Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


KLOKAN 2009

GVH Louny - 19. 3. 2009

Letošního ročníku celosvětové matematické soutěže KLOKAN 2009 se na našem gymnáziu zúčastnilo 132 studentů (kategorie STUDENT - 19 studentů, JUNIOR - 45 studentů, KADET - 23 studentů, BENJAMÍN - 45 studentů). Vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme a děkujeme studentům za účast v soutěži.Nejvíce se k maximálnímu počtu bodů 120 přiblížila Marcela Höferová. Uvidíme, jak naši studenti obstojí v okresní i celostátní konkurenci, statistiky za okres Louny se zpracovávají a určitě je co nejdřive zveřejníme. Kompletní výsledkové tabulky najdete zde →STUDENT,JUNIOR,KADET,BENJAMÍN.

Klokan 2009 na GVH v Lounech - vítězové jednotlivých kategorií

Předmětová komise matematiky GVH Louny

Krajské kolo - Soutěž v cizích jazycích – Anglický jazyk

SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice - 17. 3. 2009

SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích opět uspořádala krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - Anglický jazyk. V kategorii III reprezentovala GVH Louny Markéta Jirkovská a v silné konkurenci obsadila pěkné 4. místo(podívejte se na účastnický list).V kategorii II Martina Turňová bojovala se soupeři i s nachlazením, přesto obsadila pěkné 7. místo. Děvčatům blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy. Do ústředního kola postupují vítězové jednotlivých kategorií.

Tabulka krajského kola - kategorie IITabulka krajského kola - kategorie III

Předmětová komise anglického jazyka GVH Louny

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

DDM Žatec - 18. 3. 2009

Studenti GVH Louny dominovali v okresním kole Zeměpisné olympiády v každé soutěžní kategorii, nejvíce však v kategorii D. Do krajského kola této soutěže postupuje 6 studentů našeho gymnázia A. Nováčková, T. Höferová, D. Lešáková, T. Sedláčková, T. Peterková a J. Sedláček. Pouze dvě postupová místa zbyla pro účastníky z jiných škol. Děkujeme všem studentům za vzornou reprezentaci svého gymnázia, postupujícím (vždy první dva v každé kategorii) přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády (koná se 14. 4. 2009 na ZŠ České mládeže v Ústí nad Labem).

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE - kategorie II

DDM Žatec - 17. 3. 2009

Mimořádného úspěchu dosáhli naši studenti v okresním kole Olympiády v českém jazyce kategorie II. Marek Mikulášek zvítězil s poměrně velkým odstupem, byl vynikající především v gramatické části soutěže. Kateřina Brabcová obsadila výborné 3. místo, velmi dobře obstála také Klára Lunterová a Anna Krpcová. Děkujeme našim zástupcům za výbornou reprezentaci GVH Louny, Markovi a Kateřině přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže. Do krajského kola OČJ (23. 4. 2009, budova KÚ Ústeckého kraje, zas. místnost č.208) postupují první tři v pořadí, dva další jsou náhradníci.
V soutěži překvapilo silné a kvalitní zastoupení OA Žatec, často se nevidí zastoupení soukromých středních škol (SOU a SOŠ SČMSD Žatec), očekávalo se zastoupení dalších středních škol lounského okresu.

Kompletní výsledková listina okresního kola OČJ - kategorie II

Mgr. J. Honsová - vyučující českého jazyka

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE - kategorie I

DDM Žatec - 16. 3. 2009

Okresního kola Olympiády v českém jazyce kategorie I se zúčastnilo 25 žáků základních škol a osmiletých gymnázií, konkurence to byla obrovská. Oběma zástupkyním našeho gymnázia Tereze Mračkové a Lucii Čekalové děkujeme za reprezentaci GVH Louny, cenné je 4. - 5. místo Terezy Mračkové. Do krajského kola OČJ (23. 4. 2009 v budově KÚ Ústeckého kraje) postupují první tři v pořadí, dva další jsou náhradníci.

Kliknutím se ukáže kompletní tabulka

Mgr. J. Řeřicha - vyučující českého jazyka

ŠKOLNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie C

GVH Louny - 9. 3. 2009

Náročné Chemické olympiády se ve školním kole kategorie C zúčastnily pouze dvě studentky. Tabulka ukazuje výsledek kola, první v pořadí postupuje do krajského kola soutěže. Oběma studentkám děkujeme za zájem o chemii, Haně Mačkové držíme palce v krajském kole soutěže.

Mgr. L. Pospíšilová, Ing. H. Csonková - vyučující chemie

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

9. 3. 2009

Blahopřejeme Radce Šedivé (certifikát) aElišce Vávrové (certifikát), k získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Je to velice dobrý vklad do budoucnosti, možná je to také první složená zkouška z anglického jazyka na budoucí vysoké škole. Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce, které je přijaté všemi předmětovými komisemi cizích jazyků na GVH LOUNY najdete zde.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie III

DDM Žatec - 19. 2. 2009

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v okresním kole Olympiády anglického jazyka kategorie III - výsledná tabulka hovoří za vše. Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci GVH Louny, vítězce Markétě Jirkovské držíme palce v krajském kole (krajské kolo se koná ve čtvrtek 17. března 2009 na SPgŠ v Litoměřicích).

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise - anglický jazyk

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie A

Ústí nad Labem - 20. 1. 2009

Krajské kolo Matematické olympiády kategorie A se konalo v lednu 2009, výsledky jsme obdrželi až 18. února 2009 po porovnání řešení a hodnocení úloh na republikové úrovni (toto hodnocení rozhodlo o 1. místě). V krajském kole zvítězila Marcela Höferová (třída 8. A8), které blahopřejeme k vítězství a také k jedinečné bilanci mezi účastníky Matematické olympiády Ústeckého kraje - školní rok 2005/2006 - kategorie C - 1. místo v krajském kole; školní rok 2006/2007 - kategorie B - 4. místo v krajském kole. Na pěkném 10. místě skončila Tereza Peterková (třída 8. A8). Oběma studentkám děkujeme za reprezentaci GVH Louny. M. Höferové chyběl pouhý bod k postupu do republikového finále.
Úlohy této kategorie jsou již náročné, zájemci se mohou podívat na zadání a řešení úloh zde.

Dr. M. Rieger - vyučující matematiky

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie I. B, II. B

DDM Žatec - 18. 2. 2009

Ve středu 18. 2. 2009 se konalo v DDM Žatec okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Výsledné tabulky ukazují, že studentky GVH Louny patřily v obou kategoriích k nejlepším. Vítězka kategorie II. B Martina Turňová postupuje do krajského kola soutěže, které se koná ve čtvrtek 17. března 2009 na SPgŠ v Litoměřicích (v kategorii I. B je okresní kolo konečné). Všem studentkám GVH Louny děkujeme za reprezentaci školy, za výborná umístění, Martině Turňové přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. Naše zastoupení v okresním kola soutěže v kategorii II. B oslabil Ladislav Laurich, který ve školním kole obsadil 2. místo, okresní kolo však zaspal.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise - anglický jazyk

OBLASTNÍ KOLO - MATEMATICKÁ SOUTĚŽ ADAM RIES - studenti prim gymnázií

Podkrušnohorské gymnázium, Most - 18. 2. 2009

Vynikajícího výsledku dosáhli studenti naší primy v oblastním kole matematické soutěže Adam Ries, které bylo současně kvalifikací do finále této soutěže. Finálové klání bude v německém Annabergu ve dnech 19. - 20. 6. 2009 a postupuje do něho prvních 10 účastníků v pořadí. Je velmi potěšující, že mezi postupujícími jsou všichni naši studenti. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a přejeme hodně invence při řešení matematických úloh ve finále. Zájemci se mohou podívat na úlohy, které byly zadané účastníkům oblastního kola k řešení (→ zde).

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY - NĚMECKÝ JAZYK - kategorie III. A

SPgŠ Litoměřice - 17. 2. 2009

Vynikajícího úspěchu dosáhla Anastasia Borisová (třída 3. A4) v krajském kole Olympiády v německé jazyce - obsadila 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny, blahopřejeme k hezkému osobnímu úspěchu.

Mgr. L. Majdová, Mgr. M. Kučerová - vyučující německého jazyka

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY - kategorie C, D

GVH Louny - 16. 2. 2009

V pondělí 16. 2. 2009 se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii C (studenti tercie a kvarty) se soutěže zúčasnilo 5 studentů, v kategorii C (studenti středních škol) bylo 23 soutěžících. Tabulky ukazují výsledky školního kola soutěže. První dva soutěžící v kategorii C postupují do okresního kola soutěže, v kategorii D je to prvních 6 studentů. Postupujícím držíme palce v okresním kole a věříme, že jim postup do krajského kola neuteče. Všichni účastníci soutěže zaslouží pochvalu. Okresní kolo pořádá DDM Žatec 18. 3. 2009.

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY - kategorie A, B

GVH Louny - 12. 2. 2009

Ve čtvrtek 12. 2. 2009 se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (studenti primy) se soutěže zúčastnilo 28 studentů, v kategorii B (studenti sekundy) bylo 25 soutěžících. Tabulka ukazuje výsledky školního kola soutěže. První dva soutěžící v každé kategorii postupují do okresního kola soutěže. Je dobře, že se do soutěže zapojila naprostá většina studentů obou tříd, vítězům držíme palce v okresním kole a přejeme jim postup do kola krajského. Okresní kolo pořádá DDM Žatec 18. 3. 2009.

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE - kategorie III

DDM Žatec - 12. 2. 2009

Ve čtvrtek 12. února 2009 se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce za účasti 3 studentů GVH Louny. V silné konkurenci 12 nejlepších „němčinářů” se naši studenti neztratili, svědčí o tom výsledná tabulka. V okresním kole soutěže zvítězila a do krajského kola postupuje Anastasia Borisová (třída 3. A4). Krajské kolo soutěže se koná 17. 2. 2009 na SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Děkujeme našim studentům za vzornou reprezentaci GVH Louny a vítězce přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. L. Majdová - vyučující německého jazyka

Stránky výpisu:

12345
zavřít
Probíhá přenos dat...