Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuality ↓
Aktuálně na GVH
Úspěchy studentů
v roce 2014/2015
v roce 2013/2014
v roce 2012/2013
v roce 2011/2012
v roce 2010/2011
v roce 2009/2010
v roce 2008/2009
v roce 2007/2008
v roce 2006/2007
Články o škole
Vysoké školy
Dominika Šiková
1. místo - celostátní kolo
SOČ
Diplom D. Šikové za 1. místo v celostátním kole SOČ - kliknutím se obrázek zvětší!
Dominika Šiková
1. místo - krajské kolo
SOČ
Diplom D. Šikové za 1. místo v krajském kole SOČ - kliknutím se obrázek zvětší!
Tomáš Hons
3. místo - krajské kolo
FO kategrie D
Diplom T. Honse za 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom J. Slavíka za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo SEXTY
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom družstva sexty za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo KVARTY
1. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom družstva kvarty za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Milan Kudrna
3. místo - krajské kolo
EUROREBUS
Diplom J. Slavíka za 1. místo v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS - kliknutím se obrázek zvětší!
Soňa Kernerová
2. místo - okresní kolo
FO kategrie E
Diplom S. Kernerové za 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
CHO kategrie D
Diplom Martina Paula za 1. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Dunn
1. místo - krajské kolo
AJ kategrie IIIB
Diplom S. Dunn za 1. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIB - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
3. místo - krajské kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 3. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Miloš David
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Davida za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom J. Slavíka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Matěj Svoboda
3. místo - okresní kolo
ZO kategrie D
Diplom M. Svobody za 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii D - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Čížek
1. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom J. Čížka za 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Stanislav Frasynyuk
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie C
Diplom S. Frasynyuka za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C - kliknutím se obrázek zvětší!
Jiří Maurer
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie B
Diplom J. Maurera za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii B - kliknutím se obrázek zvětší!
Marek Jirman
2. místo - okresní kolo
ZO kategrie A
Diplom M. Jirmana za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii A - kliknutím se obrázek zvětší!
Jan Slavík
1. místo - okresní kolo
NJ kategrie III
Diplom J. Slavíka za 1. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce kategorie III - kliknutím se obrázek zvětší!
Sarah Abdeslamová
1. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom S. Abdeslamová za 1. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Karin Paurová
3. místo - okresní kolo
AJ kategrie II
Diplom K. Paurová za 3. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce kategorie II - kliknutím se obrázek zvětší!
Martin Paul
1. místo - okresní kolo
MO Z9
Diplom M. Paula za 1. místo v okresním kole MO Z9 - kliknutím se obrázek zvětší!
Projekt EU - peníze středním školám
Plakát výzvy EU - kliknutím lze zvětšit!
ZLATÝ CERTIFIKÁT
společnosti SCIO
Zlatý certifikát SCIO - kliknutím lze zvětšit!
115 let GVH Louny
informace
Logo oslav 115. výročí GVH Louny - kliknutím lze zvětšit!
Galerie úspěchů
2011/2012
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Galerie úspěchů
2010/2011
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo dívek
2. místo - krajské kolo
FLORBAL
Pohár za 2. místo - dívky - krajské kolo ve florbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
3. místo - krajské kolo
BASKETBAL
Pohár za 3. místo - dívky - krajské kolo v basketbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
3. místo - krajské kolo
CORNY
Pohár za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
2. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 2. místo - dívky - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
1. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Aktuálně na GVH v Lounech
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, StuRad, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si www stránky → Klub rodičů GVH Louny

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - aktualizovaný seznam učebnic .... (19. 8. 2015)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2015/2016. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

INFORMACE PRO MATURANTY - písemné zkoušky v podzimním zkušebním termínu 2015 ... (18. 8. 2015)
Písemná část maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2015 začíná didaktickým testem z matematiky v úterý 1. 9. 2015. Podrobnosti o písemných pracech a didaktických testech najdete v souboru Jednotné zkušební schéma 2015. Písemné zkoušky budou maturanti v podzimním termínu vykonávat na spádové škole určené CERMATEM - pro naše maturanty to je Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.

SOUČASNÉ DĚNÍ VE ŠKOLE - co se děje uvnitř budovy školy ... (9. 7. 2015)
V budově školy se provádí vnitřní rekonstrukce stropů a osvětlení v kabinetech, laboratoři chemie, sborovně a dalších místnostech. Současné dění ve škole může nahlédnout ve fotogalerii.

SLUŽBA VE ŠKOLE - v prázdninovém období ... (1. 7. 2015)
V období prázdnin (od 29. 6. 2015 do 31. 8. 2015) je služba ve škole v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. Z důvodů rekonstrukce interiéru budovy školy je možný vstup pouze vedlejším vchodem (po východu z budovy školy první dveře vpravo). Zvoňte na hospodářku školy. Děkujeme za pochopení.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - důležitá informace pro přihlášené maturanty... (1. 7. 2015)
Žádáme maturanty přihlášené do podzimního termínu maturitní zkoušky 2015, aby se nejpozději do 7. 7. 2015 dostavili do školy (zvoňte u vedlejšího vchodu na hospodářku školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin) k podpisu výpisu z přihlášky k této zkoušce. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/2009 § 4 odst. 8. Písemné zkoušky společné části státní maturity (didaktické testy a písemné práce) budou maturanti v podzimním termínu vykonávat na spádové škole určené CERMATEM - pro naše maturanty to je Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - důležité informace ke zkouškám náhradním či opravným... (1. 7. 2015)
MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015 na pracovní dny od úterý 1. září 2015 (od 12.00 hodin) do pondělí 7. září 2015 včetně. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky. Ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat v pondělí 14. září 2014 od 13.30 hodin v učebně 32.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI - GVH Louny za 2. pololetí školního roku 2014/2015 ... (26. 6. 2015)
Vyučování ve školním roce 2014/2015 bylo zakončeno v pátek 26. června 2015. Žáci obdrželi vysvědčení, mezi nimi bylo 126 žáků prospívajících s vyznamenáním, z nich 25 mělo samé výborné - blahopřejeme! Podívejte se na seznam nejlepších žáků GVH Louny. Vedení školy přeje všem žákům hezké prázdniny, zaměstnancům gymnázia příjemnou dovolenou. Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září 2015, učitelům začíná přípravný týden v pondělí 24. srpna 2015.

VOLNÉ DNY ŘEDITELE ŠKOLY - pro žáky maturitních tříd ... (22. 6. 2015)
Ředitel GVH Louny vyhlašuje pro žáky gymnázia dva volné dny v termínu 29. - 30. 6. 2015 (§24, odstavec 2, zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon) z důvodu začátku rozsáhlé rekonstrukce učeben a kabinetů, která začne již v pátek 26. 6. 2015 odpoledne.
Školní rok 2014/2015 bude ukončen v pátek 26. 6. 2015 rozdáním vysvědčení.
V době ředitelského volna nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Pro učitele a zaměstnance GVH Louny jsou tyto dny pracovní.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - kompletní seznam učebnic .... (22. 6. 2015)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2015/2016. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

ROZŘAZOVACÍ TESTY - VÝSLEDKY - informace pro žáky 1. A4 školního roku 2015/2016 ... (19. 6. 2015)
Žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia školního roku 2015/2016 se zúčastnili rozřazovacího testu z anglického jazyka, na základě kterého byli rozděleni do dvou skupin. Prohlédněte si výsleky testování (výsledky najdete pod evidenčním číslem z přijímacích zkoušek).

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTÍ STÁTNÍ MATURITY - informace pro absolventy ... (15. 6. 2015)
Dnes zpřístupnil CERMAT školám protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. K osobnímu vyzvednutí jsou protokoly k dispozici u zástupce ředitele gymnázia Mgr. V. Zlatohlávka. Prosíme naše absolventy, aby vyzvednutí dokumentu zbytečně neodkládali. Protokol bude předán pouze těm absolventům, kteří nepožádali o zaslání výsledkových dokumentů v informačním systému Centra mailem.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - žáků přijatých do 1. ročníků školního roku 2015/2016 ... (12. 6. 2015)
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se budou konat první informační schůzky s rodiči žáků přijatých do prvních ročníků školního roku 2015/2016. Od 16.00 hodin bude schůzka s rodiči žáků primy v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo), po ní bude následovat od 17.00 hodin schůzka s rodiči žáků 1. ročníku čtyřletého gymnázia a nově přijatých žáků do kvinty v učebně č. 28 (1. poschodí vpravo).

PORTSMOUTH S VÝUKOU - fotogalerie ze studijního a výukového pobytu žáků GVH Louny ... (12. 6. 2015)
Od 23. 5. do 29. 5. 2015 pobývala skupina 31 žáků našeho gymnázia pod vedením Mgr. J. Honsové a Mgr. A. Studenovské v anglickém Portsmouthu. Součástí pobytu bylo poznávání historie i současnosti, návštěvy zajímavých míst a zdokonalování v anglickém jazyce s rodilými mluvčími.
Můžete si prohlédnout fotogalerii z pobytu.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci ... (6. 6. 2015)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve Filmový klub GVH Louny zájemce na další projekci, která se bude konat ve čtvrtek 11. června 2015 od 16.15 hodin v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Bude promítnut film Manželka za 50 ovcí. Podrobné informace najdete na letáku. Těšíme se na setkání.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - informace pro absolventy GVH Louny 2015... (25. 5. 2015)
CERMAT již zaslal našemu gymnáziu maturitní vysvědčení pro třídu 8. A (z 24 zaslaných maturantních vysvědčení je na 14 vysvědčeních celkový prospěch s vyznamenáním (z toho v pěti případech jsou na maturitním vysvědčení samé výborné), 10 maturantů prospělo) i pro třídu 4. A (z 23 zaslaných maturitních vysvědčení je na 6 vysvědčeních celkový prospěch s vyznamenáním (z toho ve dvou případech jsou na maturitním vysvědčení samé výborné), 17 maturantů prospělo).
Maturitní vysvědčení bude letošním absolventům slavnostně předáno ve Vrchlického divadle v Lounech ve čtvrtek 28. května od 17.00 hodin.

MIMOŘÁDNÝ ROZVRH V OBDOBÍ ÚSTNÍCH MATURIT - informace pro žáky školy... (19. 5. 2015)
V období ústních maturitních zkoušek bude vyučováno podle mimořádných rozvrhů takto:
      v pondělí 18. 5. 2015,
      v úterý 19. 5. 2015,
      ve středu 20. 5. 2015,
      ve čtvrtek 21. 5. 2015.

INFORMACE PRO MATURANTY - písemné a ústní zkoušky společné a profilové části maturit ... (28. 4. 2015)
Písemná část letošních maturitních zkoušek v jarním období 2015 začíná didaktickým testem z matematiky v pondělí 4. 5. 2015. Podrobnosti o písemných pracech a didaktických testech najdete v souboru Jednotné zkušební schéma 2015. Ústní maturitní zkoušky začínají pro maturanty GVH Louny v pondělí 18. května 2015. Ústní maturity budou řídit jmenované maturitní komise podle následujícího časového harmonogramu. Další důležité termíny najdou maturanti v orientačním kalendáři maturitní zkoušky 2014/2015.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce... (22. 4. 2015)
Uchazeči a jejich zákonní zástupci se mohou seznámit s výsledky přijímacích zkoušek.
Uchazeče do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a jejich rodiče rádi přivítáme na gymnáziu k vyzvednutí rozhodnutí, odevzdání zaápisového lístku atd. ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 9.00 do 13.00 hodin, dále potom od 15.00 do 17.30 hodin. Uchazeči do primy a jejich zákonní zástupci mají tuto možnost v pátek 24. 4. 2015 od 10.00 do 13.00 hodin, dále potom od 14.00 do 17.00 hodin.
Milan Rieger, ředitel gymnázia

ZÁPISOVÝ LÍSTEK - informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce ... (22. 4. 2015)
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bylo oznámeno 22. 4. 2015. Od tohoto data nejpozději do 10 pracovních dnů - tedy do 7. května 2015 - musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdat zápisový lístek řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Pokud se tak nestane, zaniká posledním dnem uvedeného termínu (7. května 2015) právní účinek rozhodnutí o přijetí.

LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER V LOUNECH - fotogalerie a článek z výměnného pobytu... (13. 4. 2015)
V sobotu 28. března 2015 se žáci a učitelé GVH Louny rozloučili s francouzskými přáteli z LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER. Věříme, že pro žáky francouzského lycea i žáky našeho gymnázia to byl vzájemně přínosný pobyt, který ukázal francouzským přátelům gymnázium, Louny a řadu zajímavých míst v České republice. Naši studenti využili návštěvu ke zlepšení komunikačních dovedností ve francouzštině. Prohlédněte si fotogalerii, přečtěte si článek z pobytu přátel. V roce 2016 navštíví skupina žáků GVH Louny lyceum v Montpellier, bude to již 22. ročník vzájemných výměnných pobytů studentů těchto škol. Děkujeme za podporu akce Klubu rodičů, především rodičům, kteří pečovali o francouzské žáky. Děkujeme také městu Louny.

KLOKAN 2015 - okresní výsledky matematické soutěže ... (7. 4. 2015)
Do 21. ročníku celostátní soutěže Matematický KLOKAN se v lounském okrese zapojilo 3 038 žáků základních a středních škol. Soutěž organizovala předmětová komise matematiky GVH Louny. Můžete si prohlédnout grafické výstupy a celkovou tabulku účasti jednotlivých škol i tabulky pořadí v jednotlivých kategoriích (CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET, JUNIOR, STUDENT). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií. Děkujeme také všem ředitelům i učitelům, kteří na školách soutěž připravují a organizují. Celkové výsledky v České republice najdete na oficiálních stránkách Klokana ČR. Postupně bude také doplněna elektronická sbírka KLOKAN.

VOLNÉ DNY ŘEDITELE ŠKOLY - pro žáky maturitních tříd ... (3. 4. 2015)
Ředitel GVH Louny vyhlašuje dva volné dny pouze pro žáky maturitních tříd v termínu 15. - 16. 4. 2015 (§24, odstavec 2, zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon).
V uvedeném termínu je potřeba organizačně i kapacitně zajistit řádný průběh pilotního testování uchazečů do 1. ročníku čtyřletého a primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2015/2016.
V době ředitelského volna nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Pro učitele a zaměstnance GVH Louny jsou tyto dny pracovní.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (3. 4. 2015)
Druhá informační schůzka s rodiči v tomto školním roce se koná ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 16.30 hodin v jednotlivých kmenových třídách. Před „třídními schůzkami” proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Klubu rodičů GVH Louny (Klub rodičů GVH Louny).

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘÍPRAVNÉHO KURZU - pouze pro uchazeče do primy 2015/2016 ... (18. 3. 2015)
GVH Louny vychází vstříc těm uchazečům do primy 2015/2016, kteří se v době řádného termínu konání přípravného kurzu účastní školy v přírodě se základní školou. Pouze pro tyto uchazeče budou jednotlivé lekce v učebně č. 23 (první poschodí vlevo) v těchto termínech:
středa 1. 4. 2015 - 14.00 - 16.00 - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Mgr. Z. Zákutný
středa 8. 4. 2015 - 14.00 - 16.00 - MATEMATIKA - Mgr. A. Studenovský.

LYCÉE JOFFRE MONTPELLIER V LOUNECH - informace o výměnném pobytu ... (18. 3. 2015)
Již 21. ročník recipročních výměnných pobytů studentů Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech a Lycée Joffre z jihofrancouzského Montpellier pokračuje také v tomto školním roce. V sobotu 21. března přivítáme 10 žáků a 2 profesorky Lycée Joffre Montpellier. Pro hosty je připraven hodnotný a náročný program, který připravili žáci gymnázia pod vedením PhDr. M. Krahulíkové. Atmosféru vzájemných setkávání můžete nahlédnout ve fotogalerii z pobytu našich žáků ve Francii v roce 2014. Děkujeme rodičům našich žáků, kteří se do výměnného pobytu zapojili, děkujeme také Klubu rodičů při GVH Louny a městu Louny za podporu.

PORTSMOUTH S VÝUKOU - nabídka volných míst v zájezdu do Anglie ... (10. 3. 2015)
Nabízíme volná místa v zájezdu do Anglie (v termínu 23. 5. - 29. 5. 2015) i pro rodinné příslušníky, kamarády a známé našich žáků. Bližší informace najdete zde. Dále se můžete seznámit s programem zájezdu, trasou cesty a všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK - do primy a 1. ročníku čtyřletého gymnázia ... (20. 2. 2015)
Termín odevzdání přihlášek uchazečů do primy osmiletého a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2015/2016 se blíží. Podle zákona musí uchazeči o studium na našem gymnáziu odevzdat přihlášku nejpozději do neděle 15. března 2015. Ve středu 18. března 2015 od 14.00 hodin začínají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na GVH v Lounech. Komplexní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2015/2016 najdete zde.

Jednotlivé lekce pro uchazeče do primy budou v učebně č. 23 (první poschodí vlevo) v těchto termínech:

 • středa 18. 3. 2015
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. Z. Zákutný
 • středa 25. 3. 2015
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. A. Studenovský

Jednotlivé lekce pro uchazeče do 1. ročníku budou v učebně č. 32 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • středa 18. 3. 2015
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. V. Zlatohlávek
 • středa 25. 3. 2015
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Honsová

KLOKAN 2015 - v České republice již 21. ročník celosvětové matematické soutěže ... (20. 2. 2015)
V tomto školním roce proběhne v celé České republice matematická soutěž Klokan 2015 v pátek 20. března 2015. Tato soutěž se v ČR pořádá od roku 1995, loňského ročníku soutěže se zúčasnilo 346 264 žáků základních a středních škol. Více informací o soutěži najdete na oficiálních stránkách Klokana ČR. Můžete si přečíst výsledky soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2014. Podívejte se na výsledky (tabulky, grafy) loňského ročníku soutěže v okrese Louny. Kdo chce uspět ve 21. ročníku „Klokana”, může spoléhat na svůj talent, který je však dobré podpořit solidní přípravou - můžete použít elektronickou sbírku KLOKAN (najdete zde všechny úlohy všech kategorií soutěže od roku 1995 do roku 2013).

JARNÍ PRÁZDNINY - MŠMT určilo jarní prázdniny v délce jednoho týdne ... (20. 2. 2015)
Letošní jarní prázdniny mají všichni žáci škol lounského okresu od 23. 2. do 1. 3. 2015. Připomeňme si sněhové sochy vytvořené žáky třídy 1. A4 GVH Louny pod vedením Mgr. J. M. Valta před odchodem na jarní prázdniny roku 2010 (1. - 7. 3. 2010). Sochy se staly středem pozornosti okolo jdoucích lidí. Zajímavá je poslední fotografie - zrcadlení.

Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší  Kliknutím se obrázek zvětší

Všem studentům Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech přejeme hezké jarní prázdniny.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ TŘÍD 1. A4, 5. A8 - připomenutí kurzu fotogalerií ... (20. 2. 2015)
Žáci 1. ročníku a kvinty se v termínu od 20. 3. do 25. 3. 2015 zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v rakouském Matrei. Jaký byl kurz v roce 2013 ve stejném středisku? Počasí příliš nepřálo, přesto se každý den lyžovalo. Využívali jsme především možnosti lyžařské arény Grossglockner Skiarena v Matrei, poznali jsme však i střediska Silian a Sankt Jacob in Defereggen. Především celodenní lyžování v Silianu, podpořené slunečným a nevětrným počasím, bylo nevšedním zážitkem. Můžete si prohlédnout fotogalerii. Přečtěte si podrobné informace o lyžařském kurzu 20. - 25. 3. 2015.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2015/2016 ... (13. 2. 2015)
Vážení rodiče, milí žáci pátých tříd ZŠ!
Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, máte možnost navštívit „TÝDEN PRO PÁŤÁKY”. V týdnu 16. 2 . – 19. 2. 2015 můžete strávit celý vyučovací den ve třídě prima a přidat se k výuce svých starších kamarádů. Stačí, když si přinesete psací potřeby a blok, abyste se mohli zapojit do výuky, pokud budete mít zájem. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415 652 324). Přečtěte si podrobné informace.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (2. 2. 2015)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na druhý Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 10. února 2015 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu a také o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016. Uchazeči se mohou přihlásit k přípravným kurzům, účastníci v nich budou podrobně informováni o pilotních testech z českého jazyka a matematiky. Těšíme se na setkání s vámi.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ SEKUNDY - informace, fotogalerie a videa ... (2. 2. 2015)
Třída sekunda se v termínu od 7. 2. do 14. 2. 2015 zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Odjezd od budovy gymnázia bude 7. 2. 2015 v 8.30 hodin, autobus bude přistaven v 8.15. Přečtěte si podrobné informace. Můžete si prohlédnout fotogalerii a videa z loňského pobytu sekundy na lyžařském kurzu.

V PŘÍRODĚ NERISKUJ! - soutěž o české přírodě na gymnáziu v Lounech ... (2. 2. 2014)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny, pořádá ve spolupráci s GVH Louny 10. ročník soutěže o české přírodě „V PŘÍRODĚ NERISKUJ!”. Přijďte si zasoutěžit do gymnázia, pro nejlepší družstva jsou připraveny ceny. Soutěžit se bude ve středu 4. 2. 2015 od 15.30 do 18.00 hod. v učebně chemie (přízemí vpravo).

POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ školního roku 2014/2015 - a také pololetní prázdniny ... (29. 1. 2015)
Z 335 žáků GVH Louny má 17 žáků na pololetním vyvědčení samé výborné, 109 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků neprospělo a 11 žáků nebylo na konci 1. pololetí klasifikováno. Přejeme našim žákům hezké pololetní prázdniny a načerpání sil do druhého pololetí, které začíná v pondělí 2. 2. 2015.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci ... (23. 1. 2015)
K Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu pořádá Filmový klub GVH Louny projekci dokumentárního filmu O zlém snu režiséra Pavla Štingla. Film zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust. Projekce s následnou besedou - hostem bude Jan Grunt - se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 16.15 hodin v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Těšíme se na setkání. Podrobné informace najdete na letáku.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2015 - informace pro maturanty ... (16. 1. 2015)
Soubor Jednotné zkušební schéma 2015 obsahuje kompletní časové údaje administrace a dobu konání písemných zkoušek (písemné práce, didaktické testy) společné části maturitní zkoušky v jarním období školního roku 2014/2015. Podrobnější informace najdete na webu www.novamaturita.cz

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - pomoc studentům našeho gymnázia ... (14. 1. 2015)
Projekt bude pokračovat druhým setkáním našich absolventů se současnými studenty tříd 3. A4, 7. A8, 4. A4 a 8. A8. Informace budou podávány ve třech blocích - Humanitní, Přírodní vědy a Technika/Ekonomie. Dva z uvedených bloků si zvolí naši studenti nejpozději do 21. 1. 2015. Pro možnost lepšího rozhodování volby bloků zveřejňujeme medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na besedu v pátek 23. 1. 2015. Beseda proběhne od 8:00 do 9:40 hodin (tedy 1. a 2. vyučovací hodinu).

VÁNOCE 2014 - přání všeho dobrého ... (19. 12. 2014)
Vedení gymnázia přeje všem žákům, zaměstnancům i přátelům našeho gymnázia hezké prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí i pohody v roce 2015.

Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit! Kliknutím lze foto zvětšit! 

Vyučování v roce 2015 začíná v pondělí 5. 1. 2015.

ZAJÍMAVÁ BESEDA - pro studenty se zájmem o programování a ICT ... (19. 12. 2014)
Pozvání na besedu se studenty GVH Louny přijal Mgr. Ladislav Prošek, úspěšný absolvent našeho gymnázia v roce 2000. Po vystudování MFF UK v Praze pracoval v USA jako programátor u firmy Microsoft, v současné době pracuje na pozici programátora v sociální síti Facebook.

SRDÍČKOVÝ DEN - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (15. 12. 2014)
Děkujeme všem studentům GVH Louny, kteří se ve středu 10. prosince 2014 zapojili do sbírky - K. Švingrová, K. Titlbachová, L. Balatková, M. Šťastná, M. Slezák, M. Batala, K. Zelená, M. Ondráčková, M. Janoušková, A. Beneš, M. Mikulová, S. Berglová, K. Říhová, J. Krausová, R. Švarcová, J. Pekárek, D. Skrbek, L. Procházková, L. Mihalčíková, L. Musil, T. Hons. Děkujeme také všem dárcům.
Na konto občanského sdružení Život dětem byla naším gymnáziem 12. prosince 2014 zaslána částka 9 400,- Kč.

ZAJÍMAVÁ FYZIKA - okénko do výuky fyziky na našem gymnáziu ... (9. 12. 2014)
Prohlédněte si fotogalerii Prima modeluje decimetr ze zajímavé hodiny fyziky pod vedením Mgr. D. Zrůsta. Další fotogalerie ukazuje studenty fyziklálního semináře při výrobě automatu na výšku hladiny kapaliny v nádobě, kde mají prakticky aplikovat číslicovou techniku - seminář vede Mgr. J. Studnička. Na všech fotografiích je vidět soustředění a zaujetí studentů.

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - fotogalerie z akce ... (8. 12. 2014)
Projekt pokračoval setkáním našich absolventů se současnými studenty tříd 3. A4, 7. A8, 4. A4 a 8. A8 v pátek 5. 12. 2014. Atmosféru setkání současných a bývalých studentů našeho gymnázia zachytil na několika fotografiích Mgr. J. Studnička, podívejte se na fotogalerii.

ZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY - na pomoc vážně nemocným dětem ... (8. 12 . 2014)
Každoročně se studenti GVH Louny podílí na charitativní sbírce s názvem Srdíčkový den. Výtěžek celorepublikové sbírky, která proběhne 10. prosince 2014, bude věnován na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů, zejména maminek. Za získané peníze budou zakoupeny zdravotnické pomůcky, invalidní vozíky, léčebné pobyty apod., část vybraných prostřeků bude použita také na podporu vzdělání. Podívejte se na oficiální stránky sdružení Život dětem.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci ... (2. 12. 2014)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve tým Filmového klubu GVH Louny zájemce na další projekci, která se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 16.15 hodin v učebně č. 25 (1. poschodí vlevo). Zváni jsou poředevším žáci nižšího gymnázia. Těšíme se na setkání. Podrobné informace najdete na letáku a na stránce promítaného filmu Z deníku Ivany A.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (2. 12. 2014)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu a přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveří. Těšíme se na setkání s vámi.
Druhý den otevřených dveří se bude konat v úterý 10. února 2015 v době od 16.15 - 18.00 hodin.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2015/2016 ... (2. 12. 2014)
Vážení rodiče, milí žáci pátých tříd ZŠ!
Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, máte možnost navštívit „TÝDEN PRO PÁŤÁKY”. Ve dnech 4. 12. 2014 a 10. 2. 2015 pořádá Gymnázium V. Hlavatého Den otevřených dveří. Po nich následují dva týdny (8. – 12. 12. 2014 a 16. 2 . – 19. 2. 2015), kdy můžete strávit celý vyučovací den ve třídě prima a přidat se k výuce svých starších kamarádů. Stačí, když si přinesete psací potřeby a blok, abyste se mohli zapojit do výuky, pokud budete mít zájem. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415 652 324). Přečtěte si podrobné informace.

PROJEKT - ABSOLVENTI STUDENTŮM GVH LOUNY - pomoc studentům našeho gymnázia ... (2. 12. 2014)
Projekt bude pokračovat setkáním našich absolventů se současnými studenty tříd 3. A4, 7. A8, 4. A4 a 8. A8. Informace budou podávány ve třech blocích - Humanitní, Přírodní vědy a Technika/Ekonomie. Dva z uvedených bloků si zvolí naši studenti nejpozději do 4. 12. 2014. Pro možnost lepšího rozhodování volby bloků zveřejňujeme medailonky absolventů GVH, kteří přijedou na besedu v pátek 5. 12. 2014. Beseda proběhne od 11:45 do 13:25 hodin (tedy 5. a 6. vyučovací hodinu).

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - GVH Louny na období 2011/2014 ... (1. 12. 2011)
Volby do Školské rady našeho gymnázia proběhly v úterý 25. 11. 2014. Volební komise zpracovala jejich výsledky, můžete si přečíst zápis z voleb. Čtyřem zvoleným členům Školské rady GVH Louny blahopřejeme. Děkujeme také všem, kteří ve volbách kandidovali. Zřizovatel našeho gymnázia - Ústecký kraj - bude jmenovat své dva zástupce, tím bude šestičlenná Školská rada GVH Louny kompletní. Ředitel gymnázia potom svolá první jednání nově zvolené Školské rady GVH Louny na období 2014/2017.

ŠKOLSKÁ RADA GVH LOUNY - informace k volbám ... (24. 11. 2014)
Volby do Školské rady GVH Louny na období 2014/2017 proběhnou v úterý 25. 11. 2014 od 15:00 do 18:30 hodin v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny (v době 1. schůzek s rodiči). Rodiče nezletilých žáků našeho gymnázia budou volit (jednoho) zástupce nezletilých žáků, volební lístek najdete zde. Zletilí žáci GVH Louny budou volit svého (jednoho) zástupce, podívejte se na volební lístek. Volební lístky obdrží opravnění voliči v den voleb ve škole.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (18. 11. 2014)
První informační schůzky s rodiči v tomto školním roce budou v úterý 25. listopadu 2014 od 16.30 do 18.00 hodin. Před „třídními schůzkami” proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Klubu rodičů GVH Louny. Současně proběhne volba zástupce nezletilých žáků našeho gymnázia do Školské rady GVH Louny na období 2014 - 2017.

PORTSMOUTH S VÝUKOU - informace o zájezdu do Anglie ... (13. 11. 2014)
V zájezdu do Anglie v termínu 23. 5. - 29. 5. 2015 zbývá několik posledních volných míst. Zájemci se dozvědí bližší informace od svých vyučujících anglického jazyka nebo přímo v kabinetě AJ. Rodiče účastníků zájezdu zveme na informační setkání, které se bude konat po skončení schůzek s rodiči dne 25. 11. 2014 od 17.00 v učebně AJ (2. patro, učebna č. 8). Seznamte se s informacemi o zájezdu včetně podmínek pojištění.
program zájezdu, trasa cesty, dopis pro rodiče, poplatky za vstupy, pojistné podmínky, pojištění proti úpadku, limity pojištění, všeobecné podmínky cestovní kanceláře.

VELETRH VYSOKÝCH ŠKOL - možnost pro maturanty GVH Louny ... (12. 11. 2014)
Gymnázium Žatec pořádá v úterý 18. listopadu 2014 od 13.00 do 15.30 hodin „Veletrh vysokých škol”. Seznam vysokých škol, které přislíbily účast najdete zde. V případě zájmu budou maturanti GVH Louny kontaktovat výchovného poradce Mgr. J. Řeřichu.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GVH LOUNY - na období 2014 - 2017 ... (4. 11. 2014)
V tomto školním roce budou voleni 2 zástupci pedagogického sboru, 1 zástupce zletilých žáků (zletilý žák či rodič zletilého žáka) a 1 zástupce nezletilých žáků (rodič nezletilého žáka) do Školské rady GVH Louny na období 2014 - 2017. Návrhy kandidátů na členy rady musí být doručeny písemně na adresu Gymnázia Václava Hlavatého, Poděbradova 661, 440 62 Louny, osobně nebo mailem na adresu gvh@glouny.cz nejpozději do 18. 11. 2014. Volby proběhnou v úterý 25. 11. 2014 od 15:00 do 18:30 hodin v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny (v tomto dni jsou 1. schůzky s rodiči).
Přečtěte si podrobné informace o volbě do ŠR GVH Louny na období 2014 - 2017. Můžete si stáhnout souhlas s kandidaturou. Můžete se seznámit s informacemi o stávající Školské radě.

EUROREBUS - PÁTÉ VÍTĚZSTVÍ V ČR ZA SEBOU - mimořádný úspěch ... (24. 10. 2013)
Mimořádného úspěchu dosáhli studenti a učitelé našeho gymnázia v kategorii středních škol ve vědomostní soutěži EUROREBUS. V 19. ročníku této soutěže popáté za sebou zvítězili v silné konkurenci 2000 základních a středních škol. Za vítězství převzalo naše gymnázium z rukou Mgr. Daniela Kozáka v úterý 14. října 2014 putovní pohár ve velké zasedací místnosti MěÚ v Lounech za přítomnosti starosty a místostarostky města Louny. Přítomni byli také novináři - můžete si přečíst článek v týdeníku Svobodný hlas. Podrobnosti o výsledcích 19. ročníku soutěže EUROREBUS najdete zde.

PROJEKT STUDENTŮ GVH LOUNY - aneb jak probíhala sametová revoluce v Lounech ... (22. 10. 2014)
Studenti našeho gymnázia se zapojili do 10. ročníku MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH, který je věnován 25. výročí sametové revoluce. Projekt pořádá vzdělávací portál JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH. V rámci projektu studenti uspořádali besedu s pamětníky, zpracovali příspěvek, který je malým ohlédnutím a připomenutím lounských událostí týkajících listopadových dnů v roce 1989, dále připravili fotodokumentaci. Vše najdete na portálu zde, do vstupu pod slovem MAPA napište Louny, potom stačí kliknout na Vyhledat. Na uvedené stránce využijte odkazy DETAIL a FOTOGALERIE.

GYMNÁZIUM BARENDRECHT OPĚT V LOUNECH - tentokrát reprezentované učitelem... (13. 10. 2014)
V týdnu od 13. do 17. října 2014 bude na našem gymnáziu vyučovat matematice v anglickém jazyce a také konverzaci v anglickém jazyce zástupce ředitele a učitel Gymnázia Calvijn z holandského Barendrechtu Hugo Langendoen. Pro naše žáky je to výjimečná příležitost poznat holandského učitele v akci, zdokonalit se v odborné (matematické) angličtině a zlepšit konverzační i poslechové dovednosti.

BESEDA S PAMĚTNÍKY - aneb jak probíhala sametová revoluce v Lounech ... (13. 10. 2014)
Všichni jsme slyšeli o tom, jak probíhala revoluce v Praze, ale málo z nás ví, co se dělo v Lounech. Pozvali jsme tedy několik pamětníků, kteří zažili revoluční období v Lounech. Besedovat se studenty našeho gymnázia přijdou PhDr. Alice Štefančíková - ředitelka Galerie B. Rejta Louny, Mgr. Jiří Chrostek - bývalý ředitel GVH Louny, Karel Vrána - reportér, PhDr. Bohumír Roedl - bývalý ředitel Státního okresního archivu v Lounech a Vladimír Drápal - ředitel Vrchlického divadla v Lounech.
Beseda začíná v budově našeho gymnázia ve středu 15. října 2015 od 16.30 hodin v učebně č. 32 (1. poschodí vpravo). Přečtěte si leták.

NEURON 2015 - 4. ročník týmové soutěže Poháru vědy ... (7. 10. 2014)
Prostřednictvím soutěže Pohár vědy chceme mladou generaci - již od nejútlejšího věku - vést k zájmu o fyziku a další přírodní vědy, který dlouhodobě spíše upadá. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy. Nejlepší týmy postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 2015. Letošní čtvrtý ročník Poháru vědy, s podtitulem NEURON 2015, probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších partnerů a sponzorů. Na přípravě soutěžních úkolů, které každoročně obměňujeme, se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Veškeré informace o soutěži najdete na webu www.poharvedy.cz.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI - pro žáky primy až kvarty GVH Louny ... (7. 10. 2014)
Předmětová komise biologie připravila ve spolupráci se Studentskou radou GVH Louny a MUDr. I. Bušákovou výchovně vzdělávací program zaměřený na poskytnutí první pomoci a dodržování zásad první pomoci. Cílem akce je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích všem žákům nižších tříd osmiletého gymnázia. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

FYZIKA VŠEMI SMYSLY - pro žáky 2. a 3. ročníku GVH Louny ... (7. 10. 2014)
Předmětová komise fyziky se zapojila do projektu Katedry didaktiky fyziky MFF UK Praha FYZIKA VŠEMI SMYSLY. Tato „fyzikální show” je složena z fyzikálních experimentů a je určena studentům 2. a 3. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílovou skupinou jsou mimopražské školy. Show organizačně zajišťují doktorandi a studenti vyšších ročníků učitelství fyziky na MFF UK. Kromě předvedení a stručného vysvětlení experimentů budou studenti seznámeni s možnostmi studia na MFF UK (s důrazem na učitelské obory). Na našem gymnáziu proběhne tato akce v pátek 10. října 2014.

SRDÍČKOVÝ DEN - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (1. 10. 2014)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se ve čtvrtek 25. září 2014 zapojili do sbírky - D. Urbanová, T. Kafková, P. Synková, M. Radimská, L. Dejlová, T. Plaček, L. Jirůšek, V. Kovačka, K. Švingrová, L. Balatková, M. Šťastná, M. Slezák, D. Peterková, L. Staňková, M. Batala, P. Benda, M. Paul, R. Holub, R. Jirkovský, O. Novák, M. Štruplová, V. Mikešová. Děkujeme také všem dárcům.
Na konto občanského sdružení Život dětem byla naším gymnáziem 29. září 2014 zaslána částka 8 677,- Kč.

FRANTIŠEK Z HAMONÍNA - akce potřebuje podporu našich studentů ... (30. 9. 2014)
Pro zajištění soutěže skupin příchozích dětí a skautů s názvem František z Hamonína potřebuje organizátor 5 - 10 studentů, kteří by mu pomohli hru zajistit. Kontaktovat můžete Ing. F. Pospíšila na mobilu 777000344 nebo mailem. Soutěž se bude konat v soboru 11. října 2014 a částečně se koná v budově našeho gymnázia. Přečtěte si žádost organizátora a důležité informace o soutěži.

HUMBUK - zajímavá akce lounské knihovny ... (25. 9. 2014)
Městská knihovna v Lounech nabízí maturantům a studentům předmaturitních ročníků zajímavou akci - koncert hudební skupiny Humbuk, její hráči jsou zároveň vyučujícími profesory vysokých škol (MFF UK Praha, ČVUT Praha, ...). Představení bude proloženo besedou o studiu, volnou diskusí na otázky studentů. Pro studenty budou připraveny vzory testů studijních předpokladů a v průběhu odpoledne motivační překvapení. Začátek je v pátek 26. 8. 2014 v 16.00 hodin na dvorku knihovny. Podívejte se na leták akce.

BURZA PRÁCE - informace o aktuálním trhu pracovních příležitostí ... (25. 9. 2014)
Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Louny, Žatec a Podbořany společně s EURES zvou srdečně zájemce na BURZU PRÁCE, která se koná ve ve čtvrtek 16. 10. a v pátek 17. 10. 2014 vždy od 9.00 do 17.00 hodin v Žatci (Lidový dům Panamera). Kontakty s firmami z průmyslových zón mohou zájemcům dát přehled o aktuálním i budoucím trhu pracovních příležitostí. Na akci bude zastoupeno 26 firem. Podívejte se na leták BURZY PRÁCE.

GYMNÁZIUM BARENDRECHT V LOUNECH - již tradiční výměnný pobyt žáků a učitelů... (25. 9. 2014)
Přátelé z holandského gymnázia jsou našimi hosty od 20. do 26. 9. 2014. O 15 žáků a 3 učitele z Barendrechtu pečuje 15 žáků našeho gymnázia a předmětová komise anglického jazyka. Hosté byli také přivítáni starostou města Louny R. Šabatou. Vzájemné výměny posilují přátelství, komunikační dovednosti v anglickém jazyce a také poznání života v jednotlivých státech EU. Pro hosty je připravený náročný program.

SRDÍČKOVÝ DEN - celorepubliková pomoc dětem ... (24. 9. 2014)
Každoročně se studenti GVH Louny podílí na charitativní sbírce s názvem Srdíčkový den. Výtěžek celorepublikové sbírky, která proběhne od 22. do 26. září 2014, bude věnován na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů, zejména maminek. Za získané peníze budou zakoupeny zdravotnické pomůcky, invalidní vozíky, léčebné pobyty apod. Podívejte se na oficiální stránky sdružení Život dětem.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - účast žáků primy na 24. ročníku festivalu ... (17. 9. 2014)
Žáci primy našeho gymnázia se v pátek 12. září 2014 zúčastnili 24. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Náročný den přispěl k poznání „pohádkových” míst České republiky a také k poznání spolužáků ve třídě. Žáci se v rámci festivalu zapojili do aktivit v historickém centru Jičína, areálu zámku, navštívili hrad Trosky, poté následoval 4 km dlouhý turistický pochod Prachovskými skalami až k Turistické chatě. Počasí nebylo ideální, den vyplněný poznáním a mnohými aktivitami stál však zato. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

AKADEMON - server pro technologické inovace ... (17. 9. 2014)
Server přináší informace o nejnovějších vědeckých objevech, které mohou být užitečné také při výuce. Velkou část jeho čtenářů již teď tvoří studenti vyšších ročníků středních škol, kteří tu zpravidla hledají informace a inspiraci pro své seminární práce. Je možné ho použít jako inspiraci pro středoškolskou odbornou činnost. Informace v akademonu.cz vycházejí z původních publikací ve vědeckých časopisech, takže zkreslení kvůli přebírání zpráv prostřednictvím novinářských zdrojů nehrozí.
Podrobné informace najdete na oficiálním webu www.akademon.cz.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - 24. ročník festivalu ... (3. 9. 2014)
My,
pohádkové bytosti, jakož i naši člověčí kamarádi, chceme říct, že si budeme dál pomáhat a dělat všechno pro to, aby vždycky nakonec zvítězilo dobro nad zlem. V pohádce i mezi lidmi. K tomu přejem Vám i sobě hodně štěstí. Za všechny z Jičína Vás zdraví Rumcajs a jeho rodina.

Dnes obdrží rodiče našich primánů informaci o možnosti uspořádání poznávacího pobytu žáků primy na uvedeném festivalu. Podrobné informace o festivalu včetně programu na pátek 12. 9. 2014 najdete zde. Součástí pobytu by byla prohlídka státního hradu Trosky a návštěva Prachovských skal. Podívejte se na Prachovské skály virtuálně.

NABÍDKA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA - studijní výukový pobyt ... (1. 9. 2014)
Předmětová komise anglického jazyka připravuje pro zájemce z řad žáků našeho gymnázia studijní výukový zájezd do Anglie „PORTSMOUTH S VÝUKOU”. Součástí zájezdu bude 9 hodin výuky anglického jazyka rodilými mluvčími (kursy jsou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím i stupním pokročilosti) a samozřejmě návštěva řady zajímavých a pozoruhodných míst. Cena zájezdu (zahrnuje ubytování v rodinách po 2 - 3 studentech , rodiny jsou zvyklé i na komunikaci s méně pokročilými studenty) se neplatí najednou, ale postupně v několika splátkách. Pokud nebude kapacita zájezdu naplněna studenty GVH, je možná účast i rodinných příslušníků nebo kamarádů – žáků jiných škol. Pedagogický dozor zajišťují Mgr. Jana Honsová, Mgr. Alice Studenovská a Mgr. Renáta Sejvalová Gänselová. Podrobné informace o pobytu si můžete přečíst zde. Informovat se můžete také u Mgr. J. Honsové, která pobyt pro naše žáky připravuje. Pobyt se uskuteční v termínu od 23. 5. do 29. 5. 2015.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - ÚSTNÍ ČÁST - důležité informace pro maturanty... (29. 8. 2014)
Písemnou část maturity v podzimním termínu vykonávají maturanti na spádové škole, ústní část vykonávají na své kmenové škole. Na našem gymnáziu zahajují ústní zkoušky ve čtvrtek 11. září 2014 ve 13.00 hodin ve sborovně školy a budou se řídit následujícím časovým harmonogramem.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ - GVH Louny ve školním roce 2014/2015 ... (29. 8. 2014)
Stravování žáků GVH Louny ve školním roce 2014/2015 je smluvně zajištěno v jídelně OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p.o.. Žáci si musí zakoupit k odběru obědů bezkontaktní čip za cenu 130,- Kč (při ukončení stravování bude funkční čip odkoupen zpět). Jeden oběd žáka školy stojí 23,- Kč, lze si vybrat z nabídky dvou obědů. Vše lze zařídit u vedoucí školní jídelny paní D. Veselé (tel.: 415 65 54 97). Elektronická podoba přihlášky ke stravování je zde.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - PÍSEMNÁ ČÁST - důležité informace pro maturanty... (27. 8. 2014)
Pondělí 1. září 2014 je nejen prvním dnem nového školního roku, ale je také dnem zahájení podzimního zkušebního období maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014 (projekt MZ2014P). Tato část maturitní zkoušky se koná na našem gymnáziu, které je spádovou školou v projektu MZ2014P. Přečtěte si Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (JZS) v podzimním termínu, dále se seznamte s jednotným zkušebním schématem.

ŽÁDOSTI - informace pro rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky ... (27. 8. 2014)
Pro rychlejší přístup k žádostem zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků přidáváme následující odkazy na příslušné formuláře. Formuláře jsou také v rubrice Pro rodiče. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků musí odevzdat žádosti o uvolnění z tělesné výchovy nebo žádosti o zařazení do zdravotní tělesné výchovy Mgr. J. Jelínkové nejpozději do 12. září 2014. Každé potvrzení je platné jen jeden školní rok, pro následující školní rok 2014/2015 je tedy nutné předložit žádosti nové.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - kompletní seznam učebnic .... (27. 8. 2014)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2014/2015. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

SLUŽBA VE ŠKOLE - v prázdninovém období ... (3. 7. 2014)
V období prázdnin (od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014) je služba ve škole v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. U hlavního vstupu do školy zvoňte na paní I. Sušickou (hospodářka školy) nebo na paní J. Kloučkovou (účetní školy).

SOUČASNÉ DĚNÍ NA GYMNÁZIU - rozsáhlé opravy učeben a kabinetů ... (3. 7. 2014)
V době prázdnin dochází k rozsáhlé rekonstrukci učeben a kabinetů v budově gymnázia. Opravy stropů, nové osvětlení, výmalba, položení nových podlahových krytin, znovunainstalování techniky do učeben, ... - prohlédněte si fotogalerii ze současného dění na gymnáziu.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI - GVH Louny za 2. pololetí školního roku 2013/2014 ... (30. 6. 2014)
Vyučování ve školním roce 2013/2014 bylo zakončeno v pátek 27. června 2014. Žáci obdrželi vysvědčení, mezi nimi bylo 87 žáků prospívajících s vyznamenáním, z nich 12 mělo samé výborné - blahopřejeme! Podívejte se na seznam nejlepších žáků GVH Louny. Vedení školy přeje všem svým žákům hezké prázdniny, zaměstnancům příjemnou dovolenou. Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014.

AKADEMIE GVH LOUNY 2014 - fotogalerie... (30. 6. 2014)
Prohlédněte si fotogalerii z AKADEMIE GVH LOUNY 2014, připravila ji L. Svobodová. Děkujeme manželům Körösovým (Kavárna Bellagio) za sponzorský dar našim žákům - hercům, dorty byly výborné.

STUDENTI GVH LOUNY V RAKOUSKÉ METROPOLI - poznávací pobyt ve Vídni ... (20. 6. 2014)
Vyučující německého jazyka našeho gymnázia připravili pro 31 studentů „němčinářů” třídenní poznávání Vídně. Díky PhDr. I. Slavíkové a Mgr. L. Slavíkové měli studenti možnost poznat od 16. 6. do 18. 6. 2014 krásy i pamětihodnosti rakouské metropole a také konverzovat v německém jazyce. Podle účastníků se zájezd vydařil také proto, že se sešla prima parta. Prohlédněte si fotogalerii, přečtěte si článek.

ROZŘAZOVACÍ TESTY - ANGLICKÝ JAZYK - informace pro žáky přijaté do 1. ročníku 2014/2015 ... (3. 6. 2014)
Předmětová komise anglického jazyka rozhodla, že rozřazovací testy z anglického jazyka pro žáky přijaté do 1. ročníku čtyřletého gymnázia se budou konat až na konci 1. pololetí školního roku 2014/2015. Žáci 1. ročníku budou na začátku prvního pololetí rozděleni podle abecedy do dvou skupin, výsledky testů na konci 1. pololetí rozhodnou o dalším rozdělení. Žáci budou vyučováni podle stejných učebnic.

UNIVERZITNÍ MĚSTO OXFORD S VÝUKOU - fotogalerie .... (3. 6. 2014)
Od 24. 5. do 30. 5. 2014 pobývala skupina 39 žáků našeho gymnázia pod vedením Mgr. A. Studenovské, Mgr. R. Sejvalové Gänselové a Bc. L. Slavíkové v Oxfordu. Z mnoha pořízených fotografií byly vybrány snímky pro tuto fotogalerii.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace