37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - chlapci
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Matyáš Černíček
kategorie E
1. místo - krajské kolo
Fyzikální olympiáda
Martin Nedvěd
obor 16 - historie
3. místo - celostátní kolo
SOČ
Matyáš Černíček
kategorie E
1. místo - okresní kolo
Fyzikální olympiáda
Martin Nedvěd
obor 16 - historie
1. místo - krajské kolo
SOČ
Tereza Srbecká
kategorie III.A
2. místo - krajské kolo
Soutěž v anglickém jazyce
Agáta Macasová
kategorie B2
2. místo - krajské kolo
Soutěž ve francouzském jazyce
Viktorie Kádnerová
kategorie A1
3. místo - krajské kolo
Soutěž ve francouzském jazyce
Lucie Nováková
kategorie A2
3. místo - krajské kolo
Soutěž ve francouzském jazyce


Zobraz celou galerii úspěchů...

Přijďte na GVH

Proč studovat na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech?

Protože poskytuje kvalitní středoškolské všeobecné vzdělání motivovaným žákům vytváří velmi dobré předpoklady k úspěchu. Absolvent našeho gymnázia - osmiletého i čtyřletého studia - se může hlásit na kteroukoliv vysokou školu v ČR a má, v případě zodpovědné přípravy, velmi dobré předpoklady k tomu, aby byl přijatý a vysokou školu úspěšně vystudoval. Podívejte se, jaké obory volili na vysokých školách absolventi GVH Louny školního roku 2016/2017:

 

Následující tabulka ukazuje dlouhodobou úspěšnost absolventů GVH Louny u přijímacích zkoušek na VŠ v letech 2007 - 2017: 

 

Protože nabízí svým žákům studijní, poznávací a sportovní pobyty v zahraničí,

které přispívají k rozvoji jazykových schopností, tělesné zdatnosti i všeobecného poznání
O zahraničních pobytech žáků a učitelů našeho gymnázia ve školním roce 2014/2015 najdete komplexní informace ve výroční zprávě v části Zahraniční pobyty žáků i učitelů, mnoho informací najdete v článcích zveřejněných na našen webu Články o škole - příspěvky žáků a učitelů GVH Louny.

Protože vyučující cizích jazyků vedou žáky GVH k získávání mezinárodních jazykových certifikátů z anglického, francouzského a německého jazyka

Získání mezinárodního jazykového certifikátu je současně získáním kvalifikace, může být také první složenou zkouškou na budoucí vysoké škole (některé vysoké školy uznávají zkoušku z cizího jazyka na základě získaného mezinárodního jazykového certifikátu). Úspěšné složení jazykového certifikátu finančně podporuje Klub rodičů při GVH Louny, v některých případech také město Louny. Přečtěte si část výroční zprávy GVH Louny za školní rok 2014/2015, která se týká mezinárodních jazykových certifikátů. Od letošního školního roku je možné (za určitých zákonných podmínek) uznávat mezinárodní jazykové certifikáty u maturitní zkoušky z cizích jazyků - podívejte se na Maturitní model GVH Louny ve školním roce 2015/2016.

Protože budete studovat na gymnáziu s mnohaletou tradicí

mezi jehož absolventy patří významné osobnosti uznávané v České republice i ve světě. Škola byla založena v roce 1896 jako soukromá reálná škola s českou vyučovací řečí v Lounech z prostředků obce Louny. V Ústeckém kraji patří ke gymnáziím s nejstarší historií a tradicí. V listopadu 1992 bylo lounské gymnázium slavnostně přejmenováno na Gymnázium Václava Hlavatého. Tento lounský rodák a matematik světové proslulosti na zdejším gymnáziu maturoval a krátce zde také učil (Václav Hlavatý). Ve školním roce 2015/2016 oslavilo Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech 120. výročí svého založení. Do současné doby absolvovalo GVH Louny 6102 abiturientů. I vy se můžete zařadit do seznamu úspěšných absolventů našeho gymnázia. Dále podrobněji stránky (→ Historie GVH, 115 let GVH, 120 let GVH, Václav Hlavatý, Absolventi GVH Louny).

Protože je dobře vybavené pro moderní formy výuky

přijďte se podívat na dny otevřených dveří ...
Odborné učebny pro výuku jazyků (televizní okruhy, připojení na satelit s možností sledovat výukové programy zahraničních televizí v cizím jazyce, PC, projekce na plátno, připojení k internetu), odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a biologie (obdobně vybavené jako učebny jazyků), laboratoře, dvě nově zrekonstruované učebny výpočetní techniky, interaktivní tabule, všedchny kmenové třídy jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou s připojením na internet, nově zrekonstruovaná posilovna, ... . Nelépe je vidět na vlastní oči. Přijďte se podívat na dny otevřených dveří, pořádáme je pro uchazeče a jejich rodiče ve dvou termínech. První termín → čtvrtek 30. listopadu 2017 - 16.15 - 18.00 hod., druhý termín → úterý 13. února 2018 - 16.15 - 18.00 hodin.

Podrobnější informace ke dnům otevřených dveří na GVH v Lounech

Protože vám nabízíme účast v řadě soutěží a olympiád

za předpokladu, že projevíte odpovídající zájem a schopnosti
Žáci GVH Louny dosahují výborných výsledků v soutěžích i olympiádách, podívejte se na školní web do rubriky Galerie úspěchů.

zavřít
Probíhá přenos dat...