Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415652324

Stránky předmětové komise DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Historické postavy deskriptivní geometrie 1(autor: Mgr.Vlastimil Zlatohlávek, 21. 09. 2005)

Monge Gaspard Podíváme-li se na plán výuky deskriptivní geometrie na naší škole, zjistíme, že základem je tzv. Mongeovo promítání na dvě kolmé průmětny. Uvádím několik základních informací o této velké postavě geometrie. Narodil se 10.5. 1746 v Beaune u Dijonu ve Francii. Již jako mladý vynikal neobyčejným nadáním - jako patnáctiletý na sebe upozornil narýsováním plánu své rodné obce. Svoji učitelskou a vědeckou kariéru začal na vojenské akademii v Mézieres v roce 1768 a jeho přednášky o stavbě pevnosti se mu stali příležitostí k vybudování deskriptivní geometrie jako zvláštního odvětví geometrie. Monge vybudoval všeobecnou zobrazovací metodu prostorových útvarů v rovině tak, že je zobrazoval na dvě navzájem kolmé průmětny. Svoje přednášky zveřejnil v knize "Géométrie descriptive", která vyšla až v roce 1799, protože jeho deskriptivní geometrie musela dlouho zůstat vojenským tajemstvím. Od roku 1771 začíná při studiu prostorových křivek a ploch využívat diferenciální a inegrální počet. Jeho práce na toto téma vyšla až v roce 1809 v knize "Aplication de ĺanalyse a la géométrie" a byla to první kniha o diferenciální geometrii. V období francouzské revoluce byl Monge ministrem námořnictva a vedl s dalšími vědci zbrojní průmysl. Zasloužil se o založení první moderní vysoké školy "École polytechnique, kde byl profesorem a ředitelem. Jeho práce obsahují již zárodek budoucí projektivní geometrie, jejíž základy položil Mongeův žák V. Poncelet. Monge byl člověk přísných demokratických zásad, po nástupu Napoleona se stal jeho stoupencem a zúčastnil se jeho egyptské expedice. V roce 1816, kdy se ny trůn vrátili Bourbonovci, ztratil Monge soje postavení a byl zbavený všech hodností a úřadů. Podklady pro článek jsem čerpal na adrese: http://vedci.wz.cz/Osobnosti/Monge_G.htm.

© 2005 Mgr.Vlastimil Zlatohlávek, aktualizace 18.6.2015