Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


EUROREBUS ve školním roce 2010/2011

16. ročník soutěže - průběžné výsledky

GVH Louny je v soutěži EUROREBUS dlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo). V 15. ročníku GVH Louny zvítězilo v soutěži škol. Za toto vítězství škola převzala 17. 9. 2010 putovní pohár.
Že by tým GVH Louny v 16. ročníku soutěže opakovaně zvítězil? Žádné střední škole v ČR se to zatím nepodařilo, někdo však musí být první ...

Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

GENIUS LOGICUS

GVH Louny - 9. 6. 2011

Pozoruhodných výsledků dosáhli žáci našeho gymnázia v národním i mezinárodním kole nejoblíbenější logické soutěže GENIUS LOGICUS. Blahopřejeme!

Kliknutím diplom zvětšíte!  Kliknutím diplom zvětšíte!  Kliknutím diplom zvětšíte!  Kliknutím diplom zvětšíte!

Mgr. A. Studenovský - koordinátor soutěže

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA (Archimediáda) - okresní kolo - kategorie G

DDM Žatec - 17. 5. 2011

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci naší sekundy v okresním kole soutěže družstev ve Fyzikální olympiádě - Archimediádě. První dvě místa v okrese hovoří za vše. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k výborným fyzikálním znalostem a dovednostem.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!
Tabulka okresního kola FO (Archimediády) kategorie G

Mgr. J. Studnička - vyučující fyziky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 12. 4. 2011

Vynikající úspěch žákyň naší primy a sekundy - první tři místa a postup do krajského kola Biologické olympiády kategorie D. Krajské kolo soutěže se koná 11. května 2011 na gymnáziu v Teplicích. Blahopřejeme Soně, Kateřině a Evě za výborný výsledek, děkujeme za vzornou reptezentaci gymnázia. V silné konkurenci krajského kola přejeme hodně úspěchů. Okresního kola se zúčastnilo celkem 19 žáků.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!

Mgr. M. Krupková - vyučující biologie

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z6, Z7, Z8

DDM Žatec - 6. 4. 2011

Ve středu 6. 4. 2011 se konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6 (primy osmiletých gymnázií a 6. třídy ZŠ), Z7 (sekundy osmiletých gymnázií a 7. třídy ZŠ) a Z8 (tercie osmiletých gymnázií a 8. třídy ZŠ). Celkovými výsledky v kategoriích Z7 a Z8 naši mladí matematici ukázali, že patří k nejlepším v okrese. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny na okresní úrovni. V tabulkách jsou žlutě označení žáci úspěšnými řešiteli úloh okresního kola MO.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Mgr. M. Šepsová, Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 24. 3. 2011

Vynikajícího úspěchu docílila Aneta Jirásková v krajském kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce - obsadila 2. místo v kategorii B2. Ve stejné soutěži obsadil Jan Kudrna pěkné 5. místo v kategorii A1. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Tabulka Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!

PhDr. M. Krahulíková, Mgr. J. Rychtrová - vyučující francouzského jazyka

PYTHAGORIÁDA - okresní kolo - kategorie 6, 7, 8

DDM Žatec, DDM Podbořany, ZŠ P. Holého Louny - 24. 3. 2011

Žáci primy, sekundy a tercie našeho gymnázia dosáhli v letošním ročníku Pythagoriády výborných výsledků. Svědčí o tom celkové výsledky a získané diplomy. Děkujeme všem našim žákům za účast ve školním kole soutěže a vzornou reprezentaci GVH Louny na okresní úrovni.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Stanislava Frasynyuka!  Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Anežky Nováčkové!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Václava Kučery!

Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička, Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

MATEMATICKÝ KLOKAN - školní kolo - kategorie Benjamín, Kadet, Junior, Student

GVH Louny - 22. 3. 2011

Letošní kolo celosvětové matematické soutěže Klokan 2011 se v ČR konalo 18. března 2011. Na některých školách České republiky se však „Klokan” psal v pondělí 21. března 2011 (důvodem byly jarní prázdniny od 14. 3. do 20. 3. 2011). Na našem gymnáziu se do pěkné i náročné soutěže zapojilo 126 žáků ve čtyřech kategoriích. Poděkování patří všem účastníkům, blahopřejeme těm nejlepším. Okresní výsledky soutěže budou známé začátkem dubna, určitě je uvedeme na našem webu. Zadání a správné odpovědi na jednotlivé úlohy letošního ročníku soutěže najdete zde.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Předmětová komise matematiky GVH Louny

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - školní kolo - kategorie A, B, C, D

GVH Louny - 26. 2. 2011

Od 21. 2. 2011 do 25. 2. 2011 probíhala na našem gymnáziu školní kola Zeměpisné olympiády kategorií A, B, C a D. Do soutěže se zapojilo celkem 84 žáků GVH Louny. Postupujícím (žlutě označení) držíme palce v okresním kole a věříme, že jim postup do krajského kola neuteče. Všichni účastníci soutěže zaslouží pochvalu.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

PYTHAGORIÁDA - školní kolo - kategorie 8

GVH Louny - 18. 2. 2011

Do letošního ročníku školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA se zapojilo 24 žáků naší tercie. Žáci tercie soutěžili v kategorii 8 - žáci 8. tříd základních škol a tercií osmiletých gymnázií). Do okresního kola soutěže postupuje 20 žáků uvedených v následující tabulce (každý, kdo získal celkový počet bodů 10 a více je úspěšným řešitelem školního kola Pythagoriády a postupuje do okresního kola). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, postupujícím do okresního kola soutěže přejeme mnoho důmyslnosti a šikovnosti při řešení úloh okresního kola.

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

PYTHAGORIÁDA - školní kolo - kategorie 6, 7

GVH Louny - 15. 2. 2011

Do letošního ročníku školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA se zapojilo 27 žáků naší primy (primáni soutěžili v kategorii 6 - žáci 6. tříd základních škol a prim osmiletých gymnázií) a 27 žáků sekundy (žáci sekundy soutěžili v kategorii 7 - žáci 7. tříd základních škol a sekund osmiletých gymnázií). Do okresního kola soutěže postupují žáci uvedeni v následující tabulce. Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, postupujícím do okresního kola soutěže přejeme mnoho důmyslnosti a šikovnosti při řešení úloh dalšího kola.

Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III. A

DDM Žatec - 11. 2. 2011

Výborný úspěch studentek GVH Louny v okresním kole Olympiády v německém jazyce kategorie III. A (studenti 3. ročníků středních škol a septim osmiletých gymnázií) - blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Vítězka okresního kola Lucie Suková postupuje do krajského kola soutěže, které se koná 24. 2. 2011 v Ústí nad Labem (Obchodní akademie, Pařížská). Lucii držíme palce v silné konkurenci krajského kola.

Mgr. L. Majdová, Mgr. M. Chotěborský - vyučující německého jazyka

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo - kategorie C, B

GVH Louny - 20. 1. 2011

Ve čtvrtek 20. ledna se pustilo 13 studentů GVH Louny do řešení úloh klauzurní části školního kola 60. ročníku Matematické olympiády kategorií C a D. Úlohy to byly náročné, na běžných hodinách matematiky se zpravidla úlohy takové obtížnosti neřeší. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal 10 a více bodů (každá ze soutěžních úloh byla hodnocena maximálně 6 body, maximální bodový zisk mohl být tedy 18). Studenti s tímto ziskem bodů budou navrhováni do krajského kola soutěže. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole soutěže.

I. Vernerová, M. Rieger, V. Zlatohlávek - vyučující matematiky

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 2. 2. 2011

Ve středu 2. února 2011 se na SZeŠ v Žatci uskutečnilo okresní kolo již 47. ročníku Chemické olympiády kategorie D určené pro žáky tercie a kvarty víceletých G.Naši školu reprezentovaly 2 studentky z kvarty, a to Daniela Lešáková a Markéta Moravcová. Děvčata nejprve řešila praktické úlohy v chemické laboratoři (letos věnované elektrolýze solanky a přípravě kyslíku, což se jim obzvláště líbilo), teprvé poté se vyměnila s předcházející skupinou soutěžících a pustila se do neobvykle košatého zadání teoretické části úloh olympiády. Dvakrát 90 min povoleného času uběhlo jako voda a po poledni nastal čas vyhlášení výsledků, pro naši dvojici velmi radostný: Daniela se stala vítězkou okresního kola ChO kategorie D a Markéta obsadila krásné 3. místo.Oběma dívkám děkujeme za jejich pečlivou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy. No a Daniele budeme držet palce v krajském kole, do něhož se koncem minulého týdne rozhodla krajská komise přizvat pouze držitele 1. a 2. míst z kol okresních. Podívejte se na fotogalerii ze soutěže.

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 1. 2. 2011

V silné konkurenci 30 účastníků okresního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY si velmi dobře vedli zástupci našeho gymnázia. J. Slavík obsadil 3. místo, P. Vorlíček skončil na 15. - 16. místě. Úspěšným řešitelem byl každý z žáků, který získal alespoň 60% z maximálního počtu bodů 100. Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola, které se koná v Ústí nad Labem 4. dubna 2011. Blahopřejeme J. Slavíkovi k úspěchu, děkujeme oběma našim žákům za velmi dobrou reprezentaci GVH Louny a držíme palce našemu zástupci v krajském kole soutěže.

Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou tabulku okresního kola!

Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...