Taťána Černová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v ruském jazyce, kat. SŠ III
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Chemická olympiáda, kat. D
Jan Valenta
Okresní kolo
2. místo
Chemická olympiáda, kat. D
Adéla Tomanová
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Michael Křivan
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jakub Hadač
Okresní kolo
2. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Tadeáš Soukup
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petr Hlavsa
Okresní kolo
2. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Po uzavření termínu pro podání přihlášek ke vzdělávání - studiu ve střední škole jsme zaevidovali 66 řádně podaných přihlášek do osmiletého oboru a 52 přihlášek do čtyřletého oboru. K 06. 03. 2019 jsme dokončili administraci přihlášek spojenou se zadáním všech údajů do centrálního informačního systému administrátora jednotné příjímací zkoušky - Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podáním přihlášky ke studiu bylo s každým uchazečem zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke vzdělávání na našem gymnáziu. Dalším krokem nyní bude odeslání pozvánky k přijímací zkoušce, kterou každý uchazeč obdrží prostřednictvím svého zákonného zástupce. Pokud uchazeč na přihlášce uvedl Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, na prvním místě, vykoná přijímací zkoušku na naší škole v prvním termínu, pokud uvedl naši školu na druhém místě, bude pozván na termín druhý. Výjimkou jsou uchazeči, kteří se současně hlásí na sportovní gymnázium: ti vykonají přijímací zkoušku v prvním termínu na příslušném sportovním gymnáziu bez ohledu na to, kterou školu v přihlášce uvedli na prvním místě.

Pozvánky k přijímací zkoušce budeme odesílat v týdnu od 25. března 2019, abychom dodrželi stanovený termín pro zaslání nejpozději 14 dnů před termínek konání této zkoušky. Pro úplnost ještě připomínám termíny jednotné přijímací zkoušky:

a) pro obor čtyřletého gymnázia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2019
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2019

b) pro obor osmiletého gymnázia:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2019
  • 2. termín: středa 17. dubna 2019

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRIMY - 1. ročníku osmiletého gymnázia (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)

Budou zveřejněny v pondělí 29. 04. 2019.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU čtyřletého gymnázia (obor: 79-41-K/41 Gymnázium)

Budou zveřejněny v pondělí 29. 04. 2019.

zavřít
Probíhá přenos dat...