Albert Minařík, Aleš Krupka, Adam Žáčik, Marie Anna Černá
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Tat Ha Noi Nguyen, Jan Borl, Patrik Ehrlich, Petr Volek
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Antonín Hochman, Viktor Holý, Tomáš Kanta, Vilém Klogner, Josef Pelc, Vojtěch Schramm, Matěj Trup, Michal Witoš, Vuk Zörner
Okresní kolo
1. místo
Turnaj AŠSK ve florbalu
Eva Kernerová, Kateřina Helebrantová, Ellen Jedličková, Emma Thiebaut, Lucie Viktorie Šponiarová
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Antonín Hochman, Matěj Zouhar, Tomáš Kanta, Michal Witoš, Matěj Smetana
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Kryštof Jelínek, Jiří Smetana, Tomáš Herink, David Srbek, Filip Vopinka, Adam Fric
Krajské kolo
3. místo
Pohár v přespolním běhu
Ondřej Kopecký
Místní soutěž
1. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Martin Borl
Místní soutěž
2. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Viktorie Šilhartová
Celostátní kolo
4. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Štěpán Kraus
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > PRO MATURANTY > Maturita ve školním roce 2018/2019 > Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce

K maturitní zkoušce se studenti přihlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky (Prihlaska_k_MZ), který odevzdají třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2018. Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, spolu s přihláškou odevzdá rovněž příslušné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, aby žáci před odevzdáním zkontrolovali údaje, které jsou na přihlášce předvyplněné, a případně je doplnili či opravili. Při vyplňování přihlášky je důležité uvedení skladby maturitních předmětů:

  • předměty společné části: český jazyk a literatura (povinný) a matematika nebo cizí jazyk (povinně volitelné)
  • nepovinné volitelné předměty: je možno zvolit až dva nepovinně volitelné předměty, přičemž však nelze zvolit stejný předmět jako v povinně volitelné části
  • na druhé straně přihlášky si žák v profilové části maturitní zkoušky volí povinně dva předměty z nabídky předmětů uvedené v rozhodnutí ředitele školy s uvedením její formy (v našem případě ústní zkouška); současně si může zvolit až dvě nepovinné profilové zkoušky, při jejich výběru postupuje žák stejným způsobem jako u zápisu zkoušek povinných
  • pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Při vyplňování přihlášek se řiďte informacemi o Modelu maturitní zkoušky pro rok 2019, který naleznete na našem webu zde.

Vyplněnou přihlášku žák opatří aktuálním datem, potvrdí vlastnoručním podpisem a přihlášku předá třídnímu učiteli nejpozději do 30. listopadu 2018. Pokud žádá o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat rovněž platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Ředitel školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru, žáci nejpozději do 19. prosince 2018 obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má pak povinnost svým podpisem potvrdit správnost všech údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí proto žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s s jím odevzdanou přihláškou. Další podrobnosti naleznete zde.

zavřít
Probíhá přenos dat...