Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Jan Hřích, Tomáš Herink, Vít Aidlpes, Jiří Smetana, Kryštof Jelínek, Vojtěch Horčička
Celostátní kolo
10. místo
Pohár MŠMT v přespolním běhu
Vít Stromšík
Celostátní soutěž
Čestné uznání
Cena Alexandry Berkové 2022
Tomáš Herink, Jan Hřích, Kryštof Jelínek, Jiří Smetana, Vojtěch Horčička, Vít Aidlpes
Krajské kolo
1. místo
Pohár MŠMT v přespolním běhu
Daniela Hezinová, Kamila Krpcová, Kateřina Helebrantová, Natálie Buchcarová, Amálie Bielecká, Daniela Vernerová
Krajské kolo
2. místo
Pohár MŠMT v přespolním běhu
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 > MATURITNÍ KALENDÁŘ 2022/2023

Orientační kalendář s termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2023

KDY KDO     CO
30.09.2022 ŘŠ zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
01.12.2022 žák nejzazší termín pro podání Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2022/2023 (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení)
20.12.2022 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému; žák potvrdí protokol výpisu z přihlášky a správnost údajů v něm vlastnoručním podpisem
02.01.2022 žák žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka v informačním systému
15.01.2023 MŠMT nejzazší termín pro zveřejnění časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
31.03.2023 ŘŠ nejzazší termín, do kdy ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise
31.03.2023 žák nejzazší termín, do kdy žák odevzdá řediteli školy (prostřednictvím vyučující/ho českého jazyka a literatury) vlastní seznam min. 20  vybraných literárních děl
04.04.2023 žák písemná práce z českého jazyka a literatury (profilová část maturitní zkoušky)
05.04.2023 žák písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
06.04.2023
žák písemná práce z německého, francouzského a ruského jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
25.04.2023 ŘŠ uzavření klasifikace ve 2. pololetí v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
27.04.2023 ŘŠ klasifikační pedagogická rada pro maturitní třídy 4.A4 a 8.A8
28.04.2023 TU vydání závěrečných výročních vysvědčení v maturitních třídách 4.A4 a 8.A8
02.05. - 05.05.2023
žák termíny konání didaktických testů z matematiky, českého jazyka a literatury, anglického jazyka, francouzského/německého/ruského/španělského jazyka (společná část MZ)
08.05. -
15.05.2023
žák volno k přípravě na konání ústní maturitní zkoušky
15.05.2023 CZVV zpřístupnění výsledků didaktických testů
16.05. -
22.05.2023
žák termín konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky
24.05.2023 CZVV zpřístupnění celkového hodnocení maturitní zkoušky (vysvědčení)
25.05.2023  ŘŠ slavnostní předání maturitních vysvědčení

 

 

 
zavřít
Probíhá přenos dat...