Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


MATEMATICKÁ SOUTĚŽ ADAM RIES - mezinárodní finále soutěže

19. 5. - 20. 5. 2017 - Annaberg – Buchholz

Do mezinárodního kola matematické soutěže Adam Ries na základě výsledků v oblastním a nominačním kole postoupili Filip Vacek a Michal Roubal. Byli součástí 10 nejlepších reprezentantů Ústeckého kraje na této soutěži, oba si vedli v náročné konkurenci výborně. Mezi 40 účastníky finále obsadil Filip Vacek 10. místo (navíc získal 3. cenu), Michal Roubal obsadil celkově 14. místo. Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a Ústeckého kraje. Výsledky můžete nahlédnout v následující tabulce (po kliknutí na tabulce uvidíte tabulku celkovou).

Mgr. A. Studenovský - garant soutěže a vyučující matematiky

POHÁR ROZHLASU - OKRESNÍ KOLO - kategorie IV - starší chlapci

18. května 2017 - ZŠ Přemyslovců Louny

Po 2. místě v oblastním kole získali starší chlapci našeho gymnázia 3. místo v okresním kole lehkoatletické soutěže POHÁR ROZHLASU. Do celkového bodového zisku družstva nejvíce přispěl J. Kozumplík, který ve sprintu na 60 m časem 7,3 vteřiny obsadil 2. místo a získal 700 bodů. Děkujeme všem žákům za výborné umístění a reprezentaci gymnázia. Můžete si prohlédnout diplom za 3. místomedaili.Gymnázium reprezentovali:
F. Antropius, M. Jirman, J. Kozumplík, J. Krupka, S. Salač,T. Svoboda, O. Čech, V. Horčička a L. Dvořák.

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PYTHAGORIÁDA - okresní kolo

16. května 2017 - ZŠ Prokopa Holého Louny

Do okresního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA pro žáky 6., 7. a 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií se velice úspěšně zapojili žáci GVH Louny. Úspěšným řešitelem se stal každý účastník, který získal alespoň 10 bodů z maximálního počtu 15 bodů. Všichni úspěšní řešitelé jsou v následujících tabulkách označeni žlutou barvou. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezantaci gymnázia a blahopřejeme úspěšným řešitelům - F. Vackovi, M. Roubalovi, D. J. Antošovi, J. Hadačovi a M. Daďukovi.

Mgr. A. Studenovský, Mgr. D. Zrůst - vyučující matematiky

CELOSTÁTNÍ (ÚSTŘEDNÍ) KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

18. dubna 2017 - Goethe-Institut Praha

Po vítězství v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyze kategorie III. A si vedla výborně v celostátním kole této soutěže žákyně našeho gymnázia Tereza Emílie Vernerová. V silné konkurenci 14 nejlepších němčinářů z jednotlivých krajů ČR obsadila vynikající 4. místo. K mimořádnému výsledku na celostátní úrovni Tereze blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny. Můžete nahlédnout diplom úspěšné účastnice celostátního kola.

Mgr. H. Vorlová - vyučující německého jazyka

OBLASTNÍ A NOMINAČNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE ADAM RIES

30.3. 2017 - Podkušnohorské gymnázium Most

Oblastní a nominační kolo Mezinárodní matematické soutěže Adama Riese pořádá pro všechny žáky prim osmiletých gymnázií Ústeckého kraje a žáky 6. tříd mosteckých základních škol tradičně Podkurušnohorské gymnázium Most. Naše gymnázium reprezentovala trojice nejlepších žáků primy ze školního kola soutěže a dopadla výborně. Z celkového počtu 47 soutěžících obsadil Michal Roubal 3. - 6. místo, Filip Vacek 7. - 10. místo a David Jaroslav Antoš skončil na 13. místě. Do mezinárodního kola v německém Annaberg – Buchholz postupuje prvních 10 soutěžících a nás těší, že mezi nimi budou M. Roubal a F. Vacek. Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole soutěže.

Mgr. A. Studenovský - garant soutěže a vyučující matematiky

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

29.3. 2017 - Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem

V Krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyze si vedli výborně žáci našeho gymnázia. Lucie Nováková (kategorie A2) a Jan Budinský (kategorie B1) obsadili ve svých kategoriích 2. místo. Zuzana Švarcová obsadila 3. místo v kategorii B2 a Viktorie Kádnerová obsadila 5. místo v kategorii A1. K celkovým velmi dobrým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny.

PhDr. M. Krahulíková, Mgr. L. Canini - vyučující francouzského jazyka

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

8.3. 2017 - Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem

V Krajském kole konverzační soutěže v německém jazyze si vedly výborně žákyně našeho gymnázia. Tereza Vernerová zvítězila v kategorii III. A a postupuje do celostátního kola soutěže, které se bude konat 18. 4. 2017 v Goethe - Institut v Praze. Valerie Paterová obsadila v kategorii III. B druhé místo, je první náhradnicí v postupu do celostátního kola soutěže. K mimořádným výsledkům Tereze i Valerii blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny.

Mgr. H. Vorlová - vyučující německého jazyka

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie A, B, C, D

DDM Žatec - 21. 2. 2017

Žáci GVH Louny dosáhli v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY pěkných výsledků ve všech kategoriích A, B, C, D. V každé z kategorií postupují do krajského kola první dva v pořadí. Z našeho gymnázia postupují do krajského kola soutěže Jan Vorel (1. místo v kategorii A), Jakub Hadač (2. místo v kategorii B) a Jiří Čížek (2. místo v kategorii D). V kategorii B obsadil 3. místo Jan Valenta.Děkujeme všem žákům za účast ve školním kole soutěže a za vzornou reprezentaci gymnázia v kole okresním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády.

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO kategorií A, B, C, D

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU - kategorie 2. a 3. stupeň

1.2. 2017 - Chlumec

V Krajském přeboru škol v šachu kategorie 2. stupeň (žáci základních škol a příslušných ročníků gymnázií) dosáhlo družstvo našeho gymnázia ve složení M. Černíček, A. Žáčik, Y. El Frem a J. Udržal vynikajícího výsledku. Obsadilo 2. místo v silné konkurenci 16 nejlepších škol Ústeckého kraje a postoupilo do celostátního kola soutěže, které se bude konat ve Zlíně od 20. do 21. 6. 2017. Blahopřejeme k mimořádnému výsledku a držíme palce v celostátním kole soutěže.
Družstvo chlapců ve složení T. Hons, Z. Košťál, J. Vohánka a M. Křivan obsadilo v kategorii středních škol 9. místo. Děkujeme všem našim žákům za vzornou reprezentaci GVH Louny.

Mgr. V. Zlatohlávek - garant soutěže

PŘEHAZOVANÁ - kategorie III - dívky

8. 2. 2017 - ZŠ P. Holého Louny

V okresním kole přehazované si velmi dobře vedla děvčata z primy a sekundy našeho gymnázia, která obsadila v silné konkurenci 3. místo. Družstvo dívek startovalo ve složení K. Bechyňská, K. T. Šponiarová, A. Stanková, V. Bláhová, M. Sainerová a K. Srbecká, L. Bláhová, E. Rynešová a N. Kučerová.Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k třetímu místu.Prohlédněte si pohár adiplom za 3. místo.

Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie A (žáci 4. ročníků středních škol)

18. 1. 2017 - Ústí nad Labem

V krajském kole FO kategorie A zvítězil Tomáš Hons, je úspěšným řešitelem a postupuje do celostátního kola soutěže. Úspěšným řešitelem se stal každý účestník, který získal minimálně 14 bodů a nejméně 2 úlohy má ohodnocené alespoň 5 body. Celostátní kolo FO se koná ve dnech 7. – 10. února 2017, pořadatelem je Gymnázium Rumburk a zúčastní se jej 51 nejlepších fyzikářů z ČR. Blahopřejeme Tomášovi k vynikajícímu úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a držíme palce v celostátním kole soutěže. Prohlédněte si diplom za 1. místo adiplom úspěšného řešitele.

Mgr. J. Studnička - vyučující fyziky

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU - kategorie - 2. stupeň ZŠ a SŠ

24. 11. 2016 - DDM Postoloprty

V okresním přeboru škol v šachu kategorií 2. stupně základních škol (včetně žáků nižších ročníků osmiletého gymnázia) a středních škol byla družstva našeho gymnázia vynikající. V obou kategoriích obsadila 1. místa a postupují do krajského kola, které proběhne v Chlumci u Ústí nad Labem 1. února 2017.
V kategorii 2. stupeň ZŠ reprezentovalo GVH Louny družstvo ve složení M. Černíček, J. Udržal, A. Žáčik, Y. El FremM. Křivan. Družstvo v kategorii středních škol nastoupilo ve složení T. Hons, M. Parýzková, Z. Košťál a J. Vohánka.
Prohlédněte si diplom za 1. místo - kategorie ZŠ,diplom za 1. místo - kategorie SŠ,pořadí jednotlivců v kategorii ZŠ a pořadí jednotlivců v kategorii SŠ.
Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k postupu do krajského kola.

Mgr. V. Zlatohlávek - garant soutěže

PLAVÁNÍ - okresní přebor - kategorie V.

14. 11. 2016 - Žatec

V okresním přeboru kategorie V. (žáci středních škol) v plavání obsadilo družstvo dívek a chlapců našeho gymnázia 2. místo. Družstvo dívek startovalo ve složení K. Moravcová, M. Šťastná, K. Říhová, K. Holá, J. Sušická a M. Kõrösová. Chlapci plavali ve složení M. Havlík, J. Lavička, J. Krátký,J. Pekárek, K. Kopta, Z. Firstl a P. Hrdlička. Děkujeme za reprezentaci gymnázia a blahopřejeme ke druhému místu.

Mgr. M. Ságlová, Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH ŽÁKYŇ GVH LOUNY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SPORTOVNÍM AEROBIKU

GVH Louny - 10. 11. 2016

Od 18. do 21. října 2016 se konalo v Rakousku Mistrovství světa FISAF ve sportovním aerobiku. Členkami na MS velmi úspěšného Fitness Studia Louny Jitky Hofmannové byly také žákyně našeho gymnázia Adéla Citová a Karolína Jánská. Adéla Citová získala v kategorii senior TRIOS zlatou medaili, v kategorii senior Women obsadila 4. místo. Karolína Jánská zvítězila v kategorii junior Mixed Pairs.Blahopřejeme Adéle a Karolíně k vynikajícím výsledkům a zisku zlatých medailí na mistrovství světa, přejeme jim mnoho úspěchů v pokračující sportovní kariéře i ve škole. Potěšitelné je, že obě naše žákyně dovedou skloubit náročný trénink s plněním školních povinností, obě patří k žákyním s výborným prospěchem.

Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

PLAVÁNÍ - okresní přebor a přebor města Louny

7. 11. 2016 - Postoloprty

V okresním přeboru v plavání ve III. kategorii obsadilo družstvo chlapců GVH Louny ve složení M. Křivan, J. Udržal, M. Roubal, L. Dvořák, R. Popovič a J. Valenta pěkné 3. místo.Děkujeme našim žákům za úspěšnou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k zisku bronzové medaile. Prohlédněte si diplom za 3. místo.

Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

Stránky výpisu:

12
zavřít
Probíhá přenos dat...