Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuality ↓
Aktuálně na GVH
Úspěchy studentů
v roce 2015/2016
v roce 2014/2015
v roce 2013/2014
v roce 2012/2013
v roce 2011/2012
v roce 2010/2011
v roce 2009/2010
v roce 2008/2009
v roce 2007/2008
v roce 2006/2007
Články o škole
Vysoké školy
Dominika Šiková
1. místo - celostátní kolo
SOČ
Diplom D. Šikové za 1. místo v celostátním kole SOČ - kliknutím se obrázek zvětší!
Dominika Šiková
1. místo - krajské kolo
SOČ
Diplom D. Šikové za 1. místo v krajském kole SOČ - kliknutím se obrázek zvětší!
Tomáš Hons
3. místo - krajské kolo
FO kategrie D
Diplom T. Honse za 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom J. Slavíka za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo SEXTY
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom družstva sexty za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo KVARTY
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom družstva kvarty za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Milan Kudrna
3. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom J. Slavíka za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Soňa Kernerová
2. místo - okresní kolo
FO kategrie E
Diplom S. Kernerové za 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
CHO kategrie D
Diplom Martina Paula za 1. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Dunn
1. místo - krajské kolo
AJ kategrie IIIB
Diplom S. Dunn za 1. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIB - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
3. místo - krajské kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 3. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Miloš David
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Davida za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom J. Slavíka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Matěj Svoboda
3. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Svobody za 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Čížek
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom J. Čížka za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Stanislav Frasynyuk
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom S. Frasynyuka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Maurer
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie B
Diplom J. Maurera za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii B - kliknutím se obrázek zvětší!
Marek Jirman
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie A
Diplom M. Jirmana za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii A - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
1. místo - okresní kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 1. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Abdeslamová
1. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom S. Abdeslamová za 1. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Karin Paurová
3. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom K. Paurová za 3. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
MO Z9
Diplom M. Paula za 1. místo v okresním kole MO Z9 - kliknutím se obrázek zvětší!
Projekt EU - peníze středním školám
Plakát výzvy EU - kliknutím lze zvětšit!
ZLATÝ CERTIFIKÁT
společnosti SCIO
Zlatý certifikát SCIO - kliknutím lze zvětšit!
115 let GVH Louny
informace
Logo oslav 115. výročí GVH Louny - kliknutím lze zvětšit!
Galerie úspěchů
2011/2012
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Galerie úspěchů
2010/2011
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo dívek
2. místo - krajské kolo
FLORBAL
Pohár za 2. místo - dívky - krajské kolo ve florbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
3. místo - krajské kolo
BASKETBAL
Pohár za 3. místo - dívky - krajské kolo v basketbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
3. místo - krajské kolo
CORNY
Pohár za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
2. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 2. místo - dívky - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
1. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Aktuálně na GVH v Lounech
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, StuRad, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si www stránky → Klub rodičů GVH Louny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (19. 11. 2015)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu a přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017, můžete se dotazovat našich žáků i učitelů. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveří. Těšíme se na setkání s Vámi.
Druhý den otevřených dveří se bude konat v úterý 9. února 2016 v době od 16.15 - 18.00 hodin.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2016/2017 ... (19. 11. 2015)
Vážení rodiče zájemců o osmileté studium, budoucí primáni,
máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, máte možnost navštívit TÝDEN PRO PÁŤÁKY. Ve čtvrtek 3. 12. 2015 pořádá Gymnázium V. Hlavatého Den otevřených dveří. Po nich následuje týden od 7. 12. do 11. 12. 2015, kdy můžete strávit celý vyučovací den ve třídě prima a přidat se k výuce svých starších kamarádů. POZOR – počet míst pro účast ve výuce je omezen! Aby nedošlo k přeplnění třídy, může se každý den zúčastnit vyučování maximálně 6 zájemců. Podrobné informace najdete zde. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415 652 324).
Po druhém Dni otevřených dveří (úterý 9. 2. 2016) na našem gymnáziu bude opět následovat TÝDEN PRO PÁŤÁKY od 15. 2. do 19. 2. 2016.

VELETRH VYSOKÝCH ŠKOL - možnost pro maturanty GVH Louny ... (19. 11. 2015)
Gymnázium Žatec pořádá v pondělí 23. listopadu 2015 od 13.00 do 15.30 hodin „Veletrh vysokých škol”. Prohlédněte si seznam vysokých škol, které přislíbily účast. Zájemci z řad našich maturantů oznámí svoji účast na veletrhu svému třídnímu učiteli.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - a jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (19. 11. 2015)
První informační schůzky s rodiči v tomto školním roce budou v úterý 24. listopadu 2015 od 16.30 do 18.00 hodin. Před „třídními schůzkami” proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Klubu rodičů GVH Louny.

17. listopad - státní svátek České republiky ... (16. 11. 2015)
Státní svátek České republiky - Den boje za svobodu a demokracii. 17. listopadu slaví Česká republika od roku 1989 dvě události - Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. Pod tímto datem se ukrývá více historických událostí - smrt studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala, vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva, Sametová revoluce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - informace pro uchazeče a jejich rodiče... (4. 11. 2015)
Přečtěte si informace o Dnech otevřených dveří na GVH v Lounech. Uchazeči a jejich rodiče najdou veškeré informace o přijímacím řizení a přijímacích zkouškách pro školní rok 2016/2017 na stránce informace. Seznamte se s jednotnými kritérii do primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Příklady „ostrých” a ilustračních testů použitých v příjímacím řízení ve školním roce 2014/2015 najdete na stránkách - CERMAT. Můžete si vytisknout přihlášku ke vzdělávání.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci ... (22. 10. 2015)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve Filmový klub GVH Louny zájemce na další projekci, která se bude konat v pátek 23. října 2015 od 14.15 hodin v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Bude promítnut film NA KOLE ZA SVOBODOU. Podrobné informace najdete na letáku. Těšíme se na setkání.

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo tradiční soutěže Českého svazu ochránců přírody ... (22. 10. 2015)
Naše gymnázium hostilo účastníky 21. ročníku krajského kola EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Od 9. do 11. října soutěžilo 25 tříčlenných týmů ze 14 středních škol Ústeckého kraje v náročné několikakolové soutěži před náročnou porotou. Zvítězilo družstvo žáků Gymnázia Roudnice nad Labem, které bude Ústecký ktaj reprezentovat v celostátním kole. Reprezentanti našeho gymnázia obstáli velmi dobře, nejlepší bylo družstvo ve složení M. Körösová, J. KrátkýO. Mareš, které obsadilo 4. místo. Můžete se podívat na výsledkovou listinu.

FOKUS VÁCLAVA MORAVCE - žáci GVH Louny v přímém televizním přenosu ... (5. 10. 2015)
V úterý 6. 10. 2015 se 43 žáků našeho gymnázia zúčastní přímého televizního přenosu pořadu FOKUS Václava Moravce na stanici ČT24 v čase od 20.00 do 22.00 hodin. Tématem besedy s řadou osobností bude energetika. Vysílat se bude ze studia elektrárny Ledvice. Plánovaný odjezd od budovy gymnázia je v 17.45 hodin přepokládaný návrat před budovu gymnázia ve 23.00 hodin. Upozorňujeme účastníky na povinnost seznámení se s návštěvním řádem a evakuačním řádem.

MATURITA 2015/2016 - důležité informace pro naše maturanty... (5. 10. 2015)
Upozorňujeme maturanty GVH Louny na důležité informace ke státní i profilové maturitě v tomto školním roce. Najdete zde rubriky MATURITNÍ MODEL 2015/2016, Školní seznam literárních děl, KATALOGY POŽADAVKŮ, orientační kalendář maturitní zkoušky 2015/2016 ... .

INSTALACE OFFICE 365 - informace pro žáky našeho gymnázia... (30. 9. 2015)
V roce 2015 zakoupila škola s finanční pomocí Klubu rodičů kancelářský balík MS Office a operační systém MS Windows v rámci předplatného licenčního programu OVS-ES. Benefitem k této smlouvě je i možnost věnovat aktivační údaje k Office 365 svým žákům zdarma (toto platí pouze pro členy Klubu rodičů, to je podmíněno zaplacením příspěvku do Klubu rodičů). Mgr. M. Šepsová vytvořila pro potřeby našich žáků dokument s návodem instalace Office 365 a případné řešení problémů. Podrobné informace najdete na předmětovém webu IVT GVH Louny.

SRDÍČKOVÝ DEN - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (25. 9. 2015)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří s v úterý 22. září 2015 zapojili do sbírky - K. Tužilová, V. Vernerová, P. T. Hieu, T. Spurný, A. Shejbalová, M. Žohová, K. Holá, T. Bydžovská, D. Zlatohlávková, T. Poustevská, J. Špetl, A. Drhlík, A. Iakubenko, V. Paterová, J. Novák, A. Račko, R. Jirkovský, J. Hartman, J. Šindela, J. Srb, S. Frasynyuk, J. Čížek. Podívejte se na srdečné poděkování studentkám a studentům GVH Louny za účast v podzimních Srdíčkových dnech. Děkujeme také všem dárcům.
Na konto občanského sdružení Život dětem byla naším gymnáziem 24. září 2015 zaslána částka 9 213,- Kč.

STUDENTI GVH LOUNY V BARENDRECHTU - tradiční výměnný pobyt žáků a učitelů... (17. 9. 2015)
Od 19. do 26. září 2015 se skupina 14 žáků našeho gymnázia pod vedením Mgr. A. Studenovské a Mgr. L. Slavíkové zúčastní výměnného pobytu na Gymnáziu Groene Hart v Barendrechtu. Vzájemné výměny posilují přátelství, komunikační dovednosti v anglickém jazyce a také poznání života v jiných státech EU. Pro naše studenty je připravený náročný program. Podívejte se na oficiální stránky Gymnázia Groene Hart Barendrecht.

SRDÍČKOVÝ DEN - celorepubliková pomoc dětem ... (17. 9. 2015)
Každoročně se studenti GVH Louny podílí na charitativní sbírce s názvem Srdíčkový den. Výtěžek celorepublikové sbírky, která proběhne 22. září 2015, bude věnován na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů. Za získané peníze budou zakoupeny zdravotnické pomůcky, invalidní vozíky, léčebné pobyty apod. Podívejte se na oficiální stránky sdružení Život dětem.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - maturitní vysvědčení pro úspěšné maturanty... (15. 9. 2015)
CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zaslalo 15. 9. 2015 maturitní vysvědčení úspěšným maturantům. Vysvědčení si mohou maturanti vyzvednout v kanceláři zástupce ředitele gymnázia.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - účast žáků primy na 25. ročníku festivalu ... (11. 9. 2015)
Všichni žáci primy našeho gymnázia se ve čtvrtek 10. září 2015 zúčastnili 25. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Náročný den přispěl k poznání „pohádkových” míst České republiky a také k poznání spolužáků ve třídě. Žáci se v rámci festivalu zapojili do aktivit v historickém centru Jičína, areálu zámku, navštívili hrad Trosky, poté následoval 5 km dlouhý turistický pochod z obce Brada, přes Rumcajsovu jeskyni v lese Řáholec na vrch Brada, odtud do Prachova a dále Prachovskými skalami až k Turistické chatě. Počasí nebylo ideální, den vyplněný poznáním a mnohými aktivitami stál však zato. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - ÚSTNÍ ČÁST - důležité informace pro maturanty... (9. 9. 2015)
Písemnou část maturity v podzimním termínu mají maturanti za sebou. Ústní část vykonávají na své kmenové škole. Na našem gymnáziu zahajují ústní zkoušky společné a profilové části maturity v pondělí 14. září 2015 ve 13.45 hodin v učebně č. 32 a budou se řídit následujícím časovým harmonogramem.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - podrobné informace o organizaci školního roku ... (31. 8. 2015)
Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015 a končí ve čtvrtek 30. 6. 2016. Bude to školní rok, ve kterém oslavíme 120. výročí založení našeho gymnázia. Přečtěte se podrobné informace o organizaci školního roku.

ŠKOLNÍ ŘÁD - aktualizace platná pro školní rok 2015/2016 ... (31. 8. 2015)
Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne 26. 8. 2015 a pedagogickou radou dne 28. 8. 2015. Platí pro všechny žáky i zaměstnance školy od 1. 9. 2015, jeho znění najdete zde.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - 25. ročník festivalu ... (31. 8. 2015)
My,
pohádkové bytosti, jakož i naši člověčí kamarádi, chceme říct, že si budeme dál pomáhat a dělat všechno pro to, aby vždycky nakonec zvítězilo dobro nad zlem. V pohádce i mezi lidmi. K tomu přejem Vám i sobě hodně štěstí. Za všechny z Jičína Vás zdraví Rumcajs a jeho rodina.

V úterý 2. 9. 2015 obdrží rodiče našich primánů informaci o možnosti uspořádání seznamovacího pobytu žáků primy na uvedeném festivalu. Podrobné informace o festivalu včetně programu na čtvrtek 10. 9. 2015 najdete zde. Součástí pobytu by byla prohlídka státního hradu Trosky a návštěva Prachovských skal. Podívejte se na Prachovské skály virtuálně. Múžete se podívat na fotogalerii z pobytu primánů ve školním roce 2014/2015.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ - GVH Louny ve školním roce 2015/2016 ... (31. 8. 2015)
Stravování žáků GVH Louny ve školním roce 2015/2016 je smluvně zajištěno v jídelně OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p.o.. Žáci si musí zakoupit k odběru obědů bezkontaktní čip za cenu 130,- Kč (při ukončení stravování bude funkční čip odkoupen zpět). Jeden oběd žáka školy stojí 23,- Kč, lze si vybrat z nabídky dvou obědů. Vše lze zařídit u vedoucí školní jídelny paní D. Veselé (tel.: 415 65 54 97). Elektronická podoba přihlášky ke stravování je zde.

ŽÁDOSTI - informace pro rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky ... (31. 8. 2015)
Pro rychlejší přístup k žádostem zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků přidáváme následující odkazy na příslušné formuláře. Formuláře jsou také v rubrice Pro rodiče. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků musí odevzdat žádosti o uvolnění z tělesné výchovy Mgr. J. Jelínkové nejpozději do 11. září 2015. Každé potvrzení je platné jen jeden školní rok, pro následující školní rok 2015/2016 je tedy nutné předložit žádosti nové.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - aktualizovaný seznam učebnic .... (19. 8. 2015)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2015/2016. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

INFORMACE PRO MATURANTY - písemné zkoušky v podzimním zkušebním termínu 2015 ... (18. 8. 2015)
Písemná část maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2015 začíná didaktickým testem z matematiky v úterý 1. 9. 2015. Podrobnosti o písemných pracech a didaktických testech najdete v souboru Jednotné zkušební schéma 2015. Písemné zkoušky budou maturanti v podzimním termínu vykonávat na spádové škole určené CERMATEM - pro naše maturanty to je Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - důležitá informace pro přihlášené maturanty... (1. 7. 2015)
Žádáme maturanty přihlášené do podzimního termínu maturitní zkoušky 2015, aby se nejpozději do 7. 7. 2015 dostavili do školy (zvoňte u vedlejšího vchodu na hospodářku školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin) k podpisu výpisu z přihlášky k této zkoušce. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/2009 § 4 odst. 8. Písemné zkoušky společné části státní maturity (didaktické testy a písemné práce) budou maturanti v podzimním termínu vykonávat na spádové škole určené CERMATEM - pro naše maturanty to je Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - důležité informace ke zkouškám náhradním či opravným... (1. 7. 2015)
MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015 na pracovní dny od úterý 1. září 2015 (od 12.00 hodin) do pondělí 7. září 2015 včetně. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky. Ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat v pondělí 14. září 2014 od 13.30 hodin v učebně 32.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace