kategorie KLOKÁNEK

BENJAMÍN KADET JUNIOR STUDENT

Kategorie KLOKÁNEK je určena pro žáky 4. - 5. třídy ZŠ. Účastník v této kategorii řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V této kategorii je na řešení vymezeno 60 minut čistého času. Následující tabulka udává roky, ve kterých se soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN pořádá v České republice. Rok je hypertextovým odkazem na elektronickou podobu testu. Takže zvolte si a získejte co největší počet bodů.

Test KLOKÁNEK 2003! 2003 Test KLOKÁNEK 2004! 2004 Test KLOKÁNEK 2005! 2005 Test KLOKÁNEK 2006! 2006 Test KLOKÁNEK 2007! 2007 Test KLOKÁNEK 2008! 2008
© 2005 Milan Rieger (poslední aktualizace 21. 7. 2008)