Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


EUROREBUS ve školním roce 2013/2014

19. ročník soutěže - celostátní kolo - Top Hotel Praha - 6. 6. 2014

GVH Louny je ve vědomostní soutěži EUROREBUSdlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo, 15. ročník - 1. místo, 16. ročník - 1. místo, 17. ročník - 1. místo, 18. ročník - 1. místo, 19. ročník - 1. místo). Za vítězství v 19. ročníku v kategorii středních škol převezme naše gymnázium na podzim 2014 putovní pohár. Jsme prvním gymnáziem v ČR, kterému se podařilo v soutěži zvítězit opakovaně v pěti po sobě jdoucích ročnících.
Podívejte se na pořadí prvních 100 nejúspěšnějších škol v 19. ročníku soutěže.
Prohlédněte si výsledky celostátního finále školních tříd
   kategorie ZŠ 01; (žáci 6. a 7. tříd ZŠ, primy a sekudy osmiletých gymnázií)
   kategorie ZŠ 02; (žáci 8. a 9. tříd ZŠ, tercie a kvarty víceletých gymnázií)
   kategorie SŠ (žáci středních škol).
Prohlédněte si výsledky celostátního finále jednotlivců
   kategorie ZŠ 01; (žáci 6. a 7. tříd ZŠ, primy a sekudy osmiletých gymnázií)
   kategorie ZŠ 02; (žáci 8. a 9. tříd ZŠ, tercie a kvarty víceletých gymnázií)
   kategorie SŠ (žáci středních škol).
Děkujeme našim studentům za vynikající výsledky v 19. ročníku soutěže EUROREBUS a výbornou reprezentaci GVH Louny.
Za vítězství GVH Louny v soutěži škol obdržel Mgr. A. StudenovskýOCENĚNÍ pro nejúspěšnějšího pedagoga vědomostní soutěže EUROREBUS za školní rok 2013/2014. Za odměnu obdržel Poukaz na E. ON EXPEDICI EUROREBUS, fotogalerii z této expedice najdetezde.

Dr. M. Rieger - ředitel gymnázia; Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - krajské a celostátni kolo

Plzeň - 15. 6. 2014

Ve XXXVI. ročníku středoškolské odborné činnosti obsadila Dominika Šiková v oboru 16 - Historie s prací „Josef Hrudka (1912 - 1984) cesta domů vedla nejen přes Duklu” nejdříve 1. místo v krajském kole, stejné místo potom obsadila na celostátní přehlídce. Blahopřejeme Dominice k vynikajícímu úspěchu a děkujeme Mgr. Z. Zákutnému za vedení vítězné práce. D. Šiková získala takécertifikát pro výherce celostátní přehlídky 36. ročníku SOČ acenu ASUD. Prohlédněte si diplom za 1. místo v krajském kole i celostátním kole SOČ.

Diplom za 1. mísro v krajském kole SOČ    Diplom za 1. mísro v celostátním kole SOČ

Ve středu 25. června 2014 uvítal starosta města Loun p. Šabata na radnici studentku našeho gymnázia Dominiku Šikovou z 6A8, ředitele školy Milana Riegera a učitele Zdeňka Zákutného. Starosta jménem města ocenil Dominičin mimořádný úspěch na Celostátní přehlídce SOČ 2014. V přátelském rozhovoru mu Dominika představila, jak její práce vznikala a jak dokázala obhájit její kvality. V rozhovoru se starosta zajímal také o její plány do budoucna a netajil se tím, že město Louny má zájem, aby se takto úspěšní mladí lidé po dokončení studií do Loun vraceli a nacházeli zde svůj trvalý domov.Na závěr setkání se Dominika spolu se svými pedagogy podepsala do pamětní knihy města a starosta jí předal květiny a dárek.
Prohlédněte si fotografie z přijetí D. Šikové u starosty města Louny.

Foto 1   Foto 2   Foto 3
Dr. M. Rieger - ředitel gymnázia; Mgr. Z. Zákutný - vyučující historie a vedoucí vítězné práce

LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Devátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Vojenským historickým ústavem Praha
a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2096 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1186 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 910 studentů. Dívek se zapojilo 1199 a chlapců 897. Zajímavý je také počet soutěžících ze Slovenska, kterých se přihlásilo celkem 114. Velmi vysoký byl letos i počet zaregistrovaných škol, kterých bylo 116. Tiskovou zprávu z vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže najdete zde.
Celostátního vyhlášení výsledků vědomostní soutěže se lounští gymnazisté zúčastnili za podpory Městského úřadu Louny, kterému patří naše poděkování.
Devátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:

Vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže

Přehled soutěžících, kteří zaujali odbornou porotu v 9. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století" svojí vypracovanou literární prací:

Ceny poroty 9. ročníku soutěže

Z naší školy se mezi celkových 42 finalistů dostalo 16 studentů: Anna Hasoňová, Karin Paurová, Michaela ŠafrováPavel Vích z 3. A8, Denisa Körberová, Soňa Kernerová, Zuzana Švarcová, Kateřina Zemanová a Denisa Zlatohlávková z 4. A8, Jan Pekárek z 5. A8, Veronika Benková z 3. A4, David Nový a Lucie Valdová z 6. A8, Kristýna Körberová, Jana Langová, Daniela Lešáková a Kateřina Vlčková z 7. A8 a Jan Dvořák z 8. A8.
Děkujeme za účast v soutěži a za vzornou reprezentaci GVH Louny, blahopřejeme k úspěchům.

Mgr. Z. Zákutný - vyučující historie

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - kategorie D - krajské kolo

Ústí nad Labem - 21. 5. 2014

Výborně dopadli naši studenti v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D (žáci kvint osmiletých gymnázií a 1. ročníků středních škol). Tomáš Hons - 3. místo, Magdalena Parýzková - 7. místo, Lucie Mihalčíková - 11. místo a Eva Bendová - 20. místo. Celkem v této kategorii soutěžilo 36 žáků, z nich bylo 15 úspěšných řešitelů. Potěšitelné je, že mezi úspěšnými řešiteli byli také Tomáš, Magdalena a Lucie. Blahopřejeme našim účastníkům k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny.Prohlédněte si diplom T. Honse za 3. místo a ocenění úspěšného řešitele.
Na základě výsledků krajských kol bylo určeno celostatní pořadí účastníků soutěže. Z celkového počtu 475 soutěžících bylo 159 úspěšných řešitelů a 66 úspěšných účastníků. Mezi 159 úspěšných řešitelů v ČR patří také T. Hons (41. místo v ČR), M. Parýzková (99. místo v ČR) a L. Mihalčíková (120. místo v ČR).

Kliknutím se zobrazí kompletní výsledková listina krajského kola FO kategorie D

Mgr. J. Studnička - vyučující fyziky

KRAJSKÉ KOLO - EUROREBUS - kategorie ZŠ01, ZŠ02, SŠ

Ústí nad Labem - 29. 3. 2014

Krajské kolo vědomostní soutěže EUROREBUS se konalo v sobotu 29. 3. 2014 v Ústí nad Labem. Výsledky našich studentů lze celkově označit za vynikající - blahopřejeme a dějujeme za vzornou reprezenzaci GVH Louny. Žlutě označená družstva a jednotlivci postupují do celostátního kola soutěže, které se koná 6. 6. 2014 v Praze.Podrobné výsledky našich studentů v jednotlivých kategoriích jsou v následující tabulce:

Výsledková listina

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - kategorie E - okresní kolo

DDM Žatec - 27. 3. 2014

Naše gymnázium výborně reprezentovali v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E (žáci kvart osmiletých gymnázií a 9. tříd ZŠ) Soňa Kernerová a Martin Paul. Oba jsou úspěšnými řešiteli tohoto kola FO a postupují do krajského kola - blahopřejeme ke znalostem, výbornému umístění a postupu. Prohlédněte si diplom S. Kernerové.

Kompletní výsledková listina okresního kola FO

Mgr. J. Studnička - vyučující fyziky

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie D - okresní kolo

DDM Žatec - 21. 3. 2014

GVH Louny výborně reprezentovali v okresním kole Chemické olympiády kategorie D (žáci kvart osmiletých gymnázií a 9. tříd ZŠ) S. Kernerová a M. Paul - děkujeme. Oběma blahopřejeme k výbornému umístění. První tři soutěžící v pořadí postupují do krajského kola soutěže, které se koná na Gymnáziu a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Těší nás, že vítězem a prvním postupujícím do krajského kola je Martin Paul - žák kvarty GVH Louny. Podívejte se nadiplom vítěze.

Kompletní výsledková listina okresního kola CHO

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie Z9

KÚ Ústí nad Labem - 19. 3. 2014

Ve středu 19. 3. 2014 se v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9 (žáci 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých gymnázií). V silné konkurenci obhájil své vítěžství z okresního kola Martin Paul, stal se úspěšným řešitelem krajského kola MO a v celkovém pořadí obsadil výborné 5. místo. Blahopřejeme Martinovi k vynikajícímu výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. O tomto umístění rozhodlo nové pravidlo stanovené Ustřední komisí Matematické olympiády vycházející z požadavku státních orgánů, aby ve výsledkových listinách výše posuzovaných kol neexistovala „dělená pořadí”, tedy společná místa soutežících, kteří v daném soutěžním kole dosáhli stejného celkového počtu bodů.
Aplikace tohoto pravidla je ukázána v pravé části výsledkové tabulky. Bodové zisky každého soutěžícího v jednotlivých úlohách zapíšeme v nerostoucím pořadí jako čtyřmístná čísla, potom setřídíme sestupně podle velikosti. Pokud i po provedené proceduře zůstanou skupiny řešitelů s nerozlišeným pořadím, rozhodne se o jejich pořadových místech podle výsledku nižšího (školního, okresního či krajského) soutežního kola MO, a to stejným postupem (v tabulce OK = okresní kolo soutěže).

Kompletní výsledková listina okresního kola MO

Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH (AJ, NJ) - krajská kola

OA Ústí nad Labem - 11. 3. 2014 (NJ), 13. 3 .2014 (AJ)

Žáci GVH Louny dosáhli vynikajících výsledků v krajských kolech Konverzačních soutěží v cizích jazycích. Pořadatelem krajských kol v anglickém i německém jazyce byla Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15 v Ústí nad Labem. Krajské kolo v německém jazyce se konalo 11. března 2014 - Jan Slavík získal v kategorii III.A výborné 3. místo (diplom k nahlédnutí).V anglické jazyce proběhlo krajské kolo 13. března 2014. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii II.B Sarah Abdeslamová, obsadila 4. místo, jediný bod ji dělil od 3. místa. V kategorii III.B zvítězila Sarah Dunn (diplom k nahlédnutí) a postupuje do celostátního kola soutěže. Všem žákům našeho gymnázia blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a S. Dunn držíme palce v národním kole soutěže.

Přemětové komise anglického a německého jazyka GVH Louny - Mgr. A. Studenovská, PhDr. I. Slavíková

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo

DDM Žatec - 14. 2. 2014

Žáci GVH Louny dosáhli výborných výsledků ve všech kategoriích - celkem získali 6 postupů do krajského kola soutěže (tam postupují první dva nejlepší v každé kategorii). Z našeho gymnázia to je Marek Jirman, Jiří Maurer, Jiří Čížek, Stanislav Frasynyuk , Miloš David a Jan Slavík. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci gymnázia a výborné výsledky. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se koná se 17. 3. 2014 v DDM Ústí nad Labem.

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III

DDM Žatec - 10. 2. 2014

Výborně si vedli zástupci našeho gymnázia v okresním kole Soutěže v německém jazyce v kategorii žáků středních škol. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny J. Slavíkovi a N. Brožové. Blahopřejeme vítězi této kategorie a jedinému postupujícímu do krajského kola soutěže J. Slavíkovi (prohlédněte si diplom vítěze). Krajské kolo se koná 11. 3. 2014 na Obchodní akademii, Pařířská 15 v Ústí nad Labem, prezence proběhne 8:00 - 8:45, zahájení soutěže je v 9:00 hodin.

PhDr. I. Slavíková - vyučující německého jazyka

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie I.A, II.B a III.

DDM Žatec - 11. 2. 2014 a 13. 2. 2014

Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se zapojili do Soutěže v anglickém jazyce již na úrovni školního kola. Okresní kolo soutěže v kategoriích I.A a II.B se konalo v DDM Žatec v úterý 11. 2. 2013, v kategorii III ve čtvrtek 13. 2. 2014. Především v kategorii II. B jsou výsledky našich žáků výborné.Blahopřejeme vítězce této kategorie a jediné postupující do krajského kola soutěže S. Abdeslamové (prohlédněte si diplom vítězky), blahopřejeme také K. Paurové k třetímu místu (prohlédněte sidiplom za 3. místo).

Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise anglického jazyka

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

GVH Louny - 5. 2. 2014

Školní kolo Biologické olympiády v kategoriích A, B se konalo ve středu 5. února. Žlutě označení žáci ve výsledkových tabulkách budou pravděpodobně postupovat do krajského kola, pořadatel rozhodne o pozvání účastníků. Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím blahopřejeme. Věříme, že v těžké konkurenci nejlepších biologů Ústeckého kraje obstojí velmi dobře.Výsledky školního kola jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

GVH Louny - 29. 1. 2014

Školní kolo v kategoriích C, D se konalo 24. ledna za účasti 19 soutěžících, v kategoriích A, B se zapojilo 41 žáků a školní proběhlo 29. 1. 2014. Žlutě označení žáci ve výsledkových tabulkách postupují do okresního kola Zeměpisné olympiády, které se bude konat v DDM Žatec 14. února 2014. Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím blahopřejeme a držíme jim palce k postupu do krajského kola.Výsledky školního kola jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie B, C

GVH Louny - 23. 1. 2014

Do 63. ročníku Matematické olympiády katergorií B a C se na našem gymnáziu zapojilo celkem 38 žáků (33 žáků v kategorii C, 5 žáků v kategorii B). Klauzurní část školního kola soutěže se konala 23. 1. 2014. Žáci řešili 3 zadané úlohy, na které měli 4 hodiny čistého času. Za každou správně řešenou úlohu mohl účastník získat maximálně 6 bodů. Žák, který získal v součtu 10 a více bodů se stal úspěšným řešitelem školní části matematické olympiády ve své kategorii. Tabulka ukazuje, že úspěšných řešitelů bylo poměrně hodně, především v kategorii C. Děkujeme všem žákům, kteří se do této soutěže zapojili, úspěšným řešitelům blahopřejeme a těm navrhovaným k postupu do krajského kola soutěže (v tabulce jsou vyznačeni žlutou barvou) přejeme mnoho úspěchu v silné konkurenci nejlepších matematiků Ústeckého kraje. Krajské kolo se koná v celé ČR v úterý 6. dubna 2014.

Předmětová komise matematiky GVH Louny.

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z9

DDM Žatec - 22. 1. 2014

V silné konkurenci okresního kola Matematické kategorie Z9 se prosadili žáci kvarty GVH Louny. Přesvědčivě vyhrál Martin Paul (postupuje do krajského kola soutěže), velmi dobře si také vedla S. Kernerová a S. Frasynyuk. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a Martinovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 19. 3. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje (zasedací místnost č.208 od 8:00-9:00 prezence, začátek v 9:00). Prohllédněte si diplom vítěze.

Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie III

GVH Louny - 15. 1. 2014

Do školního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III (žáci středních škol) se zapojilo 25 žáků našeho gymnázia. Pod patronací předmětové komise anglického jazyka proběhla soutěž ve středu 15. ledna 2014. Děkujeme všem soutěžícím za účast, snahu a nadějné výkony! Postupujícím do okresního kola D. Lehnové, T. Höferové, K. Myšákové a K. Stolínové přejeme hodně úspěchů a postup do krajského kola soutěže.Výsledky školního kola jsou uvedeny v následující tabulce.

Mgr. Alice Studenovská - předsedkyně předmětové komise anglického jazyka

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...