Házená - chlapci V.
Krajské finále
1. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Přebor škol šachu, vyšší gymnázium
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Přebor škol šachu, nižší gymnázium
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > Maturita ve školním roce 2018/2019 > Přihláška k maturitní zkoušce

K maturitní zkoušce se studenti přihlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky (Prihlaska_k_MZ), který odevzdají třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2018. Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, spolu s přihláškou odevzdá rovněž příslušné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, aby žáci před odevzdáním zkontrolovali údaje, které jsou na přihlášce předvyplněné, a případně je doplnili či opravili. Při vyplňování přihlášky je důležité uvedení skladby maturitních předmětů:

  • předměty společné části: český jazyk a literatura (povinný) a matematika nebo cizí jazyk (povinně volitelné)
  • nepovinné volitelné předměty: je možno zvolit až dva nepovinně volitelné předměty, přičemž však nelze zvolit stejný předmět jako v povinně volitelné části
  • na druhé straně přihlášky si žák v profilové části maturitní zkoušky volí povinně dva předměty z nabídky předmětů uvedené v rozhodnutí ředitele školy s uvedením její formy (v našem případě ústní zkouška); současně si může zvolit až dvě nepovinné profilové zkoušky, při jejich výběru postupuje žák stejným způsobem jako u zápisu zkoušek povinných
  • pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Při vyplňování přihlášek se řiďte informacemi o Modelu maturitní zkoušky pro rok 2019, který naleznete na našem webu zde.

Vyplněnou přihlášku žák opatří aktuálním datem, potvrdí vlastnoručním podpisem a přihlášku předá třídnímu učiteli nejpozději do 30. listopadu 2018. Pokud žádá o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat rovněž platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Ředitel školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru, žáci nejpozději do 19. prosince 2018 obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má pak povinnost svým podpisem potvrdit správnost všech údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí proto žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s s jím odevzdanou přihláškou. Další podrobnosti naleznete zde.

zavřít
Probíhá přenos dat...