Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


Aliante 2009

GVH Louny - 21. 7. 2009

Soutěž Aliante nemá ve světě obdoby – jak svým pojetím, tak mezinárodním rozměrem. Je zaměřena na zvýšení vědomostí o Severoatlantické alianci, bezpečnostní problematice a mezinárodních vztazích. Soutěž je určena pro všechny studenty ve věku 15-19 let v České republice, Gruzii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Velké Británii a USA. V letošním ročníku soutěže reprezentovalo naše gymnázium družstvo ve složení Petr Josef Gaertner a Dmytro Suslov (oba třída 6. A8). Dvojice studentů GVH Louny si vedla výborně, prošla úspěšně prvními koly souztěže a postoupila do mezinárodního finále, které se konalo od 29 června do 5. července 2009 na Division General Stasys Raštikis NCO School a Lithuanian Great Hetman Jonušas Radvila Training Regiment v Litvě a zúčastnilo se ho celkem 40 týmů.
P. J. Gaertner a D. Suslov dosáhli vynikajícího úspěchu a v mezinárodním kole zvítězili. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci GVH Louny i České republiky.
Výsledkovou listinu mezinárodního kola soutěže najdete zde, podrobné informace o soutěži si můžete přečíst na webu www.project-aliante.org/cz/.

Mgr. Z. Zákutný - vyučující dějepisu, konzultant soutěžících

EUROREBUS ve školním roce 2008/2009

14. ročník soutěže - konečné výsledky

GVH Louny navázalo na výborné výsledky v celostátních kolech soutěže EUROREBUS. V 11. ročníku jsme obsadili 5. místo, ve 12. ročníku to bylo 3. místo, ve 13. ročníku 2. místo a v posledním, 14. ročníku soutěže, obsadil tým GVH Louny 3. místo s minimálním odstupem na vítěze soutěže. Celostátní kolo 14. ročníku soutěže se konalo v pátek 12. června 2009 v Praze a naše gymnázium reprezentovali v soutěži tříd:
B. Jílková, A. Rossová a T. Sedláčková - třída 3. A8
F. Hlubík, A. Lešáková a B. Suchanová - třída 4. A8
L. Cimpová, A. Křivanová a T. Peterková - třída 8. A8
F. Havel, J. Mulák a J. Sedláček - třída 3. A4
L. Příhodová, V. Šťastná a J. Vostrá - třída 4. A4.
V soutěži jednotlivců reprezentovali GVH Louny:
J. Klesalová (prima), K. Stolínová (sekunda), T. Sedláčková (tercie), B. Jílková (tercie), J. Sedláček (3. A4), T. Peterková (8. A8), M. Patera (3. A4), J. Mulák (3. A4),L. Cimpová (8. A8) a F. Havel (3. A4).
Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.
Pro rychlejší přístup k výsledkovým tabulkám lze využít následující odkazy

Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2008/2009- celostátní kolo

Nečtiny - 6. 5. 2009

Organizačním a odborným garantem letošního ročníku soutěže byla Katedra geografie FPE ZČU v Plzni. Tereza Höferová - vítězka krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie B (žáci 7. tříd ZŠ a sekund osmiletých gymnázií) - reprezentovala dobře naše gymnázium a Ústecký kraj, v celostátním kole obsadila 14. místo. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci. Podrobné informace o průběhu letošního ročníku ZO najdete zde.

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

TESTOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K UČENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

GVH Louny - 26. 6. 2009

Vážený pane řediteli,
na jaře roku 2009 se vaše škola zúčastnila testování klíčových kompetencí v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO.
Máme tu čest Vám oznámit, že ve vaší škole jsou žáci - Michaela Dvořáková, Tereza Sedláčková, Daniel Tyrpekl, kteří mají jeden z nejlepších výslekdů ze všech zúčastněných žáků z celé České republiky.
Těmto žákům nyní posíláme OCENĚNÍ za výborný výsledek a prosíme Vás, zda byste ho Vy nebo třídní učitel(ka) předal spolu s vysvědčením.
Gratulujeme Vám i pedagogickému sboru vaší školy k dosaženému úspěchu a přejeme hodně úspěchů při další práci.

Ocenění - Michaela Dvořáková - třída 2. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Tereza Sedláčková - třída 3. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Daniel Tyrpekl - třída 3. A8 (kliknutím lze zvětšit)  

Potvrzení ocenění najdete zde.

A. Novik - za tým studia základních škol společnosti SCIO

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

GVH Louny - 26. 5. 2009

Devět studentů našeho gymnázia získalo mezinárodní jazykový certifikát z anglického jazyka úrovně B2 a vyšší (certifikáty FCE (First Certificate in English) - podrobnosti zde www.fce.cz; City & Guilds - podrobnosti zde www.cityandguilds.com). Certifikát získali:
z třídy 8. A8
P. Minaříková a J. Svoboda (v obou případech certifikát FCE - vyučující Mgr. J. Honsová)
z třídy 4. A4
J. Vojtěchová (certifikát City & Guilds SESOL), R. Šedivá, E. Vávrová, L. Příhodová, K. Kuhnová a P. Říhová
(ve všech případech certifikát FCE - vyučující Mgr. A. Studenovská)
z třídy 7. A8
M. Jirkovská (certifikát FCE - vyučující Mgr. A. Studenovská).
Blahopřejeme k získání certifikátu a také k dosažení jazykové kvalifikace.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

OKRESNÍ KOLO - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - ARCHIMEDIÁDA - kategorie G

DDM Žatec - 19. 5. 2009

Vynikající výsledek našeho družstva v okresním kole Archimediády. Družstvo ve složení Barbora Bušáková, Daniela Lešáková a Michaela Minaříková zvítězilo v konkurenci 11 družstev. Gratulujeme k vítězství a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. Kompletní tabulku můžete vidět kliknutím na náhledu.

Výsledková listina okresního kola FO - Archimediáda - kategorie G; kliknutím uvidíte kompletní tabulku

Mgr. L. Dreslerová - vyučující fyziky

KRAJSKÉ KOLO - CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie B

Ústí nad Labem - 14. 5. 2009

Ve čtvrtek 14. května 2009 uspořádala SPŠ chemická v Ústí nad Labem krajské kolo 45. ročníku Chemické olympiády kategorie B. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 12 nejlepších chemiků gymnázií a SPŠ. V silné konkurenci zvítězil reprezentant naší školy, Jakub Sedláček ze třídy 3. A4, a to po velmi vyrovnaných výkonech při řešení teoretických i laboratorních úloh. Pro Jakuba je to další obrovské ocenění jeho mimořádného talentu a píle. Navíc v letošním školním roce je jednoznačně nejlépe hodnoceným soutěžícím v nejnáročnější chemické soutěži v rámci našeho kraje, neboť již před Vánoci 2008 vybojoval skvělé 2. místo v krajském kole CHO kat. A a neztratil se ani v kole celostátním. Po 3. příčce z loňského krajského kola ChO kat. C má jeho účinkování v této olympiádě podle hesla „štěstí přeje připraveným” jednoznačně stoupající tendenci.Blahopřejeme Jakubovi k výbornému výsledku a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Výsledková listina krajského kola cHO kategorie B

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

OKRESNÍ KOLO - VOLEJBAL CHLAPCŮ - kategorie IV

Žatec - 12. 5. 2009

V úterý 12. května 2009 se konalo okresní kolo ve volejbale chlapců IV. kategorie (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a tercií či kvart víceletých gymnázií). Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení Albert Macas - kapitán, Jan Verunáč, Martin Špinka, Ladislav Laurich, David Müller a Jan Strašík a vedlo si velmi dobře, protože v konkurenci 12 týmů obsadili naši studenti 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a za pěkné umístění.

Družstvo GVH Louny - kliknutím se obrázek zvětší   Diplom za 3. místo - kliknutím se obrázek zvětší   Celková tabulka turnaje - kliknutím se obrázek zvětší

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

KRAJSKÉ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie C

Ústí nad Labem - 12. 5. 2009

V úterý 12. 5. 2009 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C za účasti 21 nejlepších biologů této kategorie z Ústeckého kraje. Soutěž to byla velice vyrovnaná a náročná. Svědčí o tom to, že naprostá většina účastníků se stala úspěšnými řešiteli (úspěšný řešitel musel získat alespoň 60% z maximálního počtu bodů 152, tedy 91,2 budů). Je potěšitelné, že se k úspěšným řešitelům soutěže zařadila také dvojice studentek GVH Louny - T. Mračková obsadila velmi dobré 5. místo, B. Jílková obsadila 16. místo. Blahopřejeme Tereze i Barboře k umístění i znalostem z biologie, děkujeme za reprezentaci GVH Louny.

Výsledková listina krajského kola BiO kategorie C

Mgr. O. Cajthamlová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

DDM Žatec, DDM Podbořany, ZŠ Přemyslovců Louny - 7. 5. 2009

Ve čtvrtek 7. 5. 2009 se konalo na třech různých místech v okrese Louny okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6 a Z7 (žáci 6. a 7. tříd základních škol a prim či sekund osmiletých gymnázií). Této soutěži se také říká Pythagoriáda. V kategorii Z6 dosáhli výborných výsledků „mladí matematici” GVH Louny, v kategorii Z7 se našim „matematikům” tolik nedařilo. Důležitá je však početná účast našich žáků v obou kategoriích, patří jim za to poděkování a také přání, aby vydrželi ve svém úsilí v kategoriích vyšších. Blahohopřejeme všem úspěšným řešitelům - N. Brožové, A. Nováčkové, L. Valdové, P. VorlíčkoviJ. Slavíkovi.

Okresní kolo - Pythagoriáda - kategorie Z6 (kliknutím uvidíte kompletní tabulku)  Okresní kolo - Pythagoriáda - kategorie Z7 (kliknutím uvidíte kompletní tabulku)

Mgr. A. Studenovský, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA DELF B1

GVH Louny - 6. 5. 2009

Dne 23. dubna 2009 ve Francouzském instituttu v Praze skládalo 8 našich studentek závěrečných ročníků zkoušky mezinárodního certifikátu DELF B1 - všechny složily úspěšně. Jsou to následující studentky - maturantky z francouzského jazyka - Langová Dana, Příhodová Lucie a Vávrová Eliška (třída 4.A/4), dále z třídy 8.A/8 jsou to Höferová Marcela, Lopatová Markéta, Minaříková Petra, Peterková Tereza a Pokutová Michaela. Blahopřejeme ke znalostem francouzského jazyka i k dosaženému certifikátu.
Originál diplomů obdrží studentky přímo z Francie během června, zatím mají pouze potvrzení o úspěšném složení od Francouzské ambasády.

PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

KRAJSKÉ KOLO - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - kategorie E

Ústí nad Labem - 29. 4. 2009

Ve středu 29. 4. 2009 se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E (žáci 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií) za účasti 50 soutěžících. Mezi 21 úspěšnými řešiteli (úspěšným řešitelem byl každý účastník soutěže, který získal v součtu nejméně 14 bodů a ve dvou úlohách alespoň 5 bodů) obsadil vynikající 2. místo Jiří Špecián. Blahopřejeme Jiřímu k umístění i fyzikálním znalostem a děkujeme za výbornou reprezentaci GVH Louny. Škoda, že se krajského kola nemohl zúčastnit náš druhý zástupce Tomáš Beneš.

Výsledková listina úspěšných řešitelů krajského kola FO kategorie E

Mgr. L. Dreslerová - vyučující fyziky

OKRESNÍ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie D

DDM Žatec - 29. 4. 2009

Ve středu 29. 4. 2009 se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Soutěžilo 17 žáků 6. tříd základních škol a prim osmiletých gymnázií (zastoupení mělo pouze GVH Louny). V náročné okresní konkurenci se reprezentky GVH Louny výrazně neprosadily, přesto děkujeme za reprezentaci a dobré umístění.

Výsledková listina okresního kola BIO kategorie D

Mgr. O. Cajthamlová - vyučující biologie

KRAJSKÉ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie B

Ústí nad Labem - 17. 4. 2009

V pátek 17. 4. 2009 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Soutěže se zúčastnilo 34 studentů středních škol a soutěž to byla náročná, protože úspěšnými řešiteli (s minimálním počtem bodů 78) byli pouze první tři soutěžící v pořadí. GVH Louny reprezentoval D. Verner (18. místo) a K. Dolečková (28. místo). Děkujeme za reprezentaci a dobré celkové umístění. Kliknutím na náhledu výsledkové tabulky uvidíte kompletní výsledkovou tabulku.

Výsledková listina BIO kategorie B - kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou tabulku

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

KRAJSKÉ KOLO - OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA- kategorie I, II

Ústí nad Labem - 23. 4. 2009

V kategorii I jsme zastoupení neměli, v kategorii II reprezentovali naše gymnázium dobře M. Mikulášek a K. Brabcová. Blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia.

Výsledková listina OČj kategorie II

PhDr. M. Krahulíková - vyučující českého jazyka

Stránky výpisu:

12345
zavřít
Probíhá přenos dat...