Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Galerie úspěchů > Galerie úspěchů - články

 Galerie úspěchů
Články


OKRESNÍ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie C

DDM ŽATEC - 22. 4. 2009

Vynikající úspěch studentek našeho gymnázia v konkurenci 18 soutěžících okresního kola Biologické olympiády kategorie C dokládá výsledková tabulka. Blahopřejeme T. Mračkové, B. Jílkové a A. Bahnerové k umístění, děkujeme ze výbornou reprezentaci GVH Louny a prvním dvěma jmenovaným přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, kam postupují první tři v pořadí. Krajské kolo se koná 12. 5. 2009 na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Náhled výsledkové listiny BiO kategorie C - kliknutím myší uvidíte celou tabulku

Mgr. O. Cajthamlová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

KRAJSKÉ KOLO - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie C, B

Ústí nad Labem - 7. 4. 2009

Krajské kolo 58. ročníku Matematické olympiády kategorie C (žáci 1. ročníků středních škol a kvint víceletých gymnázií) a B (žáci 2. ročníků středních škol a sext víceletých gymnázií) se konalo 7. 4. 2009 v Ústí nad Labem. V kategorii C obsadila v silné konkurenci 27 soutěžících M. Gottfriedová 8. místo. V kategorii B řešilo náročné úlohy 28 žáků, K. Matějová se dělí v konečném pořadí o 8. - 9. místo, Z. Radostová obsadila 20. - 23. místo. Děkujeme Markétě, Kateřině i Zuzaně za reprezentaci gymnázia v náročné soutěži. Úspěšní řešitelé v obou kategoriích získali 12 a více bodů.

Náhled výsledkové listiny MO kategorie C - kliknutím myší uvidíte celou tabulku Náhled výsledkové listiny MO kategorie B - kliknutím myší uvidíte celou tabulku

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KRAJSKÉ KOLO - EUROREBUS - kategorie ZŠ01, ZŠ02, SŠ

Ústí nad Labem - 19. 4. 2009

Krajské kolo populární soutěže EUROREBUS se konalo v neděli 19. 4. 2009 v Ústí nad Labem za účasti 54 studentů našeho gymnázia, z nich 16 postupuje v soutěži družstev nebo jednotlivců do celostátního finále (ve výsledkových tabulkách jsou postupující označeni na žlutém pozadí). Je to vynikající úspěch, všem účastníkům krajského kola blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. Postupujícím budeme v celostátním kole držet palce. Fotogalerii z krajského kola soutěže Eurorebus pro vás připravil Svatopluk Čech.

Výsledky - EUROREBUS 2009

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

KRAJSKÉ KOLO - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie A, B, C, D

Ústí nad Labem - 14. 4. 2009

Vynikající výsledky našich studentů v krajském kole Zeměpisné olympiády dokládají následující tabulky. Blahopřejeme k umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia A. Nováčkové, T. Höferové, D. Lešákové, T. Sedláčkové, J. Sedláčkovi a T. Peterkové. Nejlepšího umístění dosáhla T. Höferová, vítězka kategorie B postupuje do celostátního kola Zeměpisné olympiády, držíme palce! Podívejte se na diplom za 1. místo (T. Höferová) a na diplom za 3. místo (J. Sedláček).

Výsledková listina ZO kategorie AVýsledková listina ZO kategorie BVýsledková listina ZO kategorie CVýsledková listina ZO kategorie D

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

OKRESNÍ KOLO - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z6, Z7, Z8

DDM Žatec - 8. 4. 2009

S náročnou konkurencí a obtížnými úlohami se potýkali úspěšní řešitelé školních kol Matematické olympiády kategorií Z6 (6. třídy ZŠ a primy osmiletých gymnázií), Z7 (7. třídy ZŠ a sekundy osmiletých gymnázií) a Z8 (8. třídy ZŠ a tercie osmiletých gymnázií) v okresním kole soutěže. V kategorii Z6 naše gymnázium úspěšně reprezentovali A. Nováčková, V. Kučera, A. Hrdinová a N. Mudrová, jejich umístění je vynikající, blahopřejeme. V kategorii Z7 reprezentovala GVH Louny úspěšně T. Höferová, blahopřejeme k 2. - 5. místu. Všem jmenovaným studentům děkujeme. Gymnázium světoznámého matematika Václava Hlavatého nereprezentoval nikdo v kategorii Z8 - bohužel.

Výsledková listina MO kategorií Z6, Z7, Z8

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

Aliante 2009 - ukončení 1. kola soutěže

GVH Louny - 7. 4. 2009

Dva týmy - P. J. Gaertner, D. Suslov a D. Verner, M. Křivan (všichni 6.A/8) se dostali do 2. kola soutěže o NATO (www.project-aliante.org). Čeká je tam 35 perných otázek ze současných vojenskopolitických a mezinárodních vztahů (otázky 2. kola). Oběma týmům držíme palce.

Mgr. Z. Zákutný - vyučující dějepisu

KRAJSKÉ KOLO - DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie I

Ústí nad Labem - 6. 4. 2009

Nejlepší řešitelé okresních kol DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY kategorie I změřili své znalosti v krajském kole v Ústí nad Labem. Do ústředního kola (1. 6. - 5. 6. 2009 v Novém Městě u Landštejna) postupují první tři v pořadí. V silné konkurenci obsadil David Vincík 13. místo, blahopřejeme.

Výsledková listina

Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

Lidice pro 21. století - výsledky 1. kola soutěže

Lidice - 6. 4. 2009

Dnes byly vyhlášeny výsledky 1. kola soutěže Lidice pro 21. století (www.lidice21.cz).Z naší školy postupují do druhého kola soutěže D. Drahovzalová (třída 6. A8) a N. Peterková (třída 7. A8).Také jsme se umístili mezi nejaktivnějšími školami v soutěži - gymnázium obdrží publikace s historickou tématikou. Druhé soutěžní kolo proběhne od 24. 4. 2009 do 28. 4. 2009. Finalistům obou kategorií bude zpřístupněn nový vědomostní test. Vědomostní testy II. kola a obsahová a literární úroveň literárních prací z I. kola budou vyhodnoceny do 12. 5. 2009. Jména vítězů soutěže čtvrtého ročníku budou zveřejněna na stránkách soutěže 13. 5. 2009 → zde.

Mgr. Z. Zákutný - koordinátor soutěže

Krajské kolo - Chemická olympiáda - kategorie C

Ústí nad Labem - 3. 4. 2009

V krajském kole Chemické olympiády kategorie C reprezentovaly naše gymnázium úspěšně Hana Mačková a Zuzana Radostová (obě třída 6. A8). Úspěšným řešitelem krajského kola CHO byl každý účastník, který získal 50 a více bodů. Blahopřejeme studentkám k tomu, že zvládají úspěšně chemii na této úrovni a děkujeme za reprezentaci GVH Louny.

Tabulka krajského kola - kategorie C

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující chemie

Okresní kolo - Středoškolská odborná činnost

DDM Žatec - 3. 4. 2009

Jitka Boudová (třída 7. A8) postupuje do krajského kola SOČ. Blahopřejeme Jitce k vítězství a držíme palce v dalším kole soutěže, které se koná 5. 5. 2009 v DDM v Ústí nad Labem.

Tabulka okresního kola SOČ

Mgr. L. Pospíšilová - vyučující chemie

Krajské kolo soutěže Cestou do parlamentu 2009

Ústí nad Labem - 2. 4. 2009

Společnost Agora Central Europe (www.agora-ce.cz) uspořádala debatní soutěž „Cestou do parlamentu 2009” (detaily projektu najdete zde). Mezi osmi gymnázii Ústeckého kraje (podívejte se na seznam škol zapojených do projektu) si naše družstvo vedlo celkem dobře; nejprve porazilo družstvo z Gymnázia v Bílině, potom Gymnázium Teplice a nakonec čestně podlehlo ve finále Gymnáziu Chomutov a skončilo druhé. Gratulujeme k úspěchu. Je vidět, že studenti našeho gymnázia debatovat umí. Podívejte se na diplom za 2. místo.
V družstvu GVH Louny byli tito studenti: P. J. Gaertner, V. Vích, J. Šustek z kvinty, Sv. Čech (Bery) ze septimy, G. Ferancová, B. Janoušková, V. Janošíková, M. Holbičková, L. Fořtová ze 2.A/4 a P. Pidrman a M. Cimerová z kvinty.

Mgr. J. Řeřicha - vyučující českého jazyka

Okresní kolo Fyzikální olympiády - kategorie E, F

DDM Žatec - 1. 4. 2009

V okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E (žáci 8. tříd ZŠ a tercií osmiletých gymnázií) s převahou zvítězila T. Sedláčková (třída 3. A8), k výsledku i vítězství blahopřejeme. V kategorii F (žáci 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých gymnázií) si velmi dobře vedli J. Špecián a T. Beneš (oba třída 4. A8), kteří byli úspěšnými řešiteli (úspěšným řešitelem byl každý účastník soutěže se ziskem 15 a více bodů) a postupují do krajského kola soutěže, které se koná 29. 4. 2009 v Ústí nad Labem. Všem žákům GVH Louny děkujeme za reprezentaci gymnázia. Pozoruhodné na soutěži je vítězství dívek v obou kategoriích a účast soutěžících pouze ze tří škol s převahou účastníků ZŠ Žatec, Komenského alej (ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů).

Tabulka okresního kola FO - kategorie E, F

Mgr. L. Dreslerová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující fyziky

Krajské kolo - Chemická olympiáda - kategorie D

SPŠ Ústí nad Labem - 27. 3. 2009

SPŠ, Stará 99, v Ústí nad Labem organizovala krajské kolo Chemické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnilo 21 žáků 8. a 9. tříd základních škol a tercií či kvart víceletých gymnázií. Tereza Sedláčková si vedla v náročné konkurenci velmi dobře a obsadila 6. místo (podívejte se na účastnický list).To je úspěch, který může Tereza ještě vylepšit v příštím ročníku soutěže. Blahopřejeme k umístění v nejlepší šestici a děkujeme za reprezentaci GVH Louny.

Tabulka krajského kola - kategorie D

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

Školní kolo - Biologická olympiáda - kategorie C, D

GVH Louny - 25. 3. 2009

Ve středu 25. 3. 2009 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorií C a D, všem účastníkům patří poděkování. Prvním třem v každé kategorii blahopřejeme k postupu do okresního kola. Soustředění a zaujetí při soutěžení můžete vidět na následujících fotografiích (foto 1,foto 2).

Tabulka školního kola - kategorie C, D

Mgr. O. Cajthamlová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

Krajské kolo - Soutěž v cizích jazycích – Francouzský jazyk

SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice - 19. 3. 2009

SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích uspořádala krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - Francouzský jazyk. V kategorii A1 reprezentovala GVH Louny Tereza Mračková (podívejte se na účastnický list)a obsadila výborné 2. místo, Markéta Jirkovská (nahlédněte účastnický list)obsadila v kategorii B2 pěkné 4. místo. Oběma studentkám blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci gymnázia. Obsahové zadání soutěže zpracovala ústřední komise francouzštiny. Pro soutěž připravily Mgr. Petra Honců a PhDr. Kateřina Krupková. Do ústředního kola postupuje vítěz krajského kola.

Tabulka krajského kola - kategorie A1, B2

PhDr. M. Krahulíková, Mgr. J. Rychtrová - vyučující francouzského jazyka

Stránky výpisu:

12345
zavřít
Probíhá přenos dat...