Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro žáky > Předměty > Ročníková práce

Ročníková práce

 

4. 5. 2023
Rozpis obhajob ročníkových prací

Na základě informací, které jsme měli k dispozici, jsme vytvořili následující rozpis.

Pokud máte mimořádně závažný důvod k nějaké změně, informujte o něm do 12. května  2023 12:00 vyučující Mgr. Lukšovou [luksova(zavinac)glouny.cz]

Nuž tedy - kupředu a mnoho štěstí!


RP_2023_rozpis_obhajob

soubor PDF, velikost 154 kB

20. 3. 2023
Obhajoba

Tak co? Už jste práci dopsali? Někdo z Vašich známých si ji přečetl a podtrhal Vám všechny stylistické a gramatické prohřešky? Tak to je pomalu čas ročníkovku odevzdat a v mezidobí si zatím připravit prezentaci. Letos (2023) budete obhajovat od 9. do 12. května.

Ano - je to tak - nestačí mít skvělý produkt, ale je potřeba ho umět i prodat. Nepochybně jste viděli desítky videí, jak prezentace práce (ne)má vypadat. Tak se toho držte.

Několik málo rád od jedince, který o prezentacích už něco tuší:

a) musíte (opakuji - MUSÍTE) se vejít do max. 10 minut... osm minut je ideál. Že nevíte, jak poznat, že to zvládnete? Prostě si to doma zkuste před zrcadlem.

b) nevyprávějte 7 minut o obsahu práce - budete nudní a neúspěšní.

- Na obsah práce si vyhraďte 2 minuty.

- Další dvě minuty vyprávějte, jak jste došli k výsledku, co jste museli zvládnout a překonat.

- Pak nás dvě minuty seznamujte s tím, co Vám vlastně podařilo vykoumat, objevit, stvořit... k čemu to může být užitečné.

- Poslední dvě minuty věnujte úvaze, jak by se v práci dalo za několik málo let pokračovat, v čem vidíte možné perspektivy apod.

c) mluvte nahlas, plynule. Sledujte své posluchače a tvařte se na ně profesionálně mile :) Nečtěte ze své prezentace! Prezentaci napište jednoduchou - využijte přiložený vzor. Ano, můžete si ji pozměnit. Ale stále mějte na paměti - v jednoduchosti je síla. Na velká písmena si posluchači nestěžují. Na stručný psaný text si posluchači nestěžují. Na výstižný obrázek si posluchači nestěžují.

d) nějaký dotaz? Tož se ptejte.


Šablona-prezentace-RP

soubor PPTX, velikost 385 kB

27. 9. 2022
Manuál pro psaní práce v MS Word

Jak postupovat při psaní?

Jak uvádět zdroje?

Mnohé najdete v tomto manuálu.


Manuál_textový_editor_A

soubor PDF, velikost 2.3 MB

3. 6. 2022
FAQ

Do této sekce budou vkládány vaše zvídavé otázky, které k nám dorazí Rozpačitý, a naše odpovědi.

 

1. Co je to *.doc, *.docx, *.dotx, *.odt nebo *.ott ?

A) Soubory *.doc a *.docx jsou textové dokumenty editoru Microsoft Word. Přípona DOCX je výchozím formátem pro verze MS Word od roku 2007. Soubor typu *.docx používá kompresi ZIP pro zmenšení velikosti uložených dat, proto tento soubor zabere méně místa. Umí si je otevřít (a konvertovat) i LibreOffice Writer.

B) Soubor *.dotx je šablona pro MS Word. Stáhnete si ji - třeba přes tento odkaz SABLONA, uložíte do složky Dokumenty\Vlastní šablony Office.

Když spustíte MS Word a zvolíte Nový (dokument), tak si můžete vybrat z pestré nabídky předpřipravených podob práce. Jednou z nich bude bude i šablona ročníkové práce.

C) Soubor *.odt je textový soubor typu Open Document Format, který je běžný v mnoha kancelářských balících. Umí ho pochopitelně LibreOffice, naučil se ho otvírat (a konvertovat) už i MS Word.

D) Soubor *.ott je šablona pro Writer z LibreOffice. Pokud chcete psát ve Writeru LibreOffice, stáhnete si ji tady - SABLONA_LB, uložíte do složek:

 • C:\Program Files\LibreOffice\share\template\common\personal 

 • C:\Users\ASI_VAŠE_JMÉNO\AppData\Roaming\LibreOfice\4\user\template

Když spustíte LibreOffice Writer a zvolíte Šablony - Otevřít šablonu, tak si můžete vybrat z pestré nabídky předpřipravených podob práce. Jednou z nich bude bude i šablona ročníkové práce.

 

2. Můžu ročníkovou práci psát střídavě v MS Wordu a v LibreOffice Writeru?

Raději ne. Napíšete-li práci třeba ve Writeru, nemusí se korektně načíst do Wordu - a naopak [platí to i tabulek (MS Excel x LibreOffice Calc) a u prezentací (MS Powerpoint x LibreOffice Impress)].

Naštěstí oba textové editory umí exportovat Vaši hotovou práci do formátu *.pdf Líbající


RP

soubor DOTX, velikost 38 kB

3. 6. 2022
Ročníkové práce - 001

Ročníkové práce

Na našem gymnáziu vznikl nový předmět „Ročníková práce“. Nebude v rozvrhu, povede se formou konzultací, ale bude klasifikován (objeví se tedy i na vysvědčení).

K čemu je ročníková práce
 • student se na naší škole naučí, jak se píše solidní seminární práce
 • při jejím psaní propojí své znalosti o přitažlivém tématu s řadou dovedností (kompetencí)
 • je před Vámi příležitost, že:
  • umíte samostatně pracovat
  • můžete ukázat, že umíte tvořit, stylizovat, formulovat - tedy své tvorbě dát nějakou podobu
  • zvládáte práci s textovým editorem podle předem stanovených zásad
  • dokážete svůj výtvor obhájit před odbornou porotou
  • Vám nejsou cizí prezentační dovednosti a umění reagovat na dotazy směřující k Vaší práci
  • práce a její obhajoba se stávají součástí studijních povinností studentů septimy osmiletého a 3. ročníku čtyřletého studia
Takže...
Další možnosti...

Mnohé ročníkové práce mohou být tak povedené, že jim dáme šanci, aby po potřebných úpravách mohly soutěžit v rámci SOČ (www.soc.cz). Naším základním cílem však je, abyste si z gymnázia odnesli dovednost psát. To se vám bude hodit, až budete pokračovat ve svém vzdělávání. A budete psát zas a znovu... ale Vy to už budete docela umět.

3. 6. 2022
Ročníkové práce - 002

Jak budeme postupovat?
Školní rok (2021)-2022-2023: přechodná verze pro první rok s ročníkovými pracemi
červen 2022:
VYBRAT SI TÉMA
JAK si vybrat téma?
 • každý máte nějaký hlubší zájem, který můžete převést do práce
 • určitě máte nějakého koníčka, který může být tématem
 • podívejte se také sem: www.soc.cz/soc-krok-za-krokem
 • nebudete-li si vědět rady, nabídneme vám nějaká naše témata, ale ona se vám vůbec nemusejí líbit...
 • volba vašeho tématu NEMUSÍ vůbec souviset se zvolenými semináři
NAJÍT SI VEDOUCÍHO PRÁCE
JAK si najít vedoucího práce?
 • může to být učitel z GVH, který má k Vašemu tématu blízko
 • může to být odborník mimo naši školu
červen-září 2022
ZAČÍT PRACOVAT
JAK pracovat?
 • hledat a vybírat téma a vedoucího práce
 • seznamovat se s pravidly pro psaní ročníkových prací
září 2022:

 konec září 2022: definitivní volba, studentská práce bude zaznamenána do přehledu, student bude prokazatelně seznámen se zaregistrováním své práce

 • poté již nebude možné téma změnit, maximálně lze uvažovat o úpravách způsobených vnějšími podmínkami (např. téma práce „Výskyt myši polní v areálu  školní  zahrady  GVH“  může být  mírně  korigováno  např. vzhledem k hromadné migraci myší do jiných zahrad)

3. 6. 2022
Ročníkové práce - 003

Aktivity během psaní
říjen 2022

Student je povinen ve stanoveném časovém období mít kromě souborů souvisejících se samotnou prací zavedenou také kalendářní tabulku, v níž si vyznačí výsledky konzultací. Takové konzultace musejí být v tabulce minimálně tři a musejí obsahovat záznam o výsledcích konzultace:

 • 1. konzultace: co vše již bylo k tématu nastudováno (zdroje, studijní literatura), metody použité pro dosažení cíle práce (tedy tzv. teoretická část práce);
 • 2. konzultace: vlastní studentova práce (tzv. praktická či experimentální část, dále pak tzv. diskuse výsledků)
 • 3. konzultace: kompletace práce (tedy závěr, seznam zdrojů, přílohy, anotace, klíčová slova, úvod)
 • závěrečná konzultace: příprava obhajoby

Kromě uvedených povinných konzultací s vedoucím práce je možné radit se i v dalších konzultacích (s vedoucím práce, s odborníkem v oboru, ...)

 • pro studenty bude připravena šablona pro psaní prací s předdefinovanými styly textu a dále šablona prezentace k obhajobě.
 • Šablonu najdete tady: PRAVIDLA
31. březen 2023

Vedoucímu práce odevzdáte práce na vhodném nosiči v elektronické podobě (vždy ve formátu pdf docx).

9.-12. květen 2023
 • proběhne projektový týden s obhajobami a hodnocením prací
  • délka prezentace: ideálně 8 minut (hodnotíme i schopnost dodržet časový limit + několik minut pro otázky komise i diváků

3. 6. 2022
Ročníkové práce - 004

Jak psát ročníkovou práci aneb struktura

Vzhled ročníkové práce bude vycházet ze šablon, které si tady stáhněte: 

pro uživatele MS Word šablona *.dotx: SABLONA_RP

Staženou šablonu si ve Wordu otevřete a vzápětí si ji tady uložte jako typ šablona do složky Dokumenty\Vlastní šablony Office.

 

Pokud jste milovník alternativ, tak pro vás je šablona *.ott z LibreOffice zde: SABLONA_LB. Stáhnete si ji do dvou složek:

 • C:\Program Files\LibreOffice\share\template\common\personal 

 • C:\Users\ASI_VAŠE_JMÉNO\AppData\Roaming\LibreOfice\4\user\template

Když spustíte LibreOffice Writer a zvolíte Šablony - Otevřít šablonu, tak si můžete vybrat z pestré nabídky předpřipravených podob práce. Jednou z nich bude bude i šablona ročníkové práce.

 

 (Pokud nevíte, co je to *.dotx nebo *.ott, klidně se ptejte, my vám klidně odpovíme).

Tyto šablony stanoví typografii následujících prvků práce:

nečíslované stránky
 • titulní strana česky
 • strana s názvem práce česky a anglicky
 • strana s prohlášením
 • nepovinná strana s poděkováním
 • strana s anotací (stručný popis práce s uvedením tématu, cílů a zvolených metod) a klíčovými slovy
číslované stránky
 • obsah (vygenerovaný textovým editorem)
 • úvod
 • „teoretická“ část práce - členěná na podkapitoly
 • „praktická“ či „experimentální“ část práce - členěná na podkapitoly
 • diskuse - zejména u prací založených na kvalitativním výzkumu (dotazníky apod.)
 • závěr
 • použité zdroje (minimální počet zdrojů u akceptovatelné práce = osm. Jsou obory, kde všechny zdroje mohou být elektronické, což není synonymum k wikipedii.)
 • seznam obrázků a grafů
 • seznam příloh

opět nečíslované stránky

 • přílohy

Rozsah práce

Doporučená délka ročníkové práce činí 20 – 25 stran (počítáno od úvodu po závěr!) s vyváženým poměrem teoretické a praktické části (tedy cca 50 % / 50 %). Dvacet stran je délkou minimální a je nutné ji dodržet, výjimku může udělit pouze vedoucí práce s ohledem na rozsah zkoumané problematiky a množství zpracovaných dat. (Použitá literatura; seznam obrázků, grafů, schémat, … a přílohy se do rozsahu práce nepočítají.)

Dvacet pět stran je délkou maximální a je nutné ji dodržet, výjimku může udělit pouze vedoucí práce s ohledem na rozsah zkoumané problematiky a množství zpracovaných dat. (Použitá literatura; seznam obrázků, grafů, schémat, … a přílohy se do rozsahu práce nepočítají.)

POČET STRAN VIDÍTE VE WORDU (OBVYKLE) VLEVO DOLE NA INFORMAČNÍM PANELU :)

Hodnocení ročníkové práce

Bude klasifikována „prospěla“ x „neprospěla“. Neuspějete-li nebo práci neodevzdáte, bude stejně jako u jiných opravných zkoušek určen náhradní (opravný) termín. Pokud ani zde neuspějete, nemůžete postoupit do maturitního ročníku.

 

Potřebujete nějakou další radu?

Pište: zakutny(zavináč)glouny.cz, luksova(zavináč)glouny.cz


GVH_RP

soubor DOTX, velikost 38 kB

rocnikova_GVH

soubor OTT, velikost 27 kB

Rady_a_napady

soubor ODT, velikost 1.3 MB

Rady_a_napady

soubor DOCX, velikost 1.3 MB
zavřít
Probíhá přenos dat...