Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuality ↓
Aktuálně na GVH
Úspěchy studentů
v roce 2013/2014
v roce 2012/2013
v roce 2011/2012
v roce 2010/2011
v roce 2009/2010
v roce 2008/2009
v roce 2007/2008
v roce 2006/2007
Články o škole
Vysoké školy
Soňa Kernerová
2. místo - okresní kolo
FO kategrie E
Diplom S. Kernerové za 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
CHO kategrie D
Diplom Martina Paula za 1. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Dunn
1. místo - krajské kolo
AJ kategrie IIIB
Diplom S. Dunn za 1. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIB - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
3. místo - krajské kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 3. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Miloš David
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Davida za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom J. Slavíka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Matěj Svoboda
3. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Svobody za 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Čížek
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom J. Čížka za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Stanislav Frasynyuk
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom S. Frasynyuka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Maurer
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie B
Diplom J. Maurera za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii B - kliknutím se obrázek zvětší!
Marek Jirman
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie A
Diplom M. Jirmana za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii A - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
1. místo - okresní kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 1. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Abdeslamová
1. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom S. Abdeslamová za 1. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Karin Paurová
3. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom K. Paurová za 3. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
MO Z9
Diplom M. Paula za 1. místo v okresním kole MO Z9 - kliknutím se obrázek zvětší!
Projekt EU - peníze středním školám
Plakát výzvy EU - kliknutím lze zvětšit!
ZLATÝ CERTIFIKÁT
společnosti SCIO
Zlatý certifikát SCIO - kliknutím lze zvětšit!
115 let GVH Louny
informace
Logo oslav 115. výročí GVH Louny - kliknutím lze zvětšit!
Galerie úspěchů
2011/2012
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Galerie úspěchů
2010/2011
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo dívek
2. místo - krajské kolo
FLORBAL
Pohár za 2. místo - dívky - krajské kolo ve florbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
3. místo - krajské kolo
BASKETBAL
Pohár za 3. místo - dívky - krajské kolo v basketbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
3. místo - krajské kolo
CORNY
Pohár za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
2. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 2. místo - dívky - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
1. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Aktuálně na GVH v Lounech
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, StuRad, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si nové www stránky → Klub rodičů GVH Louny

SLUŽBA VE ŠKOLE - v prázdninovém období ... (3. 7. 2014)
V období prázdnin (od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014) je služba ve škole v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. U hlavního vstupu do školy zvoňte na paní I. Sušickou (hospodářka školy) nebo na paní J. Kloučkovou (účetní školy).

SOUČASNÉ DĚNÍ NA GYMNÁZIU - rozsáhlé opravy učeben a kabinetů ... (3. 7. 2014)
V době prázdnin dochází k rozsáhlé rekonstrukci učeben a kabinetů v budově gymnázia. Opravy stropů, nové osvětlení, výmalba, položení nových podlahových krytin, znovunainstalování techniky do učeben, ... - prohlédněte si fotogalerii ze současného dění na gymnáziu.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI - GVH Louny za 2. pololetí školního roku 2013/2014 ... (30. 6. 2014)
Vyučování ve školním roce 2013/2014 bylo zakončeno v pátek 27. června 2014. Žáci obdrželi vysvědčení, mezi nimi bylo 87 žáků prospívajících s vyznamenáním, z nich 12 mělo samé výborné - blahopřejeme! Podívejte se na seznam nejlepších žáků GVH Louny. Vedení školy přeje všem svým žákům hezké prázdniny, zaměstnancům příjemnou dovolenou. Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014.

AKADEMIE GVH LOUNY 2014 - fotogalerie... (30. 6. 2014)
Prohlédněte si fotogalerii z AKADEMIE GVH LOUNY 2014, připravila ji L. Svobodová. Děkujeme manželům Körösovým (Kavárna Bellagio) za sponzorský dar našim žákům - hercům, dorty byly výborné.

AKADEMIE GVH LOUNY 2014 - pozvání na představení studentů GVH Louny ... (20. 6. 2014)
Studenti Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech srdečně zvou rodiče a přátele gymnázia na AKADEMII GVH LOUNY 2014. Představení pro veřejnost začíná v úterý 24. června 2014 od 17.00 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech. Prohlédněte si plakát.

STUDENTI GVH LOUNY V RAKOUSKÉ METROPOLI - poznávací pobyt ve Vídni ... (20. 6. 2014)
Vyučující německého jazyka našeho gymnázia připravili pro 31 studentů „němčinářů” třídenní poznávání Vídně. Díky PhDr. I. Slavíkové a Mgr. L. Slavíkové měli studenti možnost poznat od 16. 6. do 18. 6. 2014 krásy i pamětihodnosti rakouské metropole a také konverzovat v německém jazyce. Podle účastníků se zájezd vydařil také proto, že se sešla prima parta. Prohlédněte si fotogalerii, přečtěte si článek.

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTÍ STÁTNÍ MATURITY - informace pro maturanty ... (16. 6. 2014)
Dnes zpřístupnil CERMAT školám protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. K osobnímu vyzvednutí proti podpisu jsou protokoly k dispozici u zástupce ředitele gymnázia Mgr. V. Zlatohlávka. Prosíme maturanty, aby vyzvednutí dokumentu zbytečně neodkládali.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - žáků přijatých do 1. ročníků školního roku 2014/2015 ... (3. 6. 2014)
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se budou konat první informační schůzky s rodiči žáků přijatých do prvních ročníků školního roku 2014/2015 v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Od 16.00 hodin bude schůzka s rodiči žáků primy, po ní bude následovat od 17.00 hodin schůzka s rodiči žáků 1. ročníku čtyřletého gymnázia.

ROZŘAZOVACÍ TESTY - ANGLICKÝ JAZYK - informace pro žáky přijaté do 1. ročníku 2014/2015 ... (3. 6. 2014)
Předmětová komise anglického jazyka rozhodla, že rozřazovací testy z anglického jazyka pro žáky přijaté do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se budou konat až na konci 1. pololetí školního roku 2014/2015. Žáci 1. ročníku budou na začátku prvního pololetí rozděleni podle abecedy do dvou skupin, výsledky testů na konci 1. pololetí rozhodnou o dalším rozdělení. Žáci budou vyučováni podle stejných učebnic.

UNIVERZITNÍ MĚSTO OXFORD S VÝUKOU - fotogalerie .... (3. 6. 2014)
Od 24. 5. do 30. 5. 2014 pobývala skupina 39 žáků našeho gymnázia pod vedením Mgr. A. Studenovské, Mgr. R. Sejvalové Gänselové a Bc. L. Slavíkové v Oxfordu. Z mnoha pořízených fotografií byly vybrány snímky pro tuto fotogalerii.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - kompletní seznam učebnic .... (3. 6. 2014)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2014/2015. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - důležité informace ke zkouškám náhradním či opravným... (27. 5. 2014)
MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014 na pracovní dny od pondělí 1. září do pátku 5. září 2014. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat ve čtvrtek 11. září 2014 od 13.00 hodin ve sborovně GVH Louny.
Maturanti se musí k maturitě v podzimním termínu 2014 (tedy k vykonání zkoušek v náhradním termínu či zkoušek opravných) přihlásit řediteli školy nejpozději do 25. června 2014. Přihláška je k dispozici zde.

UNIVERZITNÍ MĚSTO OXFORD S VÝUKOU - studijní a výukový pobytu žáků GVH Louny .... (27. 5. 2014)
Každým školním rokem se početná skupina žáků a jejich učitelů účastní studijního a výukového pobytu v Anglii, jehož součástí je výuka anglického jazyka rodilými mluvčími. Od 24. 5. do 30. 5. 2014 pobývá 39 žáků našeho gymnázia pod vedením Mgr. A. Studenovské, Mgr. R. Sejvalové Gänselové a Bc. L. Slavíkové v Oxfordu. Součástí pobytu je poznávání historie i současnosti, návštěvy zajímavých míst a především zdokonalení v anglickém jazyce.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - informace pro absolventy GVH Louny 2014... (26. 5. 2014)
CERMAT již zaslal našemu gymnáziu 23 maturitních vysvědčení pro třídu 8. A (z 23 maturantů třídy 8. A prospělo s vyznamenáním 13 (z toho v šesti případech jsou na maturitním vysvědčení samé výborné), 10 maturantů prospělo) i pro třídu 4. A (ze 24 zaslaných maturitních vysvědčení je na 4 vysvědčeních celkový prospěch s vyznamenáním, 20 maturantů prospělo).
Maturitní vysvědčení bude letošním absolventům slavnostně předáno ve Vrchlického divadle v Lounech ve čtvrtek 29. května od 17.00 hodin.

MIMOŘÁDNÝ ROZVRH V OBDOBÍ ÚSTNÍCH MATURIT - informace pro žáky školy... (19. 5. 2014)
V období ústních maturitních zkoušek bude vyučováno podle mimořádných rozvrhů takto:
      v úterý 20. 5. 2014,
      ve středu 21. 5. 2014,
      ve čtvrtek 22. 5. 2014,
      v pátek 23. 5. 2014.

ÚSTNÍ ČÁST STÁTNÍCH MATURIT - informace pro maturanty a žáky školy... (16. 5. 2014)
Dnes byl maturantům GVH Louny zaslán elektronickou cestou záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka. V papírové podobě je dokument k vyzvednutí u zástupce ředitele školy. Od pondělí 19. 5. 2014 začíná pro naše maturanty ústní část státní maturity, přejeme jim úspěch a potřebné štěstí.
V období ústních maturitních zkoušek bude vyučováno podle mimořádného rozvrhu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO MATURANTY - výsledky didaktických testů, ústní zkoušky... (15. 5. 2014)
Maturantům GVH Louny byl zaslán výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky a záznam o hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury elektronicky 15. 5. 2014 v 8.50 hodin. V papírové podobě jsou tyto dokumenty k vyzvednutí u zástupce ředitele GVH Louny Mgr. V. Zlatohlávka ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 13.00 do 16.00 hodin nebo v pátek 16. 5. 2014 od 7.00 do 14.00 hodin. Doložení výpisu výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky v papírové podobě mohou požadovat vysoké školy v rámci přijímacího řízení, doporučujeme maturantům vyzvednutí si těchto dokumentů. Žáci mají také možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka a zde zadat souhlas s odesláním výpisu výsledků didaktického testu i ohodnoceného záznamového archu e-mailem na svou adresu. Veškeré důležité informace žáci naleznou na stránkách www.novamaturita.cz.
Slavnostní zahájení ústní části státní maturity bude v obou maturitních třídách v pondělí 19. května 2014 v 7.30 hodin, zkoušky se budou řídit tímto časovým harmonogramem.

STÁTNÍ MATURITY 2014 - informace pro maturanty GVH Louny... (9. 5. 2014)
V celé České republice začínají písemné zkoušky společné části státních maturit v pátek 2. 5. 2014 v 8.00 hodin didaktickým testem z matematiky, ve 13.00 hodin začíná písemná práce z anglického jazyka. Jednotné zkušební schéma didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním období 2014 najdete zde. Pro letošní maturanty připravil CERMAT řadu informací na stránce Publikace k maturitě 2014. Seznamte se sdělením MŠMT - kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014.
Ústní maturitní zkoušky začínají pro maturanty GVH Louny v pondělí 19. května 2014 a budou se řídit tímto časovým harmonogramem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - výzva rodičům uchazečů do čtyřletého gymnázia ... (26. 4. 2014)
Žádáme rodiče uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia o návštěvu školy v pondělí 28. dubna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin. Přijďte do ředitelny gymnázia, zde obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, dostanete výsledky testů s komentářem, můžete odevzdat zápisový lístek, budeme vás informovat o možnostech řešení situace nepřijatých uchazečů. Zajímá nás také rychlá informace od přijatých uchazečů, kteří na našem gymnáziu neuplatní zápisový lístek.
Milan Rieger (mail, mobil: 731576663), ředitel gymnázia

FILMOVÁ NOC NA GVH - informace o akci studentů gymnázia ... (25. 4. 2014)
Studentská rada GVH Louny připravila pro studenty našeho gymnázia FILMOVOU NOC. Začíná se v pátek 25. 4. 2014 v 17.00 hodin, zakončení je v sobotu 26. 4. 2014 v 7 hodin. Podívejte se na plakát, přečtěte si program. Pedagogický dozor je zajištěn, nezletilí žáci budou na akci puštěni pouze v případě souhlasu zákonného zástupce.

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ - informace pro nepřijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce ... (24. 4. 2014)
Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, se mohou prostřednictvím svých zákonných zástupců odvolat až po převzetí rozhodnutí. Podívejte se na vzor odvolání.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK - důležitá informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů ... (24. 4. 2014)
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bylo oznámeno 24. 4. 2014. Od tohoto data nejpozději do 10 pracovních dnů - tedy do 12. května 2014 - musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdat zápisový lístek řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Pokud se tak nestane, zaniká posledním dnem uvedeného termínu (12. května 2014) právní účinek rozhodnutí o přijetí. Přečtěte si příslušné paragrafy Školského zákona. Nezapomeňte na podpis zápisového lístku uchazečem i jeho zákonným zástupcem.
Milan Rieger, ředitel gymnázia

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce... (24. 4. 2014)
Společnost SCIO zpřístupnila školám finální výsledky z 1. i 2. řádného termínu 1. kola přijímacích zkoušek ve čtvrtek 24. 4. 2014 po 2. hodině.
Výsledky přijímacího řízení na GVH v Lounech pro uchazeče do primy osmiletého i 1. ročníku čtyřletého gymnázia najdete na stránce Přijímací řízení - informace nebo na stránce Přijímací řízení - výsledky.
S ohledem na změnu situce je pro uchazeče do primy a jejich rodiče změněn termín vyzvednutí rozhodnutí a odevzdání zápisového lístku na pátek 25. 4. 2014 od 12.00 do 16.00 hodin .
Uchazeče do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a jejich rodiče rádi přivítáme na gymnáziu k vyzvednutí rozhodnutí, odevzdání zaápisového lístku atd. v pondělí 28. 4. 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
. Jedná se tedy o náhradní termín místo dnešního odpoledne (není možné v tak krátké době zajistit nutnou administrativu).
Omlouváme se uchazečům i jejich rodičúm za uvedenou situaci.
Milan Rieger, ředitel gymnázia

NOVÝ WEB TĚLESNÉ VÝCHOVY - informační zdroj pro žáky GVH Louny a jejich rodiče ... (23. 4. 2014)
Mgr. J. Jelínková vytvořila pro žáky našeho gymnázia a jejich rodiče nový předmětový web tělesné výchovy. Web je také dostupný ze stránky Pro studenty. „Čerstvé” informace se týkají cykloturistického kurzu - najdete zde Informace k cykloturistickému kurzu, Jak by měla vypadat příprava před cykloturistickou akcíTechnické požadavky na jízdní kola. Kurz se koná v termínu od 12. 5. do 16. 5. 2014.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - upozornění pro uchazeče 1. kola přijímacích zkoušek... (17. 4. 2014)
V úterý 22. 4. 2014 čeká uchazeče o studium na našem gymnáziu ve školním roce 2014/2015 první termín 1. kola přijímacích zkoušek, kterého se zúčastní celkem 75 uchazečů - do primy 34 uchazečů, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia 41 uchazečů. Ve středu 23. 4. 2014 bude následovat druhý termín 1. kola přijímacích zkoušek, kterého by se mělo zúčastnit 12 uchazečů do čtyřletého gymnázia. Časový harmonogram a podrobné informace obdrželi uchazeči a jejich zákonní zástupci ve zvacím dopise. Budova gymnázia bude pro registraci uchazečů otevřena v 7.30 hodin. Těšíme se na setkání a přejeme úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE - informace o cestovním pojištění ... (17. 4. 2014)
Cestovní pojištění od VZP je v ceně zájezdu, jeho rozsah si můžete prostudovat na stránkách CK Školní zájezdy. Připojištění v ceně 250,- Kč v sobě zahrnuje storno zájezdu, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, VELIKONOČNÍ SVÁTKY - pro žáky, zaměstnance a přátele GVH Louny ... (17. 4. 2014)
Všem žákům GVH Louny přejeme hezké velikonoční prázdniny a všem žákům, zaměstnancům, přátelům i příznivcům lounského gymnázia přejeme pohodové prožití velikonočních svátků!

ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA A BESEDA - o občanském zákoníku ... (16. 4. 2014)
V úterý 15. 4. 2014 přednášel a besedoval JUDr. Jiří Pospíšil se studenty kvinty a 3. ročníku našeho gymnázia o novém občanském zákoníku, který vešel v platnost 1. 1. 2014. Téma to bylo aktuální a zapadalo do výuky základů společenských věd. Přednášející přiblížil studentům problematiku občanského zákoníku a historii tvorby této zákonné normy zajímavým způsobem a v kontextu návazných i souvisejících právních norem.

VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ GVH LOUNY VE FRANCII - informace o výměnném pobytu ... (16. 4. 2014)
Skupina 9 studentů francouzštiny pod vedením PhDr. M. Krahulíkové se zúčastnila již 20. ročníku vzájemných výměnných pobytů mezi GVH Louny a Lycée Joffre Montpellier. Pobyt v Paříži a Montpellier byl plný poznání, přátelských kontaktů a především jazykového zdokonalení. Naši studenti museli v hostitelských rodinách a při výuce na lyceu používat aktivně francouzský jazyk. Atmosféru pobytu můžete nahlédnout ve fotogalerii.

VOLNÉ DNY ŘEDITELE ŠKOLY - pro žáky GVH Louny ... (8. 4. 2014)
Ředitel GVH Louny vyhlašuje pro žáky gymnázia volné dny (§24, odstavec 2, zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon) v následujících termínech:
úterý 22. dubna 2014 - konání přijímacích zkoušek uchazečů do 1. ročníků gymnázia pro školní rok 2014/2015,
pátek 2. května 2014 - písemná část státní maturity v jarním zkušebním období MZ 2014 (MATEMATIKA - didaktický test; ANGLICKÝ JAZYK - písemná práce),
pátek 9. května 2014 - příprava profilové maturity v jarním zkušebním období MZ 2014.
V době ředitelského volna nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Pro učitele a zaměstnance GVH Louny jsou tyto dny pracovní.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (7. 4. 2014)
Druhá informační schůzka s rodiči v tomto školním roce bude ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 16.30 do 18.00 hodin. Před „třídními schůzkami” proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Klubu rodičů GVH Louny.
Mgr. A. Studenovská bude informovat zákonné zástupce účastníků zájezdu do Anglie v 17.00 hodin v učebně č. 8 - učebna anglického jazyka (2. poschodí vlevo).

KLOKAN 2014 - okresní výsledky matematické soutěže ... (4. 4. 2014)
Do 20. ročníku celostátní soutěže Matematický KLOKAN se v lounském okrese zapojilo 3 185 žáků základních a středních škol. Soutěž organizovala předmětová komise matematiky GVH Louny. Můžete si prohlédnout grafické výstupy a celkovou tabulku účasti jednotlivých škol i tabulky pořadí v jednotlivých kategoriích (CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET, JUNIOR, STUDENT). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií. Děkujeme také všem ředitelům i učitelům, kteří na školách soutěž připravují a organizují. Celkové výsledky v České republice najdete na oficiálních stránkách Klokana ČR. Postupně bude také doplněna elektronická sbírka KLOKAN.

POČET PŘIHLÁŠEK - do primy a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2014/2015 ... (20. 3. 2014)
K 15. březnu 2014 odevzdalo přihlášku do GVH v Lounech 53 uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (obor: 79-41-K/41 Gymnázium) a 34 uchazečů do primy osmiletého gymnázia (obor: 79-41-K/81 Gymnázium). V současné době připravujeme pro uchazeče a jejich zákonné zástupce zvací dopisy k přijímacím zkouškám, které budeme odesílat v týdnu od 31. 3. do 4. 4. 2014.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK - do primy a 1. ročníku čtyřletého gymnázia ... (11. 3. 2014)
Termín odevzdání přihlášek uchazečů do primy osmiletého a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2014/2015 se blíží. Podle zákona musí uchazeči o studium na našem gymnáziu odevzdat přihlášku nejpozději do soboty 15. března 2014 (v sobotu 15. 3. 2014 lze přihlášku zaslat poštou). V úterý 18. března 2014 od 14.00 hodin začínají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GVH v Lounech. Komplexní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/2015 najdete zde.

Jednotlivé lekce pro uchazeče do primy budou v učebně č. 23 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • úterý 18. 3. 2014
  14.00 - 16.00 - ČJ - Mgr. Z. Zákutný
 • úterý 25. 3. 2014
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. A. Studenovský
 • úterý 1. 4. 2014
  14.00 - 15.00 - jazyková část testu OSP - Mgr. Z. Zákutný;
  15.00 - 17.00 - logická a matematická část testu OSP - Mgr. A. Studenovský

Jednotlivé lekce pro uchazeče do 1. ročníku budou v učebně č. 32 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • úterý 18. 3. 2014
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. V. Zlatohlávek
 • úterý 25. 3. 2014
  14.00 - 15.00 - jazyková část testu OSP - Mgr. J. Honsová;
  15.00 - 17.00 - logická a matematická část testu OSP - Mgr. V. Zlatohlávek
 • úterý 1. 4. 2014
  14.00 - 16.00 - ČJ - Mgr. J. Honsová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ TŘÍD 1. A4, 5. A8 - fotogalerie z LVK ... (10. 3. 2014)
Fotogalerie a video soubory z lyžařského kurzu najdete na webu tvglouny.rajce.idnes.cz.

KLOKAN 2014 - v České republice již 20. ročník celosvětové matematické soutěže ... (10. 3. 2014)
V tomto školním roce proběhne v celé České republice matematická soutěž Klokan 2014 v pátek 21. března 2014. Tato soutěž se v ČR pořádá od roku 1995, loňského ročníku soutěže se zúčasnilo 323 024 žáků základních a středních škol. Více informací o soutěži najdete na oficiálních stránkách Klokana ČR, celostátní výsledky 19. ročníku soutěže najdete ve Sborníku 2013. Podívejte se na výsledky (tabulky, grafy) loňského ročníku soutěže v okrese Louny. Kdo chce uspět ve 20. ročníku „Klokana”, může spoléhat na svůj talent, který je však dobré podpořit solidní přípravou - můžete použít elektronickou sbírku KLOKAN (najdete zde všechny úlohy všech kategorií soutěže od roku 1995 do roku 2013).

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ TŘÍD 1. A4, 5. A8 - informace před odjezdem na LVK ... (26. 2. 2014)
Informace před odjezdem na lyžařský výcvikový kurz do Matrei, prosíme účastníky kurzu o seznámení se s obsahem následujících dokumentů - pokyny, seznam vybavení, pravidla chování na sjezdovce. Podívejte se na aktuální informace k lyžařskému areálu Grossglockner Resort.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ TŘÍD 1. A4, 5. A8 - připomenutí kurzu fotogalerií ... (12. 2. 2014)
Žáci 1. ročníku a kvinty se v termínu od 2. 3. do 7. 3. 2014 zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v rakouském Matrei. Jaký byl kurz v roce 2013 ve stejném středisku? Počasí příliš nepřálo, přesto se každý den lyžovalo. Využívali jsme především možnosti lyžařské arény Grossglockner Skiarena v Matrei, poznali jsme však i střediska Silian a Sankt Jacob in Defereggen. Především celodenní lyžování v Silianu, podpořené slunečným a nevětrným počasím, bylo nevšedním zážitkem. Můžete si prohlédnout fotogalerii.

JARNÍ PRÁZDNINY - MŠMT určilo jarní prázdniny v délce jednoho týdne ... (12. 2. 2014)
Letošní jarní prázdniny mají všichni žáci škol lounského okresu od 17. do 23. února 2014. Připomeňme si sněhové sochy vytvořené žáky třídy 1. A4 GVH Louny pod vedením Mgr. J. M. Valta před odchodem na jarní prázdniny roku 2010 (1. - 7. 3. 2010). Sochy se staly středem pozornosti okolo jdoucích lidí. Zajímavá je poslední fotografie - zrcadlení.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší

Všem studentům Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech přejeme hezké jarní prázdniny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (3. 2. 2014)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 11. února 2014 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu a o přijímacím řízení. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveří a podrobné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/2015. Pro všechny uchazeče připravujeme přípravné kurzy, pro uchazeče do primy připravujeme navíc "TÝDEN PRO PÁŤÁKY". Těšíme se na setkání s vámi.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2014/2015 ... (3. 1. 2014)
Vážení rodiče, milí žáci pátých tříd ZŠ!
Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, máte možnost navštívit TÝDEN PRO PÁŤÁKY. V týdnu od 3 . 3. - 7. 3. 2014 mohou uchazeči do primy školního roku 2014/2015 strávit celý vyučovací den v současné třídě primy a přidat se k výuce svých starších kamarádů. POZOR – počet míst pro účast ve výuce je omezen! Aby nedošlo k přeplnění třídy, může se každý den zúčastnit vyučování maximálně 6 zájemců. Podrobné informace najdete zde. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415 652 324).
11. listopadu 2013 byl současným primánům zadán dotazník, podívejte se na výsledky dotazníku.

POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ - a také pololetní prázdniny... (31. 1. 2014)
Z 330 žáků GVH Louny má 14 žáků na pololetním vyvědčení z 30. ledna 2014 samé jedničky, 86 žáků prospělo s vyznamenáním, 7 žáků neprospělo a 10 žáků nebylo na konci 1. pololetí klasifikováno. Přejeme našim žákům hezké pololetní prázdniny a načerpání sil do druhého pololetí.

V PŘÍRODĚ NERISKUJ! - soutěž o české přírodě na gymnáziu v Lounech ... (22. 1. 2014)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny pořádá ve spolupráci s GVH Louny 9. ročník soutěže o české přírodě „V PŘÍRODĚ NERISKUJ!”. Přijďte si zasoutěžit do gymnázia, pro nejlepší družstva jsou připraveny ceny. Přečtěte si pozvánku do soutěže a soutěžní podmínky s přihláškou. Seznamte se s dokumentem zástupci organizmů vyskytujících se u nás.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 1. 2014 na adresu pospisil@stavumlouny.cz. Soutěžit se bude ve středu 5. 2. 2014 od 16.00 do 18.00 hod. v učebně chemie (přízemí vpravo), prezentace družstev od 15.45 hodin.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ SEKUNDY - fotogalerie a videa ... (17. 1. 2014)
Třída sekunda se v termínu od 6. 1. do 12. 1. 2014 zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Prohlédněte si fotogalerii a videa.

TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD 2014 - tradice studentů GVH Louny pokračuje ... (9. 1. 2014)
Pořadatelé zvou zájemce na 9. ročník TŘÍKRÁLOVÉHO POCHODU. Sraz účastníků je v sobotu 11. 1. 2014 ve 13.00 hodin před budovou gymnázia. Jde se tradičně na Červeňák. Těšíme se na Vaši účast.

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - pomoc studentům našeho gymnázia ... (7. 1. 2014)
Projekt bude pokračovat třetím setkáním našich absolventů se současnými studenty tříd 3. A4, 7. A8, 4. A4 a 8. A8. Informace budou opět podávány ve čtyřech blocích (Humanitní, Přírodní vědy, Technika a Ostatní). Dva z uvedených bloků si zvolí naši studenti nejpozději do 7. 1. 2014. Podívejte se na medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na třetí besedu v pátek 10. 1. 2014 od 9:55 do 11:35 hodin.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA - podrobné informace pro maturanty ... (7. 1. 2014)
Soubor Jednotné zkušební schéma 2013 obsahuje kompletní časové údaje administrace a dobu konání písemných zkoušek (písemné práce, didaktické testy) společné části maturitní zkoušky v jarním období školního roku 2013/2014. Podrobnější informace najdete na webu www.novamaturita.cz

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ TŘÍD 1. A4, 5. A8 - informace pro účastníky kurzu ... (7. 1. 2014)
Žáci 1. ročníku a kvinty se v termínu od 2. 3. do 7. 3. 2014 zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v rakouském Matrei. Podmínky pojištění najdou účastníci zde. Můžete si prohlédnout fotogalerii z loňského kurzu.

LYŽAŘSKÝ KURZ TŘÍDY 2. A8 - informace pro žáky a rodiče ... (27. 12. 2013)
Blíží se pondělí 6. ledna 2014 - termín odjezdu sekundy na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. Autobus bude přistaven před budovu gymnázia v 8.15 hod., odjezd je v 8.30 hodin! Prohlédněte si www stránky hotelu Astoria v Janských Lázních, kde budete ubytováni. Předpokládaný návrat z lyžařského kurzu v neděli 12. ledna 2014 ve 13.00 hodin před budovu gymnázia. Kontakty do místa pobytu najdete zde. Podívejte se na informace o sjezdových tratích v Janských Lázních.

VÁNOCE 2013 - přání všeho dobrého ... (19. 12. 2013)
Vedení gymnázia přeje všem žákům, zaměstnancům i přátelům našeho gymnázia hezké prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí i pohody v roce 2014.

Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit! Kliknutím lze foto zvětšit! 

Vyučování v roce 2014 začíná v pondělí 6. 1. 2014.

SRDÍČKOVÝ DEN - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (6. 12. 2013)
Děkujeme všem studentům GVH Louny, kteří se ve středu 4. prosince 2013 zapojili do sbírky a snažili se prodejem magnetek nebo alba „Srdci blíž” vybrat co nejvíce financí na pomoc potřebným. Na vybrané částce se podíleli J. Vildomec, J. Kučera, A. Němečková, K. Pánková, M. Adamec, P. Vorlíček, A. Nováčková, B. Popelková, T. Kolár, E. Chimalová, Le The Thai, Jan M. Kudrna, T. Gutlebet, T. Přibyl, J. Bajcura, J. Švec, L. Čekalová a O. Cvešpr.
Na konto občanského sdružení Život dětem byla naším gymnáziem 9. prosince 2013 zaslána částka 6 249,- Kč. Studentům našeho gymnázia zaslalo občanské sdružení poděkování.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - zpětný pohled na setkání s uchazeči a jejich rodiči... (6. 12. 2013)
Mgr. Jan Mária Valt zachytil první Den otevřených dveří na našem gymnáziu na videu a několika forografiích. Jste pozváni k prohlédnutí alba fotografií Den otevřených dveří na GVH v Lounech 2013, kdy se uskutečnilo první setkání s uchazeči do primy osmiletého a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2014/2015. Potěšil nás poměrně velký zájem a také přítomnost rodičů uchazečů. Druhý Den otevřených dveří pořádáme pro uchazeče a jejich rodiče v úterý 11. února 2014, začátek je v 16.15 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (3. 12. 2013)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu, přijímacím řízení a přijde také Mikuláš. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveří. Těšíme se na setkání s vámi.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci a besedu... (2. 12. 2013)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zveme zájemce na další projekci a besedu, která se bude konat ve středu 4. prosince 2013 od 16.30 hodin v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Těšíme se na setkání. Podrobné informace najdete na letáku.

SRDÍČKOVÝ DEN - celorepubliková sbírka na pomoc dětem ... (25. 11. 2013)
Žáci našeho gymnázia se pravidelně podílí na charitativní sbírce s názvem Srdíčkový den. Další sbírka se bude konat ve středu 4. prosince 2013, její výtěžek pomůže vážně nemocným dětem. Podívejte se na oficiální stránky sdružení Život dětem. Předem děkujeme všem dárcům, kteří potřebným dětem pomohou. O vybrané a následně zaslané částce občanskému sdružení Život dětem budeme informovat.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2014/2015 ... (22. 11. 2013)
Vážení rodiče, milí žáci pátých tříd ZŠ!
Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, máte možnost navštívit TÝDEN PRO PÁŤÁKY. Ve dnech 5. 12. 2013 a 11. 2. 2014 pořádá Gymnázium V. Hlavatého Den otevřených dveří. Po nich následují dva týdny (9. – 13. 12. 2013 a 3. - 7. 3. 2014), kdy můžete strávit celý vyučovací den ve třídě prima a přidat se k výuce svých starších kamarádů. POZOR – počet míst pro účast ve výuce je omezen! Aby nedošlo k přeplnění třídy, může se každý den zúčastnit vyučování maximálně 6 zájemců. Podrobné informace najdete zde. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415 652 324).
11. listopadu 2013 byl současným primánům zadán dotazník, podívejte se na výsledky dotazníku.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (20. 11. 2013)
První informační schůzky s rodiči v tomto školním roce budou v úterý 26. listopadu 2013 od 16.30 do 18.00 hodin. Před „třídními schůzkami” proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Klubu rodičů GVH Louny.

Doplňkové volby do Školské rady - informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků ... (15. 11. 2013)
Po dlouhodobé spolupráci rezignovala na členství v naší Školské radě PharmDr. V. Suchanová. Z tohoto důvodu vyhlašuje ředitel GVH Louny doplňkové volby na uvolněné místo člena Školské rady GVH Louny, který bude zastupovat nezletilé žáky našeho gymnázia. Návrhy kandidátů musí být doručeny (poštou, osobně nebo mailem na adresu gvh@glouny.cz) nejpozději do 23. 11. 2013. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (event. titul) navrženého kandidáta, jeho bydliště, současné zaměstnání, příjmení, jméno a třídu, do které chodí syn nebo dcera. Kandidátka bude zveřejněna 25. 11. 2013, volby proběhnou v rámci prvních schůzek s rodiči dne 26. 11. 2013. Podívejte se na stránky Školské rady GVH Louny.

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - pomoc studentům našeho gymnázia ... (30. 10. 2013)
Projekt bude pokračovat druhým setkáním našich absolventů se současnými studenty tříd 3. A4, 7. A8, 4. A4 a 8. A8. Informace budou opět podávány ve čtyřech blocích (Humanitní, Přírodní vědy, Technika a Ostatní). Dva z uvedených bloků si zvolí naši studenti nejpozději do 8. 11. 2013. Podívejte se na medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na druhou besedu v pátek 15. 11. 2013. Beseda proběhne od 8:00 do 9:40.
Pro možnost lepšího rozhodování volby bloků pro 3. besedu zveřejňujeme medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na třetí besedu v pátek 10. 1. 2014 od 9:55 do 11:35 hodin.

MATURITY 2014 - informace pro maturanty GVH Louny... (31. 10. 2014)
V průběhu následujících čtyř týdnů bude více než devadesát tisíc uchazečů o maturitní zkoušku v jarním zkušebním termínu 2014 stát před důležitým rozhodnutím. Poslední listopadový den je nejzazším termínem pro podání přihlášky a každý budoucí maturant se bude muset rozhodnout, kterou zkoušku si vedle povinné češtiny zvolí. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že právě toto rozhodnutí má na celkovou úspěšnost maturantů podstatný vliv. Podrobné informace o maturitě 2014 najdou maturanti GVH Louny zde.

EUROREBUS - PUTOVNÍ POHÁR NA GVH - putovní pohár převzali studenti gymnázia ... (21. 10. 2013)
Dnešní den byl pro studenty gymnázia výjimečným dnem, protože převzali putovní pohár vítězné školy v 18. ročníku vědomostní soutěže EUROREBUS. V zasedací místnosti MěÚ v Lounech popřál studentům a učitelům k úspěchu starosta města Louny pan Radovan Šabata a ředitel soutěže Mgr. D. Kozák, přítomna byla také místostarostka Ing. E. Hořejší. Učitelé i studenti poskytli rozhovory přítomným zástupcům novin, rozhlasu a televize. Prohlédněte si fotogalerii z předávání poháru.

GYMPL ROKU - průzkum mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice ... (21. 10. 2013)
Soutěž Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz pro nás, Českou studentskou unii (ČeSU), bylo, že v ČR neexistuje žádný žebříček, který by srovnával gymnázia podle kritéria z pohledu studenta. Pohled studenta na svoji školu je podle nás zásadní a velmi vypovídá o kvalitě daného gymnázia. Seznamte se s pravidly soutěže GymplRoku.cz, potom můžete hlasovat o GVH Louny. Hlasování končí 25. listopadu 2013 v 11:11.

18. ročník soutěže EUROREBUS - za vítězství převezme GVH Louny putovní pohár ... (18. 9. 2013)
Jsme prvním gymnáziem v České republice, kterému se podařilo ve vědomostní soutěži EUROREBUS v soutěži škol zvítězit počtvrté za sebou. Za vítězství převezme naše gymnázium v pondělí 21. října 2013 putovní pohár soutěže ve velké zasedací místnosti MěÚ v Lounech - začátek je v 11.00 hodin. Pohár byl našemu gymnáziu předán symbolicky při celostátním finále soutěže, které se konalo v Praze 14. 6. 2013, podívejte se na fotografii. Prohlédněte si tabulku prvních 100 nejúspěšnějších škol 18. ročníku soutěže.
Ocenění pro nejúspěšnějšího pedagoga vědomostní soutěže EUROREBUS za školní rok 2012/2013 získal Mgr. Alois Studenovský - učitel zeměpisu a matematiky GVH Louny.

JIŘINA ŠIKLOVÁ NA GVH V LOUNECH - beseda s významnou osobností ... (8. 10. 2013)
Studenti 2. ročníku čtyřletého gymnázia a sexty osmiletého gymnázia a další zájemci z řad studentů GVH Louny budou mít jedinečnou možnost besedovat s výraznou osobností PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. Beseda se uskuteční v úterý 8. 10. 2013 od 15.00 hodin v učebně č. 7 (2. poschodí vlevo).

HOLANDSKO OČIMA NAŠICH STUDENTŮ - prezentace studentů GVH Louny ... (8. 10. 2013)
Zveme vás na prezentaci a projekci „HOLANDSKO OČIMA NAŠICH STUDENTŮ”, která se v rámci HOLANDSKÉHO VÍKENDU uskuteční dne 18. října 2013 od 17 hodin v kongresovém sálu Městské knihovny v Lounech. Prezentace a projekce je ohlédnutím našich studentů za jejich pobytem na Gymnáziu Groene Hart, který se uskutečnil v termínu od 14. do 20. září 2013. Článek z pobytu si můžete přečíst zde, prohlédněte si fotogalerii z pobytu a fotogalerii z prezentace HOLANDSKO OČIMA NAŠICH STUDENTŮ.

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - pomoc studentům našeho gymnázia ... (8. 10. 2013)
Absolventi našeho gymnázia M. Křivánek, P. Minaříková, O. Šubrt, M. Švestka a J. Urban vytvořili pro naše současné studenty projekt „ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY”. Projekt byl představen pedagogickému sboru gymnázia 26. 8. 2013, v pátek 20. 9. 2013 byli o projektu informováni současní studenti GVH. Projekt je zaměřen především na studenty posledních dvou ročníků gymnaziálních studií a měl by přispět k lepší informovanosti o vysokoškolském studiu z pohledu současných VŠ studentů či nedávných absolventů VŠ. Informace budou podávány ve čtyřech blocích (Humanitní, Přírodní vědy, Technika a Ostatní) v pondělí 14. října od 14.30 do 16.05 hodin. Určitě bude také prostor na dotazy. V rámci projektu budou následovat ještě dvě besedy - v pátek 15. 11. 2013 od 8:00 do 9:40 a v pátek 10. 1. 2014 od 9:55 do 11:35. Podívejte se na medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na první besedu 14. 10. 2013.

OBNOVENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU DO ŠKOLY - důležitá informace pro žáky a zaměstnance školy... (8. 10. 2013)
Oprava a renovace vedlejšího schodiště byla v sobotu 5. 10. 2013 ukončena, vedlejší vstup do budovy školy bude pro žáky i zaměstnance školy zpřístupněn od středy 9. 10. 2013.

SRDÍČKOVÝ DEN - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (4. 10. 2013)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se v pondělí 16. září 2013 zapojili do sbírky - J. Žižka, J. Švec, K. Novotná, A. Polanská, T. Gutlebet, J. Bajcura, L. Vohánka, D. Tyrpekl, O. Cvešpr, D. Duc Trung, Z. Mračková, P. Šafářová, V. Tykalová, Z. Sochrová, M. Blahoutová, K. Mikešová, D. Urbanová, T. Kafková, M. Adamec, P. Vorlíček. Děkujeme také všem dárcům.
Na konto občanského sdružení Život dětem byla naším gymnáziem 22. září 2013 zaslána částka 7 939,- Kč. Studentům našeho gymnázia děkuje také občanské sdružení.

OMEZENÍ VSTUPU DO ŠKOLY - důležitá informace pro žáky a zaměstnance GVH Louny... (25. 9. 2013)
Z důvodu opravy a renovace vedlejšího schodiště bude od 26. 9. 2013 až do odvolání uzavřen vedlejší vchod (od asfaltového hřiště) do budovy školy. Bude také uzavřeno vedlejší schodiště. Žáci a zaměstnanci školy musí v uvedených dnech využívat pouze hlavní vchod do školy.

STUDENTI GVH LOUNY V BARENDRECHTU - tradiční výměnný pobyt žáků a učitelů... (19. 9. 2013)
Od 14. do 20. 9. 2013 se skupina 15 žáků pod vedením Mgr. R. Sejvalové Gänselové a Mgr. N. Bartonové zúčastní výměnného pobytu na Gymnáziu Groene Hart v Barendrechtu. Vzájemné výměny posilují přátelství, komunikační dovednosti v anglickém jazyce a také poznání života v jiných státech EU. Pro naše studenty je připravený náročný program. Podívejte se na oficiální stránky Gymnázia Groene Hart Barendrecht.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 9. 2013 - důležitá informace pro žáky a jejich rodiče... (16. 9. 2013)
Podle vyjádření vedoucí školní jídelny se v jídelně OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p.o. v ulici Osvoboditelů 380 bude vařit od úterý 17. 9. 2013.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - účast žáků primy a sekundy na 23. ročníku festivalu ... (13. 9. 2013)
Žáci primy a sekundy našeho gymnázia se ve čtvrtek 12. září 2013 zúčastnili 23. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Náročný den přispěl k poznání „pohádkových” míst České republiky a také k poznání spolužáků ve třídě. Žáci se v rámci festivalu zapojili do řady aktivit, poznali Rumcajsovu ševcovnu, navštívili hrad Trosky, na Bradech nahlédli do Rumcajsovy jeskyně, poté následoval 5 km dlouhý turistický pochod Prachovskými skalami až k Turistické chatě. Počasí nebylo ideální, den vyplněný poznáním a mnohými aktivitami stál však zato. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

UNIVERZITNÍ MĚSTO OXFORD S VÝUKOU - nabídka předmětové komise anglického jazyka ... (13. 9. 2013)
Komise anglického jazyka nabízí všem studentům GVH Louny studijní poznávací zájezd do univerzirního města Osford. Zájezd se uskuteční koncem května nebo začátkem června, termín bude upřesněn. Podívejte se na podrobnou nabídku zájezdu.

SRDÍČKOVÝ DEN - celorepubliková pomoc dětem ... (13. 9. 2013)
Každoročně se studenti GVH Louny podílí na charitativní sbírce s názvem Srdíčkový den. Výtěžek celorepublikové sbírky, která proběhne od 16. do 20. září 2013, bude věnován na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů, zejména maminek. Za získané peníze budou zakoupeny zdravotnické pomůcky, invalidní vozíky, léčebné pobyty apod. Podívejte se na oficiální stránky sdružení Život dětem.

CITY & GUILDS - infromace pro letošní i budoucí maturanty GVH Louny ... (13. 9. 2013)
Předmětová komise anglického jazyka GVH Louny ve spolupráci s Gymnáziem Teplice uspořádá především pro naše letošní maturanty pretesty mezinárodních jazykových certifikátů City & Guilds. Zájem o testování je značný, přihlásilo se 43 našich studentů. Pretesty se budou konat v pondělí 16. září 2013 od 14.30 hodin pod vedením Mgr. A. Studenovské. Řada našich univerzit a fakult uznává tyto zkoušky v rámci přijímacích zkoušek na bakalářské/magisterské programy, bakalářských/magisterských zkoušek i povinných předmětů (zápočtů) v průběhu bakalářského/magisterského studia. Podívejte se na přehled Uznávání jazykových zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL českými univerzitami.

SURVIVAL 2013 - informace pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2013/2014 ... (13. 9. 2013)
Tradiční poznávací pobyt SURVIVAL 2013 na chatě Archa v Perninku se uskuteční od páteku 13. 9. 2013 do pondělí 16. 9. 2013. Pobytu se zúčastní 27 žáků třídy 1. A4.

ŽÁDOSTI - informace pro rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky ... (2. 9. 2013)
Pro rychlejší přístup k žádostem zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků přidáváme následující odkazy na příslušné formuláře. Formuláře jsou také v rubrice Pro rodiče. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků musí odevzdat žádosti o uvolnění z TV nebo žádosti o zařazení do ZTV Mgr. J. Jelínkové nejpozději do 13. září 2013. Každé potvrzení je platné jen jeden školní rok, pro následující školní rok 2013/2014 je tedy nutné předložit žádosti nové.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - kompletní seznam učebnic .... (4. 6. 2013)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2013/2014. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

AKADEMIE 2013 - pozvání na Akademii GVH Louny 2013 ... (24. 6. 2012)
Studenti Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech srdečně zvou rodiče a přátele gymnázia na Akademii GVH Louny 2013, která se bude konat v úterý 25. června 2013 ve Vrchlického divadle v Lounech. Představení pro žáky gymnázia začíná v 11.00 hodin, od 17.00 hodin následuje představení pro veřejnost.
Fotogalerii z akademie připravil O. Cvešpr.

EUROREBUS - CELOSTÁTNÍ FINÁLE - Soutěž škol o putovní Pohár České spořitelny ... (19. 6. 2013)
Poprvé v historii soutěže se podařilo jediné škole v ČR - Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech - získat prvenství v celostátní soutěži ve čtyřech ročnících po sobě. Putovní pohár České spořitelny zůstává také pro letošní rok na našem gymnáziu. K vynikajícímu týmovému úspěchu blahopřejeme všem soutěžícím a také vyučujícím zeměpisu Mgr. I. Vernerové a Mgr. A. Studenovskému. Mgr. A. Studenovský obdržel ocenění pro nejúspěšnějšího pedagoga této vědomostní soutěže za školní rok 2012/2013. Pořadí prvních 100 nejúspěšnějších škol v 18. ročníku soutěže EUROREBUS najdete zde, podívejte se na fotografii z předávání putovního poháru pro vítěznou školu.

STUDIJNÍ POBYTY VE FRANCII - vynikající příležitost pro letošní maturanty GVH Louny ... (16. 4. 2013)
Každoročně odjíždí na prázdninové studijní pobyty do Francie několik našich maturantek (přečtěte si článek FRANCOUZŠTINÁŘI Z LOUNSKÉHO GYMNÁZIA OPĚT ÚSPĚŠNÍ VE FRANCII). Díky spolupráci PhDr. M. Krahulíkové s organizací Lions Clubs de France se tři naše nejlepší maturantky zúčastní intenzivního pětitýdenního studijního pobytu v době hlavních prázdnin. Tereza Mračková se bude v centru La Baule věnovat studiu jazyka a francouzské literatury, Barbora Suchanová bude ve Strasbourgu studovat životní prostředí a Monika Synková kulturní dědictví v Saint-Étienne.

LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER V LOUNECH - fotogalerie ... (15. 4. 2013)
V sobotu 13. dubna 2013 se studenti a učitelé GVH Louny rozloučili s francouzskými přáteli z LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER. Věříme, že pro studenty francouzského lycea i studenty našeho gymnázia to byl vzájemně přínosný pobyt, který ukázal francouzským přátelům gymnázium, Louny a řadu zajímavých míst v České republice. Naši studenti využili návštěvu ke zlepšení komunikačních dovedností ve francouzštině. Prohlédněte si fotogalerii z pobytu přátel. V roce 2014 navštíví skupina studentů GVH Louny lyceum v Montpellier, bude to již 20. ročník vzájemných výměnných pobytů studentů těchto škol.

LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER V LOUNECH - informace o výměnném pobytu ... (5. 4. 2013)
Již 19. ročník recipročních výměnných pobytů studentů Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech a Lycée Joffre z jihofrancouzského Montpellier pokračuje také v tomto školním roce. V sobotu 6. dubna přivítáme 10 studentů a 2 profesorky Lycée Joffre Montpellier. Pro hosty je připraven hodnotný a náročný program, který připravili studenti gymnázia pod vedením PhDr. M. Krahulíkové. Atmosféru vzájemných setkávání můžete nahlédnout ve fotogalerii z pobytu přátel v roce 2011. Děkujeme rodičům našich studentů, kteří se do výměnného pobytu zapojili, děkujeme také Klubu rodičů při GVH Louny a městu Louny za podporu.

ILUSTRAČNÍ TESTY - informace pro maturanty ... (2. 4. 2013)
Ilustrační testy a zadání písemných prací předmětů společné (státní) části maturitní zkoušky zveřejnil CERMAT. Testy jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními testy. Na stránce Ilustrační testy 2013 najdete zadání didaktických testů a písemných prací z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Najdete zde záznamové archy, nahrávky poslechových subtestů a také řešení.

PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA: Jak uspět a čeho se vyvarovat? - ... (6. 3. 2013)
Na základě zkušenosti z loňského roku a analýzy toho, co dělalo maturantům u „slohovek” největší problémy, připravil odborný tým metodiků CERMATu podrobný návod, jak při psaní písemné práce postupovat a na co se zaměřit. Příručka Jak na to – Písemná práce z českého jazyka (zohledňuje legislativní úpravy pro rok 2013) může výrazně zvýšit úspěšnost maturanta, najdete ji zde. Vedle praktických rad, jak postupovat při psaní písemné práce a na co si dát pozor, obsahuje také komentované konkrétní příklady žákovských prací z roku 2012.

MATEMATIKA - DIDAKTICKÝ TEST - podrobné informace pro maturanty z matematiky ... (26. 2. 2013)
Jakou strategii zvolit při řešení didaktického testu z matematiky, zkoušky, kterou bude bezmála 40 tisíc studentů v květnu skládat v rámci společné části maturitní zkoušky 2013? Jaké pomůcky lze v průběhu zkoušky použít a co dělalo největší potíže maturantům v uplynulých letech? V Maturitním zpravodaji č. 16/2013 CERMAT informuje podrobně o státní maturitě z matematiky (didaktickém testu) v roce 2013. Podrobné a komplexní informace o maturitě najdou studenti na serveru www.novamaturita.cz.

VysokeSkoly.cz - informace pro budoucí vysokoškoláky ... (5. 12. 2012)
Server VysokeSkoly.cz je informační médium, jehož cílem je poskytnout zájemcům o studium na vysoké škole aktuální informace o nabídce studia na vysokých školách v ČR. Tyto informace nabízí server VysokeSkoly.cz prostřednictvím webového modulu, který je zaintegrován na webu GVH Louny. Studenti tak budou mít veškeré nejnovější informace z vysokých škol dostupné přehledně na jednom místě a bez zdlouhavého vyhledávání. Přístup do modulu najdete na této stránce vlevo - odkaz Vysoké školy. Modul obsahuje informace zadávané přímo zástupci vysokých škol a dále přehled článků nezávislé redakce serveru VysokeSkoly.cz.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace