Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Úvodní stránka
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)

Vážená návštěvnice, vážený návštěvníku,
vítáme Vás na oficiálním webu Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Najdete zde komplexní informace o škole, předmětové weby a elektronické pomůcky k výuce (např. → KLOKAN). Pokud Vám bude některá informace chybět, kontaktujte nás - předem děkujeme.

Název školy

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL

Odkaz na oficiální web Ústeckého kraje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, → http://www.kr-ustecky.cz/

Sídlo školy

Poděbradova 661, 440 62 Louny

Kontakty a další informace

telefon: 415 652 324, telefon/fax: 415 653 565, e-mail: gvh@glouny.cz,
REDIZO: 600 010 929, IČO: 61 357 235, IZO: 061 357 235, DIČ: CZ 61 357 235

Hlavní účel organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je výchova a vzdělávání žáků zaměřená především pro studium na vysokých školách a pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech.

Ředitel školy

Mgr. Daniel Syrovátko, e-mail → syrovatko@glouny.cz
jmenován do funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 s účinností od 1. srpna 2017 na základě výsledků konkursního řízení.

Zástupce ředitele školy

Mgr. Vlastimil Zlatohlávek, e-mail → zlatohlavek@glouny.cz

Kapacita a součásti školy

Gymnázium má kapacitu 360 žáků (240 žáků osmiletého studia a 120 žáků čtyřletého studia).
Studijní obory:

  • obor s kódem 79 - 41 - K/41 Gymnázium
    gymnázium čtyřleté, všeobecné zaměření, forma studia denní, výuka podle ŠVP od 1. 9. 2009
  • obor s kódem 79 - 41 - K/81 Gymnázium
    gymnázium osmileté, všeobecné zaměření, forma studia denní, výuka podle ŠVP od 1. 9. 2007

Historie školy

Škola byla založena v roce 1896 jako soukromá reálná škola s českou vyučovací řečí v Lounech z prostředků obce Louny. V Ústeckém kraji patří ke gymnáziím s nejstarší historií a tradicí. V listopadu 1992 bylo lounské gymnázium slavnostně přejmenováno na Gymnázium Václava Hlavatého. Tento lounský rodák a matematik světové proslulosti na zdejším gymnáziu maturoval a krátce zde také učil (→ Václav Hlavatý, → Historie GVH Louny).

Kde nás najdete - jak se k nám dostanete

podívejte se na mapu → http://www.mapy.cz/:

Klikněte - větší obrázek! Klikněte - větší obrázek! Klikněte - větší obrázek! Klikněte - větší obrázek!
mapa 1 mapa 2 mapa 3 mapa 4

Vybavení školy

Škola je, v rámci svých ekonomických možností, velmi dobře vybavena. V budově školy je 12 kmenových tříd, z nichž 4 jsou vybavené multifunkčním zařízením s interaktivní tabulí, PC, projekcí a připojením na internet. Další 4 kmenové třídy jsou vybavené multimediální technikou (PC, plátno, projekce, ozvučení, připojení na internet). Škola má odborné učebny fyziky, chemie, biologie, jazykové učebny, laboratoře chemie, biologie, fyziky, dvě učebny informatiky a výpočetní techniky. Studenti mají k dispozici studovnu s kopírkou a počítači s připojením na internet. V areálu školy je tělocvična, posilovna, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dva antukové kurty ( → více informací).

Multimediální učebna
© 2008 MIRI → poslední aktualizace