Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Zaměstnanci GVH Louny - školní rok 2016/2017
Pedagogický sbor
telefon do kabinetu zaměstnance → 415652324 → po výzvě pokračujte volbou uvedeného dvojčíslí
Titul Jméno Příjmení Zkratka pro rozvrh e-mail vyučuje předmětům telefon třídnictví, specializované činnosti
Mgr. Natalie Bartonová Ba mail Aj 33  
Mgr. Lucie Canini Ca mail Aj, Fj 24  
Ing. Hana Csonková Cs mail Ch, ZA 22  
Mgr. Lucie Čížová Číž mail Aj, Nj 31 třídní učitelka → 1.A8
Mgr. Vladimír Antonín Hons HVA mail Čj, D 36  
Mgr. Jana Honsová Ho mail Čj, Aj 24 třídní učitelka → 1.A4
Mgr. Jana Jelínková Je mail Tv 27  
Bc. Eva Kalachová   mail   36 asistentka pedagoga
  Eva Kleinová Kl mail Hv 37  
PhDr. Martina Krahulíková Kra mail Čj, Fj 33 třídní učitelka → 4.A4
Mgr. Marcela Krupková Kru mail Bi, Ch 28 třídní učitelka → 7.A8
PhDr. Karel Mareš Ma mail D, Čj, L 31  
Ing. Miroslava Novotná No mail F, IVT 34 rodičovská dovolená
PaedDr. Milan Rieger Ri mail M 36  
Mgr. Lucie Rychtrová Ry mail Ch, Bi 28 třídní učitelka → 6.A8
Mgr. Jaroslav Řeřicha Ře mail ČJ, D 37 výchovný poradce, třídní učitel → 3.A8
Mgr. Miroslava Ságlová mail Tv 28  
Mgr. Renáta Sejvalová Gänselová Ga mail Aj 24 rodičovská dovolená
PhDr. Irena Slavíková Sl mail Čj, Nj 31 třídní učitelka → 2.A4
Mgr. Alice Studenovská Stá mail Aj, OV 24 třídní učitelka → 8.A8
Mgr. Alois Studenovský St mail M, Z 23 třídní učitel → 2.A8 (prima)
Mgr. Jiří Studnička Stu mail M, F, IVT 34 třídní učitel → 3.A4
Mgr. Daniel Syrovátko Sy mail D 26 ředitel školy
Mgr. Marie Turňová Tu mail Čj, OV, ZSV 37  
Mgr. Jan Valt Va mail VV 32  
Mgr. Ivana Vernerová Ve mail M, Z 23 třídní učitelka → 4.A8
Mgr. Vilém Vojtěch Vch mail Čj, OV, ZSV 23 školní metodik prevence
Mgr. Hana Vorlová Vo mail Čj, Nj 33  
Mgr. Zdeněk Zákutný mail Čj, D 23 třídní učitel → 5.A8
Mgr. Vlastimil Zlatohlávek Zla mail M, Dg 25 zástupce ředitele školy
Mgr. Drahomír Zrůst Zr mail M, F, IVT 34  
Správní zaměstnanci školy
telefon do kabinetu zaměstnance → 415652324 → po výzvě pokračujte volbou uvedeného dvojčíslí
  Jana Kloučková   mail   38 účetní
  Iva Sušická, DiS.   mail   21 hospodářka (pracovní doba)
  Pavel Holata   mail   35 školník
  Jitka Klumparová         uklízečka
  Pavla Nezbedová         uklízečka
  Jana Červenáková         uklízečka
© 2008 MIRI → poslední aktualizace