. Bližší informace se můžete dočíst např. na stránkách Českého svazu aerobiku a fitness: https://fisaf.cz/po-8-letech-mame-opet-mistryni-sveta-v-aerobiku-je-ji-adela-citova/.

Adélo a Karolíno, srdečne vám oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i do budoucna!

17. 10. 2018
BÍLÁ PASTELKA

Naše škola se zapojila do 19. ročníku sbírky BÍLÁ PASTELKA, která je organizována u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek veřejné sbírky je určen na podporu speciálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené, organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Podpora směřuje do projektů, jako jsou např. výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí potýkají v ulicích, dopravních prostředcích a v budovách, příprava pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je nevidomí mohou číst za pomoci počítače apod. Na oficiální video k Bílé pastelce 2018 se můžete podívat zde, rozhlasový spot k podpoře sbírky namluvil Martin Dejdar. 

Deset vybraných studentů ze septimy osmiletého a třetího ročníku čtyřletého gymnázia vyrazilo do lounských ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky, aby za minimální příspěvek 30,- Kč nabízeli zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019. S celkem 181 prodanými pastelkami tak do sbírky přispěli částkou 5.430,- Kč. Všem studentům, kteří pomáhali, děkujeme!

6. 6. 2018
Učebnice pro školní rok 2018/2019

Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2018/2019. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.


Ucebnice_2018-2019

soubor XLS, velikost 270 kB

16. 5. 2019
Krajské kolo Astronomické olympiády v režii našich studentů

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Astronomické olympiády. V krajském kole, mezi třemi desítkami soutěžících, skončil na 6. místě Josef Kerner a mezi prvními pěti úspěšnými řešiteli skončil Matěj Olič na 4. místě, Michael Křivan získal 2. místo a krajské kolo vyhrál Jakub Hadač. Jakub Hadač díky svému zisku bodů postoupil do 25 členného celorepublikového finále, které se koná 17. - 18. května 2019 v Praze. Jakubovi gratulujeme k postupu a věříme, že se ani mezi republikovou konkurencí neztratí.

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst.

3. 4. 2019
Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E ovládli naši studenti

3. dubna 2019 se v Žatci uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, kterého se zúčastnili i dva studenti naší kvarty Michael Křivan a Jakub Hadač. Oba dva předvedli soustředěný výkon a obsadili první dvě místa výsledkové listiny. Zvítězil Michael Křivan se 36 body Jakub Hadač skončil druhý s 27 body (ze 40 možných). Oba splnily podmínky pro zisk hodnocení "úspěšný řešitel". O obtížnosti úloh nejlépe vypovídá i to, že třetí v pořadí měl již jen 15,5 bodu. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme jim držet palce v krajském kole, kam oba postoupili. 

Za předmětovou komisi fyziky Mgr.Drahomír Zrůst

zavřít
Probíhá přenos dat...