Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


Aliante 2009

GVH Louny - 21. 7. 2009

Soutěž Aliante nemá ve světě obdoby – jak svým pojetím, tak mezinárodním rozměrem. Je zaměřena na zvýšení vědomostí o Severoatlantické alianci, bezpečnostní problematice a mezinárodních vztazích. Soutěž je určena pro všechny studenty ve věku 15-19 let v České republice, Gruzii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Velké Británii a USA. V letošním ročníku soutěže reprezentovalo naše gymnázium družstvo ve složení Petr Josef Gaertner a Dmytro Suslov (oba třída 6. A8). Dvojice studentů GVH Louny si vedla výborně, prošla úspěšně prvními koly souztěže a postoupila do mezinárodního finále, které se konalo od 29 června do 5. července 2009 na Division General Stasys Raštikis NCO School a Lithuanian Great Hetman Jonušas Radvila Training Regiment v Litvě a zúčastnilo se ho celkem 40 týmů.
P. J. Gaertner a D. Suslov dosáhli vynikajícího úspěchu a v mezinárodním kole zvítězili. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci GVH Louny i České republiky.
Výsledkovou listinu mezinárodního kola soutěže najdete zde, podrobné informace o soutěži si můžete přečíst na webu www.project-aliante.org/cz/.

Mgr. Z. Zákutný - vyučující dějepisu, konzultant soutěžících

EUROREBUS ve školním roce 2008/2009

14. ročník soutěže - konečné výsledky

GVH Louny navázalo na výborné výsledky v celostátních kolech soutěže EUROREBUS. V 11. ročníku jsme obsadili 5. místo, ve 12. ročníku to bylo 3. místo, ve 13. ročníku 2. místo a v posledním, 14. ročníku soutěže, obsadil tým GVH Louny 3. místo s minimálním odstupem na vítěze soutěže. Celostátní kolo 14. ročníku soutěže se konalo v pátek 12. června 2009 v Praze a naše gymnázium reprezentovali v soutěži tříd:
B. Jílková, A. Rossová a T. Sedláčková - třída 3. A8
F. Hlubík, A. Lešáková a B. Suchanová - třída 4. A8
L. Cimpová, A. Křivanová a T. Peterková - třída 8. A8
F. Havel, J. Mulák a J. Sedláček - třída 3. A4
L. Příhodová, V. Šťastná a J. Vostrá - třída 4. A4.
V soutěži jednotlivců reprezentovali GVH Louny:
J. Klesalová (prima), K. Stolínová (sekunda), T. Sedláčková (tercie), B. Jílková (tercie), J. Sedláček (3. A4), T. Peterková (8. A8), M. Patera (3. A4), J. Mulák (3. A4),L. Cimpová (8. A8) a F. Havel (3. A4).
Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.
Pro rychlejší přístup k výsledkovým tabulkám lze využít následující odkazy

Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2008/2009- celostátní kolo

Nečtiny - 6. 5. 2009

Organizačním a odborným garantem letošního ročníku soutěže byla Katedra geografie FPE ZČU v Plzni. Tereza Höferová - vítězka krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie B (žáci 7. tříd ZŠ a sekund osmiletých gymnázií) - reprezentovala dobře naše gymnázium a Ústecký kraj, v celostátním kole obsadila 14. místo. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci. Podrobné informace o průběhu letošního ročníku ZO najdete zde.

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

TESTOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K UČENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

GVH Louny - 26. 6. 2009

Vážený pane řediteli,
na jaře roku 2009 se vaše škola zúčastnila testování klíčových kompetencí v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO.
Máme tu čest Vám oznámit, že ve vaší škole jsou žáci - Michaela Dvořáková, Tereza Sedláčková, Daniel Tyrpekl, kteří mají jeden z nejlepších výslekdů ze všech zúčastněných žáků z celé České republiky.
Těmto žákům nyní posíláme OCENĚNÍ za výborný výsledek a prosíme Vás, zda byste ho Vy nebo třídní učitel(ka) předal spolu s vysvědčením.
Gratulujeme Vám i pedagogickému sboru vaší školy k dosaženému úspěchu a přejeme hodně úspěchů při další práci.

Ocenění - Michaela Dvořáková - třída 2. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Tereza Sedláčková - třída 3. A8 (kliknutím lze zvětšit)  Ocenění - Daniel Tyrpekl - třída 3. A8 (kliknutím lze zvětšit)  

Potvrzení ocenění najdete zde.

A. Novik - za tým studia základních škol společnosti SCIO

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

GVH Louny - 26. 5. 2009

Devět studentů našeho gymnázia získalo mezinárodní jazykový certifikát z anglického jazyka úrovně B2 a vyšší (certifikáty FCE (First Certificate in English) - podrobnosti zde www.fce.cz; City & Guilds - podrobnosti zde www.cityandguilds.com). Certifikát získali:
z třídy 8. A8
P. Minaříková a J. Svoboda (v obou případech certifikát FCE - vyučující Mgr. J. Honsová)
z třídy 4. A4
J. Vojtěchová (certifikát City & Guilds SESOL), R. Šedivá, E. Vávrová, L. Příhodová, K. Kuhnová a P. Říhová
(ve všech případech certifikát FCE - vyučující Mgr. A. Studenovská)
z třídy 7. A8
M. Jirkovská (certifikát FCE - vyučující Mgr. A. Studenovská).
Blahopřejeme k získání certifikátu a také k dosažení jazykové kvalifikace.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

OKRESNÍ KOLO - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - ARCHIMEDIÁDA - kategorie G

DDM Žatec - 19. 5. 2009

Vynikající výsledek našeho družstva v okresním kole Archimediády. Družstvo ve složení Barbora Bušáková, Daniela Lešáková a Michaela Minaříková zvítězilo v konkurenci 11 družstev. Gratulujeme k vítězství a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. Kompletní tabulku můžete vidět kliknutím na náhledu.

Výsledková listina okresního kola FO - Archimediáda - kategorie G; kliknutím uvidíte kompletní tabulku

Mgr. L. Dreslerová - vyučující fyziky

KRAJSKÉ KOLO - CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie B

Ústí nad Labem - 14. 5. 2009

Ve čtvrtek 14. května 2009 uspořádala SPŠ chemická v Ústí nad Labem krajské kolo 45. ročníku Chemické olympiády kategorie B. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 12 nejlepších chemiků gymnázií a SPŠ. V silné konkurenci zvítězil reprezentant naší školy, Jakub Sedláček ze třídy 3. A4, a to po velmi vyrovnaných výkonech při řešení teoretických i laboratorních úloh. Pro Jakuba je to další obrovské ocenění jeho mimořádného talentu a píle. Navíc v letošním školním roce je jednoznačně nejlépe hodnoceným soutěžícím v nejnáročnější chemické soutěži v rámci našeho kraje, neboť již před Vánoci 2008 vybojoval skvělé 2. místo v krajském kole CHO kat. A a neztratil se ani v kole celostátním. Po 3. příčce z loňského krajského kola ChO kat. C má jeho účinkování v této olympiádě podle hesla „štěstí přeje připraveným” jednoznačně stoupající tendenci.Blahopřejeme Jakubovi k výbornému výsledku a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Výsledková listina krajského kola cHO kategorie B

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

OKRESNÍ KOLO - VOLEJBAL CHLAPCŮ - kategorie IV

Žatec - 12. 5. 2009

V úterý 12. května 2009 se konalo okresní kolo ve volejbale chlapců IV. kategorie (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a tercií či kvart víceletých gymnázií). Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení Albert Macas - kapitán, Jan Verunáč, Martin Špinka, Ladislav Laurich, David Müller a Jan Strašík a vedlo si velmi dobře, protože v konkurenci 12 týmů obsadili naši studenti 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a za pěkné umístění.

Družstvo GVH Louny - kliknutím se obrázek zvětší   Diplom za 3. místo - kliknutím se obrázek zvětší   Celková tabulka turnaje - kliknutím se obrázek zvětší

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

KRAJSKÉ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie C

Ústí nad Labem - 12. 5. 2009

V úterý 12. 5. 2009 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C za účasti 21 nejlepších biologů této kategorie z Ústeckého kraje. Soutěž to byla velice vyrovnaná a náročná. Svědčí o tom to, že naprostá většina účastníků se stala úspěšnými řešiteli (úspěšný řešitel musel získat alespoň 60% z maximálního počtu bodů 152, tedy 91,2 budů). Je potěšitelné, že se k úspěšným řešitelům soutěže zařadila také dvojice studentek GVH Louny - T. Mračková obsadila velmi dobré 5. místo, B. Jílková obsadila 16. místo. Blahopřejeme Tereze i Barboře k umístění i znalostem z biologie, děkujeme za reprezentaci GVH Louny.

Výsledková listina krajského kola BiO kategorie C

Mgr. O. Cajthamlová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

DDM Žatec, DDM Podbořany, ZŠ Přemyslovců Louny - 7. 5. 2009

Ve čtvrtek 7. 5. 2009 se konalo na třech různých místech v okrese Louny okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6 a Z7 (žáci 6. a 7. tříd základních škol a prim či sekund osmiletých gymnázií). Této soutěži se také říká Pythagoriáda. V kategorii Z6 dosáhli výborných výsledků „mladí matematici” GVH Louny, v kategorii Z7 se našim „matematikům” tolik nedařilo. Důležitá je však početná účast našich žáků v obou kategoriích, patří jim za to poděkování a také přání, aby vydrželi ve svém úsilí v kategoriích vyšších. Blahohopřejeme všem úspěšným řešitelům - N. Brožové, A. Nováčkové, L. Valdové, P. VorlíčkoviJ. Slavíkovi.

Okresní kolo - Pythagoriáda - kategorie Z6 (kliknutím uvidíte kompletní tabulku)  Okresní kolo - Pythagoriáda - kategorie Z7 (kliknutím uvidíte kompletní tabulku)

Mgr. A. Studenovský, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA DELF B1

GVH Louny - 6. 5. 2009

Dne 23. dubna 2009 ve Francouzském instituttu v Praze skládalo 8 našich studentek závěrečných ročníků zkoušky mezinárodního certifikátu DELF B1 - všechny složily úspěšně. Jsou to následující studentky - maturantky z francouzského jazyka - Langová Dana, Příhodová Lucie a Vávrová Eliška (třída 4.A/4), dále z třídy 8.A/8 jsou to Höferová Marcela, Lopatová Markéta, Minaříková Petra, Peterková Tereza a Pokutová Michaela. Blahopřejeme ke znalostem francouzského jazyka i k dosaženému certifikátu.
Originál diplomů obdrží studentky přímo z Francie během června, zatím mají pouze potvrzení o úspěšném složení od Francouzské ambasády.

PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

KRAJSKÉ KOLO - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - kategorie E

Ústí nad Labem - 29. 4. 2009

Ve středu 29. 4. 2009 se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E (žáci 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií) za účasti 50 soutěžících. Mezi 21 úspěšnými řešiteli (úspěšným řešitelem byl každý účastník soutěže, který získal v součtu nejméně 14 bodů a ve dvou úlohách alespoň 5 bodů) obsadil vynikající 2. místo Jiří Špecián. Blahopřejeme Jiřímu k umístění i fyzikálním znalostem a děkujeme za výbornou reprezentaci GVH Louny. Škoda, že se krajského kola nemohl zúčastnit náš druhý zástupce Tomáš Beneš.

Výsledková listina úspěšných řešitelů krajského kola FO kategorie E

Mgr. L. Dreslerová - vyučující fyziky

OKRESNÍ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie D

DDM Žatec - 29. 4. 2009

Ve středu 29. 4. 2009 se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Soutěžilo 17 žáků 6. tříd základních škol a prim osmiletých gymnázií (zastoupení mělo pouze GVH Louny). V náročné okresní konkurenci se reprezentky GVH Louny výrazně neprosadily, přesto děkujeme za reprezentaci a dobré umístění.

Výsledková listina okresního kola BIO kategorie D

Mgr. O. Cajthamlová - vyučující biologie

KRAJSKÉ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie B

Ústí nad Labem - 17. 4. 2009

V pátek 17. 4. 2009 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Soutěže se zúčastnilo 34 studentů středních škol a soutěž to byla náročná, protože úspěšnými řešiteli (s minimálním počtem bodů 78) byli pouze první tři soutěžící v pořadí. GVH Louny reprezentoval D. Verner (18. místo) a K. Dolečková (28. místo). Děkujeme za reprezentaci a dobré celkové umístění. Kliknutím na náhledu výsledkové tabulky uvidíte kompletní výsledkovou tabulku.

Výsledková listina BIO kategorie B - kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou tabulku

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

KRAJSKÉ KOLO - OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA- kategorie I, II

Ústí nad Labem - 23. 4. 2009

V kategorii I jsme zastoupení neměli, v kategorii II reprezentovali naše gymnázium dobře M. Mikulášek a K. Brabcová. Blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia.

Výsledková listina OČj kategorie II

PhDr. M. Krahulíková - vyučující českého jazyka

Stránky výpisu:

12345
zavřít
Probíhá přenos dat...