Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/20222

 
INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, vyhodnotil splnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jednotlivými uchazeči a na základě tohoto vyhodnocení zveřejňuje

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/41 Gymnázium) 
 • výsledky přijímacího řízení - dle pořadí uchazečů: VÝSLEDKY_PŘ_4G_POŘADÍ (zveřejněno 20.05.2021)
 • výsledky přijímacího řízení - dle evidenčního čísla uchazeče: VÝSLEDKY_PŘ_4G_EVIDENCNI_CISLO (zveřejněno 20.05.2021)
 • POZNÁMKA: v přehledu prozatím nejsou zohledněna volná místa v paralelní třídě osmiletého gymnázia, na která lze přijmout další uchazeče - informace poskytne ředitel školy.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)

V pořadí jsou uvedeni:

 1. uchazeči, kteří jsou přijati ke studiu (výsledek: „přijat(a)“),
 2. uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu, ale v celkovém pořadí skončili na takovém místě, z něhož prozatím nemohou být z kapacitních důvodů ke studiu přijati (výsledek: „nepřijat(a)“), a
 3. uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (výsledek: „nesplněné kritérium“),
 4. uchazeči, kteří požádali o zastavení řízení (výsledek: "řízení zastaveno").

V seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů jsou uvedeni všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na naši školu, bez ohledu na to, zda naši školu uvedli na 1. nebo na 2. pořadí. Zveřejňované pořadí proto není konečné! V pořadí dojde k posunům po uvolnění míst těch přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu a na naše gymnázium nenastoupí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si osobně vyzvednout u ředitele školy ve dvou dnech následujících po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a prozatím nemohli být přijati z kapacitních důvodů, doporučuji podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy
 

 

DALŠÍ POSTUP PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Od okamžiku zveřejnění výsledku přijímacího řízení mohou nastat následující scénáře dalšího postupu uchazečů:

1. Jste přijat(a) a chcete nastoupit na naše gymnázium 
 • Gratulujeme Vám, máte po starostech a nás těší, že se stáváte žákem naší školy!
 • Nečekejte na rozhodnutí o přijetí, přijat(a) jste okamžikem zveřejnění výsledkové listiny. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě Vám předáme na informační schůzce 23. června 2021. 
 • Vyplňte zápisový lístek (vydá Vám jej základní škola, kterou dosud navštěvujete) a do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení - tj. nejpozději do 3. června 2021 jej odevzdejte v kanceláři školy; zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i jeho zákonným zástupcem. Pokud zápisový lístek v daném termínu neodevzdáte, nepotvrdíte svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu, právní účinky rozhodnutí o Vašem přijetí zaniknou uplynutím posledního dne uvedené lhůty a Vaše místo bude postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny) a podal žádost o nové rozhodnutí.
 • Při odevzdání zápisového lístku si převezmete pozvánku na informační schůzku pro nově přijaté studenty a jejich zákonné zástupce, která se uskuteční ve středu 23. června 2021 pravděpodobně v malém sále Vrchlického divadla v Lounech a další materiály, o jejichž vyplnění Vás požádáme.
2. Jste přijat(a), ale chcete nastoupit na jinou střední školu
 • I Vám gratulujeme, přestože nás Vaše rozhodnutí mrzí. Samozřejmě jej však respektujeme a přejeme Vám do dalšího studia hodně úspěchů!
 • Sdělte nám, prosím, své rozhodnutí pokud možno neprodleně, abychom Vaše místo mohli nabídnout uchazečům, kteří prozatím podle zveřejněného pořadí nemohli být z kapacitních důvodů přijati. Postačí, když tak učiníte e-mailovou zprávou zaslanou na adresu syrovatko@glouny.cz nebo i telefonicky na tel. číslo 777 904 121. Vaše sdělení by mělo obsahovat informaci, že žádáte o zastavení řízení o přijetí na naši školu. Děkujeme za pochopení.
3. Nejste přijat(a), ale splnil(a) jste podmínky přijímacího řízení
 • Nepanikařte a nevěšte hlavu, ještě není vše ztraceno! Lze oprávněně očekávat, že ve zveřejněném pořadí dojde k posunům po uvolnění míst těch uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdají na naši školu).
 • Spolu se svým zákonným zástupcem můžete využít práva před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, které ředitel školy použije pro rozhodnutí (včetně zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky) a vyjádřit se k nim. Lze tak učinit ve čtvrtek 20. května 2021 v době od 14:00 do 18:00 hodin v kanceláři ředitele školy.
 • Vyzvedněte si spolu se svým zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy (pokud tak neučiníte do 2 dnů po zveřejnění výsledků, zašleme Vám rozhodnutí doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty, s.p.).
 • Obratem, nejpozději však do 3 dnů od převzetí/doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte prostřednictvím zákonného zástupce odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Formulář žádosti bude součástí rozhodnutí o nepřijetí nebo si jej můžete stáhnout zde: ODVOLÁNÍ. Této žádosti ředitel školy vyhoví, pokud se uvolní místo po jiném uchazeči, který odevzdá zápisový lístek na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdal na naši školu). Dalším uchazečům o čtyřleté gymnázium lze vyhovět přijetím do kvinty osmiletého gymnázia (paralelní třídy prvního ročníku čtyřletého gymnázia).
 • Jakmile se uvolní místo mezi přijatými uchazeči, ředitel školy Vašemu odvolání vyhoví a vydá nové rozhodnutí o Vašem přijetí ke vzdělávání na naší škole. Ředitel školy se při tom řídí pořadím uchazečů podle zveřejněných výsledků přijímacího řízení.
 • Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu na jiné střední škole, doporučujeme na této škole uplatnit zápisový lístek. Vyhoví-li ředitel školy Vašemu odvolání a rozhodne o Vašem přijetí, budete mít možnost požádat o vrácení zápisového lístku a tento uplatnit na našem gymnáziu.
 4. Nejste přijat(a), protože jste nesplnil(a) podmínky přijímacího řízení.
 • Je nám líto, bohužel jste nesplnil(a) přinejmenším jedno ze základních kritérií stanovených pro přijetí ke studiu na našem gymnáziu a nebudete v rámci tohoto přijímacího řízení přijat(a).
zavřít
Probíhá přenos dat...