Ondřej Kopecký
Místní soutěž
1. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Martin Borl
Místní soutěž
2. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Viktorie Šilhartová
Celostátní kolo
4. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Štěpán Kraus
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost
Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Informace > Primární prevence

Primární prevence

Informace školního metodika prevence

 

Mgr. Vilém Vojtěch

Kde jej najdete: 1. poschodí budovy vlevo, číslo dveří 23
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415 652 324, dále volba dvojčíslí 23
e-mail: vvojtech@seznam.cz

 

WWW stránky PRIMÁRNÍ PREVENCE GVH V LOUNECH

Školní metodik prevence Mgr. Vilém Vojtěch vypracoval Školní preventivní program Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Program je zveřejněný na webu vivo2012.wz.cz. Web „Stránky primární prevence GVH v Lounech" spravuje i aktualizuje Mgr. V. Vojtěch.

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH DROG U DOSPÍVAJÍCÍCH

MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU (formát *.pdf, velikost souboru 1 817 kB).

PRO KOHO A O ČEM TATO PUBLIKACE JE

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.
Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování. Obsah většiny kapitol byl inspirován pracemi našich předních odborníků v dané oblasti – od nich jsme si vypůjčili a parafrázovali vybrané informace. Některé části textu jsou odrazem pouze našich profesních poznatků a zkušeností. Nejedná se o striktně odbornou publikaci, čili máme za to, že otázky autorství, včetně naplňování standardizovaných citačních norem nejsou v tomto případě tolik důležité. Podstatnější je z našeho hlediska to, aby v publikaci uvedené informace byly pro čtenáře důvěryhodné, přehledně uspořádané, srozumitelné a pro praxi dobře využitelné.

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Tento program je součástí školního vzdělávacího programu a je v souladu s dokumenty Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, jakož i s dalšími školskými dokumenty MŠMT k této problematice. Těsně souvisí se školním řádem. Pedagogický sbor je s Preventivním programem školy prokazatelně seznámen a podle svých možností se podílí na jeho realizaci. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou o programu informováni v rámci výuky a rodičovských schůzek. Jsme si vědomi toho, že samotná existence kvalitního programu, bez každodenní práce všech pedagogů při vzdělávacích a výchovných aktivitách, by neměla smysl. Bez účasti celé školy nejsou žádné změny a rozvoj reálně dosažitelné a trvale udržitelné. Škola, kde děti soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím současně i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvořivost dětí a sociální dovednosti představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Jen tak se mohou postupně zlepšovat podmínky (změna činností, procesů a prostředí), které mohou přispět k naplnění strategických cílů MŠMT.


ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

SPOLU JE NÁM DOBŘE

Pro naše studenty připravujeme každý rok cílené projekty. Součástí programu je celodenní seminář s psychologem Mgr. Josefem Zikou „Spolu je nám dobře." Cílem setkání je možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a zlepšování sociální komunikace ve třídě.

INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

Informační nástěnka je zřízena ve studovně. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenské instituce a další informační materiály k tématu rizikových forem chování.

SPOLUPRÁCE

Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, Městským úřadem Louny, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Státním zastupitelstvím ČR, Policií ČR, Okresním soudem v Lounech, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami, komerčními subjekty).

 

zavřít
Probíhá přenos dat...