Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - celostátní kolo - obor 16: historie

Olomouc - 17. 6. 2018

Po vítězstí v okresním i krajském kole STŘEDOŠKLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI postoupil M. Nedvěd do celostátního kola soutěže, kde obsadil 3. místo se svojí prací Poválečná reemigrace rumunských Čechů v oboru 16 - historie. K vynikajícímu výsledku na celostátní úrovni blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny. Můžete si prohlédnout diplom za 1. místo - krajské kolodiplom za 3. místo v ČR.

Mgr. J. Řeřicha - vyučující historie

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie E

DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem - 27. 4. 2018

Vynikajícího výsledku dosáhl v krajském kole Fyzikální olympiády M. Černíček, který zvítězil v kategorie E v konkurenci 24 nejlepších fyzikářů Ústeckého kraje.Blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny. Můžete si prohlédnout výsledkovou listinu,diplom úspěšného řešitelediplom za 1. místo.

Mgr. D. Zrůst - vyučující fyziky

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie E

DDM Žatec - 4. 4. 2018

Výborného výsledku dosáhl v okresním kole Fyzikální olympiády M. Černíček, který s převahou zvítězil v kategorii E.Blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a postupu do krajského kola olympiády. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a držíme palce v silné konkurenci nejlepších fyzikářů Ústeckého kraje v kategorii E. Celkové výsledky soutěže ukazuje následující tabulka.

Mgr. D. Zrůst - vyučující fyziky

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - krajské kolo - kategorie II.B a III.A.

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 23. 3. 2018

Hezkého výsledku dosáhla v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II. B V. Kádnerová, dělila se v celkovém pořadí o 4. - 5. místo. T. Srbecká v kategorii III. A obsadila vynikající 2. místo, pouhých 1,5 bodu ji dělilo od postupu do celostátního kola. Podívejte se na diplom za 2. místo.Blahopřejeme V. Kádnerové a T. Srbecké k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny. Celkové výsledky soutěže ukazují následující tabulky.

Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise anglického jazyka

SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE - krajské kolo - kategorie A1, A2, B2

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Ústí nad Labem - 21. 3. 2018

Děkujeme všem žákyním GVH Louy, které reprezentovaly výborně naše gymnázium v krajském kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii A1 obsadila V. Kádnerová 3. místo(můžete nahlédnout diplom za 3. místo), v kategorii A2 získala L. Nováková také 3. místo (diplom za 3. místo) a v kategorii B2 obsadila A. Macasová 2. místo(diplom za 2. místo). Blahopřejeme všem našim žákyním k úspěchu!

Mgr. L. Canini, PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

CHEMICKÁ OLYMPÁDA - okresní kolo - kategorie D

2.3. 2018 - DDM Žatec

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D (žáci tercií a kvart osmiletých gymnázií a 8. i 9. tříd ZŠ) se konalo v pátek 2. 3. 2018 v DDM Žatec za účasti 12 žáků ze čtyř škol okresu Louny. Naše gymnázium úspěšně reprezentovala V. Götzlová a L. Nováková z kvarty, dále M. Křivan a Š. Bláhová z tercie. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k hezkým výsledkům v soutěži. Celkové výsledky jsou v následující tabulce.

Mgr. M. Krupková, Ing. H. Csonková - vyučující chemie

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

1.3. 2018 - Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem

V Krajském kole konverzační soutěže v německém jazyze si vedly dobře žákyně našeho gymnázia. Barbora Jandová obsadia 7. místo v kategorii III. A, 5. místo obsadila v kategorii III. B Karin Paurová . K pěkným výsledkům Barboře i Karin blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny.
Okresní kolo soutěže kategorie III. A se konalo 14. 2. 2018 v DDM Žatec, zde si vedly výborně žákyně našeho gymnázia Barbora Jandová, Tereza Srbecká a Jana Sušická - blahopřejeme. Výsledky v okresním i krajském kole soutěže jsou v následujících tabulkách.

Mgr. H. Vorlová - vyučující německého jazyka

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie I.B, II.B a III.A.

DDM Žatec - 22. 2. 2018 a 26. 2. 2018

Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se zapojili do Soutěže v anglickém jazyce již na úrovni školního kola. Okresní kolo soutěže v kategoriích I.B a II.B se konalo v DDM Žatec ve čtvrtek 22. 2. 2018, v kategorii III.A v pondělí 26. 2. 2018. Děkujeme všem žákům našeho gymnázia za vzornou reprezentaci a celkové výborné výsledky. Kategorie I.B (žáci prim a sekund osmiletých gymnázií a 6. a 7. tříd ZŠ) je nepostupová, blahopřejeme k vítězství M. Zahradníčkovi. V kategoriích II.B (žáci tercií a kvart osmiletých gymnázií a 8. a 9. tříd ZŠ) a III.A (žáci středních škol) postupuje do krajského kola soutěže vždy vítěz. Blahopřejeme V. Kádnerové a T. Srbecké k postupu do krajského kola soutěže a přejeme mnoho úspěchů v těžké konkurenci nejlepších angličtinářů Ústeckého kraje.

Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise anglického jazyka

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie A, B, C, D

DDM Žatec - 20. 2. 2018

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY výborných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola ZO první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěžeTomáš Kebrle (2. místo v kategorii A), Jan Vorel (1. místo v kategorii B), Jakub Hadač (1. místo v kategorii C) a Stanislav Frasyňuk (2. místo v kategorii A). Na medailových místech skončili Jan Valenta (3. místo v kategorii C) a Jiří Čížek (3. místo v kategorii D).Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO kategorií A, B, C, D

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

V PŘÍRODĚ NERISKUJ- čtrnáctý ročník přírodovědné soutěže

21. 2. 2018 - ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech

Lounský Junák – český skaut v zastoupení Ing. F. Pospíšila zorganizoval 21. 2. 2018 na ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech čtrnáctý ročník soutěže V přírodě neriskuj. Patnáct tříčlenných družstev ze všech lounských škol soutěžilo v poznávání organismů, ve znalostech přírodních zajímavostí Lounska a v otázkách s ekologickou tématikou. Nejvíce bodů a tedy prvenství získalo naše družstvo ve složení: Karolína Csonková, Barbora Halamová a Lucie Nováková ze 4. A8. Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným družstvům za vzornou reprezentaci školy.
Celkové výsledky soutěže jsou v následující tabulce, můžete nahlédnoutfotografii vítězného družstva, diplom za 1. místo,foto ze soutěže.

Předmětová komise biologie - Mgr. Lucie Rychtrová

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA - kategorie I, II

DDM Žatec - 29. 1. 2018

V okresním kole Olympiády z českého jazyka kategorie I (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a žáci tercií a kvart osmiletých gymnázií) reprezentovala naše gymnázium v silné konkurenci 22 soutěžících velmi dobře Barbora Nováčková, obsadila 9. místo. V kategorii II (žáci středních škol) byly reprezentantky GVH Louny celkově úspěšnější, výborně si vedla Jana Sušická, která z 2.  místa postupuje do krajského kola soutěže. Blahopřejeme všem žákyním našeho gymnázia k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Celkové výsledky soutěže můžete vidět v následující tabulce.

Mgr. J. Řeřicha - vyučující českého jazyka

BEST IN ENGLISH- mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce

30. 11. 2017 - GVH Louny

Dne 30.11.2017 se 27 studentů gymnázia (ze tříd 6. A8, 7. A8, 8. A8, 2. A4, 3. A4 a 4. A4) zúčastnilo mezinárodní online soutěže v anglickém jazyce BEST IN ENGLISH. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 612 studentů ve věku 15-19 let ze 750 škol z 29 zemí. Naše gymnázium se umístilo na 193. místě a nejlepším řešitelem se stala Soňa Kernerová, která obsadila 339. místo. Všem studentům děkujeme za účast a blahopřejeme ke krásným výsledkům.Kompletní výsledky soutěže naleznete zde: http://bestinenglish.org/results-2017/.

Předmětová komise anglického jazyka - Mgr. L. Canini

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU - kategorie - 2. stupeň ZŠ a SŠ

23. 11. 2017 - DDM Postoloprty

V okresním přeboru škol v šachu kategorie II (2. stupeň základních škol včetně žáků nižších ročníků osmiletého gymnázia) obsadilo družsvo GVH Louny 1. místo a postupuje do krajského kola soutěže. V kategorii středních škol obsadilo naše družstvo 3. místo.
V kategorii II reprezentovalo GVH Louny družstvo ve složení M. Černíček, J. Udržal, A. Žáčik, Y. El FremM. Křivan. Družstvo v kategorii středních škol nastoupilo ve složení Z. Košťál, E. El Frem, M. Aksamit a J. Vohánka.
Prohlédněte si diplom za 1. místo - kategorie II,diplom za 3. místo - kategorie SŠ,pořadí jednotlivců v jednotlivých kategoriích.
Děkujeme všem žákům GVH Louny za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme družstvu žáků v kategorii II k postupu do krajského kola. Krajské kolo bude 23. ledna 2018 v Litoměřicích.

Mgr. V. Zlatohlávek - garant soutěže

BOBŘÍK INFORMATIKY 2017- školní i celostátní kolo soutěže

6. 11. 2017, 13. - 15. 11. 2017 GVH Louny

Na Gymnáziu v Lounech v uplynulých dnech proběhl lov bobrů. Abychom předešli protestům ze strany všech milovníků a ochránců přírody, hned raději doplníme, že naši studenti lovili Bobříka informatiky, tedy účastnili se národního kola soutěže, v níž odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Prostě: informatika není totéž co ovládání počítače.Bobřík byl loven několika věkovými skupinami. Ti nejzdatnější a nejzkušenější lovci mohli ulovit až 240 bodů, úspěšným lovcem se stal každý, kdo získal alespoň 150 bodů. Celkem se v České republice soutěže zúčastnilo 74518 žáků, z toho bylo 135 žáků našeho gymnázia. Děkujeme našim žákům za účast v soutěži a blahopřejeme k pěkným výsledkům především úspěšným řešitelům, těch bylo 64. Jak dopadli naši nejlepší lovci? Podívejte se do následující tabulky.

Celostátní kolo - BOBŘÍK INFORMATIKY - tabulka

Mgr. Z. Zákutný - vyučující informatiky

PŘESPOLNÍ BĚH - kategorie V dorostenky, dorostenci - krajské kolo

11. 10. 2017 - Ústí nad Labem

V krajském kole přespolního běhu reprezentovalo naše gymnázium v kategorii V družstvo dorostenek ve složeníZ. Porubčanová, A. Porubčanová, B. Jandová, A. Macasová, T. Dörflerová a T. Pilmajerová. S velkou převahou zvítězila ve své kategorii Z. Porubčanová, společně s dalšími výbornými výkony našich běžkyň přivedla družstvo GVH Louny k cennému vítězství. Prohlédněte si diplom za 1. místo dorostenek.
Družstvo dorotenců našeho gymnázia ve složení J. Kozumplík, D. Kolomiyets, M. Čonka, F. Antropius, T. DudaR. Cvešpr obsadilo ve velmi silné konkurenci pěkné 4. místo. Blahopřejeme oběma družstvům k vynikajícímu umístění, děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. O pořadí družstev rozhodoval součet pořadí prvních čtyř běžců z každého družstva.

Krajské kolo - přespolní běh - tabulka

Mgr. M. Ságlová, Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...