, svátek má
Předmětové stránky - GVH Louny

Předmětové stránky GVH Louny jsou prací učitelů našeho gymnázia. Garantem obsahové náplně www stránek je příslušná předmětová komise, která je také garantem aktualizací. Předmětové stránky slouží především žákům našeho gymnázia a jejich rodičům. WWW stránky patří k mnoha dalším činnostem učitelů GVH Louny mimo činnosti nejdůležitější - vyučování. Stránky jsou chráněny autorskými právy jejich tvůrců.

WWW stránky českého jazyka - GVH Louny

ČESKÝ JAZYK
Mgr. J. Řeřicha, J. Šifalda

WWW stránky anglického jazyka - GVH Louny

ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. A. Studenovská, Mgr. A. Studenovský

WWW stránky francouzského jazyka - GVH Louny

FRANCOUZSKÝ JAZYK
PhDr. M. Krahulíková, Mgr. Jiří Studnička

WWW stránky dějepisu - GVH Louny

DĚJEPIS
Mgr. Z. Zákutný

WWW stránky zeměpisu - GVH Louny

ZEMĚPIS
Mgr. A. Studenovský

WWW stránky základů společenských věd - GVH Louny

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Mgr. V. Vojtěch

WWW stránky matematiky - GVH Louny

MATEMATIKA
Dr. M. Rieger

WWW stránky deskriptivní geometrie - GVH Louny

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
Mgr. V. Zlatohlávek

WWW stránky informatiky a výpočetní techniky - GVH Louny

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Mgr. J. Studnička

WWW stránky chemie - GVH Louny

CHEMIE
Ing. H. Csonková, Mgr. B. Naxer

WWW stránky biologie - GVH Louny

BIOLOGIE
Mgr. M. Krupková, Mgr. J. Studnička

WWW stránky výtvarné výchovy - Mgr. J. Valt

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Mgr. J. M. Valt, Mgr. J. Studnička

WWW stránky tělesné výchovy - GVH Louny

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Mgr. J. Jelínková

WWW stránky primární prevence - GVH Louny

PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. V. Vojtěch

© 2008 MIRI → poslední aktualizace