Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


EUROREBUS ve školním roce 2009/2010

15. ročník soutěže - průběžné výsledky

Družstvo GVH Louny obsadilo v 11. ročníku soutěže 5. místo, ve 12. ročníku 2. místo, ve 13. ročníku 2. místo a ve 14. ročníku 3. místo. Že by tým GVH Louny v 15. ročníku soutěže zvítězil? Určitě budeme držet palce a také sledovat průběžné výsledky našich studentů ...

Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

KRAJSKÉ KOLO - EUROREBUS - kategorie ZŠ01, ZŠ02, SŠ

Ústí nad Labem - 17. 4. 2010

Krajské kolo populární soutěže EUROREBUS se konalo v sobotu 17. 4. 2010 v Ústí nad Labem za účasti 51 studentů GVH Louny. Výsledky našich studentů lze celkově označit za vynikající, v historii krajských kol této soutěže jsou nejlepší. Že by se otvírala brána k celostátnímu vítězství? Ředitel GVH Louny vyslovuje všem účastníkům krajského kola soutěže EUROREBUS pochvalu za vzornou reprezentaci gymnázia, vyučujícím - Mgr. I. Vernerové a Mgr. A. Studenovskému - děkuji za dlouhodobou koncepční práci a S. Čechovi za pořízení fotografií a přípravu fotogalerie.
Do celostátního finále soutěže tříd postupuje 6 tříd - prima, sekunda (kategorie ZŠ01), tercie, kvarta (kategorie ZŠ02), septima a 4. A4 (kategorie SŠ).Podívejte se na podrobné výsledkové listiny soutěže tříd v jednotlivých kategoriíchZŠ01,ZŠ02,.Seznam tříd postupujících do Celostátního finále najdete zde.
V soutěži jednotlivců postupuje do celostátního kola 12 studentů GVH Louny.
v kategorii ZŠ01 - 6. a 7. třídy ZŠ, primy a sekundy osmiletých gymnázií
1. místo A. Nováčková (2. A8), 2. místo J. Slavík (2. A8), 3. místo L. Mihalčíková (1. A8), 4. místo V. Kučera (2. A8), 5. místo Thai Le The (2. A8)
v kategorii ZŠ02 - 8. a 9. třídy ZŠ, tercie a kvarty osmiletých gymnázií
2. místo T. Sedláčková (4. A8), 5. místo K. Stolínová (3. A8)
v kategorii SŠ - studenti středních škol
1. místo J. Mulák (4. A4), 2. místo J. Sedláček (4. A4), 3. místo D. Verner (7. A8), 4. místo V. Chlouba (7. A8), 5. místo M. Křivan (7. A8).
Prohlédněte si podrobné výsledkové listiny soutěže jednotlivců v jednotlivých kategoriíchZŠ01,ZŠ02,.
Celkovou výsledkovou listinu postupujících jednotlivců do Celostátního kola najdete zde.
Atmosféru krajského kola soutěže zachycuje fotogalerie, kterou připravil S. Čech.

Dr. M. Rieger - ředitel gymnázia; Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu; S. Čech - autor fotogalerie

ADAM RIES - NÁRODNÍ KVALIFIKACE

GVH Louny - 9. 4. 2010

Podkrušnohorské gymnázium v Mostě uspořádalo ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2010 národní kvalifikační kolo pro mezinárodní matematickou soutěž Adama Riese, která se bude konat 11. 6. - 12. 6. 2010 v německém městečku Annaberg-Buchholz. Naši studenti primy si vedli velmi dobře, v silné konkurenci 26 účastníků z deseti škol Ústeckého kraje se neztratili. Magdaleně Parýzkové, Tomáši Honsovi a Lucii Mihalčíkové děkujeme za reprezentaci GVH Louny , Magdaleně přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole soutěže. Můžete si prohlédnout výsledkovou listinu, přečíst dopis od Dr. Normana Bitterlicha (garant a koordinátor soutěže na německé straně) a blahopřání M. Parýzkové.


Prohlédněte si fotogalerii ze soutěže.

M. Šepsová - vyučující matematiky

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY - kategorie A, B, C, D

GVH Louny - 26. 2. 2010

V pondělí 15. 2. 2010 se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády kategorií A, B, v pondělí 22. 2. 2010 kategorií C a D. Potěšující je velká účast našich žáků. Postupujícím (žlutě označení) držíme palce v okresním kole a věříme, že jim postup do krajského kola neuteče. Všichni účastníci soutěže zaslouží pochvalu.V kategorii D se okresního kola soutěže nemohou zúčastnit D. Rajchlová, M. Sihlovcová a M. Lain, protože se termín okresního kola kryje s termínem lyžařského výcvikového kurzu třídy 1. A4. Okresní kolo pořádá DDM Žatec 17. 3. 2010.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

Okresní kolo - KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - kategorie I, II

DDM Žatec - 18. 2. 2010

Výborného výsledku dosáhli v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce především žáci naší sekundy a primy (soutěžili v kategorii I), dobří byli také žáci tercie a kvarty (kategorie II) i žáci vyššího gymnázia (kategorie III). Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci GVH Louny. První místo V. Kučery, druhá místa A. Hrdinové, T. Höferové a třetí místo J. Šustka jsou v silné konkurenci úspěchem - blahopřejeme! Do krajského kola soutěže postupuje pouze vítěz kategorie II a III, kategorie I je ukončena okresním kolem.

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

Okresní kolo - KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE - kategorie III

DDM Žatec - 15. 2. 2010

Výborného výsledku dosáhli v okresním kole Konverzační soutěže v německém jazyce studenti našeho gymnázia, děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci GVH Louny. Vítězkou okresního kola a jedinou postupující do krajského kola soutěže se stala Denisa Jusová (třída 2. A4). Blahopřejeme k výbornému výsledku a přejeme mnoho úspěchů v silné konkurenci nejlepších „němčinářů” Ústeckého kraje. Krajské kolo se koná 23. 2. 2010 na SPgŠ v Litoměřicích.

Mgr. M. Kučerová, Mgr. L. Majdová, Mgr. M. Chotěborský - vyučující německého jazyka

Národní kolo 46. ročníku Chemické olympiády kategorie A

GVH Louny - 10. 2. 2010

S velmi pěkným výsledkem se vrátil z Národního kola 46. ročníku Chemické olympiády kategorie A, určené pro studenty posledních ročníků gymnázií, Jakub Sedláček ze třídy 4.A4. Mezi 44 účastníky obsadil 23. místo a zařadil se mezi úspěšné řešitele tohoto kola CHO (každý účastník, který získal celkem 50 a více bodů).
Soutěž se letos uskutečnila na půdě Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a zúčastnilo se jí celkem 44 vítězů krajských kol ChO. Jakub skvěle vyřešil teoretické úlohy, kde před ním zůstalo pouhých 12 soutěžících, a teprve ošidné laboratorní cvičení jej odsunulo na jinak velmi sympatickou 23. příčku. Podrobné informace o Národním kole 46. ročníku CHO kategorie A najdete zde, jsou zde také celkové výsledky.
Blahopřejeme Jakubovi k hezkému umístění a děkujeme za vynikající dlouhodobou reprezentaci naší školy v této náročné soutěži. V dalším studiu prestižního studijního oboru CHEMIE na FCHI VŠCHT mu přejeme mnoho úspěchů.

Diplom J. Sedláčka z Národního kola CHO kategorie A  Pozvánka - líc  Pozvánka - rub

Ing. Hana Csonková - vyučující chemie

Školní kolo - KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

GVH Louny - 1. 2. 2010

V pondělí 1. února 2010 proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii B2 (studenti vyššího gymnázia) bylo 9 soutěžících, 1. místo obsadila Michaela Kurková (třída 3. A4) a postupuje do regionálního kola.V kategorii A1 (studenti nižšího gymnázia) soutěžili 3 studenti, 1. místo obsadila Tereza Sedláčková ze 4. A/8 a také postupuje do regionálního kola. Všichni účastníci školního kola zaslouží poděkování, vítězkám blahopřejeme a budeme jim držet palce v regionálním kole,které se koná 18. března 2010 na SPgŠ v Litoměřicích.

PhDr. M. Karhulíková, Mgr. J. Rychtrová - vyučující francouzského jazyka

BASKETBAL - okresní kolo V. kategorie SŠ dívek a chlapců

27. 1. 2010 - Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci

Turnaje se v kategorii dívek zúčastnily pouze dvě školy. Jediným soupeřem pro děvčata GVH Louny bylo družstvo OA Žatec, nad kterým naše dívky s převahou zvítězily 22 : 10. Tímto vítězstvím si naše dívky zajistily postup do krajského kola, které se uskuteční v březnu v Mostě.Děvčata hrála v sestavě:
Dvořáková Petra, Křivánková Kateřina, Kurcová Zuzana, Matějová Kristýna (7A/8), Řezníčková Barbora (4A/4), Kurcová Kateřina (6A/8) a Hořejší Daniela (1A/4).
Chlapci hráli ve čtyřčlenné skupině způsobem každý s každým.V kategorii chlapců se turnaje zúčastnily čtyři střední školy okresu Louny (SŠZE Žatec, OA Žatec, Gymnázium Žatec a GVH Louny) a utkaly se mezi s sebou každý s každým. V turnaji jsme obsadili pěkné 2. místo za OA Žatec.
Výsledky našeho družstva:
1. utkání - GVH Louny - OA Žatec (8 : 19)
2. utkání - GVH Louny - SŠZE Žatec (23 : 7)
3. utkání - GVH Louny - G Žatec (22 : 18)
Chlapci hráli v sestavě:
Hartman Jaroslav, Křivan Martin, Suslov Dmitro, Suslov Andrej, Majer Miroslav (7A/8),Škranc Jan (4A/4), Knobloch Jakub (3A/4) a Vojtěch Daniel (6A/8).

Družstvo dívek GVH Louny (kliknutím lze zvětšit)  Družstvo chlapců GVH Louny (kliknutím lze zvětšit)

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie I

DDM Žatec - 26. 1. 2010

Naše gymnázium výborně reprezentovala Tereza Sedláčková (třída 4. A8), stala se úspěšnou řešitelkou (to byl každý z účastníků okresního kola, kdo získal 60 a více bodů), obsadila v konkurenci 29 účastníků 2. místo a zajistila si tak postup do krajského kola, kam postupují první čtyři účastníci. Blahopřejme!

Celková tabulka - kliknutím lze zvětšit

Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ GENIUS LOGICUS

Praha - 13. 11. 2009

Dne 13. 11. 2009 se konalo v Praze mezinárodní finále nejoblíbenější logické soutěže GENIUS LOGICUS za sezónu 2008-2009. Za GVH Louny se zúčasnila trojice studentů M. Gottfriedová (třída 6. A8, soutěžila v kategorii 02 - mladší studenti), V. Kučera a A. Nováčková (oba z třídy 2. A8 - soutěžili v kategorie 04 - mladší žáci). V kategorii 02 dosáhla vynikajícího úspěchuMarkéta Gottfriedová - 5. místo, výborně si vedli také V. Kučera - 20. místo a A. Nováčková - 21. místo v kategorii 04.V silné mezinárodní konkurenci byli naši studenti ve svých kategoriích nejlepšími účastníky z České republiky. Blahopřejeme k výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.
Podrobné výsledky v kategorii mladších studentů najdete zde, v kategorii mladších žáků jsou zde.

Mgr. A. Studenovský - koordinátor soutěže GENIUS LOGICUS

OKRESNÍ KOLO - CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie D

DDM Žatec - 20. 01. 2010

Dne 20. ledna 2010 se na SZŠ v Žatci uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, které je určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G. Naši školu reprezentovala výborně Tereza Sedláčková z kvarty, blahopřejeme k vítězství. Do krajského kola soutěže postupují tři nejúspěšnější účastníci okresního kola. Podívejte se na diplom vítězky.
Děkujeme Terezce za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole krajském.

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

Testování devátých ročníků (kvart) v rámci projektu STONOŽKA

GVH Louny - 20. 1. 2010

Vážený pane řediteli,
na podzim roku 2009 se vaše škola zúčastnila testování devátých ročníků v rámci projektu Stonožka, které realizovala společnost SCIO.
Máme tu čest Vám oznámit, že ve vaší škole jsou žáci - Tereza Sedláčková, Barbora Jílková, Alena Rossová, kteří mají jeden z nejlepších výslekdů v testech z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů ze všech zúčastněných žáků víceletých gymnázií z celé České republiky.
Těmto žákům nyní posíláme OCENĚNÍ za výborný výsledek a prosíme Vás, zda byste ho Vy nebo třídní učitel(ka) předal spolu s vysvědčením.
Gratulujeme Vám i pedagogickému sboru vaší školy k dosaženému úspěchu a přejeme hodně úspěchů při další práci.

Ocenění - Tereza Sedláčková - třída 4. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Barbora Jílková - třída 4. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Alena Rossová - třída 4. A8 (kliknutím lze zvětšit)

V Praze dne 14. 1. 2010 - Daniela Váchová - za společnost SCIO

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie III

GVH Louny - 15. 01. 2010

Ve čtvrtek 14. ledna uspořádala předmětová komise anglického jazyka školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce ve III. kategorii (studenti středních škol). Kolo připravily a hodnotily Mgr. J. Honsová a Mgr. A. Studenovská. Školního kola se zúčastnilo 15 studentů, všichni zúčastnění studenti zasluhují pochvalu. Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole soutěže, kam postupují první tři studentky. Výsledky školního kola vidíte v  následující tabulce.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie I, II

GVH Louny - 14. 01. 2010

Ve středu 13. ledna uspořádala předmětová komise anglického jazyka školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 15 studentů v kategorii I. B a 9 studentů v kategorii II. B.Všichni zúčastnění studenti zasluhují pochvalu. Vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole soutěže, do kterého postupují vždy první tři v každé kategorii. Výsledky školního kola vidíte v následující tabulce.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...