Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 
INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, vyhodnotil splnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jednotlivými uchazeči a na základě tohoto vyhodnocení zveřejňuje

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/41 Gymnázium) 
 • výsledky přijímacího řízení - dle evidenčního čísla uchazeče: Vysledky_PR_ev_cislo (zveřejněno 16. 06. 2020)
 • výsledky přijímacího řízení - dle pořadí uchazečů: Vysledky_PR_poradi (zveřejněno 16. 06. 2020)
 • aktualizované výsledky přijímacího řízení k 30. 06. 2020: Vysledky_PR_4G_aktualizace
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)

V pořadí jsou uvedeni:

 1. uchazeči, kteří jsou přijati ke studiu (výsledek: „přijat(a)“),
 2. uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu, ale v celkovém pořadí skončili na takovém místě, z něhož prozatím nemohou být z kapacitních důvodů ke studiu přijati (výsledek: „nepřijat(a)“), a
 3. uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení a nemohou být ke studiu přijati (výsledek: „nesplnil(a) kritéria PŘ“).

V seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů jsou uvedeni všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na naši školu, bez ohledu na to, zda naši školu uvedli na 1. nebo na 2. pořadí. Zveřejňované pořadí proto není konečné! V pořadí dojde k posunům po uvolnění míst těch přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu a na naše gymnázium nenastoupí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si osobně vyzvednout u ředitele školy ve dvou dnech následujících po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a nemohli být přijati z kapacitních důvodů, mohou zažádat o vydání nového rozhodnutí.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy
 

 

DALŠÍ POSTUP PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Jste přijat(a) a chcete nastoupit na naše gymnázium 
 • Gratulujeme Vám, máte po starostech a nás těší, že se stáváte žákem naší školy!
 • Nečekejte na rozhodnutí o přijetí, přijat(a) jste okamžikem zveřejnění výsledkové listiny. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě Vám předáme na informační schůzce 25. 06. 2020. 
 • Vyplňte zápisový lístek (vydá Vám jej základní škola, kterou dosud navštěvujete) a do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení - tj. nejpozději do 23. 06. 2020 v případě uchazečů o studium čtyřletého gymnázia a do 24. 06. 2020 v případě uchazečů o studium osmiletého gymnázia - jej odevzdejte v kanceláři školy; zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i jeho zákonným zástupcem. Pokud zápisový lístek v daném termínu neodevzdáte, nepotvrdíte svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu, právní účinky rozhodnutí o Vašem přijetí zaniknou uplynutím posledního dne uvedené lhůty a Vaše místo bude postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny) a podal žádost o nové rozhodnutí.
 • Při odevzdání zápisového lístku si převezmete pozvánku na informační schůzku pro nově přijaté studenty a jejich zákonné zástupce, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 06. 2020 v malém sále Vrchlického divadla v Lounech (od 16:30 hodin pro osmileté gymnázium, od 18:00 hodin pro čtyřleté gymnázium) a další materiály, o jejichž vyplnění Vás požádáme.
2. Jste přijat(a), ale chcete nastoupit na jinou střední školu
 • I Vám gratulujeme, přestože nás Vaše rozhodnutí mrzí. Samozřejmě jej však respektujeme a přejeme Vám do dalšího studia hodně úspěchů!
 • Sdělte nám, prosím, své rozhodnutí pokud možno neprodleně, abychom Vaše místo mohli nabídnout uchazečům, kteří prozatím podle zveřejněného pořadí nemohli být z kapacitních důvodů přijati. Postačí, když tak učiníte e-mailovou zprávou zaslanou na adresu syrovatko@glouny.cz nebo i telefonicky na tel. číslo 777 904 121. Děkujeme za pochopení.
3. Nejste přijat(a), ale splnil(a) jste podmínky přijímacího řízení
 • Nepanikařte a nevěšte hlavu, ještě není vše ztraceno! Lze oprávněně očekávat, že ve zveřejněném pořadí dojde k posunům po uvolnění míst těch uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdají na naši školu).
 • Spolu se svým zákonným zástupcem můžete využít práva před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, které ředitel školy použije pro rozhodnutí (včetně zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky) a vyjádřit se k nim. Lze tak učinit
  • v úterý 16. 06. 2020 v době od 14:00 do 18:00 hodin (pro čtyřleté gymnázium) a
  • ve středu 17. 06. 2020 v době od 14:00 do 18:00 hodin (pro osmileté gymnázium.
 • Vyzvedněte si spolu se svým zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy (pokud tak neučiníte do 2 dnů po zveřejnění výsledků, zašleme Vám rozhodnutí doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty, s.p.).
 • Obratem, nejpozději však do 3 dnů od převzetí/doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte prostřednictvím zákonného zástupce žádost o vydání nového rozhodnutí. Formulář žádosti bude součástí rozhodnutí o nepřijetí nebo si jej můžete stáhnout zde: PDF, DOCX. Této žádosti ředitel školy vyhoví, pokud se uvolní místo po jiném uchazeči, který odevzdá zápisový lístek na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdal na naši školu).
 • Jakmile se uvolní místo mezi přijatými uchazeči, bude Vám vydání nové rozhodnutí o přijetí. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle zveřejněných výsledků přijímacího řízení.
 • Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu na jiné střední škole, doporučujeme na této škole uplatnit zápisový lístek. Vyhoví-li ředitel školy Vaší žádosti o vydání nového rozhodnutí, budete mít možnost požádat o vrácení zápisového lístku a tento uplatnit na našem gymnáziu.
 • Nemůže-li ředitel školy žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět, usnesením řízení zastaví.
 4. Nejste přijat(a), protože jste nesplnil(a) podmínky přijímacího řízení.
 • Je nám líto, bohužel jste nesplnil(a) minimální kritéria stanovená pro přijetí ke studiu na našem gymnáziu a nemůžete být přijat(a).
zavřít
Probíhá přenos dat...