Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


EUROREBUS ve školním roce 2011/2012

17. ročník soutěže - průběžné výsledky

GVH Louny je v soutěži EUROREBUS dlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo, 15. ročník - 1. místo, 16. ročník - 1. místo, 17. ročník - 1. místo). Za vítězství v 17. ročníku převezme GVH Louny na podzim 2012 putovní pohár pro vítěze této soutěže v kategorii středních škol. Jsme prvním gymnáziem v ČR, kterému se podařilo v soutěži zvítězit opakovaně ve třech po sobě jdoucích ročnících.
Navíc v 17. ročníku soutěže obsadilo družstvo sekundy 1. místo, podívejte se na diplom a pořadí tříd v kategorii ZŠ01.V soutěži jednotlivců kategorie ZŠ02 obsadil 1. místo Jan Slavík, podívejte se na diplom a pořadí jednotlivců v kategorii ZŠ02. Kompletní výsledky letošního ročníku soutěže v kategorii škol jsou uvedené zde, prohlédněte si také fotografii z předávání putovního poháru pro vítěze po skončení celostátního kola.Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.
Děkujeme našim studentům za vynikající výsledky v 17. ročníku soutěže EUROREBUS a výbornou reprezentaci GVH Louny.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ADAM RIES - MAZINÁRODNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Annaberg-Buchholz - 23. 6. 2012

Do desetičlenného reprezantačního týmu Ústeckého kraje mezinárodního kola matematické soutěže ADAM RIES se kvalifikovali Jana Sušická (v kvalifikaci obsadila 3. místo) a Pavel Vích (v kvalifikaci obsadil 4. - 6. místo). Oba dva naši reprezentanti si vedli výborně, stali se úspěšnými řešiteli úloh mezinárodního kola soutěže. V celkovém pořadí obsadili 7. místo z celkového počtu 41 soutěžících. Pro reprezentační tým Ústeckého kraje dopadl letošní ročník soutěže velice lichotivě, protože předčil německé soutěžící - podívajte se na výsledkovou listinu. Potěšitelné je, že se o to zasloužili také žáci naší primy, kterým děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.

M. Šepsová - vyučující matematiky

LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Sedmý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2424 soutěžících z pěti zemí světa (Česká republika, Litva, Rumunsko, Rusko, Slovensko). V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1519 žáků, v II. kategorii (15 – 19 let) 905 studentů. Rekordní byl letos počet zaregistrovaných škol, kterých bylo právě 101.
Studenti té nejúspěšnější, Gymnázia Václava Hlavatého z Loun, získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů. Ze 42 finalistů soutěže jich bylo nejvíce - devět žáků - z našeho gymnázia.
Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům proběhne ve čtvrtek 14. června 2012 v 11 hodin v Kladně v kině Hutník pod záštitou primátora města Kladna Dana Jiránka.
Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny. Čeká na ně také společný týdenní pobyt v Lidicích s výletem do Strasbourgu.
Můžete si přečístčlánek o soutěži (zveřejněno 26. 4. 2012 v MF DNES).

Vyhlášení výsledků 7. ročník soutěže Lidice pro 21. století

Mgr. Z. Zákutný - vyučující historie

EUROREBUS 2012 - KRAJSKÉ KOLO

Ústí nad Labem - 22. 4. 2012

V neděli 22. dubna 2012 se konalo krajské kolo vědomostní soutěže EUROREBUS 2012, zatím jsou známé výsledky do 10. místa. Letošní krajské kolo přineslo vynikající výsledky v soutěži družstev i jednotlivců žáků GVH Louny. Z našeho gymnázia postupuje 6 družstev a 9 jednotlivců do celostátního kola, které se bude konat v pátek 8. 6. 2012 v TOP HOTELU PRAHA. Všem soutěžícím z našeho gymnázia děkujeme za vzornou reprezentaci a těm postupujícím přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole - obhajujeme 1. místo v soutěži družstev. Kompletní výsledky budou zveřejněny v týdnu od 23. 4. 2012 na webuwww.eurorebus.cz.

Postupující družstva a jednotlivci do národního kola

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ADAM RIES - NÁRODNÍ KVALIFIKACE

Podkrušnohorské gymnázium Most - 28. - 29. 3. 2012

Podkrušnohorské gymnázium v Mostě uspořádalo ve dnech 28. 3. - 29. 3. 2012 národní kvalifikační kolo pro mezinárodní matematickou soutěž Adama Riese, která se bude konat v červnu v německém městečku Annaberg-Buchholz. Naši studenti primy v silné konkurenci 31 účastníků jedenácti škol (v naprosté většině osmiletých gymnázií) Ústeckého kraje dopadli výborně. V desetičlenném reprezantačním týmu Ústeckého kraje máme dvojnásobné zastoupení, protože Jana Sušická obsadila 3. místo a Pavel Vích skončil celkově na 4. - 6. místě. Jakub Kučera se v celkovém pořadí dělí o 28. - 30. místo. Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia, Janě a Pavlovi přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole soutěže. Můžete si prohlédnout výsledkovou listinu.

Mgr. M. Šepsová - vyučující matematiky

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie F, E

F (žáci 8. tříd ZŠ a tercií osmiletých G), E (žáci 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých G), DDM Žatec - 28. 3. 2012

Vynikající výsledky a umístění našich žáků především v kategorii F - 5 žáků z GVH Louny, 5 úspěšných řešitelů a 5 postupujících do krajského kola FO mezi prvními sedmi úspěšnými řešiteli. Můžete si prohlédnout diplom T. Honse - 1. místo a diplom L. Mihalčíkové - 2. místo.V kategorii E obsadil pěkné 9. místo Daniel Šupík. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 18. 4. 2012 v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
Při pohledu do výsledkových listin okresního kola FO kategorií E, F je pozoruhodná převaha soutěžících ze źateckých základních škol. Lounsko bylo reprezentováno pouze žáky GVH Louny (v kategoriích E, F) a ZŠ Přemyslovců (pouze v kategorii F).

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou tabulku!

Mgr. J. Studnička, Mgr. M. Richter - vyučující fyziky

Soutěž v cizích jazycích - FRANCOUZSKÝ JAZYK - krajské kolo

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 22. 3. 2012

Vynikajícího úspěchu docílila Pavlína Šliková (3. A8) v krajském kole Soutěže v cizích jazycích - FRANCOUZSKÝ JAZYK - obsadila 2. místo v kategorii A1. Ve stejné soutěži obsadila Tereza Mračková (7. A8) výborné 3. místo v kategorii B2. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!   Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!

Mgr. J. Rychtrová, PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z9 - krajské kolo

Ústí nad Labem - 21. 3. 2012

Úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 se stal Petr Vorlíček. Ve 4 úlohách získal 21 bodů (možné maximum bylo 24 bodů), celkově obsadil 4. - 5. místo. V silné konkurenci nejlepších matematiků Ústeckého kraje v kategorii Z9 je to výborný výsledek. Neztratila se ani Nikol Mudrová, která obsadila 18. místo.Děkujeme za úspěšnou reprezentaci GVH Louny. Celkovou výsledkovou listinu můžete nahlédnout zde.

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KRAJSKÉ FINÁLE VOLEJBALU - V. kategorie (SŠ)

Sportovní hala Louny - 14. 3. 2012

Ve středu 14. března 2012 uspořádalo GVH Louny ve spolupráci s KR AŠSK Ústí nad Labem krajské finále ve volejbale V. katergorie (SŠ) pro dívky a chlapce ve Sportovní hale v Lounech. Turnaje se zúčastnilo 13 středních škol ústeckého kraje. V kategorii dívek 7 družstev, které hrály ve dvou skupinách a6 družstev v kategorii chlapců, kde se hrálo v jedné skupině. Naši chlapci po vítězství v okresním kole velmi dobře reprezentovali naši školu i na krajském finále a obsadili 3. místo. Umístění na 3. místě je naším nejlepším umístěním v posledních letech.
Velmi pěkný výkon jak v okresním tak i krajském kole předvedl kapitán družstva Tomáš Beneš (7A/8). Poděkování patří za předvedený výkon všem hráčům, protože bez kolektivu to ve volejbale nejde.
Gymnázium reprezentovali:
A. Macas, J. Müller, T. Beneš, M. Špinka, P. KohlíčekD. Müller, M. Lázna, M. Majer, J. Šupík.


Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se fotografie zvětší! Kliknutím se fotografie zvětší!

Výsledná tabulka krejaského finále

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

DDM Žatec - 14. 3. 2012

Studenti GVH Louny dominovali v okresním kole Zeměpisné olympiády v každé soutěžní kategorii. Do krajského kola této soutěže postupuje 5 studentů našeho gymnázia J. Sušická, S. Frasynyuk, J. Slavík, T. Sedláčková a D. Rajchlová. Pouze tři postupová místa zbyla pro účastníky z jiných škol. Děkujeme všem studentům za vzornou reprezentaci gymnázia, postupujícím (vždy první dva v každé kategorii) přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády (koná se 18. 4. 2012 v DDM Ústí nad Labem).

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

OA a SOŠZE Žatec - 2. 3. 2012

Vynikající výsledky a umístění našich žáků, vítězství Lubomíra Musila v okresním kole a jeho postup do krajského kola Chemické olympiády kategorie D. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. L. Musilovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 16. 4. 2012 na SPŠ Stará 99, Ústí nad Labem.Kliknutím se diplom zvětší!

Mgr. M. Krupková - vyučující chemie

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III (žáci středních škol)

DDM Žatec - 20. 2. 2012

Vítězství Kláry Hylákové a další výborná umístění v první polovině 17 nejlepších angličtinářů středních škol lounského okresu, to je vynikající úspěch studentů GVH Louny. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezantaci gymnázia. Přečtěte si článek k Soutěži v anglickém jazyce.Kliknutím se diplom zvětší!

Mgr. A. Studenovská, Mgr. J. Honsová - vyučující anglického jazyka

V PŘÍRODĚ NERISKUJ!

GVH Louny - 15. 2. 2012

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny, pořádal v prostorách našeho gymnázia osmý ročník soutěže o přírodě v blízkém okolí Loun. Potěšitelná je účast žáků našeho gymnázia a jejich umístění - blahopřejeme! Celkové výsledky soutěže ukazuje následující tabulka. Podívejte se na několik fotografií ze soutěže -ekologie;poznávačka;vítězné družstvo.

Mgr. L. Pospíšilová, Ing. F. Pospíšil - organizátoři soutěže

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie I. B a II. B

DDM Žatec - 15. 2. 2012

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce. Vítězství a další výborná umístění v kategoriích I. B a II. B jsou toho dokladem. Do krajského kola soutěže postupuje pouze vítěz okresního kola v kategorii II. B.Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. V. Kučerovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 19.3.2012 na Obchodní akademii, Pařížská 15, Ústí nad Labem.

Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší!

Mgr. A. Studenovská, Mgr. R. Gänselová - vyučující anglického jazyka

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III. A

DDM Žatec - 14. 2. 2012

V kategorii III. A (žáci 3. a 4. ročníků středních škol) se v okresním kole soutěže sešla nepočetná, ale silná konkurence. Našim zástupcům děkujeme za účast a dobré umístění v okresním kole.

Mgr. L. Majdová - vyučující německého jazyka

Stránky výpisu:

123
zavřít
Probíhá přenos dat...