Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


EUROREBUS ve školním roce 2012/2013

18. ročník soutěže - průběžné výsledky

GVH Louny je v soutěži EUROREBUS dlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo, 15. ročník - 1. místo, 16. ročník - 1. místo, 17. ročník - 1. místo). Za vítězství v 17. ročníku převezme GVH Louny na podzim 2012 putovní pohár pro vítěze této soutěže v kategorii středních škol. Jsme prvním gymnáziem v ČR, kterému se podařilo v soutěži zvítězit opakovaně ve třech po sobě jdoucích ročnících.
Navíc v 17. ročníku soutěže obsadilo družstvo sekundy 1. místo, podívejte se na diplom a pořadí tříd v kategorii ZŠ01.V soutěži jednotlivců kategorie ZŠ02 obsadil 1. místo Jan Slavík, podívejte se na diplom a pořadí jednotlivců v kategorii ZŠ02. Kompletní výsledky letošního ročníku soutěže v kategorii škol jsou uvedené zde, prohlédněte si také fotografii z předávání putovního poháru pro vítěze po skončení celostátního kola.Že by tým GVH Louny v 18. ročníku soutěže opět zvítězil? Nechme se překvapit...
Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z6, Z7, Z8

DDM Žatec - 17. 4. 2013

Okresního kola Matematické olympiády se zúčastnili pouze žáci naší primy (kategorie Z6 - celkem 38 účastníků) a tercie (kategorie Z8 - celkem 24 účastníků). Žáci GVH Louny byli velice úspěšní, v obou kategoriích zvítězili. Z pěti zástupců GVH Louny byli čtyři úspěšní řešitelé (to byl každý z řešitelů, který získal 9 a více bodů - viz tabulky). Blahopřejeme Jiřímu Maurerovi a Martinu Paulovi k vítězství a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
Neobsadili jsme kategorii Z7 (žáci sekundy), to je škoda především pro žáky samotné.

Kliknutím uvidíte celou výsledkovou listinu!
Kliknutím uvidíte celou výsledkovou listinu!

Mgr. M. Šepsová, Mgr. Jiří Studnička - vyučující matematiky

ADAM RIES - NÁRODNÍ KVALIFIKACE

Podkrušnohorské gymnázium Most - 10. - 11. 4. 2013

Podkrušnohorské gymnázium v Mostě uspořádalo ve dnech 10. 4. - 11. 4. 2013 národní kvalifikační kolo mezinárodní matematické soutěže Adama Riese. Ta se bude konat v červnu v německém městečku Annaberg-Buchholz. Naši primáni si v silné konkurenci 32 účastníků jedenácti gymnázií Ústeckého kraje vedli velmi dobře. V desetičlenném reprezantačním týmu Ústeckého kraje (viz tabulka) máme jedno zastoupení - Jakub Köhr se v celkovém pořadí dělí o 6. místo, Pavel Mundok obsadil 13. místo a Andrea Heřtová skončila na 22. místě. Všem žákům GVH Louny děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia, Jakubovi přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole soutěže. Soutěž to byla velice vyrovnaná, o konečném pořadí rozhodovaly zlomky bodů. Zájemci si mohou vyřešitsoutěžní úlohy.

Mgr. M. Šepsová - vyučující matematiky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie A

Gymnázium Teplice - 5. 4. 2013

V pátek 5. dubna 2013 pořádalo Gymnázium Teplice krajské kolo Biologické olympiády kategorie A (studenti 3. a 4. ročníků čtyřletých středních škol, studenti 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií, studenti 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií). Soutěže se zúčastnilo 32 nejlepších „biologů” Ústeckého kraje. Jedná se o studenty, kteří budou po maturitě směřovat na medicínu, farmacii, veterinu či obory s biologií. V silné konkurenci obstály studentky GVH Louny velmi dobře. Denisa Tichá obsadila v celkovém pořadí 8. místo a stala se úspěšnou řešitelkou krajského kola BiO, Barbora Jílková obsadila 14. místo a Michaela Sihlovcová skončila na 23. místě. Blahopřejeme našim studentkám k umístění a děkujeme za reprezentaci gymnázia.

Kliknutím uvidíte celou výsledkovou listinu!

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie C

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - 4. 4. 2013

Ve čtvrtek 4. dubna 2013 se konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C a v něm si vedla výborně Daniela Lešáková ze sexty, která obsadila 2. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu. Výslednou tabulku krajského kola CHO jsme od organizátorů soutěže ještě neobdrželi.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!    Kliknutím uvidíte zvětšený účastnický list DO!

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - 8. a 9. třídy ZŠ, tercie a kvarty osmiletých gymnázií

DDM Ústí nad Labem - 26. 3. 2013

Z okresního kola Dějepisné olympiády postoupilo do krajského kola 7 úspěšných řešitelů z lounského okresu, z toho tři z GVH Louny. V dějepisných znalostech soutěžilo celkem 27 žáků, konkurence to byla velice silná. Žáci GVH Louny si vedli výtečně, všichni se stali úspěšnými řešiteli. Vynikající je vítězství a postup do celostátního kola soutěže Lucie Mihalčíkové. Blahopřejeme všem našim žákům k umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia. Lucce Mihalčíkové přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole soutěže.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom vítězky krajského kola DO! Kliknutím uvidíte celou výsledkovou listinu krajského kola DO!

Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie C

DDM Žatec - 27. 3. 2013

V konkurenci 21 soutěžících okresního kola Biologické olympiády kategorie C (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a tercií či kvart víceletých gymnázií) si vedli výborně „reprezentantky” našeho gymnázia. Vítězství E. Bendové, 3. místo S. Kernerové a 16. místo N. Mundokové - to je vynikající výsledek, ke kterému blahopřejeme. S. Kernerová a N. Mundoková (obě žákyně tercie) mohou v této kategorii soutěžit také v příštím školním roce, o to je jejich výsledek cennější. První tři nejlepší soutěžící postupují do krajského kola soutěže, které bude 10. 5. 2013 na Gymnáziu v Teplicích. Nás těší, že mezi touto trojicí jsou dvě žákyně GVH Louny. E. Bendové a S. Kernerové přejeme mnoho úspěchů.

Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší!
Kliknutím zobrazíte Kompletní výsledkovou listinu krajského kola BiO - kategorie C

Mgr. M. Krupková - vyučující biologie

MATEMATICKÝ KLOKAN - školní kolo

GVH LOUNY - 22. 3. 2013

Do celostátní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2013 se na našem gymnáziu zapojilo celkem 85 žáků ve čtyřech kategoriích (kategorie BENJAMÍN - 27 žáků; kategorie KADET - 21 žáků; kategorie JUNIOR - 20 žáků; kategorie STUDENT - 17 žáků). Blahopřejeme vítězům školního kola, všem soutěžícím děkujeme za účast.

Předmětová komise matematiky GVH Louny

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie Z9

DDM ÚSTÍ nad Labem - 21. 3. 2013

V silné konkurenci 34 soutěžících krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9 obstáli výborně Tomáš Hons - celkově 2. místo a Lucie Mihalčíková - celkově 5. místo. Potěšující je, že oba žáci našeho gymnázia jsou úspěšnými řešiteli nelehkých úloh tohoto kola soutěže. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezenatci GVH Louny.

Kliknutím se obrázek zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se obrázek zvětší! 
Kompletní výsledková listina krajského kola MO - kategorie Z9

Mgr. M. Šepsová - vyučující matematiky

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - krajská kola (žáci středních škol)

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 4. 3. (německý jazyk), 19. 3. (anglický jazyk), 21. 3. (francouzský jazyk)

V krajských kolech konverzačních soutěží v cizích jazycích reprezentovali naše gymnázium vítězové okresních kol. V konverzační soutěži v německém jazyce obsadil Jan Slavík v kategorii III.A 4. místo, v konverzační soutěži v anglickém jazyce skončila na 7. místě v kategorii II.B Sarah Abdeslamová, stejné místo v kategorii III.A obsadil Daniel Kádner a na 3. místě v kategorii III.B skončila Sarah Dunn. Další „medailová umístění” získala v konverzační soutěži ve francouzském jazyce v kategorii A2 Pavlína Šliková - 2. místo a Tereza Kubešová - 3. místo v kategorii B2. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a za výborné výsledky - blahopřejeme.

.
Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! 

PhDr. M. Krahulíková - vedoucí předmětových komisí cizích jazyků

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo

DDM Žatec - 14. 3. 2013

Žáci GVH Louny dosáhli velmi dobrých výsledků v kategoriích A, B a zcela dominovali v kategoriích C, D - celkem získali 6 medailových umístění. Do krajského kola soutěže postupují první dva nejlepší z každé kategorie, z našeho gymnázia to je Lucie Mihalčíková, Miloš David a Jan Kudrna. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci gymnázia a výborné výsledky. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se koná se 11. 4. 2013 v DDM Ústí nad Labem.

Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší!
Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší!
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 4. 3. 2013

V celkové konkurenci 13 soutěžících okresního kola Chemické olympiády kategorie D jsou výsledky našich žáků vynikající - svědčí o tom 1., 2., 3. a 8. místo v celkovém pořadí jednotlivců. Děkujeme za vynikající reprezentaci GVH Louny a blahopřejeme k teoretickým znalostem, praktickým dovednostem a výbornému umístění. Do krajského kola soutěže postupují pouze první dva nejlepší účastníci okresního kola - Lucie Mihalčíková a Eva Bendová. Přejeme mnoho úspěchů v konkurenci nejlepších „chemiků” Ústeckého kraje. Krajské kolo se koná 16. 4. 2013 na Gymnáziu a SOŠ, Stará 99, Ústí nad Labem.

Výsledková listina okresního kola chemické olympiády.

Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší! Kliknutím se diplom zvětší!

Mgr. M. Krupková - vyučující chemie

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - školní kolo - kategorie A, B, C a D

GVH Louny - 21. 2. 2013, 22. 2. 2013

Předmětová komise Zeměpisu uspořádala ve čtvrtek 21. února školní kolo Zeměpisné olympiády kategorií A, B za účasti 45 soutěžících (24 účastníků v kategorii A, 21 soutěžících v kategorii B). V pátek 22. února následovalo školní kolo v kategoriích C (5 soutěžících) a D (11 soutěžících). Děkujeme žákům, kteří se do školního kola soutěže zapojili. Všem žákům uvedeným v následující tabulce - postupujícím do okresního kola ZO - blahopřejeme, přejeme mnoho úspěchů a postup do krajského kola Zeměpisné olympiády.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - předmětová komise Zeměpisu

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie I.A, II.B a III (žáci středních škol)

DDM Žatec - 18. 2. 2013, 20. 2. 2012

Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se zapojili do Soutěže v anglickém jazyce již na úrovni školního kola. Okresní kolo soutěže v kategoriích I.A a II.B se konalo v DDM Žatec v pondělí 18. 2. 2013, ve středu 20. 2. 2013 proběhlo okresní kolo kategorie III. Výsledky našich žáků v okresním kole jsou výborné, svědčí o tom umístění na předních místech ve všech kategoriích. Gratulujeme našim žákům za znalosti a dovednosti, které ukázali v silné konkurenci okresního kola soutěže a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Postupujícím do krajského kola - vítězce kategorie II. B S. Abdeslamové a vítězi kategorie III D. Kádnerovi - přejeme mnoho úspěchů. V kategorii I.A se krajské kolo nekoná. Krajské kolo pro obě kategorie II.B a III bude 19. 3. 2013 na OA v Ústí nad Labem, Pařížská 15, prezence 8.00 - 8.45, zahájení v 9.00 hodin.

Kliknutím uvidíte komopletní výsledkovou listinu okresního kola!
Výsledková listina okresního kola je kompletní!
Kliknutím uvidíte komopletní výsledkovou listinu okresního kola!

Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise anglického jazyka

OLYMPIÁDA ČESKÉHO JAZYKA - okresní kolo - KATEGORIE I, II

DDM Žatec - 7. 2. 2013

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 se v DDM Žatec konalo okresní kolo Olympiády českého jazyka v kategoriích I a II. V silné okresní konkurenci 37 soutěžících se výrazně prosadili žáci našeho gymnázia. Především v kategorii II je obsazení prvních tří medailových míst výjimečné. Blahopřejeme k umístění, děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a přejeme hodně úspěchů v krajském kole (koná se 9. 4. 2013 v DDM v Ústí nad Labem). Do krajského kola obou kategorií postupují první tři nejlepší účastníci a dva náhradníci.

Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou listinu okresního kola!
Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou listinu okresního kola!

Mgr. J. Honsová, Mgr. Z. Zákutný, Mgr. J. Řeřicha - vyučující českého jazyka

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...